Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. december 2022
0
1031

23. ročník Prehliadky diplomových prác českých architektonických škôl

Víťazom sa stala slovenská architektka, ktorá obhajovala záverečnú prácu na Fakulte architektúry VUT v Brne.
23. ročník Prehliadky diplomových prác českých architektonických škôl

Súťažnú prehliadku každoročne organizuje Česká komora architektov, so zámerom porovnávať úroveň kvality štúdia na vysokých školách. V aktuálnom ročníku sa o ocenenie uchádzalo 97 diplomantov, vynikli naozaj zaujímavé zadania, o víťazoch rozhodovala aj slovenská predsedníčka poroty. Výpovednú hodnotu má porovnanie výsledkov so slovenským ekvivalentom - Cenou profesora Jozefa Lacka.

Víťazkou aktuálneho ročníka sa stala slovenská architektka Tatiana Uhríková, ktorej diplomová práca sa zaoberá konverziou historického mestského bloku v Slovinskej Ľubľane. V návrhu predkladá riešenia, aplikovateľné pre zahusťovanie centier miest a revitalizáciu vágnych priestorov, ktoré strácajú význam v rámci mesta.

 

Diplomové práce hodnotila odborná porota na čele s predsedníčkou Radmilou Fingerovou. Ďalšími členmi boli architekti Vojtech Sosna, Miroslav Pospíšil, Marek Tichý a historička umenia so špecializáciou na súčasnú architektúru Martina Mertová. Hodnotiaca komisia posudzovala predovšetkým architektonickú kvalitu predložených prác riešiacich najrôznejšie typy zadania. Práce podľa porotcov reagovali na zadania „jak realistická, v nichž mohli diplomanti prokázat připravenost pro praxi, pak taková, která hledala odpovědi na obecnější aktuální problémy, ale i netypická zadání s odvážnými řešeními na hraně utopie.“ Z hľadiska typológie sa „častěji objevovaly urbanistické projekty řešící části rostlých, avšak neukončených nebo poškozených struktur malých i velkých měst nebo práce hledající nové formy bytové zástavby jako alternativní řešení k běžným developerským projektům. Početná byla skupina rekonstrukcí, v to počítaje práce pro český a moravský venkov. Ekologie jako častý aspekt prací s krajinářskou tématikou rezonovala v řešeních s širokým územním záběrem i v případě úkolů pro veřejná prostranství uvnitř sídel.“

 

Výsledky súťažnej prehliadky:

 

1. miesto: Konverzia mestského bloku v Ľubľane (viac tu)

Autorka: Tatiana Uhríková
Škola: Fakulta architektúry VUT v Brne
Vedúci práce: Ing. arch. Vítězslav Nový

Hodnotenie poroty:

Autorka si zvolila mimořádně aktuální téma - konverzi historického městského bloku. Případová studie z Lublaně může fungovat jako univerzální návod hledání možností, jak zahušťovat městský prostor. Rozvoj „dovnitř“ jeho struktur je úlohou, která má svou teoretickou i praktickou rovinu, a předložená diplomová práce se důsledně zabývá oběma. Věnuje se rozboru, analýze prostoru z hlediska jeho kvalit, vad i potenciálu, na základě rešerše zdrojů si definuje metodiku a strategii. Následně se věnuje návrhu, který úvodní analytickou část doplňuje o názor na možné úpravy v uspořádání prostorů a konverzi celého prostředí bloku. Pracuje stejně s hmotami, budovami a jejich náplní jako s prostory, jejich hierarchií, povahou a prostupností. Dochází ke kultivovanému a plně odůvodněnému názoru, který prezentuje uceleným a srozumitelným způsobem. Je jistě možné polemizovat s výsledkem úvahy, nikoliv ale pochybovat o vyzrálém a profesionálním přístupu k řešení dané úlohy, která je svého druhu velmi kvalitním příspěvkem k diskusi o formování městského intravilánu. Práce vítězí také díky preciznímu zpracování výstupu s přehlednou a logicky strukturovanou gradací detailů návrhu, včetně originálního, a přitom srozumitelného grafického podání.

 

2. miesto: Zahuštění zástavby za kostelem sv. Mikuláše, Velké Meziříčí (viac tu)

Autorka: Anna Laubová
Škola: Fakulta architektúry ČVUT v Prahe
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

Ocenený projekt získal finančnú odmenu vo výške 15 000 Kč.

Hodnotenie poroty:

Násilně přestavěná část města je tématem, které se bohužel týká většiny našich sídel. Autorka v projektu revitalizace Velkého Meziříčí ve vymezeném území zaceluje jizvy, hojí rány, vrací místu jeho romantické milieu čitelné z historických fotografií a map. Vrací mu ducha, kterého město mělo před necitlivými zásahy inženýrů, stavitelů a architektů ve dvacátém století. Všechno ale dělá nenápadně, skromně, skoro neviditelně, citlivě a pokorně, vždy s myšlenkou, že prostředí je důležitější než domy – ty ho mají vytvářet, ale ne opanovat. Autorka odstraňuje nehodnotné budovy a pro celé území stanovuje jasná, ale přísná pravidla prostorové regulace. Možnost jejich uplatnění dokládá na dvou v detailu zpracovaných studiích domů – hostince s ubytováním a základní umělecké školy. Formální kultivovanost obou projektů ukazuje, že dobrý architekt dokáže i při přísných, ale dobře napsaných regulacích vytvořit kvalitní soudobou architekturu v historickém prostředí. Úloha má však ještě jeden zcela zásadní rozměr – tím je odkrytí starého mlýnského náhonu, který zde sehrává roli páteře území. Podél náhonu vede cesta „v zádech města“ mezi zdmi, kolem zahrad a dvorků. Tím obohacuje barvitost prostředí o místo plné romantiky, samoty a vzpomínek na staré časy. Porota vyzdvihla pozoruhodnou šíři projektu, v níž se však autorka neztratila, naopak všem fázím projektů přiřkla proporčně adekvátní prostor s graficky přesvědčivým řešením.

 

3. miesto: ÚBOČ.34 Institut Paměti národa (viac tu)

Autor: David Foud
Škola: Fakulta architektúry ČVUT v Prahe
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný

Ocenený projekt získal finančnú odmenu vo výške 10 000 Kč.

Hodnotenie poroty:

Pochopení naší historie formuje naše současné chování a postoje. Cesta k hlubšímu poznání nevede pouze přes memorování dat a sbírání faktických informací. Důležitý je osobní, autentický prožitek, na jehož pozadí se odvíjí skutečný příběh. Návrh stálé expozice pro Institut paměti národa odkrývá souvislosti a fakta v autentickém místě, kde se v minulosti odehrál silný příběh statkářské rodiny.

Autor drží koncept ve dvou rovinách. Původní historickou část ponechává v někdejší podobě a doplňuje ji o novou soudobou vrstvu, která důmyslným komunikačním okruhem propojuje expozice, přednáškové a ubytovací prostory. Pozitivem navrženého řešení je snaha o hledání rovnováhy mezi historickými objekty a dostavbami. Zvolený a důsledně aplikovaný princip vzájemného kontrastu starých a nově vložených hmot nekompromisně komentuje příběh, který lze tušit z násilím opuštěné usedlosti. Ve výsledku odvážné a emotivní gesto v projektu zvládnutém na vysoce profesionální úrovni je cestou k probuzení zájmu o příběh místa a jeho historii.

 

Zvláštna cena společnosti Cegra: Fragmentovaná galerie (viac tu)

Autor: Jakub Kuchař
Škola: Fakulta architektúry ČVUT v Prahe
Vedúci práce: Ing. arch. Štěpán Valouch

Hodnotenie poroty:

Autor ve své práci iniciativně nachází a rehabilituje překvapivě zanedbanou část barokní pevnosti podél severního předpolí Pražského hradu. Dobírá se idealistického řešení kultivace tří bastionů, kterým nově přisuzuje kulturně‑rekreační potenciál. Čisté grafické pojednání tří odlišně pojatých „fragmentů galerie“ propojených parkem přináší přesvědčivý a lákavý koncept katalyzátoru skomírající části města. Autor promýšlí různé typy galerijního provozu a variuje podle toho jejich typologii. V chytré reakci na uměle tvarovaný terén promýšlí pojmy plna a prázdna a rozvíjí je třemi zastřešujícími, poetickými pojmy důlek, můstek a záliv. Skrývají se za nimi jasně čitelné půdorysy a elementární prostorové figury, které by jistě byly dobrým rozhraním pro prezentaci umění uvnitř i vně. Porota oceňuje koncept a zvolenou roztříštěnou - fragmentovanou - formu galerie, která má potenciál definovat veřejný prostor a jejíž exponáty se stávají jeho samozřejmou součástí. V ostudně osiřelém torzu kulturní památky autor nechává vidět zárodek kultivace města v širším měřítku.

 

Zvláštna cena Českých centier: NEBOURAT ! - Adaptace administrativní budovy Merkuria ze 70. let na hybridní - multifunkční dům (viac tu)

Autor: Jakub Kender
Škola: Akadémia výtvarných umení v Prahe
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Miroslav Šik, ETHZ arch. B.S.A SIA Dr.h.c.

Hodnotenie poroty:

Velkým přínosem úlohy je zviditelnění společenského problému tkvícího v rychlých demolicích hodnotných objektů z druhé poloviny dvacátého století, které nepožívají žádné ochrany. Autor ukazuje, že je možné tyto cenné domy přestavět, změnit jejich využití, vdechnout jim znovu život. Solitérní objekt budovy Merkurie z druhé poloviny 60. let minulého století ukazuje architektonické myšlení odkazující více než k brutalismu ke konstruktivismu. Je na čem stavět. Dům má dnes dožilé detaily, ale adaptovat ho lze, naopak demolicí se připravíme o kulturní hodnotu. Přestavba objektu je razantní, ale zachovává původní rysy. Autor vytváří novou výraznou podobu se silným odkazem k minulosti. Porota oceňuje chytré, nikoliv banální citace původních detailů. Dům nabízí svým obyvatelům komplexní nabídku služeb, de facto z něj nemusí vycházet ten, kdo nechce. Kolektivní způsob života je extrémní, není pro každého, ale nutno zmínit, že pestrá nabídka dějů kultivuje i své okolí. Dům se stává mikroměstem. Ačkoliv je diskutabilní technické provedení proměny atria, formálně jde o nevídaně precizně a citlivě zpracovaný projekt, který by v Holešovicích svítil jako perla.

 

Zvláštna cena spoločnosti Heluz: Bydlení Nový Střížkov (viac tu)

Autor: Kristýna Mastná
Škola: Fakulta architektúry ČVUT v Prahe
Vedúci práce: Ing. arch. Michal Kuzemenský

Hodnotenie poroty:

Zástavba v severovýchodní části Prahy, nad výrazným terénním zlomem původního Střížkova, je i na diplomní projekt poměrně rozsáhlou a složitou úlohou. Autorka se v ní nezabývá jen lokalitou jako takovou, ale především definováním městské čtvrti s vlastním charakterem a autentickou architekturou. Zkoumá fenomén pro Prahu velice typický, v současné bytové zástavbě solitérních developerských projektů ale málo viditelný. Opírá se o dobrou znalost morfologie místa, všímá si vysloveně přírodního charakteru řešeného území, který do značné míry akceptuje a v návrhu rozvíjí. Projekt je přínosný také studiem a řešením charakteru bydlení. Na jedné straně reprezentuje poměrně zahuštěnou zástavbou, na druhé straně vytváří smysluplné městské prostředí, dostatečné prostupné, s vyrovnanými mezilehlými prostory ve smyslu jejich otevřenosti i intimity. Je jistě možné vnímat i řadu jen zhruba rozpracovaných míst, zejména v typologii bytových jednotek, jinde jistou přetíženost území, ale to je zejména vzhledem k rozsahu úlohy omluvitelné. Zvláště pokud projekt jako celek přináší ucelený a rozhodně relevantní názor na to, jak je možné k zástavbě podobně zajímavých území Prahy přistupovat.

 

Zvláštna cena spoločnosti Zumthobel: Městské koupele, Boskovice (viac tu)

Autorka: Klára Pavelková
Škola: Fakulta architektúry ČVUT v Prahe
Vedúci práce: Ing. arch. Vojtěch Sosna

Hodnotenie poroty:

Židovské město v Boskovicích těsně navázané na křesťanské centrum doznalo v průběhu dvacátého století řady necitlivých zásahů, v jejich důsledku jsou jeho prostory bezbřehé, nedefinované, centrální část postrádá jasnou artikulaci, ale i atraktor. Autorka se v úvodní části projektu důsledně věnuje prostorové regulaci celého židovského města, zastavuje proluky, nově definuje prostory. Pravidla pro zastavění pečlivě definuje textem – prostorovou regulací. Navrhovanými zásahy by místo doznalo zhodnocení a zatraktivnění. Diplomantka vychází z historické situace, ale nahlíží na ni kriticky. Dialog mezi starým a novým je v jejím podání velice harmonický a citlivý. Vytyčená pravidla dokládá na novém objektu lázní umístěném v původní pozici dnes již zaniklých židovských koupelí. Dům lázní je principiálně, provozně a formálně jednoznačný, jeho strukturální plán jako by odkazoval k architektuře Louise Kahna. Autorka promýšlí vnitřní prostory a ukazuje interiérovou scénu složenou z intimních míst, ale i otevřených prostor. Dům je díky tomu prostorově velice bohatý. Centrální vnitřní atrium ovládá divadlo stínů rozvlněné vodní hladiny střešního bazénu, který je zážitkovým vrcholem koupelí. Cihla použitá na fasádě dodává domu tolik podstatný detail. Porota oceňuje architekturu se silným názorem a bez kompromisů, ale velice citlivou ke svému okolí.

 

Zvláštna cena Ministerstva priemyslu a obchodu: Po těžbě (viac tu)

Autorka: Nela Vicanová
Škola: Fakulta architektúry VUT v Brne
Vedúca práce: prof. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.

Hodnotenie poroty:

Náročné zadání na rozhraní architektury, tvorby a ochrany krajiny, geologie, ale i památkové péče pojednala autorka komplexně a invenčně. Postindustriální, „vydrancovaná“ krajina Karvinska se stává materiálem pro hloubkové studium nánosů geologických a kulturních vrstev. Teoretickou rovinu úvah v lehce fiktivní podobě střídá projekt zásahů, které mají za úkol narušené území pomyslně stabilizovat, urbánně zpevnit a především umožnit nový způsob jeho čtení. „Inverzní turistika“ bude těžit jednak z novodobých vykopávek, které exponují bývalou důlní činnost a situaci, která se odehrává pod naším horizontem vidění, jednak z nových hald – terénních pozorovatelen, které se obejdou bez (dnes tak přemnožených) rozhleden. Působivé grafické zpracování včetně axonometrických řezů krajinou dodává „příběhům pohybu“ na přesvědčivosti. Práce vybočuje z řady konceptuálně pojatých diplomek originalitou, ale současně precizností přístupu s relevantní ambicí obecnější platnosti. Racionálně zpřístupňuje poznání minulosti, současnosti a současně výhled do budoucnosti v destabilizované krajině.

 

Diplomky 2022 - Cena Kaplicky Internship: Cloud-scape (viac tu)

Autorka: Eva Kvaššayová
Škola: UMPRUM v Prahe
Vedúci práce: prof. akad. arch. Imrich Vaško

Sprievodný text:

V súčasnom post-digitálnom architektonickom diskurze sa metóda zobrazovania modelov prostredníctvom pointcloudov - zhlukov miliónov pixelov, zachytených skenerom, stáva impulzom na spochybnenie a prehodnotenie relevantnosti konvenčných reprezentácií architektúry a predpokladá sa, že s vývojom technológií a so silnejúcou dostupnosťou týchto dát bude potenciál mračien bodov narastať.

Pointcloud je schopný širokou škálou algoritmov - registrovaním, filtrovaním, segmentovaním, výpočtom a porovnávaním charakteristických vlastností foriem modifikovať informácie, ktoré so sebou nesie a narozdiel od tradičných spôsobov reprezentácie priestoru môže ponúknuť viacero možností, ako významnosť jeho jednotlivých zložiek interpretovať - a teda zohľadňovať aj tie (v dnešnom vnímaní) vedľajšie - poché, entourage alebo matériu objektov. Krajinu, architektúru a objekty stavia na rovnocennú úroveň, vďaka čomu sa stáva dôslednejším nástrojom stvárňovania prostredia, než zaužívané zobrazovanie pomocou čiar.

S dôrazom na vzájomné prepletenie virtuálneho s hmatateľným je cieľom práce overiť metódy videnia skrz 3D skener,fotogrametriu a film v kontexte, prepájajúcom prírodu, klímu a architektúru a na základe kritickej tézy tieto postupy použiť pre re-imagináciu vysokohorskej krajiny prostredníctvom mračien bodov ako médiom pre vizualizovanie a testovanie nových priestorových konfigurácií architektonicky charakteristických prvkov Vysokých Tatier - ich preusporadúvaním a rozvíjaním do nových foriem a ponúknuť nepreskúmané možnosti scenárov vývoja skalnatého horského prostredia. V praktickej časti diplomovej práce bola ako miesto testovania navrhovacích metód prostredníctvom fotogrametrie a point cloudov zvolená medzistanica lanovej dráhy Štart od architekta Dušana Jurkoviča.

 

Všetky práce sú dostupné na webe diplom.ky.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím