Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. február 2024
0
1173

Spolkový dům Komařice - výsledky súťaže

V súťaži s medzinárodnou účasťou zvíťazil návrh kolektívu Studio reaktor.
Spolkový dům Komařice - výsledky súťaže

Juhočeská obec s 273 stálymi obyvateľmi sa rozhodla, že kvalitné a zároveň efektívne riešenie novostavby spolkového domu, rekonštrukcie obecného úradu, dostavby garáží, skladov a súvisiacich úprav záhrady a dvora bude výsledkom architektonickej súťaže. Komařice sa tak stali najmenšou obcou v kraji, ktorá zvolila takéto riešenie. Silný genius loci a atraktívne zadanie spôsobili, že sa do súťaže zapojilo 53 autorských kolektívov, vrátane ateliérov zo Slovenska a Maďarska. Ocenené a odmenené tímy si rozdelili čiastku 450 000 Kč. 

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Ing. arch. Zdeněk Chmel Ing. arch. Jiří Weinzettl, Ing. arch. Zuzana Kurz, Ing. Vojtěch Tomrle a Hana Beránková rozhodla o ocenených a odmenených návrhoch nasledovne:

1. cena (200 000 Kč) - Studio reaktor s.r.o.
Autori: Ing. arch. Jan Kačer, Jakub Heidler
Spolupráca: Robert Hu, Marek Svoboda, Michal Fousek, Lenka Dřevjaná, Kateřina Klapková, Gabriela Udrea, Michal Sljusar, Yuliia Grishchenko, Chedi Boujelbane

Hodnotenie poroty:

Porota považuje za hlavní kvalitu návrhu jeho ucelené urbanistické, architektonické, technické a krajinářské řešení, které přiměřeným způsobem odpovídá na zadání a požadovaný stavební program. Návrh vychází z archetypálního dělení původních statků s hospodářským dvorem a vhodně pracuje jak se současnými budovami, tak dostavbami. V urbanistickém kontextu okolí si zachovává svůj charakter v celku i v detailu a jednotlivá prostranství vhodně dělí na veřejnou část dvora a intimní část zahrady. Z tohoto pohledu jde o jednoznačně o nejlepší pochopení současné i budoucí situace. Architektonické řešení a použité materiály kontinuálně dotvářejí a rozvíjí historickou stopu, přičemž u starších objektů jde o citlivou renovaci, zatímco u novostaveb o současný architektonický výraz. Dispoziční řešení je úsporné a umístění jednotlivých funkcí pak funguje v logické návaznosti na vnitřní provoz i venkovní plochy. Zároveň jde o řešení, které umožňuje jak oddělený provoz všech funkcí, tak jejich vzájemné propojení (hospoda, sál, knihovna). Za velmi kultivované a precizní lze hodnotit zpracování interiéru. Míra propojení s exteriérem je přiměřená, přičemž velká okna jsou vhodně umístěná a přirozeně stíněná. Použité konstrukční řešení v kombinaci zděné a dřevěné konstrukce je vhodně zvolené a technologické řešené je přesvědčivě zpracováno v textové části, včetně návrhu fotovoltaických panelů jako integrální součástí střechy. Krajinářské řešení dvora i zahrady ukazuje na promyšlený koncept, který lze dále rozvíjet dle požadavků zadavatele. K prověření v dopracování studie jsou odstupové vzdálenosti a výškové řešení terénu.

 

2. cena (125 000 Kč) -  m47
Autori: Lukáš Ďurian, Erik Hornáček, Miroslava Kamenská, Nikolas Klimčák

Hodnotenie poroty: 

Porota považuje za vhodné: - Celkové urbanistické řešení, vhodně reagující na kontext místa - Velmi kvalitní architektonické řešení interiéru i exteriéru stavby - Celkově velmi úsporný a přehledný koncept, adekvátní záměru a rozpočtu - Zvolené konstrukční a technologické řešení Porota považuje za méně vhodné: - Dospoziční řešení wc a baru (lze dopracovat) - Krajinářské řešení dvora a zahrady (lze dopracovat) - Umístění knihovny a propojení se zasedací místností

 

3. cena (75 000 Kč) - NEUHÄUSL HUNAL s.r.o.
Autori: Ing. arch. Matěj Hunal, David Neuhäusl
Spolupráca: Valerie Heyworth, Barbora Novotná, Anna Šťastná

Hodnotenie poroty:

Porota považuje za vhodné: - Celkové urbanistické řešení, vhodně reagující na kontext místa - Současný architektonický výraz s důrazem na materiálově úsporné řešení - Drobné a citlivé zásahy a rozvíjení stávajících struktur (okno v hájence, kryté zápraží) - Koncept krajinářského řešení, potřebuje ovšem dopracovat detaily (materiály, výšky) Porota považuje za méně vhodné: - Použití plochých střech v zadních a spojovacích částech objektu - Dispoziční řešení zázemí sálu a velkou míru prosklení sálu (lze dopracovat) - Dispoziční řešení hájenky s knihovnou je z pohledu zadavatele diskutabilní - Řešení vjezdu do skladu přes dvůr

 

I. odmena (12 500 Kč) - OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o.
Autor: Ing. Luděk Rýzner
Spolupráca: Martina Váňová, František Čekal, Martin Štibor, Libor Chovanec

Hodnotenie poroty:

Porota považuje za vhodné: - Celkové archetypální architektonické řešení v nové urbanistické situaci - Jednoduchost a přehlednost dispozičního řešení všech staveb - Krajinářské řešení konceptu dvora a zahrady Porota považuje za méně vhodné: - Celkově větší objem stavby a související výši investice - Navržení prostory ve druhém podlaží - Výjezd ze skladů do prostoru dvora - Řešení pergol před sálem

 

II. odmena (12 500 Kč) - XTOPIX architekti s.r.o.
Autori: Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Tereza Mirská, Barbora Buryšková, Blanka Drašnarová, Michal Štěpař
Spolupráca: Ing. Martin Černý, Lucie Lorencová, Vít Rous, Květoslav Syrový, Jiří Petlach

Hodnotenie poroty: 

Porota považuje za vhodné: - Celkové archetypální architektonické řešení v nové urbanistické situaci - Architektonické a materiálové řešení interiéru i exteriéru staveb - Krajinářské řešení konceptu dvora a zahrady - Navržený koncept propojení interiéru a exteriéru sálu a jeho materiálové řešení Porota považuje za méně vhodné: - Celkově větší objem stavby a související výši investice - Navržené umístění skladů a knihovny - Navržení prostory ve druhém podlaží - Řešení střech s různým sklonem

 

III. odmena (12 500 Kč) - ABTSMOLEN spol. s r. o.
Autori: Ing. arch. Juraj Smoleň, Ing. arch. Štěpán Abt

Hodnotenie poroty:

Porota považuje za vhodné: - Vysoce kvalitní architektonický výraz interiéru i exteriéru stavby - Velmi kvalitní materiálové, konstrukční a technologické řešení - Zachování velké zahrady přístupné průjezdem Porota považuje za méně vhodné: - Celkově větší objem stavby a související výši investice - Architektonický návrh působí v dané situaci poněkud tvrdým dojmem a měřítkem - Urbanistický koncept a řešení sedlových střech s vytvořením úžlabí - Použití velkých prosklených ploch náročných na investici i údržbu

 

IV. odmena (12 500 Kč) - Jiří Lukáš Architektonický Ateliér s.r.o.
Autor: Ing. arch. Jiří Lukáš
Spolupráca: Ilya Kovalenko

Hodnotenie poroty:

Porota považuje za vhodné: - Vysoce kultivované spojení výrazu historické a současné architektury - Řešení vstupního prostranství a hlavních vstupů do hospody a předsálí - Velmi kvalitní materiálové a interiérové řešení sálu Porota považuje za méně vhodné: - Celkově jeden z největších objemů stavby a související výše investičních a provozních nákladů - Jistou formálnost dispozičního řešení, především velikosti ploch a vztahu interiéru a exteriéru stavby - Diskutabilní je prezentované řešení fasád a střech z recyklovaných tašek

 

Rozhodnutie o výsledku súťaže, vrátane zoznamu účastníkov:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím