Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. marec 2024
7
2996

Nová fontána na pešej zóne v Trnave - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh Mariána Luckého.
Nová fontána na pešej zóne v Trnave - výsledky súťaže

Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko a Mesto Trnava vyhlásili v novembri 2023 jednokolovú architektonicko-výtvarnú projektovú súťaž na návrh novej fontány s umeleckým dielom. Libreto súťaže vyhlasovetelia spracovali na základe zhodnotenia stavu súčasnej Kráľovskej fontány na pešej zóne Hlavnej ulice v Trnave, ktorá bola odovzdaná do užívania spolu so zrealizovanou pešou zónou v roku 2014. Poškodenia, časté technické závady a vysoké náklady na jej údržbu viedli kompetentných k rozhodnutiu nahradiť fontánu novým návrhom. Nový objetekt bude stáť na mieste pôvodného diela s rozmermi 6 m x 11 m, v rámci stredového pásu pešej zóny.

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Martin Piaček, Vladimír Beskid, Sabína Jankovičová, Danica Pišteková, Ivana Rumanová, Ondrej Horváth a Branislav Škopek rozhodla o výslednom poradí 31 súťažťných návrhov nasledovne:

1. miesto (cena 7 000 €): návrh č. 10, Lucký architects, s.r.o.
Autor: Ing. arch. Marián Lucký

Komentár poroty:

Podľa názoru poroty prináša do priestoru hravosť a odľahčenosť. V aktívnom období roka vytvára pozývajúci priestor pre bezpečnú fyzickú interakciu s divákmi. Zároveň vie pri letných horúčavách priaznivo ovplyvniť pocitovú klímu okolitej časti pešej zóny. Napriek svojej výške pôsobí subtílne a nezacláňa okolité dominanty. Použitie rôznych typov rozstreku vody, ktoré navrhujeme detailnejšie experimentálne dopracovať, obohacuje tvarovo pomerne jednoduché, no invenčne navrhnuté “telo” fontány. Práca s vodou má podľa návrhu prebiehať na rôznych vertikálnych úrovniach, s rozdielnym prietokom, tlakom i tempom načasovania. Takto vzniknuté vodné tvary budú tvoriť pomyselný zážitkový les, či lúku na pešej zóne mesta. Oceňujeme hravý a interaktívny rozmer fontány, s potenciálom najmä pre detského diváka, s orientáciou na radostný a príjemný dojem.

Súťažný panel:

Vizualizácie:

 

2. miesto (cena 5000 €): návrh č. 21, BEEF, s.r.o.,
Autori: Akad. sochár Juraj Opršal, Ing. arch. Rado Buzinkay, Ing. arch. Andrej Ferenčík, Bc. Marika Izakovičová, Bc. Lucia Pecháčková

Komentár poroty:

Ocenený návrh zaujal porotu svojim citlivým a minimalistickým prístupom. Porota oceňuje prácu s vodou nad rámec bežného uvažovania. Dielo ponúka možnosť vidieť rôzne vodné hladiny počas dňa, procesy vzlínania i vsakovania, rovnako ako zažiť periodické osviežujúce hmlenie. Návrh je zaujímavým príkladom stíšeného až introspektívneho prístupu k verejnému priestoru, ktorý je dnes podľa poroty aktuálny. Zároveň však používa tvarové prvky a bloky, aké sa už v danom priestore hojne vyskytujú. Preto si porota myslí, že by dielo na frekventovanej pešej zóne pôsobilo až príliš nenápadne, viac by mu vyhovovalo komornejšie prostredie.

Súťažný panel:

Vizualizácie:


Zdieľané 3. miesto (cena 3000 €): návrh č. 17, “MEDIPROJEKT“, spol. s r.o.
Autori: Ing. arch. Jaroslav Kvetan, Mgr. art. Marek Kvetan

Komentár poroty:

Návrh reprezentuje pokus o ovládnutie priestoru výrazným sochárskym autorským gestom. Sochársky objekt formálne odkazuje na históriu mesta, zároveň je jeho materialita a prevedenie pomocou strojového frézovania do nerezovej ocele  pripomienkou súčasnej strojovej a digitálnej prítomnosti. Porotu návrh zaujal  jednoznačným a mohutným rukopisom, ktorého výhodou by bola tvarová zaujímavosť aj v zimnom režime. Navrhnutý koncept odkazu na barokové tvaroslovie však bez vysvetlenia zužuje historický pohľad na mestské dejiny.  Dopracovanie by sa zišlo aj práci s vodou, aby okrem funkcie zrkadliaceho jazera autori viac rozvinuli jej symbolický a praktický potenciál.

Súťažný panel:

Vizualizácie:

 

Zdieľané 3. miesto (cena 3000 €): návrh č. 20, Ing. arch. Robert Gallo,
Autori: Ing. arch. Robert Gallo, MgA. Václav Kočí, Ph.D.

Komentár poroty:

Porota vybrala medzi ocenené návrhy aj (podľa nej) najlepšieho zástupcu skupiny návrhov pracujúcich s rôzne štylizovanými formami korunovačných klenotov. Porotu zaujal čistotou riešenia tvaru koruny, ktorý je dostatočne vysoký a reprezentatívny,  zároveň svojím subtílnym prevedením nezacláňa okolité historické prostredie. Na dobrej úrovni má zvládnutý aj nočný režim. Prvok rozprašovanej vody by priaznivo prispieval mikroklíme prostredia. Návrhu by dodalo väčšiu presvedčivosť, keby využíval súčasnejšie témy a formy. Chýba v ňom aktualizačný alebo prekvapivý moment. Porota sa nestotožnila prílišnou viazanosťou na symbol mesta, nakoľko považuje za svoju prioritu súčasný výtvarný jazyk a orientáciu na budúcnosť.

Súťažný panel:

Vizualizácie:

 

Ostatné súťažné návrhy:

 

5. - 6. miesto: návrh č. 26. Ing. arch. Tran Anh Tuan  + Ak. Arch. Jiří Deýl (group of suppliers)
Autori: Ing. arch. Tran Anh Tuan, Ing. arch. Adam Zajaček, Ak. arch. Jiří Deýl

 

5. - 6. miesto: návrh č. 28. strbk, s.r.o.
Autori: Ján Vaňura, Mária Vaňurová

 

7. - 12. miesto: návrh č. 1. MArch. Adam Hudec
Autori: MArch. Adam Hudec, Mgr. arch. Natália Štundová

 

7. - 12. miesto: návrh č. 5. JinJan s.r.o. 
Autori: ng. arch. Jan Tůma, Ph.D,  MgA. David Sivý, Ph.D, Ing. arch. Jiří Mašek, Ing. arch. MgA. Jindřich Ráftl, Ph.D


7. - 12. miesto: návrh č. 6. PROJEKCIA ZÁVACKÝ, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Paulína Závacká, Mgr. arch. Lukáš Mráz, Ing. Jozef Závacký

 

7. - 12. miesto: návrh č. 13. Anetta Mona Chişa + Lucia Tkáčová + Jakub Kopec (group of suppliers)
Autori: Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová, Jakub Kopec, Stanislav Režný - spolupráca

 

7. - 12. miesto: návrh č. 14. Anetta Mona Chisa + Lucia Tkáčová + Jakub Kopec (group of suppliers)
Autori: Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová, Jakub Kopec, Stanislav Režný - spolupráca

 

7. - 12. miesto: návrh č. 16. Patrik Zamazal
Autori: MgA. Patrik Zamazal, Mgr. art. Dušan Zahoranský, MgA. Pavel Griz


13. - 15. miesto: návrh č. 7. Oliver Hacaj - Atelier TRAUM
Autori: Oliver Hacaj, Ing. arch. Denis Zeman, Marek Malček - spolupráca


13. - 15. miesto: návrh č. 8. Oliver Hacaj - Atelier TRAUM
Autori: Oliver Hacaj, Ing. arch. Denis Zeman, Marek Malček - spolupráca

 

13. - 15. miesto: návrh č. 23. Leonardo Pilati
Autor: Leonadro Pilati

 

16. - 17. miesto: návrh č. 19. Ing. arch. Alexander Topilin + Ing. arch. Eline Verhoeven (group of suppliers)
Autori: Ing. arch. Alexander Topilin, Ing. arch. Eline Verhoeven

 

16. - 17. miesto: návrh č. 22. BEEF, s.r.o.
Autori: Akad. sochár Juraj Opršal, Ing. arch. Rado Buzinkay, Ing. arch. Andrej Ferenčík, Bc. Marika Izakovičová, Bc. Lucia Pecháčková


18. - 20. miesto: návrh č. 9. TA Studio, s.r.o. 
Autori: Ing. arch. Tomáš Abramovič

 

18. - 20. miesto: návrh č. 12. Studio Kubinsky s.r.o. + Hantabal architekti s.r.o. (group of suppliers)
Autori: Bohuš Kubinský, Monika Kubinská, Ing. arch. Michaela Hantabalová - spolupráca, Ing. arch. Juraj Hantabal - spolupráca

 

18. - 20. miesto: návrh č. 15. Lukáš Procházka + Josef Frühauf (group of suppliers)
Autori: Mgr. Josef Frühauf, DiS., BcA. Lukáš Prochádzka, DiS.

 

21. - 31. miesto: návrh č. 2. OPPS architettura
Autori: Francesco Polci, Antonio Salvi, Paola Chiriatti, Enrico Lanfredini, Giulia Miniaci, Valeria Fruzzetti, Fabio Gnassi


21. - 31. miesto: návrh č. 3. ART STUDIO JOKO, s.r.o.
Autori: Akad. arch. Ing. arch. Jozef Danák

 

21. - 31. miesto: návrh č. 4. Mgr. arch. Martin Danák 
Autor: Mgr. arch. Martin Danák

 

21. - 31. miesto: návrh č. 11. D & D STUDIO s.r.o. + Ing. arch. Akad. Arch. Juraj Štecko (group of suppliers)
Autori: PALO, OLD BOY (pseudonyms)

 

21. - 31. miesto: návrh č. 18. LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s. r. o.
Autori: Mgr. art. Filip Šicko, Mgr. art. Martin Ščepka, Ing. arch. Borislav Benedek, Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Sláva Mráziková

 

21. - 31. miesto: návrh č. 24. Hubinsky atelier s.r.o.
Autori: Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský, Ing. arch. Alexandra Kortusová, PhD., Ing. arch. Kornélia Lincéniová

 

21. - 31. miesto: návrh č. 25. Zelený domov s.r.o.
Autori: Ing. Matej Jasenka, PhD. Mgr. art. Soňa Bellerová, Ing. Dominika Lovasíková

 

21 - 31. miesto: návrh č. 27. NAARA s.r.o.
Autori: Ing. arch. Pavel Bakajsa, Ing. arch. Martina Hončárová, Ing. arch. Ján Hlodák

 

21. - 31. miesto: návrh č. 29. 4D studio, s.r.o.
Autori: Vladimír Bezchleba, Boris Bezchleba

 

21. - 31. miesto: návrh č. 30. Pamätník Novembra 1989 s.r.o.
Autori: Branislav Lackovič, Jaroslav Tarajčák, Emanuel Zatlukaj

 

21. - 31. miesto: návrh č. 31. Pamätník Novembra 1989 s.r.o.
Autori: Branislav Lackovič, Jaroslav Tarajčák, Emanuel Zatlukaj

 

Účastníci súťaže - zhrnutie:

1. MArch. Adam Hudec 7. - 12. miesto
Autori: MArch. Adam Hudec, Mgr. arch. Natália Štundová 

2. OPPS architettura 21. - 31. miesto
Autori: Francesco Polci, Antonio Salvi, Paola Chiriatti, Enrico Lanfredini, Giulia Miniaci, Valeria Fruzzetti, Fabio Gnassi

 3. ART STUDIO JOKO, s.r.o. 21. - 31. miesto
Autori: Akad. arch. Ing. arch. Jozef Danák

4. Mgr. arch. Martin Danák 21. - 31. miesto
Autor: Mgr. arch. Martin Danák

5. JinJan s.r.o. 7. - 12. miesto
Autori: ng. arch. Jan Tůma, Ph.D, MgA. David Sivý, Ph.D, Ing. arch. Jiří Mašek, Ing. arch. MgA. Jindřich Ráftl, Ph.D

 6. PROJEKCIA ZÁVACKÝ, s.r.o. 7. - 12. miesto
Autori: Ing. arch. Paulína Závacká, Mgr. arch. Lukáš Mráz, Ing. Jozef Závacký

 7. Oliver Hacaj - Atelier TRAUM 13. - 15. miesto
Autori: Oliver Hacaj, Ing. arch. Denis Zeman, Marek Malček - spolupráca

 8. Oliver Hacaj - Atelier TRAUM 13. - 15. miesto
Autori: Oliver Hacaj, Ing. arch. Denis Zeman, Marek Malček - spolupráca

 9. TA Studio, s.r.o. 18. - 20. miesto
Autori: Ing. arch. Tomáš Abramovič

10. Lucký architects s.r.o. 1. miesto
Autori: Ing. arch. Marián Lucký

11. D & D STUDIO s.r.o. + Ing. arch. Akad. Arch. Juraj Štecko (group of suppliers) 21. - 31. miesto
Autori: PALO, OLD BOY (pseudonyms)

12. Studio Kubinsky s.r.o. + Hantabal architekti s.r.o. (group of suppliers) 18. - 20. miesto
Autori: Bohuš Kubinský, Monika Kubinská, Ing. arch. Michaela Hantabalová - spolupráca, Ing. arch. Juraj Hantabal - spolupráca

13. Anetta Mona Chişa + Lucia Tkáčová + Jakub Kopec (group of suppliers) 7. - 12. miesto
Autori: Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová, Jakub Kopec, Stanislav Režný - spolupráca

14. Anetta Mona Chisa + Lucia Tkáčová + Jakub Kopec (group of suppliers) 7. - 12. miesto
Autori: Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová, Jakub Kopec, Stanislav Režný - spolupráca

15. Lukáš Procházka + Josef Frühauf (group of suppliers) 18. - 20. miesto
Autori: Mgr. Josef Frühauf, DiS., BcA. Lukáš Prochádzka, DiS.

16. Patrik Zamazal 7. - 12. miesto
Autori: MgA. Patrik Zamazal, Mgr. art. Dušan Zahoranský, MgA. Pavel Griz

17.“ MEDIPROJEKT", spol s r.o. 3. miesto zdieľané
Autori: Ing. arch. Jaroslav Kvetan, Mgr. art. Marek Kvetan

18. LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s. r. o. 21. - 31. miesto
Autori: Mgr. art. Filip Šicko, Mgr. art. Martin Ščepka, Ing. arch. Borislav Benedek, Ing. arch. Michal Lang, Ing. arch. Sláva Mráziková

19. Ing. arch. Alexander Topilin + Ing. arch. Eline Verhoeven (group of suppliers) 16. - 17. miesto
Autori: Ing. arch. Alexander Topilin, Ing. arch. Eline Verhoeven

20. Ing. arch. Róbert Gallo 3. miesto zdieľané
Autori: Ing. arch. Róbert Gallo, MgA. Václav Kočí, Ph.D.

21. BEEF, s.r.o. 2. miesto
Autori: Akad. sochár Juraj Opršal, Ing. arch. Rado Buzinkay, Ing. arch. Andrej Ferenčík, Bc. Marika Izakovičová, Bc. Lucia Pecháčková

22. BEEF, s.r.o. 16. - 17. miesto
Autori: Akad. sochár Juraj Opršal, Ing. arch. Rado Buzinkay, Ing. arch. Andrej Ferenčík, Bc. Marika Izakovičová, Bc. Lucia Pecháčková

23. Leonardo Pilati 13. - 15. miesto
Autor: Leonadro Pilati

24. Hubinsky atelier s.r.o. 21. - 31. miesto
Autori: Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský, Ing. arch. Alexandra Kortusová, PhD., Ing. arch. Kornélia Lincéniová

25. Zelený domov s.r.o. 21. - 31. miesto
Autori: Ing. Matej Jasenka, PhD. Mgr. art. Soňa Bellerová, Ing. Dominika Lovasíková

26. Ing. arch. Tran Anh Tuan + Ak. Arch. Jiří Deýl (group of suppliers) 5. - 6. miesto
Autori: Ing. arch. Tran Anh Tuan, Ing. arch. Adam Zajaček, Ak. arch. Jiří Deýl

27. NAARA s.r.o. 21. - 31. miesto
Autori: Ing. arch. Pavel Bakajsa, Ing. arch. Martina Hončárová, Ing. arch. Ján Hlodák

28. strbk, s.r.o. 5. - 6. miesto
Autori: Ján Vaňura, Mária Vaňurová

29. 4D studio, s.r.o. 21. - 31. miesto
Autori: Vladimír Bezchleba, Boris Bezchleba

30. Pamätník Novembra 1989 s.r.o. 21. - 31. miesto
Autori: Branislav Lackovič, Jaroslav Tarajčák, Emanuel Zatlukaj

31. Pamätník Novembra 1989 s.r.o. 21. - 31. miesto
Autori: Branislav Lackovič, Jaroslav Tarajčák, Emanuel Zatlukaj

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadntia poroty:

Podklady: Marek Halmo - obstaráme

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím