Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. jún 2022
1
948

Výsledky študentskej architektonickej súťaže Xella - Intervencie - ako ďalej Kopčany?

Nohami v histórii, hlavou v súčasnosti / budúcnosti.
Výsledky študentskej architektonickej súťaže Xella - Intervencie - ako ďalej Kopčany?

Zadaním študentskej súťaže bolo riešenie optimálne uskutočniteľnej a udržateľnej koncepcie postupnej premeny a revitalizácie historicky významného územia v lokalite archeoparku Mikulčice-Kopčany, s presahom cez rieku Moravu. Súťaž bola určená študentom a študentkám odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách.

Téma 27. ročníka súťaže “Intervencie - ako ďalej Kopčany?  Únik zo súčasnosti do histórie a naopak v česko-slovenskej cezhraničnej oblasti v Kopčanoch", organizovaného pod mottom "Nohami v histórii - hlavou v súčasnosti/budúcnosti" preverila tvorivú invenciu vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí a myšlienok. Téma zadania bola tiež príležitosťou na zamyslenie sa nad potrebami regionálneho turizmu a územím, ktoré dýcha históriou Veľkej Moravy.

V barokovej budove Žrebčína Štít v Kopčanoch na Záhorí zasadla 10. a 11. mája medzinárodná porota v zložení: Ľubomír Závodný, Juraj Benetin, Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Jana Stachová, Miroslav Stach. Odborná garantka Ľubica Selcová pozitívne hodnotila účasť súťažných kolektívov a široké spektrum ocenených tvorivých prístupov, ktoré reprezentujú pestrú mozaiku škôl naprieč Slovenskou a Českou republikou.

Výstupy urbanisticko-krajinárskej súťaže budú onedlho zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže. 

 

Výsledky 27. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže XELLA:

1. cena (4000 €): Petra Ďurišková, Šimon Voštinár - Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava

Hodnotenie poroty:

Návrh sa oslobodil od formy obsadenia krajiny konkrétnymi objektami relaxu, či iného využitia. Za objekt manipulácie si zvolil samu krajinnú podstatu riešeného územia s jeho prírodnou scénografiou a existujúcim urbánnym potenciálom. Hlavným motívom intervencie je stena. Stena, ako nástroj zmeny vnímania zaužívanej reality. Stena, ako prostriedok rámovania priestoru dnu a von, precítenia limitu neohraničenosti. Stena v polohe temporárnej intervencie nezmení krajinu a jej klenoty natrvalo. Dočasne sa zmení len pohľad na storočia, či tisícročia prírodných, či antropogénnych pochodov, ktorými sledovaná krajina prešla a prejde. Hojné odkazy na citácie a počiny múdrych tohto sveta textami ilustrujú to, čo je grafickou prezentáciou iba naznačené. Práve tá efemérnosť podania však otvára bohatú škálu pre imagináciu možných vysvetlení aj spôsobov konkrétnej aplikácie tejto architektúry, ktorá odmieta byť landartom. Grafická prezentácia je vysoko kultivovaná a fotozáznam zo scénografického overovania in situ sympaticky prevyšuje štandardne zaužívané vizualizácie.

 

2. cena (2000 €): Michaela Kosturková, Kristína Kullová, Kristián Julínek - Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava

Hodnotenie poroty:

Návrh porotu oslovil jasnou vizí a silným konceptem neinvazivní architektury, která je velmi citlivě zasazena do krajiny. Architektonické intervence jsou jasné promyšlené, nemají ambice konkurovat stávajícím objektům a odvádět pozornost od historického dědictví obce. Zároveň vytvářejí ucelenou stezku, která nabízí několikeré zastavení s rozličnými funkcemi - ubytováním, vyhlídkou, saunou. Návrh nabízí konkrétní, architektonicky i graficky (zejména komiksová forma prezentace) velmi povedenou odpověď na otázku, kam obec Kopčany posunout.

 

3. cena (1000 €): Václav Heginger - Fakulta architektury VUT, Brno

Hodnotenie poroty:

Dôležitý aspekt pri umiestnení návrhu zohral minimálny zásah do územia s jednoznačným posilnením historickej osi. Osi ktorú autor umocnili pomocou jednoduchých krajinárskych zásahov v území a fáz budúceho vývoja na časovej priamke.

Malé krajinné prvky ako lavičky, pobytové plochy alebo vtáčie búdky jemne doplňujú tak významné archeologicko - historické územie. Otázne a kontroverzné sa javí umiestnenie vyhliadkovej veže, ktorá svojou vertikálou a slabším architektonickým výrazom degraduje plošnú dominantu a genia loci územia. A to aj napriek tomu, že autor objektom chcel reflektovať na územie v Mikulčiciach. Veľkú diskusiu poroty si vydobyl neštandardný architektonický prístup k objektu Kačenárni.

 

4. miesto (1. odmena): Bc. Dávid Nosko, Bc. Michaela Krpálová - Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava

Hodnotenie poroty:

Kvalitne hodnotený návrh, vďaka naštudovaniu problému miesta a následne použitia matematických algoritmov. Určili sa vhodné hlavne princípy, ako baroková organizácia miesta, vodné a prírodne prvky, archeologické náleziska. Vzniká takzvaná bodovaná mapa podľa ktorej sa do prostredia umne rozmiestňujú jednotlivé sofistikovane moduly. Moduly nie sú koncové, dajú sa presúvať, rozkladať alebo znova postávať. Vzniká obava, že v prírode a na tomto mieste pôsobia trocha rušivo a môže sa zdať, že budú konkurovať pôvodným významným stavbám.

 

5. miesto (2. odmena): Filip Kijowský - Fakulta stavební VUT, Brno

Hodnotenie poroty:

Porota hodnotila pozitivně koncept spočívající v doplnění existujících objektů v Archeoparku o další drobné objekty, jenž tak obohatí návštěvníkům zážitky z pobytu v tomto unikátním místě odkrývajícím bohatou historii této kulturní krajiny.

Avšak poněkud kriticky byl hodnocen ústřední objekt návrhu, New Archeopark Centre, který podle názoru poroty na sebe neadekvátně strhává pozornost a vytváří nemístnou konkurenci stávajícím objektům, především hřebčínu. (Na místo toho aby autor usiloval o nalezení alternativního využití stávajících objektů jenž by tak nalezly svoje uplatnění v současné době)

 

6. miesto (3. odmena): Bc. Simona Fischerová - Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava

Hodnotenie poroty:

Návrh vychádza z pomerne tradičného, či tradicionalistického uchopenia témy a poňatia intervencií v krajine s unikátnymi historickými pamiatkami a prírodnými fenoménmi pomocou vkladania jednotlivých funkčných a orientačno-vizuálnych prvkov do krajiny, prepojených viacerými vychádzkovými okruhmi a cyklotrasami. Koncept jednotlivých objektov pracuje citlivo s materiálmi ohľaduplnými k životnému prostrediu predovšetkým na báze dreva, pričom ich umiestnenie ani forma ”nekonkurujú” historickým pamiatkam a okolitej krajine. Ide však skôr o “turisticko-náučný” prístup k riešeniu v podobe akoby sumáru jednotlivých funkčných prvkov, ako o ucelenú architektonicko-krajinársku koncepciu, ktorá prináša do prostredia novú osobitú vrstvu, ktorá by zodpovedala a ďalej napĺňala unikátne genius loci riešeného územia.

 

Z práce poroty:

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím