Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. december 2016
0
672

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4/2016, CEEC Research

Kvartálna analýza prináša faktografické údaje a detailné informácie o stave v celom stavebnom segmente.
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4/2016, CEEC Research

Analýzu vypracovala spoločnosť CEEC Research. Nasledujúce informácie sú prierezom z podkladov, ktoré sme dostali do redakcie:

Hodnota zadaných verejných zákaziek za obdobie januára až novembra vzrástla o 12,1 % (početne sa zvýšila o 3,3 %). Počet oznámených zákaziek za rovnaké obdobie mierne klesol o 0,2 %, hodnotové vyjadrenie vykazuje pokles o jednu tretinu (33,5 %).

Počet vyhlásených verejných obstarávaní klesol o 0,2 %

V januári až novembri 2016 bolo vydaných 2 828 oznámení o verejnej stavebnej zákazke, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavovalo pokles o 0,2 %. Pri pohľade na nadlimitné zákazky, by sa jednalo o viac než tretinový pokles (36,9 %). Celková predpokladaná hodnota oznámení o stavebnej zákazke v januári až novembri 2016 činila 1 880 mil. EUR a bol zaznamenaný jej medziročný pokles o 33,5 %. Pre nadlimitné zákazky klesla hodnota o 37,8 %.

Hodnota ukončených zákaziek bola o 14 % nižšia

Verejné zákazky boli zadané za 287 mil. EUR (teda 15 % z oznámených). Ich skutočná zadaná hodnota bola iba 248 mil. EUR, pretože zadaná hodnota bola zatiaľ o cca 14 % nižšia než pri oznámení. Z celkového objemu oznámených zákaziek boli neskôr zrušené zákazky za 153 mil. EUR (teda cca 8 % z oznámených). Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva v systéme ešte 1 440 mil. EUR (teda 77 %), ktoré neboli zatiaľ zadané alebo zrušené (prípadne informácia, že sa tak stalo, nebola dodaná).

Počet zadaných výberových konaní vzrástol o 3,3 %

V januári až novembri 2016 bolo zatiaľ zadaných 2 064 verejných stavebných zákaziek, čo je o 3,3 % viac v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Pokiaľ by sme porovnali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles počtu zadaných zákaziek o 46,2 %.

Hodnota ukončených zákaziek vzrástla iba vďaka jednej veľkej zákazke

Hodnota zadaných zákaziek v období januára až novembra 2016 činila 1 541 mil. EUR a medziročne vzrástla o 12,1 %. Tento nárast spôsobila významná zákazka zadávateľa ŽSR z júla 2016 (Modernizácia trate Púchov – Žilina) v hodnote 365 mil. EUR. Po modelovom odčítaní tejto zákazky dostaneme medziročný pokles hodnoty zadaných zákaziek o 14,4 %.

Slovenské stavebníctvo zaznamenalo za prvých desať mesiacov pokles o 9,7 %. Pozemné staviteľstvo znížilo svoj výkon o 0,7 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015. Inžinierske staviteľstvo ale prepadlo až o 26,2 % hlavne z dôvodu vysokej porovnávacej základne z minulého roka, kedy dochádzalo k dočerpávaniu EÚ fondov.

Stavebníctvo pokleslo o 9,7 percenta

Stavebná produkcia slovenského stavebníctva za 10 mesiacov roka 2016 klesla o 9,7 % (dosiahla 3 929,1 mil. EUR) oproti rovnakému obdobiu roka 2015. Produkcia realizovaná v tuzemsku sa znížila o 10,3 % na 3 718,1 mil. EUR. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 15,6 %. Stavebné práce na opravách a údržbe boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 3,5 %. Produkcia v zahraničí vzrástla o 3,8 %. Za 10 mesiacov roka 2016 v porovnaní so svojim vrcholom v roku 2008 pokleslo stavebníctvo o 1 226 mil. EUR, t. j. o 31,3 % zo svojho porovnateľného objemu.

Pokles bol zaznamenaný hlavne v inžinierskom stavebníctve

Z pohľadu stavebného zamerania vykázalo pozemné staviteľstvo pokles oproti rovnakému obdobiu roka 2015 o  0,7  % a  oproti porovnateľnému obdobiu roka 2008 pokles o 37,8 %. Inžinierske stavby v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 klesli o 26,2 % hlavne z  dôvodu dočerpávania EÚ fondov z  prvého programového obdobia. Oproti porovnateľnému obdobiu roka 2008 je výkon inžinierskeho staviteľstva nižší o 14,9 %.

V roku 2017 by malo slovenské stavebníctvo rásť o 4,3 percenta

A  ako bude situácia vyzerať v  nasledujúcich dvoch rokoch? Riaditelia a  poprední predstavitelia stavebných spoločností predikujú v budúcich dvoch rokoch kladný vývoj slovenského stavebníctva. Sektor by si mal polepšiť o 4,3 percenta. Najväčšie zlepšenie v roku 2017 očakávajú malé spoločnosti (4,4 percenta) a tiež spoločnosti zamerané na inžiniersku výstavbu (6,1  percenta). Naopak, najmenší rast slovenského stavebníctva predpokladajú firmy v pozemnom staviteľstve (3,7 percenta).

Spoločnosti očakávajú 5,2 % rast tržieb, najviac sa bude dariť inžinierskym spoločnostiam

Spoločnosti sú presvedčené, že ich tržbám sa bude v budúcom roku dariť. V priemere sa jedná o 5,2 percenta v roku 2017 a v ďalšom roku o 4,4 percenta. Opäť najvyššie percento predikujú riaditelia inžinierskych spoločností (7,4  percenta). Zvýšenie o  6  percent očakávajú veľké firmy a o jeden percentný bod menej firmy malé.

Novej krízy sa zatiaľ riaditelia firiem skôr neobávajú

Obavy z toho, že sektor prechádza novou krízou už teraz, uvádza približne jedna zo siedmich firiem. Vstup stavebníctva do krízy v budúcom roku očakáva 11 percent. Obavy z krízy najviac pociťujú firmy z pozemného staviteľstva a malé firmy.

Stavebné firmy aktuálne hlásia vyťaženie svojich kapacít na 87 %. Niektoré spoločnosti sú dokonca plne vyťažené. Riaditelia majú zazmluvnené zákazky na rovnaký počet mesiacov ako minulý rok. Priemerný vek zamestnancov dosahuje u robotníckych a administratívnych profesií 41 rokov. Spoločnosti zamestnávajú z 95 % občanov Slovenskej republiky.

Firmy pracujú na 87 percent svojich kapacít

Kapacity firiem sú využité v priemere na 87 percent. Rovnaké percento vyťaženosti hlásia veľké aj malé firmy, iba pozemné staviteľstvo má vyťaženosť o jeden percentný bod vyššiu.

Spoločnosti zamestnávajú takmer výhradne slovenských pracovníkov

Najstarší zamestnanci sú na úrovni manažmentu v priemernom veku 45 rokov. Robotnícke aj administratívne pozície zastávajú iba o málo mladší ľudia vo veku 41 rokov. Strojový park spoločnosti obmieňajú po siedmich rokoch.
Stavebné spoločnosti zamestnávajú výhradne svojich občanov, iba v piatich percentách robotníckych profesií sa jedná o cudzincov, u manažmentu sa jedná iba o 3 percentá a u administratívnych pozícií dokonca iba o 2 percentá.

32 percent firiem hlási nárast objemu nových zákaziek

Firmy majú svoje zákazky dohodnuté na 8,6 mesiacov dopredu, pre 44 percent firiem je to rovnaký objem ako v predchádzajúcom roku. Vo výhľade do budúcnosti si polepšilo 32 percent firiem, naopak 24 percent hlási zhoršenie.

Väčšinu svojich zákaziek získavajú firmy od stálych zákazníkov

Väčšinu zákaziek stavebné spoločnosti získavajú od svojich stálych zákazníkov, v priemere sa jedná o  61  percent. Inžinierske spoločnosti 7 zákaziek z  10 realizujú pre stáleho zákazníka (73 percent).

Záväzný harmonogram výstavby hlavných diaľničných ťahov Slovenskom je dôležitý bod plánovania, ktorý by mali politické strany záväzne stanoviť. Tento názor potvrdzuje 8 riaditeľov z 10. So Zákonom o verejných zákazkách stavebné spoločnosti nie sú spokojné. Vidia v ňom priestor pre klientelizmus a korupciu.

Harmonogram diaľničných ťahov by napomohol pravidelnejším investíciám

Podľa 8 z 10 firiem by mali politické strany stanoviť záväzný harmonogram výstavby diaľničných ťahov, iba 7 percent s harmonogramom nesúhlasí. Záväzný harmonogram by pomohol pravidelnejším investíciám, je o tom presvedčených 76 percent spoločností.

Väčšina firiem nie je spokojná so Zákonom o zadávaní verejných zákaziek

So Zákonom o  zadávaní verejných zákaziek je nespokojných 7 riaditeľov stavebných spoločností z desiatich. Vidia v ňom priestory pre klientelizmus a korupciu. 21 percent riaditeľov predpokladá, že všetci zadávatelia budú využívať viackriteriálne hodnotenie. Viac než tretina sa domnieva, že viackriteriálne hodnotenie budú využívať iba niektorí. 39 percent firiem očakáva, že možnosti využívať nebudú.

Developerské spoločnosti ponúknu v roku 2017 o 8,7% bytov viacej v porovnaní s týmto rokom. Dopyt takto vysoký rast nedosiahne. Súčasnú hodnotu nehnuteľností hodnotia riaditelia developerských spoločností ako primeranú. Nárast cien je očakávaný iba u bytových priestorov. Hlavnou príčinou rastu budú nízke úrokové sadzby hypotekárnych úverov.

Ponuka nových nehnuteľností porastie

Ponuka developerských spoločností v  roku 2017 bude väčšia než dopyt po nehnuteľnostiach. Ponuka bytov vzrastie o  viac než dvojnásobok oproti ponuke kancelárskych priestorov. Bytov bude k dispozícii o 8,7 percenta viac, zatiaľ čo kancelárií iba o 3,8 percenta. Ponuka nových hál a logistických centier vzrastie o 5,4 percenta.

Dopyt sa bude zvyšovať pozvoľnejšie

Dopyt neporastie tak rýchlo v porovnaní s ponukou. Záujem o bytové priestory stúpne o 7,5 percenta, kancelárske priestory o 2,1 percenta a záujem o haly a logistické centrá o 4,5 percenta. Najviac sa dopyt blíži ponuke u hál a logistických centier, kde je rozdiel iba 0,9 percentného bodu.

Ceny nehnuteľností vidia riaditelia ako primerané

Súčasnú hodnotu nehnuteľností väčšina riaditeľov považuje za primeranú vo všetkých oblastiach. U  bytových priestorov je o  tom presvedčených 69  percent riaditeľov. Kancelárie i haly a logistické centrá ohodnotilo ako primerané rovnaké percento riaditeľov (87 percent).

Ceny bytov stúpnu o 7 %

Ceny nehnuteľností porastú iba u  bytových priestorov, a  to o  7  percent (očakáva 94 percent riaditeľov), bez zmeny zostanú kancelárie (67 percent) aj haly/logistické centrá (86 percent).

Ceny nehnuteľností porastú kvôli nízkym úrokovým sadzbám

Hlavnou príčinou rastu bude ochota ľudí/firiem kúpiť nehnuteľnosť kvôli nízkym úrokovým sadzbám. Toto kritérium ohodnotili riaditelia 6,9 bodmi na škále hodnotenia 0 až 10, kde nula nepredstavovala dôvod pre zvýšenie cien a desiatka predstavovala hlavný dôvod rastu cien. Nedostatok nových projektov nebude mať vplyv na cenu, pretože riaditelia v priemere volili iba 3,0 bodov z maximálnych 10.

Nízke úrokové sadzby hypoték vydržia do konca roka 2017

V nasledujúcich rokoch bude dochádzať k rastu úrokových sadzieb hypotečných úverov. Necelá štvrtina (23 percent) riaditeľov developerských firiem si myslí, že k nemu dôjde už v druhom polroku roka 2017. Viac než tretina (38 percent) očakáva zvýšenie až v prvom polroku 2018. V  druhom polroku 2018 predpokladá navýšenie 23  percent riaditeľov. Za optimálnu výšku úrokových sadzieb hypotečných úverov pre konzistentný vývoj rezidenčného developmentu považujú 3 percentá.

Navyšovanie cien stavebných prác o 6 % bude pokračovať

Stavebné firmy v  porovnaní s  predchádzajúcim rokom zdražili o  6  percent, zhodlo sa 7 riadieľov z  10 (73  percent). O  stále rovnakej cene je presvedčený každý piaty riaditeľ (20 percent). Pokles pocítilo iba 7 percent riaditeľov (v priemere o 7 percent). V  nasledujúcom roku sa očakáva rast opäť o  6  percent (87  percent spoločností), zostávajúce percento predpokladá rovnaké ceny stavebných prác pre svoje projekty.

Objem projektových prác v roku 2016 vzrastie o 6,5 percenta, rast bude pokračovať aj v budúcom roku (4,5 percent). Firmám sa tiež zvýšia tržby, a to v priemere o 5,6 percenta. 36 percent firiem plánuje v budúcom roku zvýšiť ceny svojich projektových prác. Tretina firiem plánuje v budúcom roku prijať nových zamestnancov.

Objem projektových prác v roku 2016 vzrastie o 6,5 percent

Sektor projektových prác vykáže za rok 2016 pozitívne výsledky. Pre rok 2016 očakávajú projektové spoločnosti rast o 6,5 percenta (potvrdzuje 82 percent riaditeľov).

Rast očakávajú najmä spoločnosti zamerané na pozemné staviteľstvo (7,4 percenta)

Výrazne väčší objem projektových prác v roku 2016 majú riaditelia spoločnosti zameraných na pozemné staviteľstvo, keď predpokladajú rast objemu projektov o  7,4  percenta. Pozitívny vývoj očakávajú aj firmy zamerané na inžinierske staviteľstvo. Tie však predpokladajú nárast objemu zákaziek menej ako polovičný (3,3 percenta) v porovnaní s ich kolegami z pozemného staviteľstva.

Objem projektových prác bude rásť aj v roku 2017

Dariť by sa malo firmám aj v roku 2017. Sektor projektových prác bude rásť o ďalších 4,5 percenta (potvrdzuje 74 percent riaditeľov). Predikcie na nasledujúci rok ohľadom rastu v jednotlivých segmentoch sú už vyrovnané.

Spoločnostiam sa zvýšia tržby v priemere o 5,6 percenta

Spolu s  objemom prác porastú projektovým spoločnostiam aj tržby (v  priemere o  5,6  percenta, potvrdilo to 77  percent riaditeľov). Výrazne rýchlejšie porastú tržby spoločností zameraných na pozemné staviteľstvo, a to v priemere o 6,4 percenta. Riaditelia firiem zameraných na inžinierske staviteľstvo očakávajú tržby vyššie o 2,7 percenta. Ďalší rast tržieb očakávajú riaditelia aj v roku 2017, a to v priemere o 4,9 percenta.

Marže porastú viac ako tretine firiem

Viac ako tretina projektových spoločností (39 percent) očakáva zvýšenie ziskovosti (marží) u svojich zákaziek. Marže v roku 2016 naopak klesnú viac ako desatine (14 percentám) spoločností. V roku 2017 očakáva väčšiu ziskovosť zákaziek dokonca necelá polovica (47 percent) riaditeľov spoločností.

36 percent firiem bude v budúcom roku zvyšovať ceny svojich prác

Rast cien projektových prác zaznamenala takmer tretina firiem (30 percent), 13 percent riaditeľov zaznamenalo naopak pokles. Tomu korešponduje aj rozhodnutie riaditeľov ohľadom výšky cien svojich vlastných projektových prác – zvyšovať ceny plánuje v budúcom roku 36 percent firiem, o znížení uvažujú iba 2 percentá z nich. Väčšina firiem (62 percent) zatiaľ ponechá ceny svojich prác bez zmeny. V segmentoch neboli zaznamenané rozdiely.

Bude sa zvyšovať aj kvalita projektových prác

Okrem cien majú projektové firmy v pláne zlepšiť aj kvalitu svojich prác – 84 percent riaditeľov bude o to v budúcom roku usilovať.

Kapacity sú aktuálne vyťažené na 93 percent

Kapacity projektových spoločností sú aktuálne vyťažené na 93  percent, kancelárie zamerané na prípravu projektov pre inžinierske stavby sú aktuálne vyťažené dokonca na 97 percent.

Tretina firiem bude prijímať nových zamestnancov, hlavne projektantov

Takmer tretina (29 percent) projektových firiem plánuje v budúcom roku navýšiť rozsah svojich kapacít. Firmám najviac chýbajú projektanti (43  percent), ďalej management (20 percent) a vedúci projektov (13 percent). V prípade inžinierskeho staviteľstva chýbajú vedúci projektov dokonca 40 percentám firiem.

Firmy majú zazmluvnené zákazky na 6,6 mesiaca

Projektové firmy majú aktuálne zabezpečené svoje zákazky v priemere na 6,6 mesiaca. 44  percent riaditeľov uvádza, že má zákaziek viac ako pred rokom v  takomto čase, u 42 percent firiem sa objem zazmluvnených zákaziek v medziročnom porovnaní nezmenil Kancelárie zamerané na inžiniersku výstavbu sú pritom viac zabezpečené (9,6 mesiaca) ako ich kolegovia zameriavajúci sa na pozemné staviteľstvo (5,7 mesiaca).

Firmy sú úspešné v každom treťom výberovom konaní

Projektové firmy sú vo výberových konaniach, ktorých sa zúčastňujú, úspešné z jednej tretiny (33 percent). Výberové konania sú pri tom zo strany súkromných investorov viac transparentné (6,7 bodov, na hodnotiacej škále 1 min – 10 max) ako zo strany investorov verejných (4,5 bodov z 10).

Najmä inžinierske stavby nie sú zo strany investorov kvalitne pripravené

U verejných investorov sú podľa riaditeľov stavby lepšie pripravené oproti roku 2015 iba v desatine prípadov (11 percent), u súkromných investorov je situácia výrazne lepšia (25 percent). Riaditelia firiem zameriavajúcich sa na inžinierske stavby sú však ohľadom kvalít pripravených stavieb omnoho viacej skeptickí ako ich kolegovia z  pozemného staviteľstva. V prípade verejných investorov posúdili iba 5 percent stavieb pripravených z ich strany ako kvalitných (vs 13 percent), a ani u súkromných investorov nedali lepšie hodnotenie – za kvalitnú považujú iba desatinu (10 percent, vs. 29 percent).

Rozhoduje sa stále podľa najnižšej ceny

S vyššie uvedeným hodnotením korešponduje aj miera, do ktorej podľa riaditeľov investori pri svojom rozhodovaní o  dodávateľoch zohľadňujú nielen cenu, ale tiež aj kvalitu vykonanej práce. Verejní investori sa stále rozhodujú predovšetkým podľa ceny (2,9 bodu na škále 1 dôraz iba na cenu – 10 rozhodujúca je kvalita stavby), súkromní investori už začínajú zohľadňovať pri svojom výbere aj kritérium kvality (4,3 bodu z 10).

Najväčším obmedzením je byrokracia a nekvalitná legislatíva

Projektové spoločnosti sú v ďalšom raste najviac obmedzené byrokraciou a nekvalitnou legislatívou (6, 9 bodov, na hodnotiacej škále 1 min – 10 max). Za druhý najväčší problém limitujúci firmy v ďalšom rozvoji, považujú spoločnosti nízke ceny realizovaných zákaziek (6,5 bodu z 10).

Prioritou bude plánovanie a projektový management

Pre projektové spoločnosti bude v budúcich dvanástich mesiacoch kľúčovou prioritou plánovanie a projektový management (5,7 bodu z 10, potvrdilo to 94 percent riaditeľov) a získavanie nových zákaziek (5,7 bodu z 10, potvrdilo 74 percent riaditeľov).

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím