Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. júl 2018
0
2668

Viacúčelová športová hala - diplomová práca

Záverečná práca z Fakulty architektúry STU v Bratislave nominovaná na Cenu profesora Lacka o najlepší diplomový projekt.
Viacúčelová športová hala - diplomová práca
Autori: Ing. arch. Katarína SivákováSpolupráca: Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (Vedúci práce)Návrh: 2017 - 2018Adresa: Žilina, SlovenskoPublikované: 1. august 2018

Prácu predstavujeme s autorským textom:

Cieľom práce je návrh viacúčelovej športovej haly s velodrómom, ktorá obohatí aktívny a kultúrno-spoločenský život v meste Žilina. Architektonický koncept a urbanistické riešenie celého športového areálu je založené najmä na citlivom prelínaní medzi mestským a prírodným prostredím. Architekt(ka) nenavrhuje len športovú halu, ale navrhuje prostredie a takisto aj atmosféru, ktorú budú zažívať profesionálni športovci, ale aj bežní obyvatelia mesta.

Športová hala je chameleón, ktorý si vyžaduje mieru funkčnosti, odolnosti materiálov, bezpečnosti užívateľov a v neposlednom rade aj estetický výraz, keďže sa v mnohých prípadoch jedná o veľké zásahy architektúry do krajiny a panorámy mesta.

Schwarzplan
Schwarzplan

IDEA

Športová hala spája dva typologicky príbuzné druhy športových plôch – multifunkčné ihrisko a velodróm – dráhu pre rýchlostnú cyklistiku. Práve velodróm je z hľadiska komerčnej životaschopnosti diskutabilným športoviskom, ktoré si vyžaduje značnú pôdorysnú stopu pre pomerne malý počet športovcov, v dôsledku čoho sa mnohé velodrómy len ťažko udržia vo fungovaní. Zvýšenie okupácie a ekonomickej udržateľnosti spočíva práve v multifunkčnom návrhu.

Viacúčelové využitie haly je dosiahnuté nielen dispozičným riešením, umožňujúcim fungovanie dvoch autonómnych ihrísk, ale aj potrebným technickým vybavením, ktoré umožňuje premenlivú hranicu medzi hľadiskom, javiskom a športoviskom.

KONCEPCIA ÚZEMIA

Synergia športov a aktivít sa prejavuje v urbanistickom návrhu ako najvýhodnejšie spojenie viacerých športových plôch do funkčných celkov. Návrh berie ohľad aj na sezónne využívanie areálu a meniace sa podmienky v interiéri aj exteriéri. Architektúra štadiónov a drobnej architektúry nesúperí o dominantné postavenie v panoráme mesta, zachováva si ľudskú mierku a proporcie tak, aby v krajine vytvorila harmonické prostredie. Kruhové hmotové riešenie poskytuje väčšiu kreativitu a variabilitu pre skladbu jednotlivých celkov.

Schéma: vzťah mesto - krajina
Schéma: vzťah mesto - krajina
Schéma: urbanistické východíská
Schéma: urbanistické východíská
Celková situácia
Celková situácia
Situácia - areál
Situácia - areál

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Multivelodróm má maximálnu kapacitu 4000-4500 návštevníkov, z toho podľa urbanistických požiadaviek je hľadisko navrhnuté pre maximálne 2400 divákov a zvyšných 2000 divákov stojí počas koncertov /iných podujatí/ v priestore hracej plochy.

Na úrovni terénu, čiže prvého nadzemného podlažia vstupujú diváci do haly z rozptylového plata pred halou alebo verejného priestoru pred hotelom, cez jednotlivé lávky.

Prvé nadzemné podlažie ponúka okrem dráhy velodrómu, fitness centra, možnosť vyskúšania lezeckej steny, prípadne vypožičania bicyklov v cykloobchode. Cez nástupné schodiská sa diváci dostávajú na úroveň tribún, odkiaľ môžu paralelne sledovať cyklistov aj dianie na športovej ploche o podlažie nižšie. Komunikačný priestor okolo dráhy velodrómu, ktorý obkolesuje celú halu môže slúžiť aj ako tréningový bežecký okruh.

Budova spĺňa požiadavky univerzálneho navrhovania, v dispozícií sa nachádzajú šatne s bezbariérovým prístupom a hygienou, rovnako aj všetky komunikačné rampy a výškové úrovne sú prekonávané bezbariérovo.

Zásobovacie odstavné plochy pre technológiu haly, ozvučenie koncertov, catering aj pohotovostné zásahy zložiek sú situované na úrovni terénu. Na úroveň hracej plochy sa technológia preváža po nákladnej rampe.

Koncepcia haly
Koncepcia haly
Schéma: pohyb cyklisti
Schéma: pohyb cyklisti
Schéma: pohyb diváci
Schéma: pohyb diváci
Schéma: pohyb športovci
Schéma: pohyb športovci
Pôdorysy 1.PP - 4. NP
Pôdorysy 1.PP - 4. NP

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Hmotové riešenie odráža dynamickú charakteristiku športov, ktoré sa v dejisku odohrávajú. Tvar prináša do návrhu aj symboliku kolobehu, ktorý zažíva nejeden športovec počas svojej profesionálnej kariéry. Návrh odmieta akýkoľvek zámer vytvárať amorfnú architektúru alebo násilné novotvary, ktoré odrážajú len neprítomnosť histórie v návrhu.

Žilina sa už mohla v minulosti pochváliť kvalitnou športovou halou, no ani jej architektonická hodnota ju nedokázala zachrániť pred nástrahami majetkového systému (odvolanie na športovú halu Bôrik, ktorá bola ocenená Cenou Dušana Jurkoviča, v súčasnosti chátra).

Športová hala je zapustená v terénnom svahu o výšku jedného podlažia, a to z dôvodov zachovania vyhovujúcejšej mierky a možnosti presvetlenia priestorov  v podzemnom podlaží. Prirodzené svetlo môže prenikať do hĺbky dispozície, čo podporí príjemnejšiu atmosféru. Transparentný parter, posilňuje myšlienku vizuálneho kontaktu a prelínania interiéru a krajiny – rieky. Návštevníci sú neustále v kontakte s exteriérom, ak sa pohybujú po parametri haly. Počas sledovania diania zápasov alebo iných podujatí je ich pozornosť sústredená len na javisko/športovisko.

Drevená fasáda je spracovaná pomocou tradičnej japonskej techniky spaľovania dreva Shou Shi Ban, vďaka ktorej je drevo odolnejšie a nevyžaduje si častú asanáciu. Zároveň má už od začiatku svoju charakteristickú štruktúru a odtieň. Použitý materiál vychádza z myšlienky zachovania kontextu prírodného prostredia, ako aj možnej recyklácie.  Športová hala je chameleón nielen v dispozícií, ale rovnako aj vo výrazovej stránke počas dňa a počas noci. Perforácia obvodového fasádneho plášťa a diagonálne uloženie lamiel vytvára dojem cirkulácie a pohybu, ktorý evokuje rozbiehajúce sa koleso. Predzvesť nového začiatku?

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Veľkorozponová konštrukcia hlavného prstenca priemeru 105 metrov pozostáva zo spriahnutej sústavy drevených a oceľových prvkov na základe inšpirácie - výpletu dvoch kolies bicykla.  Radiálna štruktúra a celkové vyľahčenie konštrukcie je zaistené návrhom predpätého priestorového vzpínadla, na princípe ktorého sa 32 drevených nosníkov a oceľových tiahel zbieha v dvoch stredových prstencoch.  Stredové priestorové prstence majú priemer 13 metrov a pozostávajú z oceľových zváraných profilov rôznych dimenzií. Masívne drevené nosníky rozmerov 2000x500 mm so vzopätím 1000 mm tvoria osovo súmerný priestorový rošt nad dráhou velodrómu. Konce nosníkov sú uložené na 32 drevených trámoch v dimenziách 1000x500 mm. Konštrukcia je doplnená o systém stužidiel v obvodovej rovine.

Ľahký obvodový plášť prvého nadzemného aj podzemného podlažia je navrhnutý ako stĺpikovo-priečniková hliníková konštrukcia s dostatočne tepelne vyhovujúcim zasklením, ošetreným reflexnou fóliou najmä na južnej fasáde. Netransparentný obvodový plášť funguje na princípe difúzne prevetrávanej fasády s finálnou úpravou – drevených lamiel z červeného smreka.

Nosný systém v najnižšom podlaží haly je riešený ako kombinácia železobetónového stenového systému s oceľovými stĺpmi. Pre dosiahnutie dostatočného osvetlenia hracej plochy sú na streche umiestnené svetlovody priemeru 1200mm. Značný vplyv na dobu dozvuku z hľadiska priestorovej akustiky má tvar priestoru, v prípade vydutej plochy je pre dosiahnutie akustickej pohody vhodná drevená konštrukcia.

V športovej hale sa počíta s využitím obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne s integráciou tepelných čerpadiel voda-voda a voda-vzduch. Tieto čerpadlá budú využívať polohu haly v blízkosti vodného toku, čiže aj výskyt podzemnej vody.

Koncepcia konštrukcie
Koncepcia konštrukcie
Vizualizácia konštrukcie
Vizualizácia konštrukcie
Axonometria - podlažia
Axonometria - podlažia
Axonometria - konštrukcia
Axonometria - konštrukcia
Rezy
Rezy
Architektonický detail
Architektonický detail

ZÁVER

Poslaním dobrej architektúry je uspokojovať potreby spoločnosti a zároveň aj odrážať a propagovať určitý spôsob života a vzťah k životu. Ak ako architekti chceme pochopiť súvislosť medzi životným štýlom, cítením ľudí a architektúrou musíme predovšetkým pochopiť a zdôrazniť význam telesnej kultúry a športu. Význam športových stavieb netkvie len v podpore fyzickej a duševnej zdatnosti, ale takisto je to kolobeh utvárania vzťahov medzi ľuďmi, rôznymi sociálnymi skupinami, ale aj celými národmi.

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia - porovnanie deň-noc
Vizualizácia - porovnanie deň-noc

Fyzický model:

Podklady: Katarína Siváková

Poloha diela

Ing. arch. Katarína Siváková

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím