Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. marec 2019
0
1076

VŠVU k článku profesora Bahnu

Stanovisko Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave k vyhláseniu prof. Ing. arch. Akad. arch. Jána Bahnu k architektonickej súťaži návrhov Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018.
VŠVU k článku profesora Bahnu

Stanovisko Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave k vyhláseniu prof. Ing. arch. Akad. arch. Jána Bahnu k architektonickej súťaži návrhov Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018.

Je nám ľúto, že prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna v súvislosti s výsledkami súťaže návrhov, zvolil takýto spôsob komunikácie s vedením VŠVU – vnímame to však ako jeho voľbu a slobodné rozhodnutie.

Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna, bol v rokoch 2014-2019 – v 2. funkčnom období rektora prof. akad. mal. Stanislava Stankociho členom Správnej rady VŠVU a členom Umeleckej rady VŠVU. Aj napriek svojej veľmi sporadickej účasti na zasadnutiach týchto orgánov, do zámerov rozvoja školy vo všetkých oblastiach jej činnosti sa mal možnosť zapájať akoukoľvek formou, pretože bol o témach rokovaní informovaný aj prostredníctvom zápisníc.

Jeho postoj voči VŠVU, z pre nás neznámych dôvodov, vyústil dňa 25.9.2018 do písomného oznámenia o odstúpení z členstva v Správnej rade VŠVU a Umeleckej rade VŠVU, z ktorého pre nás nebolo jednoznačné, aké konkrétne ponnútky ho k tomu viedli a čo týmto stanoviskom zamýšľa docieliť. Aj napriek tomu, rektor na toto jeho oznámenie odpovedal listom dňa 12.10.2018, v ktorom vyjadril ľútosť nad jeho rozhodnutím a poprial mu veľa osobnej a pracovnej spokojnosti.

Po vyhodnotení súťažných návrhov architektonicko-urbanistického riešenia Art Campusu VŠVU a zverejnení výsledkov súťaže, v súvislosti s podobou konceptu ideového návrhu víťaza súťaže – autorov Michala Sula a Miriam Liškovej a vzhľadom na kontaktný vzťah novo navrhnutých budov a zariadení pre 1. a 2. etapu výstavby, prorektor VŠVU napísal dňa 12.2.2019 mailovú správu autorovi nadstavby prof. Ing. arch. Akad. arch. Jánovi Bahnovi, ktorej obsahom bola rámcová informácia o výsledku súťaže a výzva na rokovanie k riešeniu danej situácie. Na túto výzvu prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna reagoval dňa 20.2.2019 krátkym mailovým oznámením, že svoje stanovisko k organizovaniu súťaže zaslal písomne novej rektorke.

V tomto liste, ktorý bol na VŠVU prijatý dňa 19.2.2019, prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna obšírnejšie popisuje históriu výstavby a ndstavby súčasnej budovy, pripomína rešpektovanie autorských práv voči autorom a spoluautorom architektonických návrhov, ich uvádzanie v zverejňovaných materiáloch a podujatiach, atď. Súčasťou jeho listu je aj hodnotenie víťazného návrhu v súťaži návrhov Art Campus.

V rámci jeho požiadavky sme ním požadované údaje o autorstve a spoluautorstve na súčasnej budove doplnili do tela inštalácie výstavy Art Campus VŠVU v Galérii Medium. Publikácia bola v tom čase už vytlačená, TS k výstave odoslaná a znenie súťažných podmienok nie je možné dodatočne meniť.

V tejto súvislosti by sme sa prof. Ing. arch. Akad. arch. Jána Bahnu radi opýtali, prečo takéto dôsledné požiadavky na uvádzanie autorstva a spoluautorstva nevznášal počas uplynulých 20 rokov. Bolo na to mnoho príležitostí v rámci rôznych zdrojových databáz, vydávali sa rôzne publikácie VŠVU, okrem iného aj k jej výročiam – v roku 1999, 2004, 2009 a 2014. Počas jeho dlhoročného pôsobenia na VŠVU bol súčasťou akademickej obce a mal na to bezprostredný dosah.

K spôsobu a úrovni komentovania architektonickej súťaže návrhov Art Campus VŠVU a hodnotenia víťazného návrhu zo strany pána profesora, nemáme potrebu sa vyjadrovať.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Academy of Fine Arts and Design

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
prorektor pre výskum a umeleckú činnosť
vice-rector for research and artistic activities

8. marca 2019

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím