Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. november 2022
1
1700

Hvězdárna Prostějov - vo verejnej súťaži zvíťazil návrh košického ateliéru DOXA

"Návrh rozvíjí koncept hvězdárny jako výjimečného místa, primárně určeného pro setkání s hvězdami."
Hvězdárna Prostějov - vo verejnej súťaži zvíťazil návrh košického ateliéru DOXA

Olomoucký kraj vyhlásil v júni tohto roku jednokolovú verejnú súťaž, ktorej predmetom bol návrh komplexných stavebných úprav hvezdárne v Prostějove. Cieľom prevádzkovateľa hvezdárne je realizácia kvalitných priestorov pre naplnenie a rozvoj jej vzdelávacích, voľnočasových i vedeckých aktivít. Súčasťou zadania bolo tiež riešenia prepojenia objektu s parkom a návrh priestoru vonkajšie akcie.

Do súťaže sa zapojilo 11 autorských kolektívov. Hodnotiaca komisia v zložení: Jan Žůrek, Hana Maršíková, Jan Mléčka a David Mikulášek rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. cena (300 000 Kč) - návrh č. 9: DOXA
Autori: 
Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš Mitro, Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Samuel Skyva, Ing. arch. Pavel Bakajsa

Komentár poroty:

Návrh rozvíjí koncept hvězdárny jako výjimečného místa, primárně určeného pro setkání s hvězdami. Kompozičně vyvážená hmota jednoduchého kvádru vystupuje z každodenního ruchu okolního parku a ve střešní rovině buduje lineární observační krajinu, propojující skupinová pozorování s individuální meditací. Zvýšená atika odděluje městský horizont světelného smogu a vytváří pomyslnou vanu, naplněnou hvězdnou oblohou. Levitující hliníková kapotáž obvodového pláště ve vzdálené připomínce reflektuje okolní situaci a celý objekt tak ve výsledném výrazu realizuje pomyslnou bránu na pomezí hanácké černozemě a kosmického nekonečna.

Porota v předloženém návrhu oceňuje celkový koncept a schopnost autorů jej podpořit celkovým i dílčím provozně – technickým řešením. Návrhu by prospěla srozumitelnější prezentace záměru na úrovni 4. NP /střechy. Vhodné by bylo zvážit průběh zásobovací rampy do 1. PP i v souvislosti s možnou úpravou celkového osazení objektu na terén. Grafický přepis hliníkového obvodového pláště do jednolité černé / šedé plochy nemusí být pro finální prezentaci úplně srozumitelný.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. cena (230 000 Kč) - návrh č. 2: Refuel
Autori: 
Ing. arch. Jan Skoupý, Ing. arch. Zbyněk Ryška

Komentár poroty:

Porota ocenila kultivovanost návrhu postaveném na kontrastu tmavé nové hmoty a světlých původních objemů spolu s přiměřeně velkorysým a jasným řešením dispozice, celkovou proporcí a prací s terénem.

Stavebně technické řešení je přiměřené a míra bezproblémové realizovatelnosti je tedy vysoká. Řešení zelené střechy je hravé a pomáhá minimalizovat přehřívání střech a minimalizovat tak vliv teplejšího vzduchu na kvalitu pozorování. K prověření je způsob zastřešení pozorovatelny posuvnými segmenty, zejména s ohledem na zabezpečení spár proti zatékání.

Z pohledu ekonomické přiměřenosti návrh naplnil požadavek zadavatele. Konečné náklady na realizaci stavby budou ale závislé na stavebně-technickém stavu stávající budovy s tím, že autorem navržená rekonstrukce stávajících objektů může tedy být investičně náročnější.

Porota doporučuje prověřit stínění prosklených částí fasády, zejména jižní a celkový energetický koncept v návaznosti na zachovávané konstrukce. Rovněž bude potřeba zpracovat podrobnější posouzení stavebně technického stavu zachovávaných konstrukcí.

 

3. cena (140 000 Kč) - návrh č. 10: LBNK architekti 
Autori: 
Ing. arch. Daria Balejová Bártová, Oleksandra Mishchenko, Ing. arch. Vojtěch Rudorfer, Ing. arch. Radek Schwab, Ing. arch. Jaroslav Schwarz

Komentár poroty:

Tento návrh maximálně respektuje původní budovu hvězdárny, kterou kombinuje s moderní přístavbou. Autor rozvíjí potenciál kompozice objemů původní třípodlažní budovy a k ní kolmé přízemní přístavby, tvořící dohromady půdorys kříže. I když původní objekt hvězdárny autor částečně dostavuje, zachovává jeho aktuální výraz jako odkaz k minulosti. Zajímavý prvek je umístění repasovaných znamení zvěrokruhu z dnešního vstupu do budovy do severního průčelí.

Dispoziční řešení obsahově naplňuje zadání stavebního programu hvězdárny. Negativně porota vnímala stísněnost přednáškového sálu a umístění hlavního schodiště. Zajímavý je protiklad vzdušné, velkoryse prosklené přístavby a uzavřenost prostor stávající hvězdárny. Pozitivní je provozní oddělení prostor vědecko-odborných od prostor pro veřejnost odborně-naučných a popularizačních.

Problematické je řešení krytí obou dalekohledů, a to jak návrh neodzkoušené segmentové střechy pozorovatelny, tak nákladné repasování a „motorizace“ stávající kopule observatoře.

Z pohledu ekonomické přiměřenosti návrh naplnil požadavek zadavatele. Konečné náklady na realizaci stavby budou ale závislé na stavebně-technickém stavu stávající budovy s tím, že autorem navržená nákladná rekonstrukce stávající budovy je velmi riziková ve vztahu ke skutečným nákladům.

 

4. miesto - odmena (100 000 Kč) - návrh č. 5: Mimosa architekti
Autori: 
Ing. arch. Jana Zoubková, Ing. arch. Petr Moráček, Ing. arch. Anna Wanda Molnárová

Komentár poroty:

Návrh číslo 5 umisťuje do parku zcela nový jednopodlažní objekt na téměř čtvercovém půdorysu. Svou velikostí se zařadil mezi díla finančně nákladnější. Méně efektivní dispoziční řešení závislé na zvolené formě, zvyšuje jeho ekonomickou náročnost. Pro danou funkci stavby je užito netradiční konstrukční materiálové řešení využívající silných hliněných stěn. To se ale jeví jako konstrukčně protichůdné v detailech u spodní obruče pásových oken a v místě uložení betonové střešní desky. Problematické bude také technické řešení zdvihací podlahy věže z hlediska bezpečnosti. Celkově návrh ovšem porotu zaujal architektonicky čistým řešením, a především invenční prací s prostorem a jeho gradací. Dílo porota hodnotí jako inovativní s až mystickým přesahem. Proto uděluje autorovi za návrh odměnu.

 

5. - 11. miesto - návrh č. 1: ARCHPORT
Autori: 
Ing. arch. David Dvořák, Ing. arch. David Hybler

Komentár poroty:

Předložený soutěžní návrh odstraňuje stávající vícepodlažní objekt hvězdárny v plném rozsahu. Na jeho místě vytváří přízemní podnož s prolamovaným akcentem nové pozorovací věže. Jednotlivé provozy jsou logicky uspořádány i zónovány. Prostřednictvím vloženého atria a světlíků celek reaguje na funkční požadavky jednotlivých prostor. Výsledný výraz objektu však oproti současnému stavu nepříliš přesvědčivě prezentuje reálnou funkční náplň, k čemuž přispívá i schematické řešení celkové situace.

 

5. - 11. miesto - návrh č. 3: build&build
Autori: 
Ing. arch. Marie Zelenková, Ing. arch. Martin Kulštej

Komentár poroty:

Potlačení proporce zachovávané věže přistavěným komunikačním jádrem a ponechanou pozorovatelnou rozmělňuje jasnost konceptu postaveném na „ovinutí“, přestože již bylo nutno pro nekonkurování a zachování dialogu starého a nového umístit třetinu objemu pod úroveň terénu. Zvolená vnější forma má v interiéru minimální odezvu, jediným přínosem pak zůstává jen střecha jako pokračování parku, její deklarovaná přístupnost by ale byla v reálném provozu spíše komplikací s minimálním přínosem pro hvězdárnu.

Výrazný objem podzemní části návrhu může způsobit komplikace při zakládání, rovněž forma zastřešení pozorovatelny se jeví jako konstrukčně i provozně náročnější.

Objekt se, vzhledem ke svému objemu (zejména podzemní části), v hodnocení řadil mezi ekonomicky náročnější i s ohledem na rizika spojená se stavebně technickým stavem zachovávaných budov.

 

5. - 11. miesto - návrh č. 4: Ing. arch. Lukáš Pecka
Autori: 
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková

Komentár poroty:

Návrh řeší hvězdárnu jako zcela nový objekt. Autor tvar nové hvězdárny odvodil z eliptického tvaru „palouku“, na kterém je hvězdárna umístěna, což by mohlo skýtat jistý potenciál. Ten však je v tomto případě promarněn a jedná se o spíše jen formální přepis tvaru elipsy. Autorova myšlenka řešení hvězdárny jako „vědecký pavilon“, uzavřený do sebe a otevřený k obloze, je nedotažená, kdy je vnější dřevěný obklad prořezán množstvím okenních otvorů, navíc z prezentace návrhu není jasné, zda jsou kryté nějakou formou dřevěného obkladu.

Dispoziční řešení obsahově naplňuje zadání stavebního programu hvězdárny. Konkrétní řešení však obecně patří k méně zdařilým příkladům dispozice v kruhovém či eliptickém půdorysu, především využitelnost některých kruhových prostor je sporná a ty jsou tak spíše formální, než účelné. Ani hmoty umístěné „na střeše“ ve většině případů nesouvisí s půdorysem 1.NP, jejich rozmístění je nahodilé, resp. porotě se nepodařila najít jejich cílená kompozice.

Z pohledu stavebně-technické i ekonomické přiměřenosti patří návrh k těm střídmějším, čímž naplnil požadavek zadavatele vzhledem k jeho finančním možnostem.

 

5. - 11. miesto - návrh č. 6: Ing. arch. Petr Tuček
Autori: 
Ing. arch. Petr Tuček, Ing. arch. Daniel Mňačko

Komentár poroty:

Návrh je založen na pietním zachování původní stavby a jejím doplnění o prvky nové, které propojují jak provozně, tak i funkčně stávající objekt s navrženým. Výrazným prvkem návrhu jsou geometrická tělesa, vystupující nad terén, která dávají objektu osobitý charakter a výtvarný výraz. Nicméně provozní řešení je pro orientaci návštěvníků a provoz objektu příliš komplikované. Přidané komunikační prvky navíc výtvarnou podobu návrhu výrazně oslabují.

Z hlediska ekonomického návrh splnil požadavek zadavatele.

 

5. - 11. miesto - návrh č. 7: Malý Chmel
Autori: 
MgA. Miroslav Chmel, Ing. arch. et Mgr. Adam Lacina, Ing. arch. Zdeněk Chmel

Komentár poroty:

Návrh je založen na odstranění původní stavby a vytvoření zcela nového objektu zbaveného původních vazeb. Záměrem autora bylo navrhnout objekt, do něhož jsou vkládány jednotlivé provozy jako abstraktní hmoty. Vnitřní prostor tak vytváří specifickou atmosféru a má určité napětí a půvab. Z hlediska provozního jsou však společné prostory mezi objemy poddimenzovány.
Porota se shodla, že návrh byl přesvědčivější ve své abstraktní podobě (fyzický model) než v přiložených vizualizacích.

Svou velikostí se objekt řadí k úspornějším, a tedy i zřejmě méně investičně a provozně náročným.

 

5. - 11. miesto - návrh č. 8: Ateliér ASKO B&G
Autori: 
Ing. Gabriel Machala, Ing. arch. Jana Matlovičová, Ing. arch. Martin Machala

Komentár poroty:

Soutěžní návrh doplňuje stávající objekt hvězdárny vstupní přístavbou s vloženými funkcemi společenského sálu a planetária. Původní silueta objektu je akcentována hmotou nové pozorovací věže. Předkládané dispoziční řešení uzavírá provoz hvězdárny vůči okolní zástavbě a prostřednictvím nově budovaného vstupu ji otevírá okolnímu parku. Duplicita pozorovací věže s formálním přepisem technologie, odpovídající špičkovým mezinárodním observatořím, se jeví jako nepřiměřená z hlediska stavebně technického i ekonomického. Otazné je i dispoziční řešení vstupní haly s centrálně vloženým segmentovým objemem planetária ve vazbě na další navazující funkce.

 

5. - 11. miesto - návrh č. 11: Ing. arch. Lukrécia Lachmanová
Autori: 
Ing. arch. Lukrécia Lachmanová, Ing. arch. Marek Lachman, Ing. arch. Tomáš Jacečko

Komentár poroty:

Návrh číslo 11 zvolil cestu úplného odstranění původní stavby. Vyniká jasným a silným hmotově kompozičním řešením se samostatně stojící pozorovací věží. Vymístění věže s kopulí mimo hlavní hmotu objektu a větší podzemní část ale přináší provozní a ekonomické nevýhody. Autorovi se nepodařilo správně vyvážit architektonickou a ekonomickou stránku nové hvězdárny. Bohužel se zařadil v hodnocení mezi návrhy ekonomicky nejnáročnější.

 

Protokol o priebehu súťaže:

Za podklady ďakujeme Janovi Horkému / VESMĚS architekti 

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím