Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. december 2023
0
340

PROJEKT 04/2023: Pozitívny mix

Vychádza štvrté tohtoročné číslo časopisu PROJEKT.
PROJEKT 04/2023: Pozitívny mix

Posledné tohtoročné číslo PROJEKT-u sa nesie v znamení 65. narodenín časopisu. Aj z tohto dôvodu je rubrika Téma venovaná tomuto výročiu. PROJEKT je najstarším odborným časopisom o architektúre na Slovensku. Je súpútnikom dejín slovenskej architektúry od konca 50. rokov až do súčasnosti. Zaznamenal podstatné udalosti, odborný diskurz, nastavil zrkadlo architektúre a zároveň aj spoločnosti, ktorej architektúra vždy slúžila aj slúži. Informácie zachytené na tisíckach strán PROJEKT-u sú cenným zdrojom nielen pre výskum a štúdium dejín architektúry, ale predovšetkým tvoria súčasť nášho kultúrneho dedičstva, vzácny genofond našej architektúry, z ktorého cielene i podvedome čerpáme. PROJEKT teda nie je módnym časopisom, je zameraný na recenzovanú architektúru (so snahou byť aj objektívne kritický), profesionálnu fotografiu, aktuálny diskurz a odbornú selekciu podstatných kvalitných architektonických diel a udalostí.

V záverečnom tohtoročnom čísle časopisu jeho čitatelia nájdu kokteil pozitívneho mixu kvalitnej architektúry rôznorodého obsahu a veľkosti. K tým najväčším - najvyšším - patrí Eurovea Tower, ktorá prevýšila doteraz najvyššiu slovenskú bytovú budovu Panorama City. Je fotogenickou 168-metrovou dominantou nového bratislavského downtownu, s príťažlivou figúrou oblých tvarov. Aj o genéze tohto tvaru je možné sa dočítať v rozhovore šéfredaktorky Andrey Bacovej s vedúcimi osobnosťami ateliéru GFI, ktorého kolektív je autorom tejto príťažlivej stavby, Pavlom Frankom a Radoslavom Grečmalom. Ani ďalšie prezentované diela kvalitou nezaostávajú - v danej oblasti predstavujú aktuálne, autentické a veľmi svieže názory na špecifické druhy architektonickej tvorby. Či už ide o kancelársku budovu MTS B3 v Krivej na Orave (FORM A21), multifunkčné domy Bistric (cakov + partners) a Oozi (A.DOM) alebo rezidenčnú architektúru rodinného domu v Lužiankach (Šercel Švec) či interiér bytu v rondokubistickom dome od Klementa Šilingera (martinskocek). Pozitívne je vnímaná aj rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Devínskej Novej Vsi (AtomStudio). Výnimočným príkladom, ktorý uzatvára tohtoročný pozitívny mix, je realizácia vstupného areálu západ Botanickej záhrady v Prahe (AND architektonický ateliér).

 

Z rozhovoru Andrey BacovejPavlom FrankomRadoslavom Grečmalom:
...

Andrea Bacová: Budovou Eurovea Tower ste do nového centra vniesli nielen výškový signál, ale aj ľudí. Je to v súčasnosti jedna z najväčších obytných veží. Ako sa tento koncept vyvíjal? Akým spôsobom ste ju tam umiestňovali? Je to predsa len veľmi dôležitý urbanistický počin v downtowne.

Radoslav Grečmal: Keď vstupujeme do urbanizovaného prostredia, a pokiaľ navrhujeme jednu konkrétnu budovu, vždy sa snažíme "dešifrovať" jej objem vyplývajúci z okolitých priestorových vzťahov. Ktosi veľmi skúsený uviedol, že tvar budovy je v zastavanom prostredí v zásade už daný, len ho treba v tom kontexte nájsť. Vždy sa snažíme ho hľadať, robíme si množstvo fyzických modelov a skúmame, čo najlepšie reflektuje kontext zástavby. Konkrétne v okolí Eurovea Tower sú dve trojuholníkové veže Panorama City, ktoré mali byť podľa pôvodného konceptu tri. Ricardo Bofill v tomto priestore založil schému troch trojuholníkových veží a my sme považovali za správne v tomto koncepte pokračovať, takže z tohto pohľadu bolo pre nás opodstatnené použiť trojuholník ako pôdorysný tvar veže. Hmatateľná blízkosť Dunaja, v tomto priestore jedinečný prírodný fenomén, nemohla ostať bez reflexie v samotnom hmotovom stvárnení veže, výsledkom čoho sú jej zaoblené rohy, nepravidelný trojuholník v pôdoryse a konkávne zoštíhľovanie veže v poslednej tretine jej výšky. Samotnú výšku veže, resp. jej lokalizáciu v danom priestore sme citlivo a s rešpektom posudzovali voči historickej dominante – Bratislavskému hradu, ktorý je všeobecne vnímaný ako najcharakteristickejšia dominanta veduty Bratislavy a zároveň hlavný kompozičný akcent. Fyzickú vzdialenosť medzi hradom a Eurovea Tower, ktorá nenarúša kompozičný rádius hradu a teda vyčleňuje Eurovea Tower zo záujmového územia kompozične ovládaného hradom, sme vyhodnotili za dostatočnú pre umiestnenie novej výškovej dominanty veduty Bratislavy.

Pavol Franko: Samozrejme, v otázkach posudzovania kompozičných vzťahov a predovšetkým ich vyhodnotenia neexistujú objektívne kritéria. My sme sa postavili jednoznačne za toto riešenie a s naším názorom sa stotožnilo aj vedenie mesta a jeho odborné útvary. Prešlo to aj všetkými povoľovacími konaniami, ktoré potvrdili, že umiestnenie, resp. výška ET nie sú v kompozičnom záujmovom strete s niveletou hradu. Tvar, ako už spomínal kolega, sme teda určili z kontextu územia, dokončili a zavŕšili sme trojuholníkovú Bofillovu koncepciu. Tento signifikantný landmark v tejto lokalite má svoje opodstatnenie aj ako symbol rodiaceho sa moderného centra mesta. Samotnej veži sme sa snažili prostredníctvom jej hmoty a dizajnu vtlačiť ženské fluidum. Hrad je pre nás symbolom mužského princípu na nábreží a aj touto formou sme chceli poukázať na nekonfrontačný partnerský vzťah medzi týmito dominantami Bratislavy.

...

Obálka:

Strany z aktuálneho čísla:

Aktuálne číslo si môžete zakúpiť v predajniach ARTFORUM v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Prešove a Pezinku, ako aj v bratislavských predajniach Press Shop na Sedlárskej ulici a Brot Books na Panenskej ulici.

PODPORTE PREDPLATNÝM VYDÁVANIE PROJEKT-u:
Predplatné je možné objednať priamo na stránke www.casopisprojekt.sk, na adrese z_sas@sasarch.sk, alebo priamo prevodným príkazom na číslo účtu: SK91 1100 0000 0026 6200 0033, variabilný symbol: 2024, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno priezvisko alebo názov ateliéru

Cena ročného predplatného na rok 2024: 25,- eur / 4 čísla

Vydáva Spolok architektov Slovenska

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím