Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. august 2022
3
1754

Obnova 1. poschodia Krajskej knižnice v Žiline - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh mladého kolektívu Archekta.
Obnova 1. poschodia Krajskej knižnice v Žiline - výsledky súťaže

Krajská knižnica v Žiline vyhlásila v máji 2022 verejnú projektovú dvojetapovú architektonickú súťaž návrhov na obnovu interiéru prvého poschodia budovy Krajskej knižnice. Predmetom projektu bolo vytvorenie polyfunkčného priestoru knižnice, ktorý by ideovo nadviazal na obľúbené prízemie, komplexne modernizované v roku 2020. Obnova a modernizácia priestoru bude realizovaná pri (znovu) využití existujúceho funkčného vybavenia („re-use“) a zároveň bude zastaraný mobiliár nahradený novými riešeniami priestoru.

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporou umenia.

Dňa 28. 7. 2022 boli pred porotou prezentované návrhy troch finalistov - Archekta, Marková+Danko+Dang a PreUm s.r.o. Zvíťazil návrhom návrh tímu Archekta.

 

Porota v zložení Lucia Streďanská, Peter Bohuš, Katarína Šušoliaková a Katarína Kráľová rozhodla o výslednom poradí súťažných návrhov nasledovne:


1. miesto (1 500 €) – Archekta
Autori/Autorky: Ing. arch. Viktor Mikovčák, Ing. arch. Ondrej Vavro, Barbora Macášková

Komentár poroty:
Porota ocenila prepracovaný návrh s materiálovým riešením ako aj funkčno-prevádzkové usporiadanie. Vyzdvihujeme kreatívny prístup pri usporiadaní regálov, ktoré tvoria nosný prvok priestoru knižnice a plynulým organickým trasovaním návštevníka. Pohyb návštevníkov je jasne definovaný zmenou farebnosti a „vložením“ komunikačného koridoru, ktorý prirodzene navádza a zároveň tematicky oddeľuje jednotlivé oblasti literatúry pomocou vkladania piktogramov do podlahy. Architekti vhodným spôsobom umiestnili hlavný informačný pult ako aj oddelenie periodickej tlače a študovňu. V návrhu sú zachované priehľady smerom do exteriéru, architekti využívajú prirodzené denné osvetlenie a napojenie sa na plánovanú exteriérovú terasu na východnej strane. Návrh svojím materiálovým riešením reflektuje a nadväzuje na zrekonštruované priestory na 1.nadzemnom podlaží, citlivo ich dopĺňa novotvarmi a priestor knižnice tak prirodzene vizuálne prepája. Návštevníkovi sú ponúknuté rôzne atmosféry a formy na oddych/štúdiu, ktoré môže v rámci návštevy knižnice využiť. Porota ocenila použitie reverzibilných prvkov, ktoré sú ekonomicky dostupné a spĺňajú požiadavky na vymedzenie jednotlivých funkcií a vytváranie zálivov pokojových zón. Použité materiály pôsobia príjemne a nevtieravo, zároveň majú priaznivý vplyv na akustiku priestoru.

 

2. miesto (1 500 €) – Marková + Danko + Dang
Autori/Autorky: Ing. arch. Natália Marková, Ing. arch. Tomáš Danko, Ing. arch. The Anh Dang

Komentár poroty:
Porota ocenila filozofiu návrhu na recykláciu / re-use materiálov z jestvujúceho interiéru. Oceňujeme použitie hliníkového podhľadu na informačný pult ako aj obklad na stenu. Vzhľadom na prácnosť a ekonomickú náročnosť vyhotovenia porota v tomto prípade neodporúča použitie existujúcich materiálov v takom rozsahu. Ako negatívum porota hodnotila potlačenie vstupu na plánovanú terasu na východnej strane, kde tak absentuje prepojenie s exteriérom a jeho plnohodnotné využitie. Oceňujeme využitie parapetu ako pobytové sedenie s integrovanou zeleňou. Porota kladne hodnotí vizuálne prepojenie študovne a periodickej tlače pomocou deliacej priečky s ľahkou konštrukciou so semi-transparentnou výplňou.

 

3. miesto (1 500 €) – PreUM s.r.o.
Autori/Autorky: Ing. Filip Bránický, PhD., Ing. Patrik Čačala, Ing. Samuel Szkuban
Spolupráca: Ing. Mgr. Art. Pavol Pilař, ArtD.

Komentár poroty:
Funkčno-prevádzkové riešenie so začlenením požadovaných doplnkových funkcií porota hodnotí ako nezvládnuté. Oddychové zóny nie sú vhodne umiestnené a začlenené do konceptu knižnice, ktorá má za cieľ svojim návštevníkom ponúknuť pridanú hodnotu. Navrhovaný pravidelný raster regálov pôsobí príliš „ťažko" a monotónne. Materiálové riešenie a farebnosť regálov je v rámci realizácie ekonomicky nevýhodná. Umiestnenie informačného pultu porota hodnotí negatívne kvôli absencii pokojovej zóny pracovníkov a nerešpektovaní požiarnej únikovej cesty. Porota naopak ocenila návrh regálovej steny na severnej strane s pobytovými schodmi a návrh variability priestoru študovne.

 

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím