Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. február 2023
0
4955

Súťaž: Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky

Architektonicko-urbanistická súťaž návrhov.
Vyhlásenie22.2.2023
10:00
Odovzdanie návrhov28.4.2023
15:00
VyhlasovateľÚrad vlády Slovenskej republiky
AdresaNámestie slobody 2899/1,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktRenáta Hajko Remeňová
+421 2 209 25 765
renata.remenova@vlada.gov.sk

Účel súťaže: 

Účelom súťaže je vybrať návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie splní požiadavky zadania. Účelom súťaže je taktiež získať spracovateľa architektonicko-urbanistického riešenia návrhu a spracovateľa komplexnej projektovej dokumentácie, vychádzajúcej z víťazného návrhu pre všetky výkonové fázy projektov až po realizáciu stavby novej administratívnej budovy v areáli Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

Formát súťaže: 

Verejná anonymná projektová dvojetapová kombinovaná architektonicko-urbanistická súťaž návrhov.

 

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. 

Odporúča sa, aby účastníci mali v riešiteľskom kolektíve krajinného architekta, pre možnosť komplexného krajinného riešenia územia.

 

Termíny:

 • Lehota vyhlásenia súťaže: 22.02. 2023
 • Lehota na predkladanie návrhov súťažných návrhov v 1. etape 28.04. 2023 do 15:00 hod.
 • Lehota na zaslanie výzvy účastníkom o 2. etape 02.06. 2023
 • Lehota na predkladanie návrhov súťažných návrhov v 2. etape 25.08. 2023 do 15:00 hod.
 • Predpokladaná lehota oznámenia výsledkov účastníkom 29.09. 2023
 • Predpokladaná lehota zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov 13.10. 2023

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť minimálne 48 hodín pred obhliadkou prostredníctvom systému ERANET (správou cez komunikačný kanál - viď. časť V. Komunikácia týchto súťažných podmienok). Záujemca v žiadosti o obhliadku uvedie navrhovaný termín obhliadky a menný zoznam zúčastnených osôb za záujemcu v rozsahu: meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu. Následne dostane záujemca prostredníctvom systému ERANET potvrdenie o obhliadke aj s inštrukciami. Posledný termín obhliadky bude možné realizovať najneskôr 10 dní pred koncom lehoty na predkladanie návrhov. Z bezpečnostných dôvodov, nie je možné obhliadku miesta realizovať pre nenahlásené osoby.

 

Porota:

Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Nora Vranová autorizovaná architektka SKA, predsedkyňa poroty 
 • Ilja Skoček autorizovaný architekt SKA, predseda SKA
 • Ingrid Konrad architektka
 • Juraj Šujan autorizovaný architekt SKA, hlavný architekt mesta Bratislava
 • Juraj Benetin autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ľudmila Saudreau autorizovaná architektka SKA, architektka ÚV SR
 • Ján Obycký investičné oddelenie ÚV SR

Náhradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Juraj Benko autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Peter Ochodničan vedúci investičného oddelenia ÚV SR. autorizovaný inžinier SKSI

 

Ceny

V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov v 2. etape tieto ceny:

1. cena: 50 000,00 €
2. cena: 30 000,00 €
3. cena: 20 000,00 €
Suma vyhradená na odmeny: 30 000,00 €

 

Kontaktný bod

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému ERANET. 

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom a k prípadným doplňujúcim podkladom prostredníctvom systému Eranet na profile zákazky: https://vlada.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/72

 

Odkazy 

Hlavný odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok: Google Drive

Alternatívny odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok: Icedrive

Ortofotomapa - riešené územie
Ortofotomapa - riešené územie

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím