Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. október 2021
0
2036

Výsledky a slávnostné oceňovanie víťazov študentskej architektonickej súťaže Xella – P/Rezidentská rezidencia

Víťazi jubilejného 25. ročníka súťaže si dnes prevzali ceny.
Výsledky a slávnostné oceňovanie víťazov študentskej architektonickej súťaže Xella – P/Rezidentská rezidencia

Medzinárodná študentská súťaž Xella pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej s témou „P/Rezidentská rezidencia“ vyhlásená v roku 2019, ktorá mala za cieľ priniesť nápady a inšpiráciu pre potenciálnu realizáciu obnovy prezidentskej vily na bratislavskom Slavíne, sa dočkala oficiálneho slávnostného odovzdávania cien. Tri víťazné návrhy a traja nositelia špeciálnej odmeny sa zišli, aby si prevzali ocenenie, ktoré je nielen užitočnou referenciou pre budúcu kariéru architekta, ale aj obohatením o skúsenosti z práce na nevšednom projekte.

Odovzdávanie cien v jubilejnom 25. ročníku súťaže sa kvôli pandemickej situácii muselo odložiť o viac ako rok, no odmenou víťazom boli adekvátne ocenenia (4000, 2000 a 1000 €). 

 

Vyhodnotenie súťaže „P/Rezidentská rezidencia“

Porota v zložení Juraj Benetin (predseda), Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Ľubomír Králik, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Miroslav Stach a Lucia Štasselová vyberala spomedzi 56 odovzdaných prác troch víťazov a udelila tiež tri špeciálne odmeny projektom, ktoré porotu zaujali svojim originálnym konceptom.

Zasadnutie poroty trvalo celkom dva dni. V druhej fáze sa k porote zloženej z architektov pridali aj experti z Kancelárie prezidenta SR a Odboru diplomatického protokolu MZV SK, ktorých čestná funkcia v súťaži spočívala v diskusii s porotou o kontexte bezpečnosti a protokolárnych záležitostí prezidentskej rezidencie.

„S porotou sme si určili niekoľko základných kritérií, najmä reprezentatívnosť smerom dovnútra krajiny, ktorú sme si definovali tak, že návrh by mal byť malým, kvalitným a ohľaduplným objektom pre malú a kvalitnú krajinu. Zároveň netreba zabúdať, že je to objekt, v ktorom sa má bývať, preto sme sa snažili nájsť taký návrh, aby fungoval pre prezidentský úrad ako obľúbené miesto na život,“ hovorí Juraj Benetin, predseda poroty 25. ročníka súťaže.

Víťazné návrhy:

1. cena: Dávid Husár, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Vedúci práce : Ing. arch. Pavol Paňák

Komentár poroty:

Presvedčivý koncept umiestnenia objektu v severozápadnej časti pozemku s využitím morfológie terénu a smerovania obytných priestorov k svetovým stranám priniesol pridanú hodnotu panoramatických pohľadov orientovaných na scenériu Bratislavy.

Príkladom je jednoduché podlažné segregovanie dvoch základných funkcií domu – prezidentskej a rezidentskej. Tým každá prevádzka dostáva priestor na jej rozvoj a to pri zachovaní ich intímneho prepojenia so záhradou.

Množstvo požadovaných priestorov v návrhu prinieslo umiestnenie malého pátia, ktoré prispieva k presvetleniu a spríjemneniu obytných častí domu. Návrh jednoducho rieši dôstojnosť a noblesu reprezentačných priestorov a na druhej strane intimitu a kvalitu obytných priestorov.

Objekt svojim zasadením v hornej časti kopca necháva priestor záhrade a jestvujúcej vzrastlej zeleni. Stvárnenie rezidencie podčiarkuje priamočiara súdobá architektúra, ktorá má ambíciu nadčasovej a v neposlednom rade udržateľnej formy.

 

2. cena: Bc. Robert Provazník, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Vedúca práce : Ing. arch. Zuzana Nádaská

Komentár poroty:

Na prvý pohľad formálne nenápadne ale kultivovane spracovaný návrh je excelentným reprezentantom jednoznačného riešenia stvárneného v kompaktnej hmote, ktorá je optimálne osadená na relatívne malom ale komplikovanom pozemku.

Netrpí sentimentom k existujúcemu objektu, ktorý nevykazuje žiadne architektonické ani historické hodnoty. Lineárnou formou reaguje na morfológiu záhrady a umožňuje vnímať unikátne kvality lokality s výhľadmi na mesto a krajinu a zároveň využitia potenciálu už existujúcej záhrady ako súčasť obytnej časti, ktorá má dnes už svoj privátny pôvab.

Minimalistická forma vizuálne redukuje potrebnú solídnu hmotu objektu, delením na rezidenčnú zónu s nekompromisným hlavným vstupom, technickým dvorom a reprezentatívnou záhradou na jednej strane a na súkromnú rezidenciu so záhradou a terasou na druhej strane. Formálne sú obe funkcie čisto a jednoznačne oddelené, čitateľnosť riešenia je podčiarknutá súvislými presklenými plochami cez dve podlažia v reprezentatívnej časti.

Návrh nešpecifikuje detailné spracovanie a tak dáva priestor na domyslenie technického riešenia, ale aj možného tvaroslovia pri jeho realizácii. Požadovaný lokalitný program je načrtnutý schematicky ale jasne, s možnosťou flexibilných zmien v počte, veľkosti a výškovom členení jednotlivých funkčných plôch. Interiér tak umožňuje flexibilné využitie v závislosti od následnej detailnej špecifikácii potrieb rezidencie.

 

3. cena: Samuel Cigler a Matěj Hoffmann, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

Komentár poroty:

Návrh citlivou formou pristupuje k existujúcej prírodnej kvalite riešenej parcely. Na výstavbu využíva už v minulosti zastavanú plochu a tak celkom prirodzene neatakuje prírodnú substanciu s možnosťou jej opätovného zapojenia do tvorby atmosféry revitalizovanej záhrady.

Požadovaný lokalitný program koncentruje na rozšírenej pôdorysnej stope vinohradníckeho domu, ktorým sa celý príbeh zástavby tejto parcely započal už v minulosti. Možno aj celkom logicky na najvyššom bode pozemku s potenciálom najkrajších výhľadov na okolie. Existujúcu vilu, poznačenú málo kultivovanou premenou v 90-tych rokoch 20.storočia návrh celkom oprávnene vyhodnocuje ako stavebne a architektonicky nehodnotnú a asanuje ju.

Nový dom je introvertne koncipovaným moderným palácom s centrálnym átriom. Koncept átriového domu ponúka veľký potenciál v možnostiach dotiahnutia dispozícií do vysokej kvality, čo sa však v návrhu nie celkom podarilo. Átrium by možno nemuselo byť ani exteriérovým, interiér s horným osvetlením by tak získal na vzdušnosti a pôsobil by v niektorých polohách menej stiesnene. Rovnako schematické poňatie fasád – konkrétne tvarová a kompozičná práca s okennými otvormi aj vo väzbe na ponúkajúce sa panoramatické priehľady výrazne oslabuje architektonický výraz objektu navonok i vo vzťahu k vnútornej dispozícii.

Vhodne vyznieva zvolený kontrast materiality exteriérového betónu – prezentujúceho pevnosť a bezpečnosť navonok a dreva vo vnútri, sprítomňujúceho ambientnú prívetivosť obydlia. Separovaný pavilón prezidentského wellnes ako autonómneho architektonického motívu je zase sympatickým príspevkom do koncepcie záhrady, ktorá síce v návrhu vyriešená nie je, ale potenciál na vytvorenie atraktívnej pobytovej prírodnej zóny určite ponúka.

 

Porota udelila tiež odmeny:

1. odmena: Bc. Petra Jablonická, Bc. Jana Kubicová, Bc. Matúš Hudec, Fakulta architektúry a designu, STU Bratislava
Vedúci práce : Ing. arch. Martin Kusý

Komentár poroty:

Návrh veľmi citlivo pristupuje k umiestneniu domu na pozemku a zároveň veľmi dobre pracuje s terénom. Zachováva stopu vyvýšenej budovy, ktorá sa nachádza na najvyššej parcele a vytvára tak reprezentatívnu časť domu. Tá prirodzene ponúka najlepšie výhľady na mesto. Súkromná časť domu je voči tejto hmote pootočená a zasadená do svahu, čo umožňuje veľmi dobrú prácu so súkromím.

Dispozične je dom zvládnutý dobre, časť pre prijímanie návštev je pekne otvorená, jasne čitateľná a pôsobí reprezentatívnym dojmom. Naopak, časť rezidenčná vytvára atmosféru ďaleko intímnejšiu, k čomu prispievajú obe átriá a presah strechy. Prevádzková časť domu by mohla byť trochu „učesanejšia“.

Porota návrhu vytkla predovšetkým absenciu reprezentatívneho vstupu do objektu. Návrh je krásnou ukážkou toho, ako sa dajú premyslenou prácou s umiestnením domu na pozemok prirodzene skĺbiť dve veľmi odlišné funkcie domu.

 

2. odmena: Katarína Košutová, Fakulta architektury, České vysoké učení technické, Praha
vedúci práce: doc Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

Komentár poroty:

Projekt zaujal svojou triezvou monumentálnosťou. Nápadito oddeľuje a vyčleňuje funkcie prezidentskej vily. Reprezentatívna časť vily sa nachádza na vrchnom podlaží v presklenom hranole z ktorého sú nádherné výhľady do záhrady a priľahlého okolia. Súkromná časť (p)rezidenta sa nachádza akoby v zakopanej časti vily v betónovom hranole, ktorý pôsobí minimálne, no vkusne.

V tomto návrhu sa podarilo krásne skĺbiť reprezentatívnu časť (p)rezidenta s jeho súkromným bývaním.

 

3. odmena: Tomáš Perďoch, FAD STU Bratislava
Vedúci práce: Ing. arch. Pavol Paňák

Komentár poroty:

Koncepcia návrhu je založená na 2 základných princípoch: Transformácii torza pôvodnej stavby v juhozápadnej časti pozemku na spoločensko-reprezentatívny pavilón a novostavbou p/rezidentskej vily v severojužnej osi hornej, t. j. západnej časti pozemku s ponechaním jeho maximálnej výmery na zeleň na voľnom teréne a čiastočne vo forme zelenej strechy na zapustenom podlaží. Narábanie s "viditeľným", "polo-skrytým" a neviditeľným" v rámci hmotovo - priestorového usporiadania je silnou stránkou návrhu. Priznanie polohovej a priestorovej stopy dnes už značne zdevastovaného existujúceho objektu, jeho torzovité citovanie v obrazne aj doslova "očistenej" podobe s vloženou novou funkciou záhradného pavilónu s variabilnými spoločenskými priestormi na prízemí a otvorenou vyhliadkovou plošinou na poschodí je originálne, vtipné, otvorené ostávajú niektoré otázky prevádzky a nevyhnutného hygienického a technického zázemia.

Situovanie reprezentatívno-spoločenských funkcií a privátnej zóny p/rezidenta do plošne rozsiahlejšieho čiastočne zapusteného podlažia do svahu s kontaktom na okolitý terén a záhradu je z hľadiska dispozičných a prevádzkových nárokov logické, pričom sa opticky redukuje jeho skutočná objemová veľkosť. Umiestnenie hosťovského ubytovania do ľahkého efemérneho penthouse-u so strešnou záhradou je atraktívne a vyjadrujúce úctu k hosťovi/hosťom poskytnutím spektakulárnych výhľadov na mesto a jeho okolie.

Silnou stránkou návrhu je tiež jeho environmentálny rozmer a koncepcia krajinárskych úprav exteriéru vily, avšak na zváženie je rozsah a parametre oporných múrov a iných bariérovo pôsobiacich prvkov v záhrade.
Z hľadiska výsledného vyznenia návrhu je viac na škodu snaha o prezentovanie mnohých možností využitia, či dispozičného usporiadania v spoločenskom pavilóne, ako aj ďalších detailov drobnom meradle. Prospelo by mu aj kvalitnejšie výtvarné spracovanie nosnej a doplnkových vizualizácií návrhu, tiež axonometrie s rozsiahlym záberom na okolie riešeného územia a pomerne mechanicky pôsobiacimi štafážovými prvkami a celkovo jednoduchšie prezentovanie základnej filozofie a koncepcie návrhu.

Všetky prihlásené projekty nájdete na stránke súťaže.

Z práce poroty:

 

Špecifický priestor – vysoké nároky

Cieľom projektu bolo priniesť inšpiráciu pre to, ako by mohla v budúcnosti vyzerať prezidentská vila. Stavba má veľmi špecifické nároky, pretože aj prezident je rezident, to znamená, že vila musí mať adekvátnu reprezentatívnu funkciu, no zároveň poskytovať útočisko, súkromie a bezpečnosť hlave štátu. „Pri pohľade na prezidentské bývanie vo svete sa naskytá aj otázka – ako do architektonického projektu zakomponovať aj národnú rovinu a priniesť unikátny dizajn. Smutné je, že prezidentská vila na bratislavskom Slavíne dosiaľ neprešla rekonštrukciou, býval v nej zatiaľ iba jeden slovenský prezident a odvtedy viac-menej chátra. Preto sme si vilu vybrali ako objekt pre zadanie študentskej súťaže, ako výnimočné zadanie pre výnimočný jubilejný 25.ročník. Víťazné práce tak môžu jedného dňa napomôcť prijatiu rozhodnutí o možnostiach ďalšieho využitia jestvujúcej budovy a danej lokality,“ hovorí doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., odborná garantka súťaže z Fakulty architektúry a designu STU.

Rezidencia pre protokolárne najvyššie postaveného predstaviteľa Slovenskej republiky má byť počas trvania funkčného obdobia prezidenta jeho domovom a miestom, kde sa bude cítiť komfortne a bezpečne. Zároveň musí spĺňať protokolárne a reprezentatívne atribúty pre formálne aj neformálne stretnutia. Mala by rešpektovať Genia loci danej lokality a napĺňať požiadavky jej účelnosti, funkčnosti a estetiky. 

 

V súčasnosti je zahájený ďalší ročník súťaže, ktorej cieľom je podpora samostatnej tvorivej práce vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí. 

Študenti architektúry a pozemného staviteľstva zo Slovenska a Českej republiky sa môžu samostatne alebo v kolektívoch prihlásiť do aktuálne sa konajúceho ročníka urbanisticko-krajinárskej a architektonickej súťaže s názvom „Intervencie – ako ďalej Kopčany?“, ktorej cieľom je formou intervencií v urbanizovanom aj prírodnom prostredí podporiť regionálny a cezhraničný turizmus na území, ktoré dýcha históriou Veľkej Moravy a dôb Márie Terézie v cezhraničnej lokalite Archeoparku Mikulčice – Kopčany. Viac informácií na stránke: www.xellasutaz.ytong.sk.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím