Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. jún 2024
0
1609

Cena dekana Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave za najlepšiu ateliérovú prácu 2023/2024

"Cenu víťazov cien" získala Bc. Kristína Rózsová.
Cena dekana Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave za najlepšiu ateliérovú prácu 2023/2024

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave každoročne vyhlasuje Cenu dekana - ocenenie za najlepšie ateliérové práce svojich študentov. Cena dekana FAD STU sa udeľuje študentom za projekt, vytvorený v rámci ateliérových povinností (s výnimkou záverečných prác). Do súťaže postupujú ateliérové práce, ktoré sú ocenené hlavnou cenou v rámci posudzovanej oblasti Študentskej tvorivej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti (Cena prof. V. Karfíka, prof. V. Vilhana, prof. E. Hrušku, prof. A. Piffla, prof. V. Chrobáka, doc. M. Kodoňa, Cena za dizajn, Cena Pro teoria a po novom aj Cena Pro Visio). Z nich následne hodnotiaca komisia určí celkového víťaza.

Porota zložená z členov predsedníctva Slovenskej komory architektov (Ing. arch. Michaela Hantabalová, Ing. arch Peter Jurkovič, Ing. arch. Kornel Kobák, Ing. Michal Marcinov, Ing. arch. Peter Moravčík, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Martin Skoček, Ing. arch. Tomáš Sobota, Mgr. arch. Nora Vranová) rozhodla o laureátovi Ceny dekana za akademický rok 2023/24.

Slávnostné odovzdávanie cien prebehlo 20. júna na letnej Noci architektúry.  

Cena dekana za najlepšiu ateliérovú prácu 2023/24 a zároveň Cena Pro Visio za najlepšiu študentskú prácu v oblasti udržateľných a inovatívnych riešení v architektúre, urbanizme a dizajne:

Meno: Bc. Kristína Rózsová
Téma: ...a čo s nimi? (Filiálka, premeny mestskej krajiny)
Pedagóg: Ing. arch. Martin Jančok, Arch. Michal Janák
Asistentka: Mgr. Gabriela Smetanová
Garantka predmetu: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Predmet: Ateliér I.
Akad. rok: 2023/24

"Návrh využitia ´brownfieldu´ v širšom centre mesta ukazuje, že nestavať môže byť tiež cesta. Vytvára cestu, chodník, reaguje na urbanistickú situáciu premysleným a vizuálne prijateľným spôsobom a riešenie v portfóliu predstavuje originálnym spôsobom. Ponúka ´zelený´ prístup k zeleni a priestor pre život, živé organizmy aj zvieratá. Napriek čiastkovým nedostatkom tu oceňujeme originálnu a odvážnu víziu v súlade s princípmi udržateľnosti."

 

Ďalšie ocenené práce:

Cena profesora Piffla za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti obnovy pamiatkových objektov a súborov:
Meno: Bc. Anna Mikušová, Bc. Nina Šovčíková
Téma: Revitalizácia bývalej textilnej továrne Brněnec
Pedagóg: VA Paulína - Hrašková - Terao Vošková
Predmet: Ateliér I - Urbanistická tvorba
Akad. rok: 2023/24

 

Cena profesora Karfíka za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti architektonickej tvorby:

1. Kategória obytné budovy
Meno: Laura Franeková
Téma: Dúbravka na Vrátkach, Mestské nájomné bývanie Červená Bratislava
Akad. rok: 2023/24

"Práca vyniká jednoznačným architektonickým jazykom, na položené otázky nachádza zrozumiteľné, zrelé odpovede."

 

Cena profesora Karfíka za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti architektonickej tvorby:

2. Kategória občianske budovy
Meno: Bc. Roman Gatyáš
Téma: Dostavba základnej školy, Viedeň
Vedúci práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD
Konzultanti: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD., doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Garant predmetu: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

"Semestrálna práca zaujala porotu nadštandardne zvolenou témou s reálnou komplexnou lokálnou problematikou s relevantnými architektonickými výstupov."

 

Cena profesora Hrušku za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti urbanistickej tvorby:

Mená: Viktória Neradová, Samuel Mišových
Téma: DEVINLAND
Pedagógovia: Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Predmet: Ateliér navrhovania VII
Akad. rok: 2023/24

"Porota ocenila celkovú koncepciu a komplexnosť návrhu. Obzvlášť prínosom je práca s urbanistickou morfológiou, empatické zasadenie nových objektov vo vhodnej mierke do náročného prostredia existujúcej štruktúry a vytváranie priestorov so špecifickou atmosféru, ktorá nadväzuje na existujúce genius loci miesta."

 

Cena docenta Kodoňa za najlepšiu študentskú prácu z oblasti krajinnej a parkovej tvorby:

Meno: Bc. Jakub Sunega
Téma: Filiálka Bratislava
Pedagóg: VA Jančok Janák
Akad. rok: 2023/24

"Porota ocenila komplexný prístup k riešeniu, ktoré pracuje s identitou miesta, pričom prináša aktuálne potrebné priestory a ich funkčným naplnením i hmotovo-priestorovým stvárnením reflektuje na potreby okolitého prostredia."

 

Cena profesora Vilhana za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti interiérovej tvorby, výstavníctva a scénografie:

Meno: Marian Gregor Ciaian
Téma: Klub Metodka
Pedagóg: doc. Ing. arch Michal Hronský, PhD.
Predmet: Ateliér navrhovania VI - interiér
Akad. rok: 2023/24

"Študent Ciaian vystihol v návrhu atmosféru študentského klubu určeného pre široké vekové rozpätie žiakov. Konzistenčné riešenie umožňuje požadovanú variabilitu priestoru vo všetkých jeho častiach. Oceňujeme aj použitie existujúcich kresielok a vhodnú aplikáciu biofílneho dizajnu."

 

Cena profesora Chrobáka za najlepšiu študentskú prácu z oblasti konštrukcií v architektúre:
Meno: Lívia Lysáková
Téma: Vyhliadková veža De Smet, USA
Pedagóg: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Predmet: 1_AN7 AU Ateliér navrhovania VII
Akad. rok: 2023/24

"Návrh vyhliadkovej veže bol vypracovaný v súlade s podmienkami architektonickej súťaže The Legendary Highway 14 Tower v Dakote, kde má vyhliadková veža umožniť výhľady na bažinaté územie a priehľady do okolitej prírody. Návrh predstavuje inovatívne riešenie ktoré hľadá v sebe naplnenie tézy “konštrukcia ako výtvarné dielo“. Subtílna konštrukcia je odvážnym návrhom z hľadiska statického riešenie, ktoré si vyžaduje ukrytie stužujúcich rámových prvkov pod priebežné rampy vyhliadky."

 

Cena Pro Teória za najlepšiu teoretickú študentskú prácu z oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu:

Meno: Bc. Sára Mária Seidlová
Téma: Architektúra: nástroj trhu - nástroj zodpovednosti, na cenovke stále "na nezaplatenie“
Vertikálny ateliér: VA Kusý/Paňák
Pedagóg:
Ing. arch. Pavol Paňák
Garantka predmetu: prof. Ing. arch. J. Pohaničová, PhD.
Predmet: : 2_DIS_AU - Diplomový seminár (teoretická príprava k diplomovej práci)
Akad. rok: 2023/24

"Porota ocenila kultivovaný jazykový aj grafický prejav i formu citovania."

 

Cena za dizajn za najlepšiu študentskú prácu z oblasti dizajnérskej tvorby:

Meno: Bc. Patrik Rózsa
Téma: AROP 1.0 Autonómne dopĺňanie produktov
Pedagóg: Mgr. art. Martin Baláž ArtD.
Akad. rok: 2023/24

"Produkt vyniká minimálnou estetikou s dôrazom na konštrukciu a funkčné parametre transportéra bez straty vizuálnej identity. Jej charakter je podčiarknutý červenou líniou a štruktúrou recyklovaných plastov."

Kristína Rózsová pri preberaní Ceny dekana za najlepšiu ateliérovú prácu 2023/24.
Kristína Rózsová pri preberaní Ceny dekana za najlepšiu ateliérovú prácu 2023/24.Foto: Matej Kováč
Všetci ocenení študenti.
Všetci ocenení študenti.Foto: Matej Kováč

Za spoluprácu a podklady ďakujeme Zuzane Uličianskej 

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím