Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. apríl 2019
0
92

Dostupné bývanie v 21. storočí

Zmyslom konferencie, ktorá sa uskutoční 21. a 22. júna 2019 na Fakulte architektúry ČVUT, je diskutovať a popísať kľúčové determinanty udržateľného a dostupného bývania v 21. storočí, a identifikovať vzťah medzi dostupnosťou bývania a konkurencieschopností sídiel a regiónov, ich ekonomickú a sociálnu udržateľnosť a kvalitu života v nich.
Začiatok21.6.2019
09:30
Koniec22.6.2019
12:30
MiestoFakulta architektúry ČVUT v Prahe
AdresaZikova 1903/4,
Praha,
Česká republika
Druh podujatiaPodujatie
KontaktIng. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.
+420 224 356 383
tesarjan@fa.cvut.cz

Bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb. Jeho podoba určuje rozhodujúcim spôsobom kvalitu života, sociálny status, zdravie, mobilitu a mnoho ďalších parametrov podstatných pre obyvateľov aj budúci vývoj sídla. Jedná sa totiž o fenomén, skrz ktorého jeho plánovanie môžu sídla podstatným spôsobom ovplyvňovať nielen svojou budúcou podobou, ale aj svoju celkovou ekologickou, sociálnou aj ekonomickou udržateľnosťou a kultúrnou primeranosťou.

Konferencia bude platformou pre prezentácie a diskusie o postupoch pri zavádzaní inovatívnych strategických prístupov k riešeniu problémov dostupnosti bývania na miestnej a regionálnej úrovni z krajín regiónu UNECE so zameraním na Českú republiku.

Diskusie bude riešiť nasledujúce otázky:

 • Ako zahrnúť plánovanie dostupného bývania do strategických, územných a regulačných plánov?
 • Ako pri plánovaní dostupného bývania zohľadniť paradigma udržateľnosti: ekonomickej uskutočniteľnosti, ekologickej šetrnosti, sociálnej súdržnosti a kultúrnej primeranosti?
 • Aké sú charakteristiky kvalitného a udržateľného bývania v mestskom merítku?

Organizácie:

Ústav náuky o budovách FA ČVUT a Masarykov ústav vyšších štúdií ČVUT, v spolupráci s Ministerstvom pre miestny rozvoj Českej republiky a Európskou hospodárskou komisiou OSN v Ženeve. Konferencia je organizovaná v rámci projektu z programu TAČR Eta.

Garant:

prof. Ing. arch. Michal Kohout, vedúci ústavu Náuky o budovách FA ČVUT

Cieľová skupina:

Politici a zástupcovia verejnej správy (centrálny – MMR, MŠMT, MZ, krajské i municipálne), zástupcovia aplikačných garantov SMOČR a IPR), aktéri nájomného aj vlastníckeho bytového trhu, subjekty zaoberajúce se problematikou udržateľného rozvoja sídiel (mj. NSZM, participanti na Agende 21 atď.), autori strategických plánov, akademickí pracovníci a ďalší odborníci.

Formát konferencie:

Dvojdenná konferencia pre cca 150 – 200 účastníkov. Prvý deň konferencie bude kombinovať plenárne zasadanie, prezentáciu v sekciách a panelovú diskusiu. Program bude rozdelený na tri tematické bloky s dvoma panelovými diskusiami. Každý blok bude uvedený keynote prezentáciou, po ktorej budú nasledovať krátke príspevky s panelovou diskusiou. Druhý deň bude prebiehať vo formáte troch paralelných sekcií zameraných na rôzne témy. Vybrané príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku.

Prednášajúci:

Zástupcovia verejnej správy (centrálnej, krajskej a municipálnej), predstavitelia odborových organizácií, akademického sektoru, architekti, ekonómovia a ďalší odborníci z Česka aj zahraničia

Predpokladaný program konferencie:

Piatok, 21. 06. 2019

 • 09.30 – 10.00 Registrácia
 • 10.00 – 10.15 Úvodné slovo a privítanie

-Zástupcu FA ČVUT,
-Zástupcu Ministerstva pre miestny rozvoj ČR,
-Zástupcu Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve.

 • 10.15 – 10.45 Predstavenie projektu a cieľa konferencie

-Michal Kohout, FA ČVUT,
-Petr Štěpánek, MÚVS ČVUT.

 • 10.45 – 12.00 Blok 1. Dostupnosť versus udržateľnosť

-Keynote prednáška,
-Panelová diskusia, (5 panelistov).

 • 12.00 – 12.45 Obed
 • 12.45 – 14.00 Blok 2. Príklady dobrej praxe v zahraničí

-Keynote prednáška,
-Panelová diskusia, (5 panelistov).

 • 14.00 – 14.30 Káva
 • 14.30 – 15.45 Blok 3. Príklady dobrej praxe u nás

-Keynote prednáška,
-Panelová diskusia, (5 panelistov).

 • 15.45 – 16.00 Záverečné zhrnutie a záver konferencie

 
Sobota, 22. 06. 2019

 • 10.00 – 12.30 Paralelné bloky


Prípravný výbor konferencie

 • prof. Ing. arch. Michal KOHOUT Fakulta architektúry ČVUT,
 • doc. Ing. arch. David TICHÝ, Ph.D. Fakulta architektúry ČVUT,
 • arch. Petr ŠTĚPÁNEK, Ph.D. Masarykov ústav vyšších štúdií ČVUT,
 • Lucia DOBRUCKÁ, Ph.D. Masarykov ústav vyšších štúdií ČVUT,
 • Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, Ph.D. Masarykov ústav vyšších štúdií ČVUT,
 • Ing. arch. Daniela GRABMÜLLEROVÁ, Ph.D. Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR,
 • Magdaléna OVESEN Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR,
 • ROLL, Ph.D. Európska hospodárska komisia OSN v Ženeve.

 
Tajomníčka konferencie

 • Ing. arch. Jana Kubcová, PhD.

Pre registráciu môžete kliknúť sem.

Konferencia je zdarma.

Mapa podujatia

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím