Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. september 2022
0
2599

Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove - výsledky súťaže

Zvíťazil bratislavský kolektív 2M ateliér architektúry.
Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove - výsledky súťaže

Mesto Bardejov vyhlásilo v apríli verejnú projektovú jednokolovú urbanisticko-krajinno-architektonickú súťaž návrhov na riešenie revitalizácie areálu Kalvárie, ktorý sa nachádza v severovýchodnej časti širšieho centra sídla.

Zámerom vyhlasovateľa je vytvoriť Lesopark, ktorý bude slúžiť ako oddychovo-relaxačná zóna. Podmienkou pre súťažiacich bolo zachovanie pietneho charakteru miesta.

Do súťaže sa zapojilo 5 autorských kolektívov.

Porota v zložení Pavol Šilla (predseda), Vladimír Dušenka, Viliam Holeva, Ján Krcho a Rastislav Mochnacký  rozhodla o výsledkoch nasledovne:

 

1. miesto (3 750 €) - návrh č. 1: 2M atelier architektúry, Bratislava

Komentár poroty:

Návrh jasne štrukturuje jednotlivé nosné témy daného architektonického riešenia. Hlavnou kostrou je pôvodná krížová cesta, ktorej dominanty v podobe štrnástich kaplniek sú artikulované primeraným očistením od náletovej vegetácie sledujúc definované výhľadové kužele, zabezpečujúce vizuálny kontakt s historickým jadrom mesta. Bezprostredné okolie kaplniek je riešené citlivo, s rešpektom k pôvodnej architektonickej substancii. Pomyselným vrcholom cesty so štrnástimi zastaveniami je ústredný priestor predpolia Kostola sv. Kríža. Navrhované „plató" je koncipované ako abstraktný a zároveň civilný verejný priestor s potenciálom reflektovať spoločenské potreby spojené s pietnym charakterom tohto miesta. Zdanlivo neviditeľnou vrstvou návrhu sa ukazuje byť sieť komorných architektonických intervencií, podporujúcich sekundárnu profánnu vrstvu lesoparku. Ich formálna redukovanosť, ako aj dôraz na udržateľnosť a ekologické aspekty, spolu s načrtnutou koncepciou možnej etapizácie boli porotou vnímané veľmi pozitívne. Porota odporúča v ďalšom riešení zvážiť možnosti a potenciál pešieho napojenia na historické centrum, ako aj jasnejšie dopovedať a zadefinovať trasu posledných zastavení krížovej cesty.

 

 

2. miesto (2 500 €) - návrh č. 3: Zoidberg Projekt, Košice

Komentár poroty:

Porota vyzdvihuje komplexnosť a rozpracovanosť architektonického návrhu, ktorý ako jediný dôraznejšie pracoval s možnosťou pešieho napojenia na historické centrum mesta. Je ale otázne, nakoľko je navrhovaná komerčná prevádzka vo vstupe do navrhovaného územia nadhodnotená a udržateľná v čase. Nesporným pozitívom návrhu je konzistentnosť architektonickej vrstvy, ktorej formálne čistý a výrazovo minimálny prejav je prítomný naprieč navrhovanou typológiou. Prvky drobnej architektúry sú riešené ako atypický autorský mobiliár, čo bolo hodnotené veľmi pozitívne, isté polemiky však vyvoláva potreba použitia prístreškov, ich proporcia a situovanie na krížovej ceste môže vo výsledku konkurovať architektúre kaplniek. Aj napriek spomínaným negatívam bol návrh porotou vnímaný veľmi pozitívne a jeho prínos do diskurzu tejto architektonickej súťaže je nespochybniteľný.

 


3. cena (1 250 €) - návrh č. 4: Fotta Popadič Architekt, Bardejov

Komentár poroty:

Porotou bola pozitívne hodnotená práca s krajinárskymi aspektami predmetného riešenia. Vnímanie dôležitosti aleje, jej doplnenie a podporenie novými listnatými drevinami, práca s kvetinovou výsadbou v okolí kaplniek a v neposlednom rade znovuobjavenie ovocného sadu - rajskej záhrady boli hlavnými prínosmi tohto návrhu. Porota vníma istú nevyváženosť návrhu v kvalitatívnom zaostávaní architektonickej vrstvy. Miera a forma nasadenia spevnenej plochy predpolia kostola sa javí byť vo svojej expresívnosti neadekvátna a rovnako aj výber a zdokumentovanie banálnych prvkov typového mobiliáru sa ukazuje byť premárnenou šancou. Naopak, rozpracovanie témy vstupných portálov do jednotlivých území lesoparku môže byť pri podrobnejšom rozpracovaní prínosnou a životaschopnou ideou. 

 

 

4. miesto (500 €) - návrh č. 5: nekonečno, Košice

 

 

5. miesto (500 €) - návrh č. 2: Dr. Ing. Peter Demčko - autorizovaný krajinný architekt, Bardejov

 

Zápisnica o zasadnutí poroty:

Za podklady ďakujeme Ladislavovi Glittovi a Jane Ličkovej.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím