Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. november 2023
0
1536

Modernizácia oddelenia náučnej literatúry v Turčianskej knižnici v Martine - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh Juraja Hubinského, Alexandry Kotrusovej a Kornélie Lincéniovej.
Modernizácia oddelenia náučnej literatúry v Turčianskej knižnici v Martine - výsledky súťaže

Turčianska knižnica v Martine vyhlásila v júli 2023 dvojetapovú neanonymnú projektovú súťaž na modernizáciu oddelenia náučnej literatúry. Zámer sa priamo dotýka postupnej modernizácie centrálnej budovy knižnice.

Cieľom projektu je vytvorenie atraktívneho a multifunkčného priestoru knižnice s využitím moderného technického vybavenia. Priestor bude po dokončení spĺňať nároky na vzdelávanie verejnosti aj knihovníkov a vytvorí podmienky pre aktívne trávenie voľného času.

Súťaž prebiehala v dvoch etapách. Do prvej etapy predložilo zloženie riešiteľského tímu a portfólio (tri referenčné projekty) 12 autorských kolektívov. Na základe posúdenia kritéria kvality referenčných projektov zostavila hodnotiaca komisia poradie účastníkov. Vyhlasovateľ následne vyzval na účasť v druhej etape ateliéry, ktoré sa umiestnili ex aequo na prvých troch miestach:

 • Hubinsky atelier s.r.o.
 • ATOMstudio s.r.o.
 • BO s.r.o.

Tri autorské kolektívy následne vypracovali návrh s rozsahom jedného panelu a obdržali skicovné vo výške 1 200 €.

 

Porota v zložení: Adam Lukačovič, Lucia Streďanská, Otto Gáťa, Alexandra Jarošová a Alžbeta Martinická rozhodla o výsledkoch druhej etapy súťaže nasledovne:

1. miesto: návrh č.06 - Hubinsky atelier s.r.o.
Autori: Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský, Ing. arch. Alexandra Kotrusová, PhD., Ing. arch. Kornélia Lincéniová

Komentár poroty:

Zámer návrhu by mohol byť charakterizovaný ako prepájanie a kontinuita. Nielen priestorová, ale najmä myšlienková a koncepčná. Hľadanie a zastieranie optických bariér si dáva za cieľ minimalizovať dvojakosť oddelenia knižnice na jednom podlaží. Priestor je dnes delený na dva stavebné celky, ktoré pretína komunikačné jadro - bariéra. Návrh multifunkčnej nábytkovej zostavy, vo farbe oddelenia náučnej literatúry, priebežne prechádza oboma časťami podlažia a je hravým stvárnením novej funkcionality priestoru. Nejedná sa však o bežnú knižnú zostavu, ale súbor pracovných miest, neformálnych sedení, skriniek či iných úložných priestorov. Skrýva tak v sebe obslužné prvky, a umiestňuje ich na miestach na to potrebných. Línia multifunkčnej zostavy taktiež pomáha zónovať priestor knižnice podľa funkčnej náplne. Pritom však zachováva svojimi perforáciami a výškou prehľad o nadväzujúcich zónach. Porota vnímala tento novotvar ako zásadný a jasne čitateľný benefit návrhu.

Dispozícia podlažia vychádza z potrieb zadania a elegantne umiestňuje hlučnejšie funkcie do pravej časti, ktorá je aj vstupom s novým preskleným vchodom s logickým umiestnením výpožičného pultu v zóne prvého kontaktu v nadväznosti na existujúci nákladný výťah, a tichšie funkcie do ľavej časti. Pragmatické orientovanie knižničného fondu kolmo na okná zaručuje ich dobré presvetlenie a v prípade potreby ponúka aj dostatočnú variabilitu iného využitia priestoru. Návrh nezabudol myslieť aj na detaily ako výstavné plochy, zakladače na hudobniny, akustická kabínka či nový infosystém, alebo miesto pre zeleň. Jediné zásadnejšie negatívum je nedostatočné riešenie akustiky v priestore spoločného vzdelávania. Priestor je síce uzatvárateľný dverami, avšak nie na celú výšku, čím môže dochádzať k rušeniu ostatnej časti knižnice. Taktiež bude potrebné prehodnotiť ekonomizáciu návrhu resp. jeho etapizovateľnosť.

Návrh porotu presvedčil najmä svojou jednoznačnosťou, naplnením potrieb zadania, citom pre materialitu a farebnosť a taktiež zmyslom pre detail. Z hľadiska budúceho smerovania knižnice a zámeru vytvorenia modernej inštitúcie, je víťazný návrh pravým stelesnením nastavenej vízie.  

Súťažný panel:

Vizualizácie:

 

2. miesto: návrh č.11 - ATOMstudio s.r.o.
Autori: Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Martin Hudec, PhD.

Komentár poroty:

Dominantným prvkom návrhu je výrazná modrá línia, element, ktorý pretína priestor knižnice naprieč celým pôdorysom. Tento výrazný akcent je konceptom a atraktorom zároveň. Púta svojou dominanciou v materiálovej striedmosti ostatných nábytkov a povrchov. Zároveň je to skôr deliaci ako spájací prvok, ktorý člení priestor na ďalšie zóny. Týmto delením priznáva súčasné dve časti knižnice a vytvára z nich až štyri sekcie. Takéto riešenie má jeden výrazný benefit, a to je akustika priestoru, ktorá vďaka menším uzavretým plochám dokáže lepšie odhlučniť neželané ruchy rôznych funkcií. Otázny zostáva potom dôvod vymeniť takmer polovicu nášlapnej vrstvy, ktorej prínos pravdepodobne nebude prevyšovať vstupnú investíciu v napätom rozpočte. Porota napriek výhodám navrhovaného elementu a jeho jednoznačnému konceptu, vnímala aj súvisiace negatíva. Vzhľadom na tendenciu znižovania vystaveného knižného fondu, sa javí množstvo úložných metrov políc v návrhu ako nadbytočné. Návrh taktiež opomenul orientačný infosystém, ktorý mohol vniesť do silného konceptu, ešte ďalšiu vrstvu. Z hľadiska pôdorysného usporiadania je návrh veľmi funkčný, pričom drobné prevádzkové nezrovnalosti sú riešiteľné preusporiadaním solitérnych prvkov.  

Súťažný panel:

Vizualizácie:

 

3. miesto: návrh č.02 - BO s.r.o.
Autori: Ing. arch. Juraj Benko, Ing. arch. Jana Benková, Ing. arch. Marián Gombarček

Komentár poroty:

Návrh si dáva za cieľ priestor sprehľadniť a spríjemniť. Nehľadá za každú cenu ústredné koncepčné prvky, avšak veľmi dobre sa orientuje vo vytváraní nových nálad a charakterov. Nepopierateľný a dobre čitateľný je zmysel pre detail a hravosť v celom návrhu. Autori pragmaticky nazerali na požadované potreby knižnice a hľadali im správne miesto. Pravá časť pôdorysu je využitá primárne ako knižný fond a ľavá časť na aktívne nové funkcie. Kvalita návrhu sa potom ukrýva v stvárnení jednotlivých zón, ktoré navodzujú rozličné atmosféry a trávenia času v knižnici. Zvolená farebnosť pravdepodobne reflektuje väčšinových užívateľov - mládež. Návrh vo svojom celku avšak zakrýva isté prevádzkové pochybnosti. Chýba členenie zón z hľadiska ich hlučnosti, ktoré by si vyžadovalo radikálnu úpravu. Taktiež je obmedzená variabilita a orientácia v priestore z hľadiska navrhovaného líniového radenia knižných regálov. Otázne je tiež priznávanie nosných stĺpov v tesnej blízkosti nábytkov, čím je sťažený prístup k nim. Pozitívom je na druhú stranu etapizovateľnost a reálnosť investičných nákladov s ohľadom na riešenie vybavenia a použitia prevažne typizovaných prvkov.

Súťažný panel:

Vizualizácie:

 

Zoznam účastníkov v prvej etape súťaže:

 • 6.- 8. miesto - play MTTO, s.r.o.
 • 1.-3. miesto - BO s.r.o.
 • 4. miesto - coolstock, s. r. o.
 • 9.- 12. miesto - PRISCA s.r.o.
 • 9.- 12. miesto - Ing.arch.František Láncoš
 • 1.-3. miesto - Hubinsky atelier s.r.o.
 • 9.- 12. miesto - A2 ARCHITEKTI, s.r.o.
 • 6.-8. miesto - TŘI.ČTRNÁCT architekti s.r.o.
 • 9.- 12. miesto - ATELIER 3, spol. s.r.o.
 • 5. miesto - PRE-UM s. r. o.
 • 1.-3. miesto - ATOMstudio s.r.o.
 • 6.- 8. miesto - Gajdarik architekti, s. r. o.

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty 2. etapy:

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty 1. etapy:

Podklady: Turčianska knižnica v Martine

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím