Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. júl 2022
1
3577

Súťaž: Mestský blok Spartakovská v Trnave

Trnava hľadá koncepčný návrh pre mestský blok s výmerou 23 500 m2.
Vyhlásenie13.7.2022
12:00
Odovzdanie návrhov13.10.2022
16:00
VyhlasovateľMesto Trnava
AdresaHlavná ulica 1,
Trnava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktRadoslav Drobný
+421 917 558 404
drobny@visions.cc

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov.

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov "Mestský blok Spartakovská v Trnave" je komplexné riešenie mestského bloku v dotyku so sídliskom Družba a zónou rodinných domov v lokalite  Vozovka.

Zámerom mesta je vytvorenie moderného mestského bloku s kvalitnými verejnými priestormi, udržateľnou dopravnou a technickou infraštruktúrou v súlade s princípmi iniciatívy New European Bauhaus (NEB). Nosnou funkciou bude bývanie, doplnené o materskú školu, prenajímateľné nebytové priestory, doplnkové funkcie a v neposlednom rade silné zastúpenie kvalitnej parkovej zelene.

Zámer musí logicky urbanisticky s rešpektom nadviazať na jestvujúcu okolitú zástavbu a plánovaný nadväzujúci bytový komplex Prúdy východne od lokality. Súčasťou bude vybudovanie kvalitných verejných priestorov, prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, dopravnej infraštruktúry s dôrazom na udržateľnú mobilitu a technickej infraštruktúry, zohľadňujúcej potreby znižovania uhlíkovej stopy a adaptácie na zmenu klímy.  

Projekt má splniť tri základné požiadavky. Prvou je spoločenská požiadavka, pretavená aj do programového vyhlásenia vlády, na rozšírenie možností bývania. Druhou je plnohodnotný návrh modernej materskej škôlky a vhodné riešenie doplnkových prenajímateľných priestorov tak, aby návrh ako celok preukázal dlhodobú uveriteľnú udržateľnosť a synergiu jednotlivých funkcií. Treťou požiadavkou je zásadne zlepšiť kvalitu verejných priestorov v rámci hraníc riešeného územia tak, aby výsledkom bol pozitívny prínos aj pre širšie okolité územie. 

Cieľom je výber spracovateľa najlepšieho urbanisticko-architektonického návrhu,  ktorý bude dopracovaný do urbanisticko-architektonickej štúdie v zmysle pripomienok poroty a vypisovateľa súťaže. Štúdia bude podkladom pre zmenu Územného plánu mesta, ktorú bude obstarávať mesto Trnava.

 

Predpokladaná hodnota zákazky:

 • vstupné podklady, AS, DÚR, DSP, RP: 1 600 000 €
 • ceny a odmeny udelené v súťaži: 40 500 €

 

Lehoty a termíny súťaže:

 • Vyhlásenie sút’aže: 13.7.2022
 • Odporúčaný termín prihlásenia do sút’aže a podania žiadosti o vysvetlenie: do 15.8.2022
 • Lehota na odovzdanie súťažných návrhov a dokumentov: do 13.10.2022 do 16:00 hod
 • Hodnotiace zasadnutie poroty: 27.10. a 28.10.2022
 • Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 11.11.2022

 

Ceny a odmeny:

 1. cena 15 000,-€
 2. cena 9 000,-€
 3. cena 6 000,-€

Porota môže udeliť odmeny v celkovej výške maximálne do 10 500,- €.

 

Porota:

Riadni členovia
Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Soňa Balážová
 • Ing. arch. Ondrej Horváth

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Prof. Ing. arch. Michal Kohout
 • Ing. arch. Juraj Benetin
 • Ing. arch. Richard Kráľovič

Náhradníci poroty
Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Peter Purdeš

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Pavol Zibrin, autorizovaný architekt SKA

 

Rozsah súťažného návrhu:

4 panely 700 x 1000 mm

 

Súťažné podmienky nájdete v prílohách nižšie, všetky súťažné pomôcky sú zverejnené na tomto odkaze.

Súťažné podmienky:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím