Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. máj 2022
1
8382

Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači - na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh Benjamína Brádňanského, Víta Haladu a Martina Piačeka.
Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači - na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej - výsledky súťaže

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s pozostalými rodinami a širšou odbornou verejnosťou vyhlásil v decembri minulého roku verejnú výtvarno-architektonickú súťaž. Jej cieľom je na mieste tragédie Jána a Martiny vytvoriť pietne miesto. Zámerom vybudovania pamätníka v obci Veľká Mača je pripomínať, uchovávať a podnecovať ľudí k diskusiám s patričnou úctou. Porota v zložení (riadni členovia): Bohunka Koklesová, Iľja Skoček, Sabina Jankovičová, Ilona Németh, Petr Hájek, Jozef Kuciak, Jozef Viskupič a Lukáš Kušnír hodnotila na zasadnutí 21. apríla 27 z 30 odovzdaných návrhov.

O výsledkoch súťaže rozhodla hodnotiaca komisia nasledovne:

1. Miesto: návrh č. 27
Odmena: 8 000,00 eur
Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Martin Piaček

Naklonenie, nerovnováha a vychýlenie sú hlavnou symbolikou a konceptom návrhu, ktorý prezentuje jednoduché a silné gesto k tragickej udalosti. Na jednej strane berie, ale na druhej pridáva. Zrozumiteľný jazyk práce s terénom vytvára niekoľko rovín priestorového prežitia. Z ulice takmer neviditeľný, len s náznakom nového horizontu na opačnej strane pozemku. Betónový objekt hlavného vstupu so zázemím vytvára v území obce veľmi citlivý zásah s minimálnou výškou do úrovne zábradlia so zelenou kulisou živého plota. Možnosť takýto priestor v prípade potreby uzatvoriť je vnímané pozitívne. Samotný pamätník, resp. jeho komponenty, umne pracujú s veľkorysou záhradou a atmosférami, ktoré je možné zažiť aj v nepriaznivom počasí. V zapustenej časti pamätníka môže návštevník ľahko zabudnúť na okolie v ktorom sa nachádza a v závetrí kontemplovať. Zdvihnutá záhrada zas ponúka opak a otvára nový pohľad do budúcnosti. Takto prístupné plochy majú spoločenský presah a potenciál. Aj napriek vizuálne osobitej a expresívnej prezentácií návrhu je pamätník jednoznačnou a príťažlivou odpoveďou na podobu pamätníka v zástavbe rodinných domov. Nedomyslené je konštrukčné riešenie naklonenej záhrady a materiálové riešenie týchto oporných plôch, ktoré ju budú v teréne tvarovať. Otázna je aj bezpečnosť pohybu návštevníkov a súkromia okolitých objektov, na okraji zdvihnutej záhrady. Jasný nebol ani účel použitia veľkých kamenných prvkov v rámci záhrady, resp. je potrebné doplniť návrh mobiliáru. Súťažný návrh má silný koncept. Treba však detailne dopracovať konštrukčné a materiálové riešenia prvkov a objektov. Chýba vizuálne označenie pamätníka vo vstupnej časti a riešenie plôch medzi cestnou komunikáciou a vstupom do pamätníka.

 

2. Miesto: návrh č. 22
Odmena: 5 000,00 eur
Ondrej Jurčo, Tomáš Boroš, Maroš Mitro, Juraj Červený, Daniela Sabová

Súkromie ako nedotknuteľný priestor, ktorý rešpektuje právo nebyť videný. Minimalistický koncept si osvojil tému súkromia, ktorá zostáva čitateľná aj stvárnením pamätníka. Celý priestor riešeného územia je venovaný záhrade, ktorá je tvorená vybranou skladbou rastlín a drevín. Nejedná sa tak o neudržiavaný prales, ale vedome komponovanú zelenú záhradu, ktorá má vytvárať bariéru nepriepustnosti, ochranu súkromia do ktorej sa nedá vstúpiť fyzicky, len duševne. Koncept, ktorý je blízky Japonským záhradám. Verejne prístupný tak zostáva nástup na riešené územie, ktoré je tvorené od uličnej strany betónovou stenou s čiastočne zapustenou spevnenou plochou, umiestnenou za ňou. Aj tu je viditeľná práca s rešpektovaním súkromia návštevníkov, ktorí sa rozhodnú pamätník navštíviť, a ktorí zostanú skrytí od uličných pohľadov. Betónová línia ohraničujúca hustú záhradu ešte viac zvýrazňuje jej neprístupnosť. Jednoduché riešenie dvoch materiálových rovín betónu a zelene vytvára priestor pre kontempláciu aj zhromažďovanie. Zároveň kompozícia udržuje líniu stavebnej čiary a atraktívne opticky nadväzuje na okolitú zástavbu. Betónové oplotenie striktne ohraničuje záhradu od susedných pozemkov, čím väčšmi zdôrazňuje deliacu hranu intimity. Celkovo ale riešenie napriek citlivému konceptu vytvára príliš veľké množstvo neprístupných miest. Vzniká otázka dlhodobej udržateľnosti návrhu, ktorému chýba vizuálna kontrola a môže podliehať znehodnocovaniu. Chýba vizuálne označenie pamätníka vo vstupnej časti.

 

3. Miesto: návrh č. 19
Odmena: 3 000,00 eur
autori: Jakub Kopec, Juraj Rattaj 

spolupráca: Klára Zahradníčková, Luboš Zbranek, Mira Keratová, František Demeter

Koncept ako transformácia objektov a riešeného územia vo forme inverzných odliatkov, na ktoré sú použité recykláty materiálov z miest, kde sa odohrávali demonštrácie súvisiace s tragickou udalosťou. Tieto existujúce objekty akoby vo svojej novej podobe stuhli v hrôze času. Zostávajú nepriechodné, dostupné len pre chladný dotyk betónu. Ekologicko-participatívny prístup, postupného odlievania a celkového riešenia pamätníku má veľký spoločenský presah. Stvárnený je aj do gradientu dlažby, ktorá sa stráca v záhrade a plynulo prechádza do extenzívnej zelene s ovocným sadom, v ktorom je možné sa prejsť a spomínať. Nový verejný priestor má prehľadný a sociálny rozmer. Kontext územia je rešpektovaný, keďže zostali objekty zachované i keď v inej podobe, ale forma použitia materiálu pôsobí až príliš monumentálne a ťaživo. Návrh poukazuje na minulé udalosti a zachováva pamäť objektov a miesta. Čím trocha opomína pohľad do budúcnosti, ktorá nám chce byť inšpiráciou a motiváciou. Otázne je taktiež zachovanie všetkých existujúcich objektov, ako napr. hospodárske objekty či garáž, ktoré nemajú takú symbolickú pamäť a hodnotu. V danom koncepte sa javí nad rámec aj zachovanie časti uličného oplotenia v pôvodnom stave.

 

4.-5. Miesto: návrh č. 11
Odmena: 2 000,00 eur
Studio Kubinsky s.r.o. - Bohuš Kubinský, Monika Kubinská, Tamara Reháčková

Návrh používa viacero motívov k stvárneniu pamätníka pričom najvýraznejší je zhmotnením audio stopy slov “sloboda slova” do tvaru chodníka, ktorý ústi do granitového bloku. Prítomnosť vody pod blokom vizuálne odľahčuje ťaživý moment padnutého monumentu. Pozitívne je vnímaná práca s otvorenosťou a prehľadnosťou prírodného priestoru. Nelogická sa však javí kompozícia zelene, ktorá rigidne a formálne v segmentoch živého plota priestor člení stenami. Umiestnenie pôvodnej vstupnej brány do návrhu je vítané, no jej pozícia v rohu pozemku pôsobí náhodne a bez kontextu. Celkovo je pamätník tvorený viacerými motívmi, ktorým chýba vzájomné prepojenie.  

 

4.-5. Miesto: návrh č. 17
Odmena: 2 000,00 eur
Viktor Karľa, Tomáš Baroš

Koncept cudzorodých prvkov, ktoré tvarujú pôvodnú formu zástavby je abstraktným vyjadrením situácie. Názorovo silné stvárnenie hmoty v rastri naznačuje prehľadnosť s potenciálom blúdenia a strácania sa v čase. Do pamätníka sa dá vstúpiť a predsa je kompozícia príliš hustá na plynulý prechod. Opticky klamlivá ľahkosť je v kontraste s momentom prekvapenia, keď návštevník do pamätníka vstúpi. Charakter návrhu je skôr mestský a pôsobí až nehumánne v prostredí dediny. Všadeprítomné tvrdé plochy tmavého štrku a betónu podtrhujú toto nehostinné prostredie, kde je zachovaný len jediný strom. Vysoké oplotenie pozemku so zanechanými odkazmi túto hostilnosť len zvýrazňuje.

 

6.-7. miesto: návrh č. 02
Beionde s.r.o. - Tomáš Augustín, Martin Kadák, Vladimír Sekera

 

6.-7. miesto: návrh č. 06
Ing. arch. Kinga Václavová - Máté Csanda, Nemere Kerezsi, Csilla Nagyová

 

8.-9. miesto: návrh č. 21
Ing. arch. Karol Rebro akad. arch. - Ladislav Struhár, Eva Wernerová, Ivan Juhás, Michal Greško, Peter Kalmus, Branislav Rebro, Michal Pakši, Juraj Sálus, Andrej Vozárik

 

8.-9. miesto: návrh č. 24
Ing. arch. Marek Halinár - Helene Vojtková, Marek Halinár, Lenka Halinárová

 

10.-12. miesto: návrh č. 04
Y100 ATELIÉR, s.r.o. - Jana Štofová Styková, Eliška Turanská, Barbora, Halásová, Andrea Pleidl, Petra Sitárová, Pavol Štofan

 

10.-12. miesto: návrh č. 10
Mag. arch. Peter Stec, ArtD. - Anton Čierny, Jaroslav Kyša, Peter Stec, Ján Studený

 

10.-12. miesto: návrh č. 23
Sadovsky & Architects, s.r.o. - Jaro Varga, Oliver Sadovský, Zuzana Wienk, Elena Šoltésová, Dang The Anh, Natália Okáliová

 

13.-15. miesto: návrh č. 01
Ing. arch. Ľubomír Božoň

 

13.-15. miesto: návrh č. 03
Gabriel Hošovský - Erik Fendík

 

13.-15. miesto: návrh č. 25
ZAAN ARCHITECTS s.r.o. - Antonín Němec, Martin Dzurek, Natália Gottschállová, Daniela Mišániová

 

16.-27. miesto: návrh č. 05 
Ing. arch. Tomáš Fischer 

 

16.-27. miesto: návrh č. 07
WALDEMAR ILJITCH s.r.o - Juraj Blaško, Marek Kvetán

 

16.-27. miesto: návrh č. 08
A B.K.P.Š., spol. S.r.o. - Alexandra Kusá, Mária Kusá-Michalič, Martin Kusý III.

 

16.-27. miesto: návrh č. 09
Fischers, a.s. + ateliér URBAN, s.r.o. - Dušan Fischer, Ľudovít Urban, Petra Hurai, Nina Protušová, Erika Hrivíková, Matej Hoppan, Patrik Domanický, Miroslava Ribovičová

 

16.-27. miesto: návrh č. 12
Ing. arch. Alexander Topilin - Krisztián Vnučko

 

16.-27. miesto: návrh č. 13
ART STUDIO JOKO, s.r.o. - Jozef Danák, Ľubomír Závodný, Erik Pekár

 

16.-27. miesto: návrh č. 14
DOMY OD ARCHITEKTOV, s.r.o. - Emanuel Zatlukaj, Matúš Godiš, Martina Bognerová-Hračková, Dávid Chaľ

 

16.-27. miesto: návrh č. 15
Ing. arch. Michal Hybský - Ľubomír Hybský, Frederika Husárová

 

16.-27. miesto: návrh č. 16
Ondřej Pecháček - Matouš Pluhař, Jaromír Pecháček

 

16.-27. miesto: návrh č. 18
Ing. arch. Peter Nižňanský - Marek Bulej, Adriana Zorvanová, Peter Nižňanský

 

16.-27. miesto: návrh č. 20
Ateliér SIMPLE CODE

 

16.-27. miesto: návrh č. 28
@rchitect, spol s.r.o. - Emanuel Zatlukaj, Matúš Godiš, Martina Bognerová-Hračková, Roman Porubec

 

Neprijaté do hodnotenia: návrh č. 26
Martina Matúšová Zimanová

 

Neprijaté do hodnotenia: návrh č. 29
Mgrt. Art. Marek Štuller

 

Neprijaté do hodnotenia: návrh č. 30
Nebola doručená sprievodná dokumentácia - neidentifikovaný účastník

 

Zoznam účastníkov a celkové poradie návrhov v hodnotení:

 

Zápis z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

Za podklady ďakujeme Adamovi Lukačovičovi.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím