Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. júl 2024
7
3455

Výsledky súťaže Obytná zóna Medziháj Trnava - HBV

Zvíťazil návrh bratislavského ateliéru CAKOV & PARTNERS.
Výsledky súťaže Obytná zóna Medziháj Trnava - HBV

Trnava vyhlásila vo februári verejnú architektonicko-urbanistickú súťaž, prostredníctvom ktorej hľadala najlepšie riešenia pre inovatívne mestské bývanie v lokalite Medziháj.

Riešené územie s výmerou 3,5 ha, situované západne od centra Trnavy, priamo nadväzuje na zástavbu obce Ružindol. Návrh obytného súboru mal zohľadniť polohu na rozhraní mestského a vidieckeho prostredia, kritériá na nadštandardnú valitu verejných priestorov, princípy udržateľnosti a reagovať tiež na výzvy spojené s klimatickou zmenou.

Do súťaže predložilo svoje návrhy celkom 20 autorských kolektívov, pričom jeden z nich bol z hodnotenia vylúčený. Zvíťazil koncept ateliéru CAKOV & PARTNERS, ktorý podľa slov poroty prináša premyslené urbanistické riešenie a ideálnu kompaktnú hmotu domov s ekonomickým dispozičným riešením.

Hodnotiaca komisia v zložení: Soňa Balážová, Katarína Smatanová, Michaela Hantabalová, Katarína Fejo, Mgr. art. Jana Benková, Mária Dida a Jana Moravcová rozhodla o výsledkoch súťaže nasledovne:

1. miesto (27 000 €) - návrh č. 10: CAKOV & PARTNERS, s.r.o.
Autori: Ing. arch. K. Cakov, Ing. arch. J. Obušek, Ing. arch. K. Bednárová, Ing. arch. Lazorová, Ing. D. Chovancová, Ing. arch. Bezecná, Ing. O. Nemeth, Bc. T. Staško

Hodnotenie:

Z urbanistického hľadiska návrh ponúka logickú rozvoľnenú štruktúru, ktorá vhodne a citlivo reaguje na plánovanú zástavbu IBV. Umožňuje fyzické aj vizuálne prepojenie lesoparku a verejného priestoru s rodinnými domami. Ponúka bývanie pri lese/v lese, poskytuje príjemné priehľady a dostatočné odstupy so zachovaním primeranej miery súkromia a zachovanie rastlého terénu. Pozitívne je hodnotená bezproblémová etapizácia v primeranej mierke. Ideálna kompaktná hmota domov, s ekonomickým dispozičným riešením a preslnením. Oceňujeme jednoduché vizuálne a materiálové riešenie domov, rovnako koncepciu materiálového členenia fasád hodnotíme ako dobre zvládnutú. Z hľadiska dispozičného riešenia vidíme priestor na optimalizáciu spoločných priestorov komunikačného jadra a jeho umiestnenia, tiež prehodnotenie ich počtu v združených verziách domov. Vidíme priestor na doriešenie krajinnej architektúry a vodozádržných opatrení s prepojením na lesopark. Rozsah navrhovanej vodnej plochy je potrebné preveriť s ohľadom na hydrogeologické pomery v území. Odporúčame zníženie miery spevnených plôch.

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. miesto (21 000 €) - návrh č. 14: winwin architects s. r. o.
Autori: Ing. arch. Soňa Salnerová, Ing. arch. Katarína Mňahončáková, Ing. arch. Lucia Zavarská Kušnírová, Ing. arch. Mira Nedobová, Ing. Lucia Galušková, Ing. arch. Barbora Gunišová, Ing. arch. Vlasta Mária Huláková, Ing. arch. Karolína Bujdáková

Hodnotenie:

Návrh ponúka progresívne urbanistické a architektonické riešenie, ktoré naráža na vyššiu hustotu a menšiu miera súkromia. Ako negatívum sa javí ostrá hrana medzi výstavou a lesoparkom podporená komunikáciou na rozhraní. Vyzdvihujeme komplexnosť prístupu k téme udržateľnosti. Z hľadiska architektúry a výstavby je zaujímavá možnosť prefabrikácie, variabilita vďaka modularite, rovnako dobre zvolené materiálové konštrukčné riešenie. Sympatická je práca s verejnými a spoločnými priestormi. Z hľadiska dopravného riešenia je otázna poloha parkovacích domov, aj keď ich opodstatnenosť ako taká je dobrá. Výhodou riešenia je flexibilita, ktorá zo sebou prináša aj nedopovedané architektonické súvislosti. 

Súťažné panely:


3. miesto (15 000 €) - návrh č. 8: bistan architekti s. r. o.
Autori: Matúš Bišťan, Jakub Števanka
Spolupráca: Peter Pasečný (krajinný architekt), Pavol Mičáň, Adela Hornáčková

Hodnotenie:

Návrh je silný v jednoduchej logike a ponúka dobrý mix bytovej skladby a typológie domov. Z urbanistického hľadiska ponúka dobré napojenie na pešie ťahy, ale vytvára hradbu medzi zónou rodinných domov a lesoparkom. Mierka a riešenie verejných priestorov sú riešené zatiaľ skratkovite. Samotné urbanistické riešenie v schéme funguje, v detaile vidíme priestor na dopracovanie, napr. v rozvoľnení štruktúry, či jej osadením hlbšie do pozemku. Otázna je vhodnosť zvolených hmôt v kontexte vidieckeho prostredia.

Súťažné panely:

 

4. - 6. miesto (odmena 4000 €) - návrh č. 11: labanc.studio s.r.o.
Autori: 
Tomáš Labanc, Marine Manchon

Hodnotenie:

Mierka urbanistickej štruktúry je primeraná, ale ekonomickosť navrhovaného riešenia je považovaná za neefektívnu. Riešenie pôdorysov prináša viacero sporných bodov – kolízne spoločné priestory, nedopracované dispozície bytov. Zásah do koncepcie lesoparku je príliš výrazný.

Súťažné panely:


4. - 6. miesto (odmena 4000 €) - návrh č. 19: young.s architekti s.r.o.
Autori: 
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Veronika Jaššová
Nina Belasová, Filip Čech

Hodnotenie:

Návrh predstavuje hravosť v urbanizme a pestrosť architektúry. Rozhranie medzi parkom a zástavbou je považované za príliš ostré. Zaujímavý nápad je exteriérové schodisko. Terasy sú pozitívum. Rozsahovo úsporný návrh s menšími balkónmi, bez pavlačí, spoločné priestory sú v primeranom pomere k predajnej ploche. Z pohľadu ekonómie výstavby je pozitívne hodnotená kompaktnosť domov, pomerne veľké presklené plochy a využitie strechy však dvíhajú náklady. 

Súťažné panely:


4. - 6. miesto (odmena 4000 €) - návrh č. 20: BAKYTA s.r.o.
Autori: 
Róbert Bakyta, Denis Zeman, Karina Humajová

Hodnotenie:

Dobré rozhranie smerom k rodinným domom. Riešenie je oceňované pre svoju jednoduchosť, na druhej strane by návrh potreboval rozpracovať zjavnú urbanistickú monotónnosť. Architektonické stvárnenie je hodnotené pozitívne. Z ekonomického pohľadu návrh ponúka najviac m2, vysoké celkové investičné náklady. Veľká podzemná garáž predražuje prvú etapu, otázna je realizovateľnosť takto dlhej garáže bez ďalších vstupov. Pavlačový dom, úzke domy, priebežný balkón po celej dĺžke prispievajú k nízkej ekonomickej efektivite. Inak jednoduchá architektúra pomáha udržať investičné náklady nižšie, presklenie plôch ich zasa navyšuje. 

Súťažné panely:

 

7. - 12. miesto - návrh č. 2: battat s.r.o.
Autori: 
Lucia Levičanin, Antonije Levičanin, Marek Trebuľa, Mária Vaňurová, Ján Vaňura.
Spolupráca: Dominika Lovasíková (krajinná architektúra)

Hodnotenie:

Mierka a rozloženie urbanistickej štruktúry je považované za vyhovujúce, ale napriek snahe o zabezpečenie flexibilného konceptu bytových domov tento vo výsledku vykazuje viacero konfliktných a nedotiahnutých situácií.

Súťažné panely:


7. - 12. miesto - návrh č. 4: SLLA, s.r.o., Klariská 10, 811 03 Bratislava
Autori: 
Michal Sulo, Miriam Lišková, Jana Nagyová, Ján Augustín ( krajinná architektúra)

Hodnotenie:

Ťažšie čitateľný koncept, ktorý by potreboval prehĺbenie. Mierka urbanistickej štruktúry je dobre zvládnutá, aj keď hustota a pomer zastavaných plôch k navrhovanej podlažnosti je neekonomický. Oceňovaná je variabilita riešených bytov, na druhej strane pôdorysný tvar ,,U“ a ,,L“ prináša problém so súkromím medzi bytovými jednotkami vo vnútorných rohoch. Chýba grafické zobrazenie koncepcie statickej dopravy.

Súťažné panely:


7. - 12. miesto - návrh č. 9: about_architecture s.r.o.
Autori: 
Ing. arch. Pavol Zibrin, Ing. Róbert Donoval, Ing. Martin Ščigulinský

Hodnotenie:

Urbanistická štruktúra je uzavretá sama do seba, skôr mestského ako vidieckeho charakteru. Bytové jednotky nebenefitujú z výhľadu na lesopark.

Súťažné panely:


7. - 12. miesto - návrh č. 15: Lucký architects s. r. o.

Hodnotenie:

Hmotovo-priestorové riešenie a architektonické stvárnenie je zaujímavé, prináša atypické riešenie pôdorysov bytov, avšak štruktúra nereaguje na koncept konzervatívnej vidieckej zástavby a otázna je miera súkromia v bytoch. Parter parkovacích domov je šikovne vyriešený. 

Súťažné panely:


7. - 12. miesto - návrh č. 16: ENDORFINE, s.r.o.
Autori: 
Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch. Oliver Vician, Ing. arch. Peter Minárik, Ing. arch. Barbora Danajová

Hodnotenie:

Mierka objektov nevhodná v kontexte vidieckeho prostredia, urbanisticky ale dobre zvládnutý návrh. Átrium otočené do parku prináša zvládnuté verejné priestory. Pavlačové riešenie aj pri kombinácii so schodiskovými segmentami je pomerne neekonomické. 

Súťažné panely:


7. - 12. miesto - návrh č. 17: 2M ateliér architektúry, s.r.o.
Autori: 
Ing. arch.Tomáš Pozdech, Ing. arch. Filip Hečko, Ing. arch. Michal Michalica

Hodnotenie:

Návrh vytvára vizuálnu hradbu medzi rodinnými domami a lesoparkom/krajinou, výška objektov je primeraná, oceňované je pragmatické riešenie dispozície.

Súťažné panely:

 

13. - 19. miesto - návrh č. 1: Architekti Šebo Lichý s.r.o.
Autori: 
Ing. arch. Tomáš Šebo, Mgr. Arch Igor Lichý, Prof. Akad. arch. Imrich Vaško, Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Ing. arch. Michal Pacher, Ing. arch. Matúš Godiš MGA, Ing. arch. Natália Antalová

Hodnotenie:

Koncept komunitných mini átrií s pavlačami je zaujímavým pohľadom na problematiku vidieckej bytovej výstavby, avšak prináša problematiku nevhodnej orientácie časti bytových jednotiek a prílišnej hustoty zástavby. Pozitívne je hodnotené, že návrh sa zaoberá hierarchizáciou verejných priestorov. 

Súťažné panely:


13. - 19. miesto - návrh č. 3: mejk s. r. o.
Autori: 
Ing. arch. Dalibor Špilák, Ing. arch Peter Hubinský, Ing. arch. Diana Ivánová, Kristína Poláková

Hodnotenie:

Menší počet rovnakých bytových domov je síce premietnutý do menšej zastavanej plochy, generuje však nevhodnú mierku v kontexte vidieckeho prostredia. Zároveň veľký podiel nezastavaných plôch neprináša očakávanú kvalitu verejných priestorov a zeleno - modrej infraštruktúry.

Súťažné panely:


13. - 19. miesto - návrh č. 5: Doc. Ing. arch František Kalesný, PhD.
Autori: 
Doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD, Mina Nabizada, Natália Nemergutová

 

Hodnotenie:

Urbanistická štruktúra je príliš nahustená, zároveň vzniká rezervná plocha v severnej časti riešeného územia, ktorej potenciál nie je rozvinutý. Parkovací dom má nevhodnú mierku pre vidiecke prostredie, ale oceňujeme snahu využiť jeho strechu na športové plochy. Statická aj dynamická doprava je výrazne zatiahnutá do vnútra riešeného územia napriek existencii parkovacieho domu.

Súťažné panely:


13. - 19. miesto - návrh č. 6: RULES architekti, s.r.o.
Autori: 
Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Kvetoslava Hain Miľaková, Ing. arch. Ján Synak, Ing. arch. Vladimír Ondrejovič, Ing. arch. Oliver Filus

Hodnotenie:

Návrh v pôdoryse nadväzuje na urbanistickú štruktúru individuálnej bytovej výstavby, má premyslenú etapizáciu, ale do vidieckeho prostredia vstupuje nevhodnou mierkou a intenzitou navrhovanej výstavby. Za pozitívum je považovaný mix rôznych bytových domov opakujúcich sa v jednotlivých segmentoch.

Súťažné panely:


13. - 19. miesto - návrh č. 7: J+W and Associates s.r.o.

Hodnotenie:

Generické opakovanie introvertných pavlačových bytových domov prináša medzipriestory bez ambície rozvinúť tému verejného priestoru a napojenia na výstavbu rodinných domov a lesopark. Typológia bytových domov zároveň prináša jednostranne orientované byty bez priečneho prevetrania.

Súťažné panely:


13. - 19. miesto - návrh č. 12: Createrra s.r.o.
Autori: 
Richard Szilvássy, Viera Bolebruchová, Marián Ontkóc, Daniel Marinica, Bjørn Kierulf

Hodnotenie:

Koncept necháva nedopovedané rozhranie smerom k zástavbe aj parku, počet a rozmiestnenie garáži je považované za nevhodné z urbanistického aj ekonomického pohľadu. 

Súťažné panely:


13. - 19. miesto - návrh č. 13: Tomáš Gelien
Autori: 
MgA. Ing. arch. Dominik Bon, Ing. arch. Viktorie Dostálová, Ing. arch. Tomáš Gelien, MgA. Ing. arch. Sausan Haj Abdová, Ing. arch. Ľudmila Haluzíková, MgA. Ing. arch. Juraj Mišík, Ir. Marta Waloszková, Bc. Václav Suchan


Hodnotenie:

Z pohľadu urbanistického riešenia pôsobí návrh príliš husto, verejným priestorom chýba hierarchia. V mierke urbanizmu sa parkovacie domy javia príliš masívne a nevýhodou je aj vtiahnutie ich hmoty až na dotyk s lesoparkom. Ako pozitívum hodnotíme prácu s témou udržateľnosti, či už vo výstavbe alebo prevádzke. Architektonický výraz je pragmatický a vhodný do prostredia.

Súťažné panely:

 

Vylúčený zo súťaže - Návrh č. 18 

 

Výsledky súťaže / poradie návrhov - zhrnutie:

1. miesto - návrh č. 10: CAKOV & PARTNERS, s.r.o.
2. miesto - návrh č. 14: winwin architects s. r. o.
3. miesto - návrh č. 8: bistan architekti s. r. o.

4. - 6. miesto                           

návrh č. 11: labanc.studio s.r.o.
Návrh č. 19: young.s architekti s.r.o
Návrh č. 20: BAKYTA s.r.o.

7. - 12. miesto:

návrh č. 2: battat s.r.o.
návrh č. 4: SLLA, s.r.o., Klariská 10, 811 03 Bratislava
návrh č. 9: about_architecture s.r.o.
návrh č. 15: Lucký architects s. r. o.
návrh č. 16: ENDORFINE, s.r.o.
návrh č. 17: 2M ateliér architektúry, s.r.o

13. - 19. miesto                        

návrh č. 1: Architekti Šebo Lichý s.r.o.
návrh č. 3: mejk s. r. o.
návrh č. 5: Doc. Ing. arch František Kalesný, PhD
návrh č. 6: RULES architekti, s.r.o.
návrh č. 7: J+W and Associates s.r.o.
návrh č. 12: Createrra s.r.o.
návrh č. 13: Tomáš Gelien

Vylúčený zo súťaže

Návrh č. 18 

Zápisnica z vyhodnocovania súťažných návrhov:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím