Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. november 2018
0
7737

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

Kľukatá cesta od súťaže po realizáciu. V tomto prípade s potešiteľným výsledkom.
Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
Autori: Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr MutinaSpolupráca: Ing. arch. Lenka Brychtová, Ing. arch. Lukáš Vágner, Akad. soch. Jiří Plieštik (návrh fontány), Akad. soch. Igor Mosný (plastika mesta), Ing. arch. Martin Beďatš (zastrešenie pódia), Ing. Přemysl Krejčiřík (koncepcia zelene)Investor: Mesto TrenčínInvestičný náklad: 5 mil. €Návrh: 2009 - 2017Realizácia: 2017 - 2018Adresa: Mierové námestie , Trenčín, SlovenskoPublikované: 15. november 2018

V máji bolo v Trenčíne slávnostne otvorené zrekonštruované Mierové námestie, ktoré je zároveň centrom Mestskej pamiatkovej rezervácie. Práce boli realizované podľa projektu brnianskeho Ateliéru RAW, ktorý vzišiel z otvorenej urbanisticko-architektonickej súťaže. Súťaž mesto vyhlásilo ešte v roku 2007, porota vyberala zo štyroch návrhov. Cesta k realizácii však nebola priamočiara. Projekt pre nedostatok financií stál až do roku 2015, keď k slovu prišla veľká rekonštrukcia inžinierskych sietí prebiehajúcich pod námestím. Projekt Ateliéru RAW bol opäť predložený verejnosti na pripomienkovanie, z čoho vzišlo zvýšenie podiele zelených plôch v návrhu. Základný koncept však zostal zachovaný. S realizáciou sa konečne začalo v roku 2017. Mesto investovalo do obnovy námestia takmer 3,2 mil. €, pričom súbežne s povrchmi boli kompletne vymenené aj opotrebované inžinierske siete, čo predstavovalo ďalšiu investíciu.

Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák

Projekt najlepšie priblíži text z klávesnice autorov:

"Mierové námestie je 'srdcem' města. Odrážejí se v něm všechny dějinné stopy v paměti místa a je prostorem, s kterým se obyvatelé nejvíce ztotožňují. Nese s sebou radostné vzpomínky ale i smutky, dramata a loučení. Trenčínské náměstí disponuje množstvím fascinujících momentů. Genius loci Trenčínského náměstí je silný a nezaměnitelný. Je to především jeho podlouhlý „italský“ tvar, nad kterým se vznáší bouřlivé memento gotického hradu. Je to krásná radniční věž s branou uzavírající jeho jižní stranu a nostalgický rakousko uherský hotel na severní straně, ukrývající desku s připomínkou návštěvy římské legie. Je to mohutná piaristická kolej s barokním průčelím chrámu, postaveného dle vzoru římského Il Gesú ovládajícího jihozápadní zákoutí. Jsou to linie vzácných stromů - Celtis occidentalis, vytvářejících neopakovatelnou jižní atmosféru.

Záměrem našeho projektu bylo tyto přednosti vyzdvihnout, posílit, očistit a zasadit do nového, současného kontextu. Šlo především o nově přeskládaný povrch z původních kostek, lemovaný novými chodníky ze štípané mozaiky podél obchodních parterů. Vytvořili jsme nové, reprezentativní 'srdce' náměstí v podobě centrální eliptické plochy z řezaných kostek ve světlém odstínu a travnatých koberců. Toto místo nese další vrstvu vzpomínek - kromě barokního morového sloupu i připomínku doby dávné, avšak mající celoevropský význam - římskou minulost města Laugaricio. Tato minulost je připomenuta 'Zlatou kašnou Marca Aurelia'. Dalším z atraktivních prků, posilujících význam náměstí je bronzový plastický model města ve formě sochařského díla, umístěného v prostoru po pravé straně vstupu do chrámu."

Situácia
SituáciaAutor: Atelier RAW
Pôdorys centrálnej časti námestia
Pôdorys centrálnej časti námestiaAutor: Atelier RAW
Priečny rez námestím
Priečny rez námestím Autor: Atelier RAW

Najdôležitejšou súčasťou rekonštrukcie bola výmena povrchov. Počas vyše rok trvajúcej rekonštrukcie verejného priestoru bol pôvodný asfaltový povrch chodníkov nahradený žulovými kockami, ktoré umožňujú elegantné preklenutie rôznych výškových úrovní vstupov a prejazdov. Andezitové kocky z dláždenej plochy námestia boli pri rekonštrukcii rozobraté, očistené a znova položené. 

Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák

Pred piaristickým kostolom bol osadený bronzový model mesta z dielne domáceho autora, akademického sochára Igora Mosného. 

Foto: Bořivoj Čapák

Na priliehajúcej Farskej ulici sa obnovy dočkalo aj značne poškodené kamenné schodisko vedúce k takzvaným farským schodom. Pôvodné stupne z druhej polovice minulého storočia nahradili kópie. Odborne zreštaurovaná bola taktiež pamiatkovo chránená socha Jána Nepomuckého stojaca v závere ulice.   

Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák

Novou dominantou v priestore je bronzová fontána Marca Aurélia od akademického sochára Jiřího Plieštika.

Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák

V rámci rekonštrukcie námestia Mesto Trenčín pristúpilo aj k reštaurovaniu barokového morového stĺpa situovaného v strede námestia.  

Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák

Na základe archeologického výskumu bolo rozhodnuté o prezentácii okruhliakovej dlažby datovanej do obdobia po roku 1625, ktorá je premiestnená ná súčasnú niveletu povrchu námestia. V priestore medzi hotelom Elizabeth a Trenčianskym múzeom je v dlažbe znázornený pôdorys takzvanej hornej brány, ktorá bola v stredoveku súčasťou mestského opevnenia.

Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák

Súčasťou projektu bolo vybavenie priestoru funkčným a estetickým mobiliárom mmcite2. Na námestí ďalej pribudlo nové, skladateľné pódium, lavičky, smetné koše, fontánky s pitnou vodou, stojany na bicykle. Potrebnú technická infraštruktúra ktorá zahŕňa zabudované LED osvetlenie, wifi, ozvučenie a kamery integrovali architekti do kónických stĺpikov osvetlenia.

Foto: Bořivoj Čapák
Foto: Bořivoj Čapák

Pôvodný súťažný návrh Ateliéru RAW. Najväčšou zmenou je zeleň, ktorá nahradila navrhované dláždené plochy v centrálnej časti námestia.

Pôvodný súťažný návrh - vizualizácia
Pôvodný súťažný návrh - vizualizácia Autor: Atelier RAW
Pôvodný súťažný návrh - situácia
Pôvodný súťažný návrh - situáciaAutor: Atelier RAW

Podklady: Atelier RAW

Poloha diela

Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
Doc. Ing. arch. Ivan Wahla
Ing. arch. Petr Mutina

Súvisiace články

mmcité skSKVážime si naše mestá
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím