Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. august 2018
0
1979

Polyfunkčný obytný komplex Kerling, Banská Štiavnica - diplomová práca

Záverečná práca z Fakulty architektúry STU v Bratislave nominovaná na Cenu profesora Lacka o najlepší diplomový projekt.
Polyfunkčný obytný komplex Kerling, Banská Štiavnica - diplomová práca
Autori: Ing. arch. Lukáš ZajacSpolupráca: Doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (Vedúci práce)Návrh: 2017 - 2018Adresa: Banská Štiavnica, SlovenskoPublikované: 20. august 2018

Prácu predstavujeme s autorským textom:

Cieľom diplomovej práce s témou Polyfunkčný obytný komplex Kerling bolo vytvorenie živého mestského bloku s rozmanitým funkčným programom s prevahou bývania. Zadanie má za úlohu oživiť a revitalizovať voľný a čiastočne nevyužívaný pozemok pri bývalej tabakovej továrni, na južnom okraji pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica.

Na nový mestský blok je kladený nárok pomyselnej vstupnej brány do historického jadra mesta. Urbanistický koncept transformuje myšlienku brány skrz funkčnú náplň verejného priestoru orientovaného a upriamujúceho pozornosť na sídelnú dominantu - Nový zámok. V tomto priestore zasahujúcom čiastočne aj pod úroveň cestnej komunikácie je v centrálnej polohe prevádzky vložený mestský infopoint, podporujúci myšlienku mestskej brány.

Nový komplex má za úlohu prilákať nielen stálych obyvateľov, ale aj stať sa vyhľadávanou lokalitou a novým záujmovým bodom turistického ruchu. Tento nárok si vyžiadal zakomponovanie občianskej vybavenosti mestského významu a to nasledovne: mestský hotel s rozmanitým funkčným príslušenstvom, mediatéka, workshopové dielne, prenajateľné priestory s rôznou plošnou výmerou, seminárna miestnosť, či pre Banskú Štiavnicu menej typická samostatne stojaca administratívna budova. Nemenej dôležitým bolo vyriešenie súčasného stavu statickej dopravy. Navrhované riešenie počíta s parkovaním v podzemných garážach situovaných takmer pod celým pozemkom.

Diplomová práca sa najviac zameriava na funkciu bývania. Tri samostatné obytné domy sú riešené na úrovni architektonickej štúdie. Aj napriek kompaktným rozmerom ponúkajú objekty rozmanitú skladbu bytových jednotiek, čo má zabezpečiť sociálnu diverzitu obyvateľov.

Hlavné dominanty sídla
Hlavné dominanty sídla

Urbanistický koncept

V komplikovanej priestorovej štruktúre nachádzame hodnotné historické fragmenty, ale aj obrazy ľahostajnej doby v podobe výškovej panelovej zástavby, smerom na juh od riešeného pozemku. Dominantou v území je bývalá tabaková továreň na Dolnej ulici, ktorá aj vďaka monumentálnym rozmerom výrazne ovplyvňuje lokálny obraz mesta. Urbanistický koncept nového návrhu má za úlohu čiastočne potlačiť jej exponovanosť a vplyv na vnútorný obraz Dolnej ulice. Líniová štruktúra prebiehajúca pozdĺž Dolnej ulice vytvára bariéru, ktorá chodcovi zacláňa a neutralizuje pohľad od ulice smerom k Tabačke. Urbanistický koncept sa odvíja od centrálneho verejného priestoru (priestor medzi obytnou a občianskou štruktúrou) orientovaného k sídelnej dominante - k Novému zámku. 

Vizuálny kontakt
Vizuálny kontakt

Architektúra

Bytové domy sa rozmerovo približujú typickým meštianskym domom v centre. Tvarovanie objemov je podmienené nielen urbanistickým konceptom upriamujúcim pozornosť k Novému zámku, ale najmä priestorovými požiadavkami a regulatívmi vyplývajúcimi z platného územného plánu.

Hmoty gradujú v pozdĺžnom aj priečnom smere. Pultová strecha s premenlivou výškou atiky je závislá od okolitej zástavby. Objekty svojou výškou nekonkurujú Schindlerke - pamiatkovo chránenému objektu, ale zároveň sa nechcú dať "pohltiť" predimenzovanou hmotou tabakovej továrne (objekt taktiež spadá pod pamiatkovú ochranu). Priečna gradácia prebieha v smere od Schindlerky (Dolnej ulice) ku tabakovej továrni.

Pozdĺžna gradácia vyplýva z morfologických predispozícií terénu Dolnej ulice. Výška atiky od tabakovej továrne využíva princíp dostrednej gradácie, preto je centrálny objekt (bytový dom B) vrcholom kompozície. Vo verejnom priestore upriamenom na Nový zámok je uplatnený obdobný princíp, z dôvodu prispôsobenia zástavby od Robotníckej ulice. Objekty majú nizkopodlažný charakter (roztrúsená štruktúra rodinných domov).

Libreto priestorovej kompozície
Libreto priestorovej kompozície
Schwarzplan s návrhom
Schwarzplan s návrhom
Komplexný urbanistický návrh
Komplexný urbanistický návrh
Priehľad k Novému zámku
Priehľad k Novému zámku

Perforácia v mieste osi smerujúcej k Nového zámku má mať navádzací charakter. Vo verejnom priestore, pod úrovňou komunikácie, je mestský INFOPOINT, ktorý dopĺňa symboliku "mestskej brány".

Axonometria - skladba návrhu
Axonometria - skladba návrhu
Pôdorys - podzemné parkovisko
Pôdorys - podzemné parkovisko
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 4. NP
Pôdorys 4. NP
Pohľad od Dolnej ulice
Pohľad od Dolnej ulice
Pohľad od Tabakovej ulice
Pohľad od Tabakovej ulice
Vizualizácia obytného vnútrobloku
Vizualizácia obytného vnútrobloku

Priestor od Tabakovej továrne je nezastavaný. Voľné priestranstvo slúži ako odstupový filter od dominantnej Tabačky, má tendenciu zmenšovať jej mohutný výraz. Ttaktiež prispieva k možnosti lepšej konverzie bývalej továrne. Predpokladaná konverzia továrne na bytovú funkciu s aktívnym parterom má dobrý predpoklad vytvoriť z priestoru medzi novou štruktúrou a jestvujúcou hmotou kľudnú obytnú zónu s nízkofrekventovanou komunikáciou.

Rezy
Rezy
Detail dispozície vybraného bytu
Detail dispozície vybraného bytu
Rez vybraným bytom
Rez vybraným bytom

Architektonické stvárnenie mezonetových bytov v podkrovných priestoroch symbolizuje typické banskoštiavnické byty. V miestach kde podchodná výška už nedovoľuje využitie obytného priestoru, ale zároveň umožňuje umiestnenie okenného otvoru s podchodnou výškou, sú v strešnej rovine navrhnuté zárezy pre pobytové terasy.

Vizualizácia vybraného bytu
Vizualizácia vybraného bytu
Vizualizácia vstupného priestoru
Vizualizácia vstupného priestoru

Podklady: Lukáš Zajac

Poloha diela

Ing. arch. Lukáš Zajac

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím