Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. august 2019
1
3117

Claustrum - Prototyp kláštora novej doby - Cena profesora Jozefa Lacka 2019

Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku.
Claustrum - Prototyp kláštora novej doby - Cena profesora Jozefa Lacka 2019
Autori: Bc. Ondrej JurčoSpolupráca: Ing. arch. Irakli Eristavi (školiteľ), Ing. arch. Pavol Šilla (konzultant práce)Podlažná plocha: 3 283 m2Návrh: 2018 - 2019Adresa: Metodova , Prešov, SlovenskoPublikované: 26. september 2019

Záverečná práca Ondreja Jurča vznikla na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach pod vedením Irakliho Eristaviho.

Dielo predstavujeme s autorským textom:

Projekt Claustrum je filozofický a architektonický rozbor problematiky verejných a súkromných priestorov a ich spojenia v podobe architektúry kláštora ako dokonalého reprezentanta vzťahu verejného a súkromného. Práca skúma alternatívny pohľad na využitie typológie kláštora a jeho zakotvenie v dnešnej dobe v podobe autonómnej, sociálnej stanice - prototyp novodobého kláštora. Práca sa zapodieva architektonickou podobou a jeho režimom fungovania.

Nesnažím sa podať vyčerpávajúcu analýzu kláštorov, rôznych mníšskych rádov alebo exaktnú genézu premeny kláštorov v histórií inštitucionálneho kresťanstva. Nemám ani ambíciu katalogizovať rôzne podoby architektonických alebo teologických prístupov. Každá typológia kláštora, každý mníšsky rád alebo ich liturgia, by si zaslúžila priestor celej práce. To, čo ma intuítivne mimoriadne zaujíma je idea kláštora. Proces s otvoreným koncom a neustále hľadanie ideálov je vzrušujúca cesta. Nesnažím sa alibisticky vyhnúť pomenovaniu pilierov, na ktorých stojí nový typ kláštora. Navyše, v poslednej časti diplomovej práce sa vrátim zo vzdušných zámkov na zem a ponúknem koncept “Claustrum preasenti”. Ako má vyzerať idea kláštora v dnešnej dobe pretavená do konkrétnej architektúry. Ba čo viac, ako má vyzerať idea novodobého kláštora v banálnej situácií obyčajného slovenského mesta.

 

Predtým ako som začal formulovať tézy kláštora novej doby, rozhodol som sa spolu s Jurajom Červeným a Jánom Bidovským napísať poviedku. Beletria mi slúži na to, aby som si vyjasnil moje postoje a zámer konceptu. Na úvode som ešte nevedel úplne jasne popísať, o čo sa vlastne usilujem. Tvorba príbehu je intuítivná činnosť, pretože v ňom chápeme aj to, čo ešte nevieme dobre sformulovať

 

Úryvok z poviedky: 

Kľačal na tvrdej dubovej doske a necítil si kolená. Rozprával kňazovi o zápachu, spájajúcom všetkých jedincov sveta - domy, budovy, ulice. Všetko sa v jeho očiach strácalo v nekonečných tmavých líniách, lemovaných lesknúcimi sa drôtmi vedení. Za horúcich dní cítil delikátne vystupujúce vône, miesiace sa do zatuchnutého dychu vanúceho glejom, hnilobou a živočíšnymi výkalmi. Jedine chlad dokáže zmierniť intenzitu tohto zápachu, opakoval neustále. Ten zápach cítil aj v zodratých laviciach kostola, ani dym z kadidla nedokázal očistiť boží chrám. Kazateľ sťažka vzdychol. Povedal mužovi o mieste, kde jednými hlasmi prehovárajú pučiace kvety stromov a slnko odpovedajúce hviezdam. Tam človek načúva svojmu vnútru a božiemu tichu.
...

Filozofiu konceptu Claustrum ako aj celú poviedku s autorskými ilustráciami, si môžete prezrieť v publikácií:

 

“Rozdiel medzi ideou projektu a ideou dizajnu je rozhodujúci. Dizajn odzrkadľuje len akúsi manažérsku prax budovania niečoho, zatiaľ čo projekt naznačuje stratégiu, na základe ktorej musí byť architektúra vytvorená a teda uvedená do praxe. Stratégia prekračuje samotný akt stavby a nadobúda význam sama o sebe.” (Aureli)

 

STRATÉGIA CLAUSTRUM

Prečo kláštor? Pravdepodobne to, čo hľadám nie je v pravom slova zmysle kláštor, a preto otvorene hovorím, že sa jedná len o najbližšiu možnú referenciu. V istom zmysle tvorím novú typológiu. Je to nový typ kláštora, ktorý transformuje jeho podstatu natoľko, že som sa rozhodol pomenovať ho inak. Keď sa pozrieme na pôvod slova kláštor (cloister), prídeme k latinskému výrazu CLAUSTRUM, čo znamená uzavretý priestor. Je to presne to pomenovanie, ktoré vyjadruje novú typológiu novej inštitúcie - autonómnosť uzavretej entity. A predsa má claustrum veľa podobného s tradičným kresťanským kláštorom. 

 

Teologický cieľ

Cieľom claustrumu je návrh kláštora, ktorý je v prvom pláne oprostený od tradičných kresťanských schém a celej teológie. Nie však, aby poprel kresťanstvo, ale aby v rebélii voči tradicionalizmu našiel svoju autentickú náplň, a teda, aby otvoril svoju náruč pre všetkých ľudí. Kláštor nie je súd, ale priestor diskusie. Ak sa v kláštore nachádza kresťanstvo, tak len v druhom pláne. V podobe, ktorá sa nepovyšuje nad náboženstvá alebo ateizmus. Niečo ako mnísi, ktorí sa starajú o každého pútnika bez ohľadu na svetonázor a sú to oni, ktorí udržiavajú režim kláštora.

Občianský cieľ

Dôležité je, že claustrum vie fungovať aj bez teologickej náplne. Sekularizovaný kláštor. Je to totiž aj politický sen. Nesnažím sa definovať nový koncept ideálneho mesta ani žiadnu utópiu, nedosiahnuteľnú víziu. Ide o koncept konkrétnej architektúry, ktorá má svoje zákonitosti. Optimálne riešenie, nie ideálne.
Môj projekt vnímam ako prototyp sociálno-kultúrnej stanice, ktorú navštevujú ľudia hľadajúci nielen zastavenie, ale aj naplnenie. Claustrum nie je únik, ale riešenie. Cieľ je teda vytvoriť priestor pre autoterapiu, ktorá je častokrát vo forme kontemplácie. Tento rozmer konceptu je hádam samotné jadro vízie. Kultivácia ticha, ktoré vedie k terapeutickej reflexii v samote a kultivácia spoločnosti, o ktorú sa stará komunita, slúžiaca miestu, kde sídli claustrum.

 

ZHMOTNENIE IDEI

Claustrum je ideový koncept. Jeho zhmotnenie môže mať rôzne podoby. 

Horský claustrum 

Koncept claustrum by som prirovnal k horskej chate. No len si predstavte tú emóciu, keď si po niekoľko - hodinovom únavnom výstupe vo vetre a daždi dáte hore na chate teplú kapustnicu a chladené pivo. Nič sa tomu nevyrovná. Je to miesto, kde je pre zvláštny dôvod každý na iných dobrý. Snažíme sa nájsť miesto pri stole pre nových turistov, veď aj oni chudáci museli prejsť to isté, čo my. Zjednocuje nás predsa spoločná cesta (v istom zmysle sa dá hovoriť o spoločnej “traume” z námahy) a radosť z oddychu. Je to zároveň miesto, ktoré musí byť zásobované turistami - teda návštevníkmi. Ubytovanie je jednoduché, ale nikto by to nemenil za 4-hviezdičkový hotel dole pod vrchom.

Urbánny claustrum

Urbánny claustrum je chrám, nie však v tradičnom význame. Je samozrejmé, že nemá zmysel vytvárať ďalšie gotické katedrály alebo Panteóny. Čo ale má zmysel, je budovať chrámy novej duchovnosti a novej etiky. Keď hovorím o “novej” nemyslím tým časové vymedzenie, skôr narážam na otvorenosť myslenia. Nové je všetko, čo je otvorené zmene. Skúsim byť explicitnejší. Ak by bol napokon Claustrum tržnicou, predávali by sa len bezobalové produkty. Balík noriem novej etiky (slow fashion, zero waste, etická móda, udržateľný dizajn, fair trade, eko, bio) je otvorená množina a pokojne sa môže rozrastať. Sú to hodnoty, ktoré sa na tržnici vo filozofii claustrum ctia. 
 

Banálny claustrum

Nie je nič jednoduchšie ako navrhovať v peknom prostredí. Krásne vizualizácie z krásneho prostredia zatemňujú skutočný zámer. Je to nezaslúžený úspech.
Ako mám demonštrovať moju ideu dobrého priestoru novodobého kláštora? Musím ponúknuť architektúru, ktorá je rovnako úspešná v banálnom prostredí. Laboratórne podmienky nemôžu demonštrovať pravdivosť idei. Zvolil som si Prešov. Miesto na Slovenskej ulici, ktoré je momentálne parkovisko. Miesto, ktoré poznám veľmi dobre, pretože bývam hneď vedľa. Miesto, ktoré aj z osobného hľadiska nemôže byť banálnejšie. Práca s témou “verejný a súkromný priestor” pre mňa naberá iný rozmer.

 

DIZAJN CLAUSTRUM PRAESENTI 

 

Claustrum praesenti je zhmotnenie utopickej idei do konkrétnej podoby v meste Prešov. Nazdávam sa, že neexistuje väčšia výzva a zároveň demonštrácia pravdivosti myšlienok, ktoré tvrdím, ako nechať ich vyznieť v nezaujímavej situácií. Filozofia claustrum to umožňuje, pretože sa nejedná o architektonickú utópiu, pracuje s ideálmi vo svete vzťahov. Claustrum praesenti je klinika ľudského ducha - priestor spoločného hľadania Boha a individuálneho hľadania samého seba. Hovorí o vzťahu verejného a súkromného. Nakoniec, veď aj Biblia pracuje s milovaním blížneho (claustrum publicae) ako seba samého (claustrum privatus).

Na utópiach je príťažlivé to, že ich autor vytvára podmienky, v ktorých existujú. Vytvárať nové svety, ktoré sa nemusia riadiť bežnými zákonitosťami fyzického sveta je oslobodzujúce. Idea dobrého priestoru, ale nie je o architektúre ale o vzťahu. V koncepte claustrum praesenti, nie sú potrebné žiadne neuveriteľné architektonické vízie. V sociálej utópii neba na zemi sa aj banálny kláštor stáva ideálnym.

 

Architektonickú štúdiu s celou dokumentáciou si môžete prelistovať v prílohe nižšie:

Vybrané vizualizácie návrhu:

Axonometria
Axonometria
Knižnica
Knižnica
Priedomie
Priedomie
Pohľad z vane
Pohľad z vane
Privatus
Privatus
Publicae
Publicae

 

 

 

 

MODEL:

 

Podklady: Ing. arch. Ondrej Jurčo

Poloha diela

Bc. Ondrej Jurčo

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím