Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. september 2018
0
1196

Mrak - diplomová práca

Záverečná práca z Katedry architektúry na VŠVU v Bratislave, ktorá bola nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka o najlepšiu diplomovú prácu.
Mrak - diplomová práca
Autori: Mgr. Art. Maroš GrešSpolupráca: Mgr. art. Vít Halada, ArtD. (Vedúci práce), Ing. arch. Benjamín Brádňanský (Vedúci práce)Návrh: 2017 - 2018Adresa: SlovenskoPublikované: 29. september 2018

Prezentujeme s pôvodným komentárom a úvahami autora:

Čo je to architektúra? Aká by mala byť? Ako by sa mala generovať?

Premýšľam o architektúre ako o mraku, ktorý je nejednoznačný, plný/prázdny, nestály, nejasný. Frustrácia, fragment, absencia témy, absencia smeru, pluralita, prekrývanie, preplnenosť, otupenosť to sú pojmy, ktoré sa objavujú v súčasnej architektúre. Mrak/architektúru zaznamenávam v nástenkách. Z nástenky vyberám pojmy, ktoré rozpracovávam ako projekty.

V diplomovej práci sa snažím priblížiť pojem architektúry, hľadám čo pre mňa znamená, ako sa generuje, ako dokáže byť sebaobjavná, ako je neuchopiteľná. Snažím sa vymotať zo súčasnej skepsy a hľadám príležitosť vo vytváraní budúcej architektúry práve jej nepolapiteľnosťou. Používam na to mrak/diagram/nástenku. Z mraku architektúry vyberám obrazy/informácie/texty tie prehodnocujem a znova miešam, architektúra súčasnosti nemôže byť formálna, nemôže byť jednoducho čitateľná, taký nie je ani svet, v ktorom práve žijeme.

Všetci máme svoje mraky architektúry, ukážme ako k nim pristupujeme. Ja sa snažím ukázať ten svoj. Na vzorke niekoľkých projektov ukazujem manipulácie, ktoré naznačujú možné cesty, či sú správne? To overí čas. Pavilón, duchovno, chata to sú len tri slová, ktorým som sa v úvode teórie architektúry mraku dokázal venovať, tém je oveľa viac, možných výsledkov je oveľa väčšie množstvo. Diplomová práca sa skôr pýta ako odpovedá, skôr odhaľuje, než priamo poukazuje. Má vytvoriť diskusiu a nie dogmu.

Diplomová práca na katedre architektonickej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení je rozdelená na teoretickú(text) a praktickú časť(projekt). Pre mňa sú tieto časti rovnako dôležité a sú rovnocenným prostriedkom ako predstaviť svoju diplomovú prácu. Jej začiatky sú viditeľné v prácach a premýšľaní už pred jej vznikom preto v úvode v skratke predstavím kontext, ktorý vyprovokoval túto prácu. (Teoretická časť diplomovej práce zahŕňa podrobnejšie rozpracovaný kontext vzniku mraku architektúry).

Mrak architektúry je premýšľanie o architektúre ako o neustále sa vyvíjajúcom procese do ktorého vstupujú obrazy, texty, príbehy, všetko čo nás obklopuje. Selektívne vyňatie, spracovanie a následné generovanie, skladanie, miešanie môže prinášať rôzne druhy zafarbenia (napríklad môže byť výber a spracovanie dát náhodný, môže byť objektívny alebo naopak subjektívny). Tieto parametre ovplyvňujeme my samy vstupnými dátami a rozhodnutím akým spôsobom ich budeme spracovávať.

Koláž, zdigitalizovaná nástenka - mrak ako nástroj generovania architektúry
Koláž, zdigitalizovaná nástenka - mrak ako nástroj generovania architektúry
Piaty Element, réžia Luc Besson, 1997 na obrázkoch vidíme ako sa hlavná postava učí v obrazoch pomocou pomenovaní
Piaty Element, réžia Luc Besson, 1997 na obrázkoch vidíme ako sa hlavná postava učí v obrazoch pomocou pomenovaní
Autorove denníky, sken retrospektívne odhaľovanie architektúry v denníkoch, skiciach, kresbách a textoch
Autorove denníky, sken retrospektívne odhaľovanie architektúry v denníkoch, skiciach, kresbách a textoch
Prvá formulácia mraku - koláž obrazov k projektu bývalej ČSR ambasády v Berlíne, 5. ročník, J. Studený, 2017. Výberom jednej stratégie sme mali budovu zmeniť, jedna stratégia danú problematiku nevedela v mojom návrhu obsiahnúť preto som sa rozhodol pre sériu stratégií, ktoré sa navzájom miešajú
Prvá formulácia mraku - koláž obrazov k projektu bývalej ČSR ambasády v Berlíne, 5. ročník, J. Studený, 2017. Výberom jednej stratégie sme mali budovu zmeniť, jedna stratégia danú problematiku nevedela v mojom návrhu obsiahnúť preto som sa rozhodol pre sériu stratégií, ktoré sa navzájom miešajú

Hľadanie

Retrospektívne hľadám vo svojej doterajšej tvorbe procesy a spôsoby záznamu mraku. Tak sa dostávam k svojim denníkom, denník ako denný kresebný záznam, ktorý neskôr dopĺňam o digitálne médium záznamu – tumblr. Rok pred začatím diplomovej práce som v ateliéri Jána Studeného absolvoval semester, ktorý zásadne určil moje neskoršie uvažovanie o architektúre. Témou semestra bola budova bývalej československej ambasády v Berlíne. Tento semester bol súčasťou väčšieho celku s názvom ikonické ruiny, ktorý sa venoval otázkou veľkých architektonických diel, ktoré sa svojou politickou orientáciou dostali do nemilosti spoločnosti. Väčšinou sa študenti snažili vyextrahovať problém /stratégiu a tú uplatňovali na danú budovu. Totožný postup výberu stratégie a následné aplikovanie sa udial aj v mojom projekte lenže namiesto jednej stratégie som postupom času uplatnil na budovu stratégií viac. V tomto semestri sa vykryštalizovala moja obesia vytvárať nástenku ako nástroj pracovného záznamu (prvá formulácia nástenky – mrak), nástenka sa prezentovala ako rovnocenné médium zápisu architektúry.

Fotografia, zachytenie prázdna v Indii, Gandhi Labour Institute, Ahmedabád, India, 2017
Fotografia, zachytenie prázdna v Indii, Gandhi Labour Institute, Ahmedabád, India, 2017

Zachytené prázdno

Spolu s ostatnými predmetmi som si v Indii zvolil predmet Interior Photography, ktorý spočíval najskôr v teoretickej príprave a potom v praktickom aplikovaní fotografie ako média, cez ktoré hľadíme na architektúru. Slovo „interiér“ nebolo veľmi príznačné, keďže sme fotografovali zväčša celé budovy zvonku aj zvnútra a trávili tak celé hodiny sledovaním svetla a prostredia, ktoré v „indickom lete“ vytváralo veľmi veľké kontrasty osvetlenia povrchu budov a ich vnútorných prostredí. Ahmedabád, miesto, kde sídlila moja nová škola, bolo preplnené ľuďmi, len samotné mesto sa vyrovnalo počtom obyvateľov na Slovensku a keď sa prirátali suburby, bolo ich oveľa viac. Vždy na začiatku hodiny sa premietali fotografie z minulej hodiny, ktorú sme strávili von v teréne. Bolo zvláštne sledovať v kontraste s inými spolužiakmi (ktorí boli vlastne všetci Indovia) vyprázdnenosť mojich záberov. Častokrát som si to obhajoval tým, že mňa nuda baví. Že sa takýmto spôsobom vyrovnávam s preplneným prostredím. Vo väčšine fotografií sa človek ani nenachádzal. Na samotné zábery som čakal niekoľko minút, kým sa fotografované miesto úplne vyprázdnilo. Táto fotografia, ktorá pre mňa reflektuje celú Indiu, paradoxne je to záber, ktorý by hocikto prehliadol, lebo tam nič nie je. Ide o budovu Gandi Ashram Labour Institute od B.V. Doshi-ho, presnejšie jej vstupná časť kde fotografujem fontánu bez vody so spiacim psom. Fotografia je plná paradoxov - zatienený prvý plán fotografie kontrastuje s pozadím oslneného mesta, samotné popretie fontány jej nefunkčnosťou a novým spôsobom využitia, ako aj zachytenie staroby materiálov, ktoré sa pomaly opotrebúvajú. Táto fotografia v sebe nesie určitý druh udalosti, kde sa stretáva svetlo, budova, krajina a zviera v jednom zábere. Ponúkam obraz preplnenej krajiny v jeho prázdne? Spätne uvažujem nad touto formou, je určitým spôsobom pre mňa atraktívna, fascinuje ma. Preto je na mieste opýtať sa architektúry, či obstojí svojou vyprázdnenosťou vo forme udalostí, ktoré ju stvoria. Čo je vyprázdnenosť v architektúre? Je to plnosť jej obrazov?

Druhá formulácia mraku - úvodná koláž k diplomovej práci, začiatok semestra 2017
Druhá formulácia mraku - úvodná koláž k diplomovej práci, začiatok semestra 2017
Návrh konštrukcie na zachytávanie obrazov z mraku architektúry
Návrh konštrukcie na zachytávanie obrazov z mraku architektúry
Výsledná konštrukcia realizovanej nástenky
Výsledná konštrukcia realizovanej nástenky

Nástenka „Sušiak na fľaše“

Súbežne s uvažovaním nad mrakom architektúry uvažujem o jeho prepise a vytváram nový druh konštrukcie – mraku. Jej základnou ideou je vytvorenie viacerých plôch zobrazovania obrazov, ktoré sú radené za sebou vyrábajúcu hĺbku, tak ako pracuje ľudská pamäť, pracuje aj táto nástenka, nepodstatné údaje ustupujú do úzadia a sú prekrývané novými obrazmi, podstatné obrazy prerážajú do popredia. Hĺbka konštrukcie umožňuje v sebe pohltiť viacero vrstiev obrazov, čo v praxi s dimenziami (2000 x 2000 x 300 mm) vytvorilo kompaktnú konštrukciu, na rozdiel od predošlej nástenky s jednou zbernou plochou. Po rôznych skúškach osadzovania konštrukcie v priestore som sa rozhodol ju osadiť na kolieska, čo z nej vyrába pohybujúci sa objekt. Takto môžem definovať tento objekt ako figúru s dynamickým pozadím, čo je vlastne protiklad statickej nástenky.

V teoretickej časti diplomovej práce sa zaoberám dvoma knihami a sledujem ich rozdielne pohľady na architektúru. Hľadám vlastný výklad architektúry a ten sa snažím ukazovať práve v nástenkách, ktoré si konštruujem a následne z nich generujem projekt
V teoretickej časti diplomovej práce sa zaoberám dvoma knihami a sledujem ich rozdielne pohľady na architektúru. Hľadám vlastný výklad architektúry a ten sa snažím ukazovať práve v nástenkách, ktoré si konštruujem a následne z nich generujem projekt
Predchádzajúce knihy som si postavil ako mantinely uvažovania o architektúre, ktorú pripodobujem mraku. Je nejednoznačná, neuchopiteľná, neustále v pohybe. Tu znázorňujem okruh pátrania vlastnej architektúry
Predchádzajúce knihy som si postavil ako mantinely uvažovania o architektúre, ktorú pripodobujem mraku. Je nejednoznačná, neuchopiteľná, neustále v pohybe. Tu znázorňujem okruh pátrania vlastnej architektúry

Hľadanie vlastného mraku architektúry

V teoretickej časti diplomovej práce sa zaoberám najmä dvomi knihami a to Diferencie, topografie súčasnej architektúry, autor Ignasi de Sola-Morales a knihou textov od Rema Koolhaasa Texty. Tieto knihy som si postavil ako proti sebe stojace mantinely, ktoré určujú hranice medzi architektúrou v akej sa chcem pohybovať na jednej strane architektúra prázdna, mrak usporiadaný a na strane druhej architektúra preplnenosti, mrak neusporiadaný. Vymedzujem si gradient, v ktorom uvažujem o architektúre, nie je to pevný a stály bod, ale dynamický pohyb, ktorý by mal s každým novým premýšľaním o architektúre priniesť novú pozíciu gradientu, tá bude pomaly bádať a bude hodnotiť.

Znázornenie uvažovanie nad mrakom architektúry
Znázornenie uvažovanie nad mrakom architektúry
Pôvodná predstava diplomovej práce mala rozpracovávať 11 projektov, teoreticky sa im aj venujem no v praktickej časti vyrábam len tri z nich.
Pôvodná predstava diplomovej práce mala rozpracovávať 11 projektov, teoreticky sa im aj venujem no v praktickej časti vyrábam len tri z nich.

Pavilón

Čo je pavilón? Ako sa vytvára? Okupujem ostrov “spadnutý kameň“ v Žabom plese smerom na Rysy vo Vysokých Tatrách. Označujem na mape nový bod zastavenia tým, že sprístupňujem ostrov. Topografiou ostrova, stĺpmi a plochami vytváram novú umelú horu, pavilón. Pristupujem k nemu z pevniny, vstupujem do neho schodiskom , sledujem jeho jadro- najvyšší bod spadnutého kameňa. Mohol byť tento kameň kedysi vrcholom? Siahnem do vrecka uložím kameň, ktorý si zo sebou nesiem do priľahlej police, ja budujem tento pavilón, ja zapĺňam jeho steny.

Pohľad na ostrov v Žabom plese, Vysoké Tatry cestou na Rysy
Pohľad na ostrov v Žabom plese, Vysoké Tatry cestou na Rysy
Vľavo: mapa Mengusovskej doliny vo Vysokých Tatrách. Vpravo: mapa výrez údolia Žabých plies.
Vľavo: mapa Mengusovskej doliny vo Vysokých Tatrách. Vpravo: mapa výrez údolia Žabých plies.
Pavilón
Pavilón
Axonometria, diagram krokov vytvárania pavilónu
Axonometria, diagram krokov vytvárania pavilónu
Vľavo: axonometria, sieť ako strecha, zvýraznený najvyšší bod ostrova. Vpravo: vizualizácia, cestou na Rysy navštevujem pavilón hory.
Vľavo: axonometria, sieť ako strecha, zvýraznený najvyšší bod ostrova. Vpravo: vizualizácia, cestou na Rysy navštevujem pavilón hory.
Bulímia obrazov vytvorila anorektický pohľad (kniha Architektura: Tělo nebo obraz) vľavo pavilón hory generovaný architektúrou mračna (vznikol neskôr) vpravo formálna odpoveď na pavilón hory
Bulímia obrazov vytvorila anorektický pohľad (kniha Architektura: Tělo nebo obraz) vľavo pavilón hory generovaný architektúrou mračna (vznikol neskôr) vpravo formálna odpoveď na pavilón hory

Duchovno

Čo je to duchovno? Spomienka na dedinu, ktorá už neexistuje , spomienka na nedeľnú omšu v kostole Sv. Agnesy zo 13. storočia. Nič dnes neostalo len pustatina. Ako sa zachovať k takému miestu? Ruskinovce mali kedysi dva kostoly, nedávam prednosť žiadnemu, uvažujem nad spomienkou stretnutia. Objemy hlavných lodí oboch kostolov vrážam do seba, vytváram sálu, miesto stretnutia. Spomienka spôsobuje nejasnosť, nekonkrétnosť, nepamätám si už na presné hmoty kostolov preto ich prinavraciam len ako jednoduchý objem kaplniek, ktoré vnárajú do objemu sály. Pridávam vežu ale len jednu na označenie vstupu a na označenie bodu kde kedysi stálo malé mesto. Dnes sa tu dejú oslavy, svadby, stretnutia, kary (umrieť tam kde som sa narodil).

Pohľad na už neexistujúcu dedinu Ruskinovce
Pohľad na už neexistujúcu dedinu Ruskinovce
 Vľavo: mapa bývalého územia dediny Ruskinovce. Vpravo: mapa výrez doliny mesta Ruskinovce, dnes neobývané.
Vľavo: mapa bývalého územia dediny Ruskinovce. Vpravo: mapa výrez doliny mesta Ruskinovce, dnes neobývané.
Duchovno
Duchovno
Axonometria, diagram krokov vytvárania duchovna (kaplnky, sála)
Axonometria, diagram krokov vytvárania duchovna (kaplnky, sála)
Vľavo: vizualizácia, popíjame víno na Terezinej svadbe.  Vpravo: axonometria
Vľavo: vizualizácia, popíjame víno na Terezinej svadbe. Vpravo: axonometria

Chata

Čo je to chata? V mieste kde každý obrábal spoločné pole dnes už prerušené diaľničnou výstavbou, silnou rozdeľovacou čiarou budujem rodinnú chatu. Otec sa tu narodil a vyrastal, pozná to tu, kreslil mi mapu s názvami miest s trajektóriami. Chata sa pozerá , natáča sa tromi smermi k bodom záujmu prevažne krajinného charakteru. Okrem toho, že sa jej objem natáča vnára sa tiež do zeme, vyhýba sa zvuku z diaľnice. Upozorňuje na nešetrné chovanie dnešného rýchleho sveta. Je takmer neviditeľnou.

Pohľad do krajiny okolie Spišského Štvrtku
Pohľad do krajiny okolie Spišského Štvrtku
Vľavo: mapa územia dediny Spišský Štvrtok. Vpravo: mapa výrez severná cast obce Spišský Štvrtok
Vľavo: mapa územia dediny Spišský Štvrtok. Vpravo: mapa výrez severná cast obce Spišský Štvrtok
Chata
Chata
Vľavo: hluková stopa dialnice zasahuje do okolitej krajiny. Vpravo: axonometria, diagram krokov vytvárania chaty.
Vľavo: hluková stopa dialnice zasahuje do okolitej krajiny. Vpravo: axonometria, diagram krokov vytvárania chaty.
Vľavo: axonometria, objem sa vnára do zeme, uniká hluku. Vpravo: vizualizácia, pohľad smerom k dialnici, večer býva menej áut
Vľavo: axonometria, objem sa vnára do zeme, uniká hluku. Vpravo: vizualizácia, pohľad smerom k dialnici, večer býva menej áut
Inštalácia diplomovej práce, nástenka, tlač a modely
Inštalácia diplomovej práce, nástenka, tlač a modely

Záver

Túto prácu beriem ako mierne osvetlenie problematiky architektúry, ktorej sa chcem venovať - chcem pochopiť mrak a chcem ho používať na sprostredkovanie architektúry. Od skúmania fenoménu skepsy v architektúre, cez odhaľovanie obrazov vo svojom vlastnom chápaní sveta, sa dostávam k nástenkám, ktoré sformovali mrak architektúry, o ktorom som chcel rozprávať, o ktorom som sa chcel dozvedieť viac. Chcel som zistiť, ako fungujú obrazy, spoločnosť a súčasná architektúra. Pokúšam sa do problematiky preplnených obrazov nahliadnuť cez diela Rema Koolhaasa a Ignasi de Sola-Moralesa, aby som aspoň z časti prišiel na to, čo pre mňa architektúra znamená a akým spôsobom sa k nej mám vzťahovať. Táto teoretická práca nemala za cieľ odhaliť konkrétnu odpoveď architektúry, je skôr subjektívnou predstavou chápania architektúry, ktorá hľadá otázky do budúcnosti.

Podklady: Maroš Greš

Mgr. Art. Maroš Greš
Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím