Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. február 2019
0
2605

Úprava hospodárskeho dvora pre bývanie, Bukovec (ČR)

Prestavba s rešpektom k forme a prevádzke starého statku. Prírodné materiály, ako betón, kameň a drevo, spolu s ručne opracovanými hrubými povrchmi vytvárajú autentické prostredie pre život vo vidieckom sídle.
Úprava hospodárskeho dvora pre bývanie, Bukovec (ČR)
Autori: Ing. arch. Bohuslav Strejc, Ing. Ondřej Janout, Ing. arch. Martin SpěváčekNávrh: 2013 - 2014Realizácia: 2015 - 2015Adresa: Nad Mlýnem , Plzeň-Bukovec, Česká republikaPublikované: 13. február 2020

Rekonštrukcia hľadá odpovede prostredníctvom rešpektovania pôvodnej logiky stavieb a použitia tradičných postupov. Snaží sa o prirodzenosť skôr než formálne napodobňovanie.

Genius loci

"Úzké a křivolaké ulice Bukovce, náves lemovaná statky, hluboké údolí, řeka. U jezu tajemný mlýn v jehož blízkosti se tyčil na ostrohu statek osazený jako tvrz.

Po letech, jsem narazil na inzerát o prodeji tohoto statku. Při prohlídce jsem si uvědomil co je to za unikátní místo. Spatřil jsem semknutý statek zdmi, stavením a hospodářskými objekty a malebný výhled na řeku s přilehlým zalesněným kopcem bez známky civilizace. Bylo rozhodnuto a cesta byla započata. Výsledkem celého snažení je bydlení zapadající do historické struktury na principech baugruppe,"  opisuje architekt Bohuslav Strejc z ateliéru projectstudio8.

Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák

Lokalita

Areál hospodárskeho dvora č.12, na okraji obce Bukovec, bol upravený pre trvalé bývanie. Zachovaná urbanistická štruktúra obce, ktorú tvoria stopy pôvodných statkov a hospodárskych dvorov je od roku 1995 vyhlásená za obecnú pamiatkovú zónu.

Postupom času však došlo k čiastočnému rozdrobeniu štruktúry ucelených hospodárskych dvorov na viaceré objekty s rôznymi funkciami. Územie ako celok však disponuje nespornými urbanistickými a architektonickými kvalitami, ktoré je nutné pri revitalizácii objektov zachovať. Ide najmä o pôvodnú pôdorysnú stopu a skladbu objektov. 

Hospodársky dvor č.12 patril k lepšie zachovaným statkom. V minulosti tu neprebehla žiadna rekonštrukcia, došlo len k demolácii stodoly orientovanej pozdĺž ulice Nad Mlýnem a časti stodoly na východnom okraji parcely. To, čo platilo o celku, sa nedalo povedať o stave jednotlivých objektov. Hospodárska budova aj Stodola boli pred rekonštrukciou v havarijnom stave.

Poľnohospodárska usadlosť sa v súčasnosti skladá z troch samostatných objektov - obytného krídla, vrátane sýpky (č.p.12), bývalého hospodárskeho objektu (parc.č.72/5) a stodoly (parc. č. 72/6). Všetky tri objekty sú prístupné z uzavretého dvora (parc. č. 72/4). Celý dvor je ohraničený kamenným múrom, ktorý bol pôvodné omietnutý. Na severnej strane pozemku, kde terén začína prudko klesať smerom k rieke Berounka, má múr opornú funkciu.

Foto: Matěj Hošek a Petr Polák

Urbanizmus

Obec Bukovec zo severu lemuje rieka Berounka, od ktorej stúpa výrazný, zalesnený kopec. Z opačnej strany zástavbu ohraničuje železničná dráha. Zomknutá urbanistická štruktúra sa odvíja od historického jadra obce (Zemědělské náměstí). Z centra vedú lúčovite tri ulice (K úvozu, Haltýřská, Nad Mlýnem). V minulosti obec tvorila šestica poľnohospodárskych usadlostí, ktoré v súčasnosti obklopujú kompaktné historické jadro. Na konci ulice Nad Mlýnem, ktorá smeruje k mlynu na rieke, sa nachádza práve statok č.12. Parcela je z južnej strany vymedzená cestnou komunikáciou a zo severu riekou Berounka. Charakter zástavby formovali východiskové podmienky, ktoré definovali osadenie usadlosti na výbežku tvorenému masívnymi opornými múrmi.

Situácia
Situáciaprojectstudio8

Východiskový stav 

Statok č.12 tvorila pätica objektov usporiadaná po jeho obvode a hospodársky dvor. Od ulice Nad Mlýnem (južná časť) tvorila bariéru vysoká stena s prejazdom. Jej súčasťou bola dnes už nejestvujúca stodola. Na ľavej strane bolo obytné krídlo s priľahlou sýpkou (historicky cenný objekt). Na pravej strane pozemku sa nachádzala väčšia stodola. Zo severu pozemok uzatvárali nízke chlievy. Zástavba vytvárala zomknutú štruktúru, uprostred ktorej bol dvor.

Koncept
Konceptprojectstudio8

Návrh

Architekti navrhli zachovanie hlavných objektov s doplnením drobnejších prístavieb a tiež zachovanie dvora v jeho pôvodnej, celistvej forme. Prístavby vznikajú z dôvodu naplnenia stavebného programu. Architektonickými prostriedkami sú potlačené tak, aby vynikli pôvodné objemy budov. V dome, ktorý stojí na mieste chlievov sa nachádzajú dve bytové jednotky. V dome, ktorý nahradil stodolu je umiestnená jedna bytová jednotka a spoločný priestor. 

Vizualizácia
Vizualizáciaprojectstudio8
Vizualizácia
Vizualizáciaprojectstudio8

Architektonické zásady pri tvorbe nových objektov a zásahy do pôvodných objektov

"K zachovaným částem přistupujeme s úctou k jejich historickým hodnotám. Nově navržené objekty pojednáváme soudobými výrazovými prostředky s velkým respektem k původní struktuře. Snahou je tak oddělit současné a historické, to vše ale ve vzájemné symbióze. Hlavní hmoty se sedlovými střechami jsou doplněny objekty s plochou střechou, tak aby nekonkurovaly dominujícím stavbám a nenarušily původní strukturu dvora. Dominanty působí jako kompaktní bloky s dřevěnými doplňkovými konstrukcemi. Původní obvodová zeď statku v jižní části je zachována a sanována. Jediným zásah do ní je tvořen průjezdem do dvora," vysvetľujú architekti.

Pôdorys
Pôdorys projectstudio8
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Pôvodný stav
Pôvodný stav

Podklady: projectstudio8

Poloha diela

Ing. arch. Bohuslav Strejc
Ing. Ondřej Janout
Ing. arch. Martin Spěváček
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím