Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. júl 2018
0
4107

Farský kostol s pastoračným centrom - diplomová práca

Záverečná práca z Fakulty architektúry STU v Bratislave nominovaná na Cenu profesora Lacka o najlepší diplomový projekt.
Farský kostol s pastoračným centrom - diplomová práca
Autori: Maroš KostelanskýSpolupráca: Doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (Vedúci práce), Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta (Vedúci práce)Zastavaná plocha: 900 m2Návrh: 2017 - 2018Adresa: Považská Bystrica, SlovenskoPublikované: 5. august 2018

Dielo predstavujeme s autorským textom:

Abstrakt

Základnou a stále nezodpovedanou otázkou pri tvorbe kostola je, ako vytvoriť priestor s takým duchovným nábojom, kde aj neveriaci ucíti pokoj a pokoru. Dovolím si neriadiť sa Druhým vatikánskym koncilom, pretože je často táto smernica v architektúre kontraproduktívna. Idem vlastnou cestou. Mojim cieľom je vytvoriť jedinečný sakrálny dom stelesňujúci genia loci konkrétnej oblasti. Moja pozornosť sa primárne zameriava na prostredie kde žijú miestni ľudia. Zaujíma ma ich vzťah k mestu a ku krajine. Následne sa snažím vytypovať charakteristické črty, ktoré sú v Považskobystričanoch podvedome zakorenené. Z toho vytvoriť celok, ktorý zhmotní zažitú skúsenosť. Projekt nasáva významy z prostredia do tej miery, až sa nakoniec stane skutočným duchovným domovom pre svojich užívateľov. Až keď vás prevediem tunajšími kopcami, dolinami, dedinami a mestom, môžete pochopiť tento kostol. Vo výraze hľadám rýdzosť, preto siaham po minimalistickom štýle. Z formálneho obsahu tvorím gestá poukazujúce na to, čo nás prevyšuje. Nie len vidieť a počuť, ale predovšetkým zažiť a precítiť. Mať k dispozícií priestor, ktorý dokáže stíšiť od hluku všednosti a dovolí vám vstúpiť do vášho vnútorného sveta.  

Urbanizmus

Situácia - širšie vzťahy
Situácia - širšie vzťahy

Zámer vybudovať na sídlisku SNP v Považskej Bystrici kostol existuje už od roku 1990, kedy základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. Reálnejšie kontúry začína nadobúdať až teraz. 1. júla 2017 vznikla nová rímsko-katolícka farnosť Sv. rodiny odčlenením od farnosti Považská Bystrica, ktorá dovtedy patrila medzi najväčšie v Žilinskej diecéze. Farnosť zastrešuje dve sídliská a tri dediny v ktorých sa už nachádzajú filiálne kostoly. Pri výstavbe kostola je zámerom vybudovať aj pastoračné centrum, administratívne priestory fary a byty pre farára a kaplána. Sídlisko má približne osem tisíc obyvateľov. Momentálne obyvatelia zo sídliska chodievajú na omše do centra mesta, prípadne do okolitých dedín, kde nie je dostatočná kapacita.

Analýza sídliska
Analýza sídliska

Stredom sídliska preteká riečka Domanižanka (regionálny biokoridor). Tvorí ťažiskovú os urbánnej štruktúry, kde sa nachádza občianska vybavenosť a pešia promenáda spájajúca sídlisko s ostatnými časťami mesta. Na mieste kde cirkev vlastní pozemok, tento peší a cyklistický koridor končí.

Urbanizmus
Urbanizmus

Urbanistickú odpoveď sme našli v jednoduchej forme hranola osadeného v osi riečky s ďalekým priehľadom. Zvolili sme jednoznačnú obojstrannú orientáciu. Smerom k priehľadu, a aj k centru nielen sídliska ale tiež samotného mesta, je orientovaný vstup do kostola. Z opačnej strany, od prístupovej cesty, sú orientované všetky ostatné funkcie (pastorácia, farnosť, bývanie).

Hmotový a materiálový koncept
Hmotový a materiálový koncept

Forma jednoduchého hranola vychádza z bezprostredného prostredia - sídliska. Kostol preberá rozmery a proporcie z panelových domov aby harmonicky zapadal do okolitej štruktúry. Akcentuje iba svojím materiálom – drevom.

Schéma pešieho pohybu - súčasný a navrhovaný stav
Schéma pešieho pohybu - súčasný a navrhovaný stav

Na analýze pešieho pohybu vidíme absenciu chodníkov na pozemku a v jeho bezprostrednom okolí. Návrh dotvára peší pohyb o novú sieť a verejné priestranstvo.

Sídlisko SNP v krajine
Sídlisko SNP v krajine

Socializmus v 60. rokoch vymazal históriu Považskej Bystrice, zničil historické centrum a namiesto neho postavil panelákové sídliská. V súčasnosti je mesto známe tým, že v ňom nie je čo vidieť, miestni ľudia nemajú byť na čo hrdí. Obyvatelia teda prirodzene inklinujú k okolitej krajine a identifikujú sa s ňou. Fotografie ukazujú uloženie sídliska v doline medzi kopcami. Príroda je na dosah z každého kúta. A práve táto náklonnosť obyvateľov k okolitej prírode mi otvára cestu sa ňou plne inšpirovať pre duchovný rozmer návrhu.

Miestne bukové lesy
Miestne bukové lesy

Vo vyšších polohách členitej topografie sa nachádzajú bukové lesy, ktorých atmosféra má pre mňa osobne spirituálny náboj. Možno z toho dôvodu, že do týchto lesov často utiekam z mesta a nachádzam v nich vyhľadávanú rýdzosť a kľud.

Situácia
Situácia

Kostol som ukryl do bukového lesa, v ktorom sa nachádza čistina kruhového tvaru. Čistina vytvára intímne námestie kadiaľ preteká riečka a kde je nástup do kostola. Spevnené plochy tvorí mlad (zhutnený štrk používajúci v parkoch) pre jeho mäkký, prírodný charakter.

Axonometria situácie
Axonometria situácie

Architektúra

Širšie vzťahy - topografia
Širšie vzťahy - topografia

Ako spomínam v úvode, snažím sa vytypovať určitý zakorenený rys z prostredia, v ktorom miestni ľudia žijú. Vrstevnice na mape ukazujú členitosť topografie. V tejto konkrétnej lokalite je rovina takmer neznámy pojem.

Krajina za mestom
Krajina za mestom

Ľudia tu žijú vo svahoch, zakladajú domy vo svahoch, obrábajú polia vo svahoch, ťažia drevo zo strmých svahov a aj keď sa idú do prírody len prejsť, musia šliapať do kopcov. Je to paradox, že parcela kostola leží pri riečke na rovine. Ale to otvára možnosť túto svažitosť obsiahnuť v architektúre jedinečným spôsobom.

Schéma funkcií
Schéma funkcií

Základným priestorovým motívom sa stala nástupná rampa do kostola. Po nej stúpame do úrovne tretieho nadzemného podlažia až kým neprekonáme podružnejšie funkcie umiestnené na prízemí a druhom podlaží.

Schéma proporcií hmoty
Schéma proporcií hmoty

Finálna hmota sa stáva sochou. Prepracované proporcie kvádra a jedno silné gesto.

Manínska a Kostolecká tiesňava
Manínska a Kostolecká tiesňava

Zásek do hmoty kostola môže mať viacero významov. Obsahuje motív stúpania. Môžeme v tom vidieť zásek Jozefa tesára. Alebo ak sa opäť pozrieme do neďalekej krajiny, uvidíme tento motív v hlbokom kaňone Manínskej a Kostoleckej tiesňavy. Tam riečka prerazila cestu do nedostupných dolín. Ja som zaťal do čistej formy hlboký zásek a vytvoril tak cestu k Bohu.

Konštrukčná schéma
Konštrukčná schéma

Nosná konštrukcia je oceľová, z veľkej časti namáhaná ťahom.

Axonometria – nástup
Axonometria – nástup

Pri stúpaní sa nám zrýchľuje tep a vnímame naše fyzické telo. Námaha sa stáva cnosťou ak smeruje k vyššiemu cieľu. V stúpaní vidím paralelu taktiež s kresťanským učením.

Axonometria – kostol
Axonometria – kostol

Presbytérium sa nachádza v závere veľkej konzoly stavby. Najsvätejšie miesto z celého kostola sa vznáša nad nástupným námestím.

Pôdorys 1.NP
Pôdorys 1.NP

Zo západnej strany sa nachádza nástup do kostola. Z východnej vstupujeme do fary a pastoračného centra. Z juhu je vo fasáde ukrytý vstup do bytov.

Pôdorys 2.NP
Pôdorys 2.NP

Druhé podlažie patrí dvom bytom. Pre farára a kaplána.

Pôdorys 3.NP
Pôdorys 3.NP

V pôdoryse je kostol pozdĺžne predelený vyosenou stenou. Toto vyosenie čiastočne nahrádza polkruhovú apsidu v nástupnej kaplnke a samotného presbytéria. Priestorovo uzatvára tieto dôležité miesta.

Pôdorys 4.NP
Pôdorys 4.NP
Pôdorys 5.NP
Pôdorys 5.NP

Chóry slúžia pre zvýšenie kapacity v kostole počas sviatkov, prípadne pre kultúrne podujatia v podobe koncertov.

Pôdorys strechy
Pôdorys strechy

Strešná záhrada je obohnaná vysokou atikou aby priestoru dominovala nebeská klenba nad zeleňou.

Pozdĺžny rezopohľad - nástup
Pozdĺžny rezopohľad - nástup
Pozdĺžny rezopohľad - kostol
Pozdĺžny rezopohľad - kostol
Priečny rezopohľad - kaplnka všedného dňa a chór
Priečny rezopohľad - kaplnka všedného dňa a chór
Priečny rezopohľad - presbytérium
Priečny rezopohľad - presbytérium
Pohľad SV
Pohľad SV
Pohľad JZ
Pohľad JZ
Pohľad SZ
Pohľad SZ
Pohľad JV
Pohľad JV
Vizualizácia - námestie pred kostolom
Vizualizácia - námestie pred kostolom
Vizualizácia - nástupná rampa do kostola
Vizualizácia - nástupná rampa do kostola
Vizualizácia - pohľad na oltár
Vizualizácia - pohľad na oltár
Vizualizácia - pohľad z chóru
Vizualizácia - pohľad z chóru
Vizualizácia - strešná záhrada
Vizualizácia - strešná záhrada
Fyzický model
Fyzický model

Podklady: Maroš Kostelanský

Maroš Kostelanský

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím