Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. máj 2016
0
1328

Rekonštrukcia Bielej veže v Hradci Králové

Projekt rekonštrukcie Bielej veže v Hradci Králové, kultúrnej pamiatky celoštátneho významu, je spojením pamiatkového prístupu k hodnotám stavby a prínosu aktívneho využitia tejto dominanty mesta v súčasnej dobe informačných technológií.
Rekonštrukcia Bielej veže v Hradci Králové
Autori: Ing. arch. Jaromír ChmelíkSpolupráca: Ing. Rusek Bohumil, Ing. arch. David Baďura, Ing. arch. Michal Potůček, Ing. arch. Kryštof Kreisinger, Ing. arch. Alena Vojtíšková, Ing. arch. Jan OndrákInvestor: Mesto Hradec KrálovéInvestičný náklad: 52 792 833 Kč bez DPHNávrh: 2007 - 2013Realizácia: 2013 - 2015Adresa: Franušova 168/1, Hradec Králové, Česká republikaPublikované: 12. máj 2016

(Včera 12.5.2016 získala Rekonštrukcia Bielej veže cenu Grand Prinx českej obce architektov. Gratulujeme.)

Biela veža, jedna z najvýznamnejších stavieb v Hradci Králové a nehnuteľná kultúrna pamiatka bola postavená medzi rokmi 1574 a 1581 na západnom okraji Veľkého námestia, v samotnom srdci historického centra mesta. Veža susedí s katedrálou Svätého Ducha. Jedná sa o goticko-renesančnú, 72 metrov vysokú vežu, ktorá slúži predovšetkým ako zvonica. Ukrýva druhý najväčší zvon v Čechách - Augustin. Veža predtým slúžila ako strážna a hlásna veža s hodinami. Celá veža je postavená ("integrovaná") do južnej časti staršej kaplnky sv. Klimenta, ktorej zvyšky sa zachovali dodnes v konštrukcii veže (napríklad oporný pilier s lomeným oblúkom južného priečelia kaplnky).

Celkový pohľad na zrekonštruovanú Bielu vežu
Celkový pohľad na zrekonštruovanú Bielu vežu

Pri veľkých rekonštrukčných prácach v poslednej štvrtine 20. storočia došlo k zásadným zásahom do hmotnej podstaty pamiatky, ktoré znamenali na jednej strane statickú stabilizáciu veže, na druhej však zásadný úbytok autentických detailov a nevhodne použitú  injektáž. Čistením povrchov došlo k zásadnému narušeniu historických materiálov a ku vzniku dlhodobých problémov. Spoločne s nevhodnou prístavbou pokladnice tak vznikol impulz ku kompletnej rekonštrukcii objektu.

Stav kaplnky pred začatím prác
Stav kaplnky pred začatím prác

Pôvodný účel veže - zvonica (Kampanila), hlásna a strážna veža bol historickým vývojom zmenený na súčasnú vyhliadkovú vežu s funkčnou zvonicou. Základný koncept riešenia vychádza z celkovej potreby rekonštrukcie stavby. Doplnený je snahou vniesť nový život do kultúrnej pamiatky. Architekti využili princíp prelínania jednotlivých stavebných celkov v čase a priestore.

Južné pohľadyý a rez: Pred rekonštrukciou - vľavo, po rekonštrukcii - v strede a v pravo
Južné pohľadyý a rez: Pred rekonštrukciou - vľavo, po rekonštrukcii - v strede a v pravo

Reštaurátorským spôsobom boli kompletne opravené všetky poškodené časti. Do vyčisteného historického priestoru veže boli po odstránení všetkých nežiaducich a nehodnotných konštrukcií vložené súčasné prvky interiéru - schodisko, podesty, výstavné a interaktívne prvky s výučbovými a zábavnými programami. Spoločne s odhalenou krásou historickej stavby sa cesta k cielenej vyhliadke na najvyššom poschodí veže stáva intenzívnym zážitkom po celú dobu prehliadky. Nová vstupná trojpodlažnej prístavba vznikla na mieste pôvodnej nevyhovujúce pokladnice z 80. rokov 20. storočia.

Schodisko a interaktívne prvky
Schodisko a interaktívne prvky

Výkresová časť:

Situácia
Situácia
Rezy vežami
Rezy vežami
Rez prístavbou
Rez prístavbou
Pôdorys 1. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 1. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 2. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 2. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 3. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 3. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 4. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 4. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 5. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 5. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 6. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 6. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 7. NP "A" Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 7. NP "A" Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 7. NP "B" Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 7. NP "B" Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 8. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 8. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 9. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 9. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 10. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)
Pôdorys 10. NP Pred rekonštrukciou (v ľavo) Po rekonštrukcii (v pravo)

So zložitou otázkou riešenia vnútornej klímy historického objektu sa návrh vysporiadal centrálne riadeným vykurovaním a odvlhčovaním. Vnútorná klíma v interiéri veže je pomocou čidiel sledovaná a vzduch je do objektu hnaný cez sokel. Vo vyšších poschodiach je naopak odvádzaný v závislosti na aktuálnej potrebe (napr. automatickým otváraním žalúzií a okien na ochodze či núteným vetraním v parapetoch niektorých okien).

Klíma vo veži
Klíma vo veži

Drevené výplne portálov zvonového poschodia nahradili pôvodné nevyhovujúce okenice z poslednej veľkej rekonštrukcie. Nové žalúzie sú v celej ploche portálov (vrátane parapetnej výplne a vrchného lomeného oblúka) otočné a pri zvonení výrazne pomáhajú šíreniu zvuku do okolia. Ich otáčanie je diaľkovo ovládané a v prípade potreby odvetrania vlhkosti z veže sa sami otvoria.

Žalúzie a tienenie
Žalúzie a tienenie

Na 4.NP až 6.NP obieha schodisko okolo interaktívneho priebežného panelu. Tento zobrazovací element audiovizuálnej techniky umožňuje návštevníkom prezentovať akýkoľvek obsah, závislý napríklad na type prehliadky - naučný (pre dopoludňajšie prehliadky škôl), historický a pod. Panel je rozdelený na 3 časti podľa jednotlivých podest, kde je vždy spodná obrazovka opatrená možnosťou dotykového ovládania užívateľom.

Priebežný interaktívny displej
Priebežný interaktívny displej

Do vyčistených priestorov veže bolo vsadené nové oceľové schodisko.

Oceľové schodisko
Oceľové schodisko

Na pôvodné miesto na deviatom (hodinovom) podlaží sa podarilo vrátiť historický hodinový stroj z prvej polovice 19. storočia, ktorého autorom je známy český mechanik, konštruktér a hodinár Josef Božek. Zreštaurovaný exponát, ktorý je sám o sebe kultúrnou pamiatkou bol navyše doplnený o pôvodné kamenné závažia a je teda možné ho rozpohybovať.

Historický hodinový stroj Josefa	Božka (kultúrna pamiatka)
Historický hodinový stroj Josefa Božka (kultúrna pamiatka)

Do pôvodne úplne neprístupnej miestnosti nad vstupom do kaplnky sv. Klimenta (cez priechod vežou z južného priečelia) bolo umiestnené umelecké dielo. Artefakt vysoký 3,8 m je skleneným modelom Bielej veže v mierke 1:20. Model zachytáva Bielu vežu v ​​prieniku s predpokladanou podobou pôvodnej gotickej kaplnky, z ktorej veža vyrastá.

Detail skleneného modelu Bielej veže
Detail skleneného modelu Bielej veže

Sklenený podhľad otvára nevšedný pohľad na krovnú konštrukciu nasvietenú statickými a dynamickými svetlami s možnosťou nastavenia celého farebného spektra. Okrem pohľadov do všetkých štyroch svetových strán sa tak návštevníkom po vystúpení do najvyššieho poschodia veže ponúka ešte pohľad piaty – smerom nahor.

Sklenený podhľad na 10. NP
Sklenený podhľad na 10. NP

Novinkou sú posuvné spodné ramená schodíšť na poschodí zvonice. Toto riešenie ponúka zvonárom ideálny manipulačný priestor pre zvonenie, ktoré sa koná približne dvanásťkrát do roka pri významných udalostiach. Nové bezpečnostné úpravy umožňujú prítomnosť verejnosti pri zvonení priamo v priestore veže.

Detail posuvného schodiska
Detail posuvného schodiska

Samostatnou kapitolou je oprava zvonovej stolice, ktorej havarijný stav (predovšetkým stav drevených konštrukcií skrytých pod podlahou) bol odhalený až po zahájení rekonštrukcie. Nevyhovujúce prvky boli vymenené za použitia historických tesárskych postupov a nástrojov. Samotná príprava, tesanie a osadzovanie na priestranstve pred katedrálou sa stalo akýmsi dlhodobým happeningom.

Obnova zvonovej stolice
Obnova zvonovej stolice

Dôvod, prečo boli pri rekonštrukcii zvolené tesané trámy nie sú len požiadavky pamiatkarov, investora alebo predvádzanie remesla. Cieľom bolo opravovať historické konštrukcie tak, aby neutrpela ich kultúrna hodnota (tzn. Pri obnove technických parametrov zostala zachovaná remeselná úroveň a estetická hodnota). Tesanie umožňuje ľahko sa prispôsobiť rozmerovej nejednotnosti trámov, ktorá je pre historické stavby typická.

Spôsob opracovania dreva
Spôsob opracovania dreva

Celý interiér veže je nasvietený a ozvučený. Väčšina svetiel je navyše v režimoch RGB s možnosťou nastavenia svetelného spektra, a to vrátane podsvietenia schodiskových stupňov, skleneného modelu, zvonu s podkrovnou konštrukciou či exponátu historického hodinového stroja. Je tak možné meniť dynamicky atmosféru jednotlivých druhov prehliadok.

Skupiny koncových elementov osvetlenia
Skupiny koncových elementov osvetlenia
Pohľad na Bielu vežu z Veľkého námestia
Pohľad na Bielu vežu z Veľkého námestia
Vstup do prístavby
Vstup do prístavby
Pohľad na Bielu vežu z  námestia Jána Pavla II
Pohľad na Bielu vežu z námestia Jána Pavla II
Prístavba
Prístavba
Interiér prístavby 1.NP
Interiér prístavby 1.NP
Interiér veže na 7.NP
Interiér veže na 7.NP
Interiér veže na 7.NP - detail interaktívneho panelu
Interiér veže na 7.NP - detail interaktívneho panelu
Zvon Augustin pri dennom osvetlení
Zvon Augustin pri dennom osvetlení
Scénycky osvetlený zvon Augustin
Scénycky osvetlený zvon Augustin
Zvonová stolica
Zvonová stolica
Božkov hodinový stroj
Božkov hodinový stroj
Interiér veže na vyhliadkovom 10.NP
Interiér veže na vyhliadkovom 10.NP
Miestnosť s historickým Vyškovského strojom
Miestnosť s historickým Vyškovského strojom
Interiér zvonice
Interiér zvonice
Tesané trámy a schodisko
Tesané trámy a schodisko
Celkový pohľad do interiéru veže
Celkový pohľad do interiéru veže
Miestnosť s hodinovým strojom
Miestnosť s hodinovým strojom
Sklenený model Bielej veže je dominantou pôvodne neprístupnej miestnosti
Sklenený model Bielej veže je dominantou pôvodne neprístupnej miestnosti
Nové schodisko a systém tienenia
Nové schodisko a systém tienenia
Detail zrekonštruovaného hodinového stroja Josefa Božka z 19. storočia.
Detail zrekonštruovaného hodinového stroja Josefa Božka z 19. storočia.
Zreštaurovaný exponát bol doplnený o pôvodné kamenné závažia a je plne funkčný
Zreštaurovaný exponát bol doplnený o pôvodné kamenné závažia a je plne funkčný

Prehliadka Bielej veže po rekonštrukcii:

541
Youtube

Interiéry pred rekonštrukciou:

Poloha diela

Ing. arch. Jaromír Chmelík

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím