Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. máj 2023
0
2039

Súťaž: Urbanistický návrh Trnava - Štvrť

Predmetom súťaže je urbanistický návrh pre rozľahlé rozvojové nezastavané územie vo východnej časti mesta Trnava s pracovným názvom Štvrť. Veľkosť riešeného územia je cca 135 ha vrátane zamýšľanej centrálnej zelenej plochy s veľkosťou cca 40 ha.
Vyhlásenie26.5.2023
12:00
Odovzdanie návrhov22.9.2023
15:00
Vyhlasovateľmesto Trnava
AdresaHlavná ulica 1,
Trnava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Lenka Borecká
+421 902 373 003

Mesto Trnava dnes v spolupráci s ateliérom 2021 architekti vyhlásilo medzinárodnú urbanistickú súťaž. Zámer sme podrobnejšie predstavili v tomto článku

Informácie o vyhlásenej súťaži:

Web súťaže: 
https://stvrt.trnava.sk/sutaz/
https://stvrt.trnava.sk/en/competition/

Web súťaže 2021 architekti: 
https://2021.sk/project/trnava-stvrt

Vyhlasovateľ: mesto Trnava
Organizátor: 2021 architekti
Formát: projektová verejná urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov, dvojetapová
Vyhlásenie: 2023/05

 

Účel súťaže:

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a tiež nájsť partnera, s ktorým bude vyhlasovateľ ďalej spolupracovať na projekte.

 

Členovia a členky poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Dipl.- Ing. Dr. in Techn. Nina Svanda
 • MSc. Land Arch./Arch. Darius Reznek 
 • MSc. Eng.Arch.Monika Konrad -  Predsedníčka poroty.
 • Ing. Štepánka Endrle 

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Ondrej Horváth

Náhradníci poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Filip Tittl, PhD. 
 • MA Arch. ARB Igor Marko 

Závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Mária Dida 

Experti:

 • odborní zamestnanci Mestského úradu Trnava
 • predbežne externý odborník na mobilitu
 • predbežne externý odborník na ekológiu
 • predbežne externý odborník na hydrogeológiu
 • vlastníci pozemkov v riešenom území

 

Termíny a lehoty:

 • Dátum úvodného zasadnutia poroty: 4. 5. 2023 
 • Vyhlásenie súťaže: 26.5. 2023
 • Lehota na predkladanie návrhu do 1. etapy: 22. 9. 2023, 15:00 hod.
 • Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape: 2. až 3. 10. 2023
 • Predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy: 27. 10. 2023
 • Lehota na predkladanie návrhu do 2. etapy: 1. 3. 2024, 15:00 hod.
 • Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape: 18.až 22.3. 2024
 • Predpokladaný termín oznámenia výsledkov: 8. 4. 2024
 • Predpokladaný termín zverejnenia návrhov: 22. 4. 2024
 • Predpokladaná lehota na vyplatenie režijných odmien: 22. 5. 2024


Ceny a odmeny v súťaži:

1. cena: 60 000 €
2. cena: 48 000 €
3. cena: 36 000 €


Tým účastníkom 2. etapy, ktorým nebola pridelená jedna z cien, bude vyplatená odmena vo výške 28 000 € na účastníka. Počet postupujúcich účastníkov do 2. etapy je 3-5.

Hodnoty cien a odmien pre účastníkov spolu: 200 000 € bez DPH,

Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb zadávanej v zmysle § 81 písm. h) ZVO: 600 000 € bez DPH.


Súťažné materiály a komunikácia: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41725/summary


Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy = informačného systému Josephine.


Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese: 

https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf
https://store.proebiz.com/docs/josephine/en/Participants_manual.pdf

 

Základné informácie: 

Predmetom súťaže je urbanistický návrh pre rozľahlé rozvojové nezastavané územie vo východnej časti mesta Trnava s pracovným názvom Štvrť. Veľkosť riešeného územia je cca 135 ha vrátane zamýšľanej centrálnej zelenej plochy s veľkosťou cca 40 ha. Územie je dnes v súkromnom vlastníctve veľkého množstva vlastníkov, pričom mesto samotné vlastní iba jeho malú časť. Mesto ako orgán územného plánovania aktívne iniciovalo reguláciu územia a prostredníctvom tejto súťaže sa snaží o získanie čo najkvalitnejšej koncepcie, ktorá bude vo verejnom záujme zohľadňovať celospoločenské požiadavky dneška a najmä budúcnosti.

V území sa očakáva vznik veľkej zelenej zóny a polyfunkčnej mestskej štruktúry. Štvrť bude inkluzívnym sociálne a environmentálne udržateľným mestom krátkych vzdialeností, pričom sa bude vychádzať z aktuálnych znalostí o tvorbe miest.

Riešené územie bolo stanovené ako kompaktná plocha, ktorá je dodnes ešte bez stavebných zámerov. Zámerom vyhlasovateľa je, v rámci svojich kompetencií, naplnenie víťaznej vízie, ktorá vzíde zo súťaže a bude ďalej dopracovaná.

Dotknuté územie bolo stanovené ako priľahlé okolie riešeného územia, v ktorom je realizovateľnosť víťazného návrhu podmienená rôznymi faktormi a vo všeobecnosti je zložitejšia, než v riešenom území. Nachádzajú sa v ňom viaceré živé stavebné zámery. Niektoré z nich sú aktuálne v realizácii, niektoré sú vo vysokej fáze prípravy na realizáciu, niektoré sú v procese konsolidácie majetkových vzťahov. Časť z dotknutého územia tvoria stabilizované plochy s obyvateľmi zvyknutými na okolité prostredie, kde je nutné navrhovať zmeny obzvlášť citlivo.


Vízia, hodnoty, prioritné témy / Štvrť by mala byť:

 • Inkluzívna
 • Mesto krátkych vzdialeností,
 • Ukotvená v existujúcom prostredí
 • Lákavá
 • Udržateľná, životaschopná, robustná

Súťaž iniciuje a zadanie určuje mesto. Po súťaži bude mesto určovať novú reguláciu územia a robiť ďalšie kroky, ktorými sa bude snažiť v súčinnosti s vlastníkmi zabezpečovať naplnenie víťaznej vízie.

Ortofotomapa riešeného územia
Ortofotomapa riešeného územia

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím