Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. október 2022
0
1254

Rekonštrukcia bývalého hotela InterContinental v Prahe

Prebiehajúca rekonštrukcia bývalého hotela InterContinental v Prahe odhaľuje vrstvy brutalistickej architektúry a hľadá možné cesty ich záchrany.
Rekonštrukcia bývalého hotela InterContinental v Prahe
Autori: Ing. arch. Marek Tichý, Ing. arch. Klára Tichá (spoluautorka), Ing. arch. Kateřina Prausová (spoluautorka), Ing. arch. Štěpán Macura (spoluautor)Investor: R2GPodlažná plocha: 6250 m²Návrh: 2021 - 2022Realizácia: 2022 - 2023Adresa: Pařížská 43/30, Praha, Česká republikaPublikované: 4. október 2022

Istropolis, hotel Kyjev, Nová tržnica, Budova Slovenského rozhlasuPiešťanský dom Umenia, alebo aktuálne dokončovaná rekonštrukcia budov SNG... Osud špičkových diel 2. polovice 20. storočia je naozaj nevyspytateľný... O povzbudivých príkladoch zo zahraničia písala v rozsiahlych článkoch Andrea Londáková. Články s titulom "možnosti recyklácie brutalizmu" si môžete prečítať tu a tu. U našich západných susedov bola nedávno dokončená rekonštrukcia brnianskej ústrednej autobusovej stanice (česko-slovenský kolektív CHYBÍK + KRISTOF) a aktuálne prebieha obnova známeho pražského hotela InterContinental, ktoré je svojim rozsahom v lokálnom kontexte výnimočná. Práve na tú sa dnes podrobnejšie pozrieme. Môže byť investičný zámer v Prahe impulzom napríklad pre obnovu hotela Kyjev? Ukazuje sa, že v českej metropole je príkladná rekonštrukcia brutalistického diela, spolu s rozvojom okolitej zóny, životaschopným investičným zámerom.

 

Bývalý hotel InterContinental, postavený v rokoch 1968 až 1974 pod vedením Karla Filsaka v historickom centre Prahy, patrí k vrcholným dielam stredoeurópskeho brutalizmu. Obnovu hotela a koncept rozvoja okolitej zóny vypracoval kolektív autorov, ktorý zastrešil architekt Marek Tichý. Investor si spracovateľa projektu vybral na základe výsledku medzinárodnej architektonickej súťaže. Prvá fáza prebiehajúcej rekonštrukcie odstraňuje najmä nevhodné zásahy z uplynulých dekád. 

„Stavba i její detaily jsou stejně univerzální jako autentické, stejně mezinárodní, odrážející trendy brutalistní architektury jako kontextuální, vycházející z dobré znalosti prostředí Prahy a její historické architektury,”  vysvetľuje autor projektu architekt Marek Tichý koncept stavby, ktorý však nesprevádzala zodpovedajúca kvalita pri realizácii. Kvôli nedostatkom stavebných prác, prebiehajúcich počas vrcholného socializmu, ale aj necitlivým zásahom najmä v deväťdesiatych rokoch bol hotel v zlom stave. Narušená bola statika, fasády, ale tiež pôvodné interiéry… Rozsah plánovanej rekonštrukcie sa zväčšoval s odkrývaním poškodených konštrukcií a často provizórnych riešení. „Stavba jakoby byla plánována s životností tabulkových padesáti let, bez ohledu na ekonomiku jejího provozu, nároky na opravy a údržbu, počínaje zásadními defekty železobetonového skeletu a konče geometrickou nepřesností, která se na desítky procent vzdaluje od tolerancí stavebních norem. Jedna z hlavních hmot objektu je od svislé roviny nakloněna o neuvěřitelných devatenáct centimetrů,” opisuje Tichý stav budovy. Spoločne s odborníkmi sa v záujme zachovania toho najcennejšieho rozhodli hľadať metodiku, ako obnoviť materiály a prvky, ktorých životnosť sa blížila ku koncu.

Záchrana povojnovej architektúry

Zvolené postupy môžu prispieť do portfólia postupov obnovy fondu povojnovej architektúry. Príkladom môže byť demontáž a dôkladný rozbor 52 rozsiahlych zvislých pásov obvodového plášťa hotela, zložených z keramických segmentov, ktoré sa striedajú s prvkami z betónu a skla. Práve keramika budovu odlíšila od dobovej výstavby. Prvky v podobe mozaiky z kabrincových tvaroviek pre hotel navrhol sochár Zbyněk Sekal. Návrh a realizácia ich replík, ktorú zabezpečila malá rodinná keramická výroba, trvala viac ako rok a pol.

Nové postupy a techniku navrhol a otestoval tím odborníkov pod vedením architekta Tichého aj pre účely renovácie betónových segmentov. Diagnostika stavu betónových konštrukcií bola zverená Kloknerovmu ústavu ČVUT. Vznikol model stavby s údajmi o odobratých vzorkách. Na základe neho tím vypracoval postupy opráv pre typické poškodenia. Vykonané sanácie boli prenesené späť do modelu a výsledný súbor poslúži ako databáza pre budúcu údržbu. Konečný počet sanačných zásahov prekročil 15-tisíc. Ani to však nestačilo a niektoré časti stavby bolo treba úplne nahradiť - napríklad strop konferenčnej sály. Jeho trojrozmerná štruktúra zložená z 24 blokov bola znovu realizovaná ako mostná konštrukcia z predpätého betónu s rozponom takmer 25 metrov. Jej geometria je presnou kópiou pôvodnej verzie navrhnutej architektom Janom Šrámkom. „Výsledek je pro diváka z odstupu téměř neviditelný a ukazuje stavbu v původní síle a výrazu její brutalistní architektury,” uzatvára Tichý.


Výkladná skriňa umenia a designu

Charakteristický betón ako základný materiál dopĺňajú najmä sklo a drevo v rôznych formách. Rukami reštaurátorov prechádzajú interiérové ​​prvky a umelecké diela hotela, ktorý bol koncipovaný ako „Gesamtkunstwerk”. Mnohé z nich sa ale zachovali len čiastočne alebo vôbec. Do celého procesu je preto zapojených niekoľko prevažne rodinných remeselných firiem s dlhoročnou tradíciou aj súčasných renomovaných umelcov. Napríklad krištáľové lustre výtvarníka Reného Roubíčka zreštauroval sklársky ateliér Bejvl. Kľúč k obnove veľmi zložitej štruktúry, tvorenej krehkými sklenenými prútmi komponovanými okolo špeciálnej kovovej konštrukcie bolo možné nájsť len vďaka štúdiu skíc, modelov a záznamov zachovaných v umelcovom ateliéri. Pomohli tiež aj rozhovory s jeho spolupracovníkmi a rodinou. Sériu svietidiel doplní betónový strop konferenčnej sály. Drevo sa do interiérov vráti v podobe kompozície stĺpových sôch Začarovaný les od sochára Miroslava Hejného. Do znovuotvorenej strešnej reštaurácie sa vrátia kovové lustre v podobe zhlukov zlatých bublín od českého sochára Huga Demartiniho.


Udržateľnosť v historickom centre

Rekonštrukcia prináša aj novú technologickú vrstvu. Medzi dôležité zásahy patrí zvýšenie podielu zelených plôch, doplnenie vodných prvkov, ozelenenie striech i fasád. Tú dotvára celkové zodpovedné hospodárenie s vodou, vrátane systémov zavlažovania a spätného získavania tepla z úžitkovej vody v prevádzke gastro, práčovní a čiastočne aj spŕch hotela. Energetická koncepcia je postavená na nízkoemisných, obnoviteľných zdrojoch vrátane zapojenia geotermálnej energie.

Prepojenie starého a nového

Oprava prebieha ako súčasť projektu revitalizácie širšieho okolia pod názvom Staromestská brána. V pláne je tiež realizácia podchodu na nábrežie, lávky nielen pre rodičov a deti zo základnej školy na námestí Curieovcov, mestského mobiliáru, ale tiež priestorov pre služby a obchody aj gastronómiu. Súčasťou projektu je okrem rekonštrukcie existujúceho hotela, ktorý bude znovu otvorený ako Fairmont Golden Prague Hotel aj výstavba dvoch ďalších objektov predlžujúcich líniu triedy až na nábrežie.

Námestie venované nielen filmu

K zámeru celkovej revitalizácie zóny ma prispieť aj obnova námestia Miloša Formana. Zámerom je, aby sa priestor stal platformou pre podporu filmu aj ďalších kultúrnych odvetví. Za týmto účelom vzniká nový formát prehliadky filmov inšpirovaný festivalom Lumière vo francúzskom Lyone, ktorej centrom sa stane námestie aj hotel.

Bývalý hotel InterContinental v dobe svojho vzniku odrážal nielen kvalitu česko-slovenskej architektúry a úžitkového umenia, ale aj vzopätie kultúry šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, vďaka novej vlne československého filmu, ale aj mnohým tvorcom z ďalších odvetví. Autentickú obnovu umeleckého dedičstva i uplatnenie nových technológií je možné uskutočniť vďaka neobvyklému rozsahu investície. „Jde o svého druhu jistě jednu z největších oprav stavby daného období, průlomovou z hlediska důsledného hledání autentické formy rekonstrukce v kontextu současných potřeb, energetických i provozních nároků. Přináší řadu otázek a úkolů pro architekty i techniky a současně poskytuje – díky nadstandardní finanční podpoře – řadu řešení, návodů a námětů na obnovu moderní architektury,” uzatvára Marek Tichý.

Materiály

Betón ako základný stavebný materiál. Monolitický aj prefabrikovaný, prezentovaný v podobe mohutných prvkov a vysunutých línií - „žiletiek“ aj plochých partií s lineárnou grafikou na fasádach. Sklo v nadrozmerných tabuliach spoločenských poschodí, v zostavách s jemnými rámami na hotelových podlažiach ubytovacích aj ako umelecký artefakt v podobe prvkov zabudovaných do skeletu aj autorských lustrov.
Hliník ako významná časť stavebnice ľahkých obvodových plášťov
A konečne keramika, ktorá vtlačila fasádam budovy punc výnimočnosti.

Ak vynecháme umelecké diela, až na malé výnimky boli pri výstavbe používané prvky a materiály z produkcie dobového stavebníctva. Tie sa tu ale často ukazovali v nových variáciách a obmenách, ich aplikácie boli často natoľko prelomové, že boli na mnohých iných objektoch dlhé desaťročia kopírované a citované.

Udržateľnosť

Rekonštrukcia výrazne zlepší parametre obálky budovy – prakticky všetky obvodové a strešné plášte boli nahradené novými. Konvenčné zdroje tepla a chladu sú nahradzované geotermálnou energiou prostredníctvom poľa vrtov, s nadväzujúcou kaskádou tepelných čerpadiel. Súčasne, všetky technologické a prevádzkové celky, ktoré generujú veľké množstvo tepla budú prevádzkované v režime jeho spätného využívania. To sa týka nielen bežne aplikovanej rekuperácie pri vzduchotechnike, ale napríklad aj spätného získavania tepla z úžitkovej vody.

Ešte väčšou premenou potom prechádza okolie, kde sa výrazne zvýši podiel nespevnených plôch - najmä pri strechách a fasádach nových dostavieb, kde sa pracuje so zeleňou ako súčasťou architektúry. Územie bude riešené s ohľadom na systematické zadržiavanie zrážkových vôd v sieti nádrží a rozvodov pre závlahu. Zadržaná voda bude následne využitá na závlahu, voda zo studní na prevádzky, ktoré nepotrebujú pitnú vodu. Súčasťou konceptu je tiež spracovanie odpadových vôd a ich druhotné využitie na splachovanie (tzv. „sivej vody“), využitie vody ako zdroja tepla a chladu pre tepelné čerpadlá, vrátane spätného získavania tepla z prevádzky hotela.

Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice

 

Vizualizácie projektu Staroměstská brána (po realizácii všetkých zamýšlaných etáp):

Autor: TaK Architects
Autor: TaK Architects
Autor: TaK Architects
Autor: TaK Architects
Autor: TaK Architects
Autor: TaK Architects

Video o projekte:

380
Youtube

Videoprezentácia projektu Staroměstská brána (po realizácii všetkých zamýšlaných etáp):

35
Youtube

Ateliér: TaK Architects
Podklady: Linka
Fotografie: BoysPlayNice

Poloha diela

Ing. arch. Marek Tichý
Ing. arch. Klára Tichá
Ing. arch. Kateřina Prausová
Ing. arch. Štěpán Macura

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím