Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. október 2022
5
1273

Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre

Zvíťazil návrh bratislavského ateliéru ORA-Architekti.
Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre

Mesto Nitra vyhlásilo v máji projektovú verejnú jednokolovú súťaž návrhov. Predmetom bolo urbanisticko-krajinárske riešenie verejného priestranstva v časti Diely. Od návrhov sa očakávalo riešenie úprav verejných priestranstviev, ktoré vytvorí príjemné a bezpečné komunitné prostredie s primeranou funkčnou náplňou pre voľnočasové a rekreačné aktivity.

Do súťaže sa zapojili dva autorské kolektívy.

Hodnotiaca komisia v zložení: Viktor Šabík, Dávid Moravčík, Lucia Gáborová, Ivan Gogolák, Eugen Lipka, Lenka Kompasová a Peter Pasečný rozhodla o výsledkoch nasledovne:

  1. cena - autor: ORA-Architekti s.r.o.
  2. cena - nebola udelená
  3. cena - autor: GuldanArchitects s.r.o., Langsfeldova 36, Bratislava

 

Súťažné návrhy:

1. cena (4000 €): ORA-Architekti s.r.o., Račianska 4, 831 02 Bratislava

Autori/Autorky: Ing. arch. Zoran Samoľ, Ing. arch. Michal Oborný, Ing. arch. Andrej Drgala, Ing. Dominika Lovasíková, Bc. Martin Malachovský, Bc. Oleksandra Zaika, Daria Kolobanova

Komentár poroty:

Návrh č. 1 prezentuje ucelený koncept priestoru okolo kaplnky sv. Urbana, kt. sa stáva ťažiskom riešeného územia so špecifickou funkciou vo vrchnej časti lúky vo svahu. Prináša nové funkcie do vnútroblokových priestorov a prepája ich navzájom. Porota pozitívne hodnotí zvolenú mierku návrhu, využitie severnej lúky a jednotiaci prístup vo vnútroblokoch. Návrh ponúka rozšírenie “Medzibloku č.1” v priečnom smere a vytvára tak pre užívateľa nový typ priestoru. Za diskutabilné porota považuje umiestnenie vodnej plochy v hornej polohe návrhu - mokraď s vodnou nádržou. Priestor námestia je navrhnutý tak, že bolo použitých príliš veľa spevnených / dláždených plôch. V ďalšom stupni požadujeme redukovať tieto plochy a riešiť ich menej schematicky a menej formálne.

 

2. cena - neudelená

 

3. cena (3000 €): GuldanArchitects s.r.o., Langsfeldova 36, Bratislava

Autori/Autorky: Ing. Eugen Guldan , PhD. , Ing. Alexandra Macholová
Spolupracovníci/Spolupracovníčky: Mgr. art. Marek Petrek 

Komentár poroty: 

Návrh č. 2 ponúka netradičné riešenie plochy v kontakte s kaplnkou, v ktorej blízkosti vzniká nový objekt kaviarne s potenciálom oživiť daný verejný priestor. Napriek deklarovanému uchopeniu zóny okolo kaplnky sv. Urbana ako centrálnej plochy však návrh nedostatočne rozvíja jej okolie. Zaujímavým momentom riešenia je napojenie na Kmeťovu ulicu, ktoré sa vďaka svojmu stvárneniu stáva pokračovaním horného námestia. Návrh vytvára nový systém parkovísk, vhodne prezentovaný i v riešení uličných profilov so zohľadnením vodozádržných opatrení.

 

Ako by mohlo vyzerať Lokálne centrum na Dieloch?

Víziou Útvaru hlavného architekta mesta Nitra je, aby každá mestská časť mala vlastné centrum, ktoré bude napĺňať potreby ľudí bývajúcich v danej lokalite.

Pre obyvateľov rozlohou najmenšej mestskej časti, ktorá bola vybudovaná v posledných dvoch desaťročiach 20. storočia to bude práve Lokálne centrum Diely. Vznikne v priestore medzi ulicami Rýnska a Murániho. Ponúkať má atraktívne vyžitie a podporiť rozvoj miestnej komunity. Cieľom je vytvoriť verejné priestory, ktoré budú obyvatelia považovať za bezpečné, príjemné a na pohľad estetické. Jednoducho priestory, ktoré budú mať ľudia radi.

Ľudia si povedali, čo by chceli mať na Dieloch

V apríli minulého roka sa mesto formou online dotazníka pýtalo obyvateľov, čo by chceli mať na Dieloch, konkrétne v lokalite pri kaplnke sv. Urbana z roku 1894. V minulosti bola v tejto lokalite vypracovaná štúdia, ktorá nebola uvedená do života. „Plus tu bola vypracovaná projektová dokumentácia pre parkovacie miesta, avšak nevhodným spôsobom zasahovala do verejného priestoru. Práve preto sme robili anketu, aby sme získali čo najviac postrehov od miestnych ľudí, čo od tohto priestoru očakávajú,“ vysvetľuje hlavný architekt mesta Nitry Viktor Šabík.

Takmer 330 obyvateľov tejto mestskej časti zodpovedalo päť otázok. Viac ako 57 % respondentov využíva okolie kaplnky najmä na prechádzky. Pre 42 % opýtaných je tento priestor miestom oddychu a miestom, kde trávia čas s deťmi. 47 % využíva okolité služby.

Ľudia na Dieloch najpozitívnejšie hodnotia existujúcu kaplnku a zeleň. Chýba im detské ihrisko, viac lavičiek a často sa opakovala aj požiadavka na pobočku pošty.

Mesto má víťazný návrh, pozerá sa na problematiku na Dieloch celkovo

Dotazníkové odpovede Útvar hlavného architekta využil pri zadaní do urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov. Mesto ju vyhlásilo v máji tohto roku v spolupráci so Slovenskou komorou architektov.

„Dávali sme veľký dôraz na vypracovanie súťažných podmienok. Rozšírili sme to na celé Diely, nielen na lokálne centrum. Bude to zaujímavé jednak pre nás, aby sme mali materiál, ktorý môžeme použiť napríklad do nového územného plánu, ale aj pre súťažiacich, ktorí majú celkový pohľad na danú lokalitu,“ hovorí Šabík.

Úlohou vysúťaženého ateliéru bude teraz vypracovanie koncepcie riešenia verejných priestranstiev na Dieloch. Tá bude mestu slúžiť ako podklad pri tvorbe zadania nového územného plánu. Zároveň bude stratégiou pri postupnej revitalizácii tohto obytného súboru v súlade s víziou poly-centrického mesta.

„Víťazný ateliér bude pre nás partnerom na ďalší dialóg ako spracovať územie, aby bolo kvalitnejšie. Zohľadňovať budeme aj výsledky z dotazníkového prieskumu, aj požiadavky výboru mestskej časti a samozrejme aj odporúčania poroty,“ popisuje ďalší postup hlavný architekt mesta.

Prvou lokalitou, ktorá bude podrobnejšie rozpracovaná, bude “Medziblok č. 1”. Ide o lokálne centrum Dielov, ktorého dominantou je kaplnka sv. Urbana. Podľa víťazného návrhu má byť priestor okolo kaplnky námestím a živým priestorom pre stretávanie sa.

Mesto chce citlivo riešiť aj tému klímy

Víťazný návrh zároveň zohľadňuje opatrenia na zmenu klímy. „Už v zadaní sme požadovali uplatniť opatrenia vychádzajúce z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy a manažment dažďovej vody,“ vysvetľuje Šabík.

Pre tím architektov bolo hospodárenie s vodou v priestore od začiatku jednou z myšlienok, ktoré tvarovali návrh a skončili pri vytvorení kaskádových terás v dostatočnej veľkosti na zadržiavanie vody v území a umiernení dopadov klimatických zmien na prostredie.

„Voda sa stáva centrom pre parkový okruh, umožňuje vytvoriť mokraď a kumulovať vlahu v mikropriestore,“ popisujú autori projektu, ktorí zohľadňujú aj skladbu drevín a vegetácie, ktoré tento zámer podporia. Zachytená voda by sa mohla používať napríklad pre zásobovanie fontány.

Text: Lenka Mareková

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím