Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. december 2022
3
1744

Súťaž: Nová Myjava

Kombinovaná urbanisticko-architektonická súťaž na spracovanie urbanistického návrhu prestavby a dostavby územia Nová Myjava.
Vyhlásenie8.12.2022
12:00
Odovzdanie návrhov16.3.2023
16:00
VyhlasovateľMesto Myjava
AdresaM.R. Štefánika 560/4,
Myjava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Viera Šottníková
+421 903 794 736
viera.sottnikova@gmail.com

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov pod číslom: KA – 996/2022

Predmetom súťaže je spracovanie urbanistického návrhu prestavby a dostavby územia Nová Myjava. 

Návrh urbanistickej štúdie riešeného územia bude po obstaraní a vypracovaní podkladom pre obstaranie Zadania pre ÚPN-Z (Zadanie nie je predmetom súťaže). Schválené Zadanie je podkladom pre spracovanie ÚPN-Z Nová Myjava.

Riešené územie má 9 hektárov, 210 bytov, 735 obyvateľov a je vymedzené:

 • zo severu Ul. Kpt. M. Uhra, ,
 • z východu železničnou traťou Nové Mesto nad Váhom – Myjava vedenou na násype nad terénom,
 • z juhu miestnou komunikáciou do miestnej časti Žaboškreky,
 • z juhovýchodu zástavbou na Ul. Novomestská,
 • zo západu Ul. Trokanova

Územie je priamo napojené na centrum mesta a vyžaduje si komplexné doriešenie požadovaných funkcií. Potreba zrušenia existujúcej autobusovej stanice situovanej v tejto časti mesta pre potreby blízkej priemyselnej zóny v priamom kontakte s obytnou zónou už v súčasnosti stratila svoje opodstatnenie. Jej poloha v rámci mesta je excentrická a so zlou dostupnosťou. V centre  mesta je preto vybudovaná nová autobusová stanica viac zodpovedajúca potrebám obyvateľov s vhodnejšou dostupnosťou. Poloha lokality Nová Myjava na západne orientovanom svahu s peknými výhľadmi na mesto dáva predpoklady pre situovanie nových funkcií. Vo väzbe na existujúcu obytnú zónu má vyhlasovateľ súťaže zámer na území po zrušenej Autobusovej stanici vybudovať, resp. dobudovať obytnú zónu - návrhom polyfunkčných a monofunkčných bytových domov.

Lehoty a termíny:

 • Vyhlásenie súťaže: 08.12.2022
 • Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok: do 16. 03. 2023, 16:00 hod.
 • Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: do 16.03.2023, 16:00 hod., do podateľne Mestského úradu Myjava, 
 • Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže: 23.- 24. 03. 2023 
 • Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 21 dní od vyhodnotenia súťaže

 

Ceny a odmeny:

1. miesto: 15 000,00 €
2. miesto: 9 000,00 €
3. miesto: 6 000,00 €

Porota môže rozhodnúť o udelení odmien spolu vo výške 6 500 €. 

 

Porota:

Riadni členovia poroty:

 1. Ing. arch. Ján Gustiňák, predseda poroty AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 2. Ing. arch. Peter Nezval, podpredseda poroty. AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 3. Ing. arch. Martin Baloga, PhD. AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 4. Ing. Anna Dobrucká, PhD. AKA SKA, nezávislá na vyhlasovateľovi
 5. Ing. arch. Mária Serdahelyová AA SKA, závislá na vyhlasovateľovi, členka komisie MsZ
 6. Ing. arch. Ivan Šuráni AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 7. Peter Gálik nezávislý na vyhlasovateľovi, OÚ Nové M./Váhom odb. Dopr. a poz. kom.

Náhradní členovia poroty:

 1. Ing. arch. Róbert Kimle AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi,
 2. Ing. arch. Miloslav Varga AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
 3. Ing. Rastislav Kostelný závislý na vyhlasovateľovi, člen komisie MsZ
 4. Ing. Nikola Majtánová závislá na vyhlasovateľovi, zamestn..MsÚ Myjava

Expert poroty:

 1. Ing. arch. Ľubomír Klaučo, autor.ÚPN-M Myjava AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi

 

Rozsah:

2 x panel formátu 700 x 1000 mm

 

Súťažné podmienky sú zverejnené na portáli ÚVO.

 

Riešené územie:

Fotografie z riešeného územia:

 

Súťažné podmienky:

 

Zadanie:

Za podklady ďakujeme Vierke Šottníkovej.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím