Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. marec 2022
1
2412

Rodinné domy Tvoršovice - I. etapa (ČR)

Developerský projekt v kontakte s rekreačnou krajinou a vidieckou zástavbou malého sídla.
Rodinné domy Tvoršovice - I. etapa (ČR)
Autori: Ing. arch. Michal Bernart, Ing. arch. Jan Bradáč, Ing. arch. Igor HobzaSpolupráca: Ing. arch. Tomáš Vaněček, Ing. arch. Martina Bejčková, Ing. arch. Barbora Kabeláčová, Ing. arch. Anna Slavíčková, Ing. arch. Jakub Vašek, Ing. arch. Lucie Nippertová, Ing. arch. Michaela Novotná, Thomas GroenInvestor: Real Treuhand RealityPodlažná plocha: 7480 m2Návrh: 2018 - 2019Realizácia: 2020 - 2020Adresa: Tvoršovice 71-91, Bystřice, Česká republikaPublikované: 7. apríl 2022

Zástavba v príjemnej kopcovitej krajine Konopišťska. Ďevaťhektárovú parcelu na okraji benešovskej časti Tvoršovice obklopujú polia, pastviny a plochy golfového ihriska. Najväčšou pridanou hodnotou územia je jeho členitosť, rozmanitosť a výhľady. Naopak, slabinou je (ne)napojenie na pôvodnú obec. Architekti sa snažili vyhnúť realizácii izolovaného developerského projektu a otvoriť novovzniknuté verejné priestory aj pre obyvateľov sídla s výraznou dominantou golfového rezortu.

Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings

Urbanizmus

Lokalita je na okolie dopravne napojená jedinou pôvodnou príjazdovou cestou, z druhej strany ju ohraničuje súkromná obslužná cesta golfového ihriska. V kolmom smere prechádza územím vnútorná účelová komunikácia.

Ako vstupnú bránu do územia navrhli architekti priestranné námestíčko, ktoré slúži ako spojnica so starou zástavbou Tvoršovíc. Rybníky, ihriská, altánky… Už po dokončení prvej etapy projektu sa sem chodia kúpať miestne deti.

Spomínaná cesta prechádzajúca stredom lokality stúpa svahovitým terénom od námestíčka až po vodojem. Jej charakter sa so stúpaním mení - od urbánneho priestoru, cez parkovú cestu medzi záhradami, až po verejný sad. Urbanistické riešenie vytvára širokú škálu poloverejných a polosúkromných priestorov, ktoré tvoria rozšírenia ulice a vnútrobloky. Medzi rodinnými domami vznikajú intímne zdieľané priestory.

Otvorené a kryté parkovanie na pozemkoch rodinných domov dopĺňajú odstavné plochy na ulici a vnútorných dvoroch bytových domov. Niektoré väčšie rodinné domy majú samostatné garáže.

Situácia
SituáciaAutor: monom
Situácia
SituáciaAutor: monom
Situácia
SituáciaAutor: monom
Situácia
SituáciaAutor: monom

Zónovanie

V území sú navrhnuté rodinné a bytové domy. Obvodové partie až na jednu výnimku tvoria rodinné domy. Centrálna zóna, ktorá je jasne definovaná uzavretou účelovou komunikáciou, zahŕňa rodinné aj bytové domy, pričom bytovky sú umiestnené v spodnej časti, v priamej väzbe na námestíčko. Mohutnejší objem domov tvorí pevný chrbát smerom k  hlavnému verejnému priestoru v území.

Realizovaná prvá etapa výstavby zahŕňa 21 rodinných domov v zóne pri námestíčku. Druhá etapa s 25 domami je aktuálne vo  fáze výberu zhotoviteľa. V harmonograme projektových príprav a ďalšej výstavby nasleduje zóna bytových domov a ďalšie zóny individuálneho rodinného bývania.

Vizualizácia zástavby
Vizualizácia zástavbyAutor: monom

Architektúra

“Stavby jednoduché v objemu i detailu, v souladu s racionální vesnickou výstavbou i se zadáním investora. Architektura je racionální, skromná. Bohaté jsou zejména prostory mezi domy, veřejné i poloveřejné plochy,” opisujú základné tézy konceptu architekti z pražského ateliéru monom.
Priestorové riešenie sa dokáže prispôsobiť potrebám rodín s deťmi, aktívnych penzistov aj slobodných športovcov.

Priestorová scháma
Priestorová schámaAutor: monom
Pôdorys prízemia
Pôdorys prízemiaAutor: monom
Pôdorys poschodia
Pôdorys poschodiaAutor: monom
Pôdorys strechy
Pôdorys strechyAutor: monom

Zóna I.

Urbanizmus

Rodinné domy v zóne I. (prvá etapa) sú navrhnuté ako variácie na radový dom. Okolo spoločného vstupného priestoru sú zoskupené vždy tri objekty.

Jeden model využíva umiestnenie jednotiek vedľa seba, s priestormi na prechod do záhrady. Odsunutím strednej jednotky ďalej od uličnej čiary vzniká spoločný vstupný dvor, prechod medzi verejným a súkromným svetom. Dvorček je doplnený o spoločný záhradný domček, rozdelený na kóje pre jednotlivé domácnosti. Tento objem zároveň oddeľuje domy od námestíčka a zabezpečuje intimitu vstupného priestoru. V zadnej časti má každá jednotka súkromnú terasu s výhľadom do záhrady a krajiny.

V druhom modeli sú rodinné domy usporiadané za sebou. Terasy a rozsiahle presklené plochy, orientované do záhrady, smerujú na juh a sever. Umiestnením jednotiek za sebou vznikli medzi skupinami domov poloverejné priestory -  ulice, ktoré slúžia ako vstup a parkovanie. Cieľom architektov bolo zároveň narušenie kompaktnej uličnej línie a rozšírenie palety verejných a poloverejných priestorov medzi objektmi.

Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings

Architektúra

Objekty majú sedlové strechy so sklonom 45° bez presahov, ich veľké presklené steny obývacích miestností sú buď v štíte alebo v pozdĺžnej stene, podľa pozície domu v rámci bloku. Taktiež vstupy do objektov môžu byť zo štítu alebo z pozdĺžnej steny. Domy sa navzájom líšia rôznym umiestnením a veľkosťou otvorov vo fasádach.

Pozdĺžny variant jednotiek je vždy o meter vyšší, aby bolo možné na poschodí do pozdĺžnych stien umiestniť štandardné okná. Štítový variant je nižší a okná izieb sú vždy v štíte.

Svetlosivé fasády, strechy, klampiarske prvky a taktiež rámy zasklenia v súlade s autorským zámerom zjednocujú povrchy do konzistentného celku. Ľahké presklené striešky nad vstupmi kryjú celopresklené dvere s antracitovými rámami. 

Hlavné objekty dopĺňajú drobné stavby (záhradné sklady, deliace steny medzi terasami, brány a oplotenia, prístrešky parkovacích miest, prístrešky na smetné nádoby a poštové schránky). Svetlosivú  farbu dopĺňa drevo a antracitové prvky.

Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings

Stavebné a materiálové riešenie

Múry, založené na základových pásoch, sú murované z keramických tvaroviek hrúbky 240 mm a zateplené 200 mm fasádnym polystyrénom. Vnútorné priečky sú taktiež murované. Nosnú oceľobetónovú konštrukciu stropu z prefabrikovaných panelov hrúbky 200 mm, dopĺňa okolo schodiska výmena s pozdĺžnymi panelmi hrubými 265 mm. Architekti sa rozhodli použiť prefabrikované schodiská. Všetky objekty majú sedlové strechy. Pri vyšších strechách dopĺňajú hambálkovú sústavu klieštiny v úrovni koruny obvodového muriva. Zateplenie strechy s trapézovou krytinou má hrúbku 320 mm. Niektoré miestnosti v podkroví majú strešné okná, strecha má skryté zaatikové žľaby a dažďové zvody integrované v zateplení. Prístrešok pre autá má rovnakú krytinu ako rodinné domy. 

Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings

TZB

Objekty rodinných domov sú napojené na rozvody vody zásobované vrtmi. Dažďová voda prúdi buď do vsaku pred objektmi (tam, kde to hydrogeologické podmienky dovolia), alebo priamo do dažďovej kanalizácie na ulici a tou do retenčnej nádrže, alebo potrubím do jazier pri námestíčku. Odtiaľ je prebytočná voda zvedená do vsaku pod budúcou parkovacou plochou. Zdrojom vykurovania desiatich rodinných domov je tepelné čerpadlo vzduch - voda s integrovaným elektrokotlom, zvyšné objekty sú vykurované elektrickými vykurovacími fóliami. Vonkajšie jednotky TČ sú osadené v záhradných domčekoch. Ohrev TÚV je riešený buď elektrickým zásobníkom s objemom 190 l vstavaným do vnútornej jednotky TČ alebo samostatným 160 l bojlerom (vo variante s elektrickým podlahovým vykurovaním).  

Jazero je cez sedimentačnú šachtu plnené dažďovou vodou zo striech deviatich domov, prepad z jazera je zvedený do vsakovacej nádrže na námestíčku.

Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings
Foto: Alex shoots Buildings

Podklady: monom
Fotografie: Alex Shoots Buildings

Poloha diela

Ing. arch. Michal Bernart
Ing. arch. Jan Bradáč
Ing. arch. Igor Hobza

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím