Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. apríl 2023
2
2779

Mestský park v Karlovej Vsi

Cesta k lepšiemu využívaniu verejného priestoru.
Mestský park v Karlovej Vsi
Autori: Ing. arch. Eva Wernerová, Ing. Dávid Grega, Ing. Ivana CitarováSpolupráca: Ing. arch. Tomáš Pozdech (návrh skateparku a prvkov drobnej architektúry)Podlažná plocha: 4570 m2Adresa: Karloveská , Bratislava – mestská časť Karlova Ves, SlovenskoPublikované: 5. apríl 2023

Multifunkčný park, ktorý vznikol v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves podľa návrhu kolektívu AWE ATELIER  vytvára priestor pre oddych a aktívne trávenie voľného času. "Kúsok zelene", ktorý sa snažili autori izolovať od rušného prostredia, integruje v centrálnej osi športoviská pre dynamicky sa rozvíjajúce aktivity, ktoré v zóne doposiaľ chýbali. Koncept priestoru pre široké spektrum návštevníkov podporuje realizácia racionálne navrhnutých oddychových zón. Dôležitým aspektom projektu je snaha architektov o vytvorenie biodiverzity v území a retencia zrážkovej vody v území.

Foto: Tomáš Manina
Situácia
SituáciaAutor: AWE ATELIER

Realizáciu bližšie predstavia autori:

Riešené územie sa nachádza v Bratislave - mestskej časti Karlova Ves. Užívateľom sme sa snažili priniesť najmä komplexný, funkčný a kompozične atraktívny priestor určený pre pohybové aktivity a šport. Takéto zázemie v mestskej časti doposiaľ chýbalo.

Navonok ideálny voľný priestor autorov však ukrýval výrazné obmedzenia. Hustá sieť podzemných vedení inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem nás nútila vymyslieť koncept, ktorý napriek týmto obmedzeniam bude plnohodnotne spĺňať aspekty športového parku. Cieľom však nebolo osloviť len tínedžerov, ale aj okoloidúcich všetkých vekových kategórií, ktorí si tu môžu posedieť, prechádzať alebo aktívne relaxovať.

Nakoľko je park situovaný pozdĺž rušnej cestnej komunikácie - Karloveskej ulice, bolo výzvou vymyslieť dostatočnú vizuálnu, akustickú či hygienickú izoláciu priestoru rušného dopravného ťahu. Tieto negatívne vplyvy čiastočne eliminujú línie živých plotov a tiež pôvodné čerešňové stromoradie.

Po rozkresľovaní, dôkladnom analyzovaní priestoru a akceptovaní požiadaviek zadávateľa sme dospeli k finálnemu konceptu. Ten člení priestor na vstupnú - reprezentatívnu promenádu parku pod stromoradím okrasných čerešní, aktívnu centrálnu plochu určenú pre športové aktivity, detskú zónu a na plochu dažďovej záhrady podporujúcu zachytávanie klimatických zrážok v území.

Promenádu od negatívnych vplyvov komunikácie čiastočne izolujú dve línie tvarovaných živých plotov. Promenáda ponúka návštevníkom priestor na stretnutie a pasívny oddych pod korunami stromov. V rámci promenády sme akceptovali už vysadenú čerešňovú alej, ktorej stromy boli darom od japonského veľvyslanectva, čo zdôrazňuje pamätná tabuľa v centrálnej polohe. Atmosféru v tejto časti dotvárajú líniové kvitnúce záhony zložené z trvaliek a okrasných tráv.

Druhá línia radu živého plotu je perforovaná, s možnosťou prechodu do aktívnej časti parku. Tá je určená pre  športové aktivity ako crossfit, parkour, stolný tenis, alebo skatepark. V parku je pre loptové hry a rôzne druhy skupinových cvičení (skupinové tréningy, joga, pilates a iné) vyčlenená rozptylová trávnatá plocha. Nosné športové aktivity sú situované do priestoru s dopadovými plochami kruhového pôdorysu v odtieňoch žltej farby. Výber farebného riešenia povrchov a prvkov usiluje o zjednotenie prírodných a športových prvkov v urbánnom prostredí.

Aktívnu centrálnu časť parku ohraničuje okruh bežeckej dráhy. Pre sledovanie aktivít a diania v parku slúži menšia drevená tribúna na okraji parku. Pre zachovanie priehľadov a pocitu bezpečnosti sú v území vysadené vysokokmenné formy platanov, dubov a jaseňov, ktoré po zmohutnení korún ponúknu počas horúcich slnečných dní žiaduci tieň.

Športové aktivity vymedzujú kruhové plochy so segmentami krovitých strihaných živých plotov. Park ponúka v malej miere priestor aj detským návštevníkom, ktorí sa môžu hrať na terénnych modeláciách z gumených či trávnatých povrchov, šmykľavke, alebo prejsť cez tunel osadený v terénnej modelácii. Súčasťou realizácie bolo tiež vybudovanie servisného domčeka, ktorý slúži ako technické zázemie parku so sociálnym zariadením. Do parku je možné vstúpiť aj s mobilným gastro prostriedkom, ponúkajúcim teplé nápoje či jedlá formou rýchleho občerstvenia.

Ekologický aspekt parku spočíva, hlavne v myšlienke podpory efektívneho hospodárenia s dažďovými vodami. Pôvodný odvodňovací kanál prechádzajúci okrajom priestoru, odvádzal zrážky z územia. Nová výsadba na svahoch spadajúcich ku kanálu prispieva k zadržaniu zrážkovej vody v území. Na retenčnej ploche sú navrhnuté rastlinné druhy zvládajúce sezónne sucho, ale zároveň aj možné návalové zrážky.

Medzi rastlinnými druhmi na ploche dažďovej záhrady nájdeme aj druhy produkujúce plody a bobuľoviny, atraktívne pre vtáctvo a drobné živočíchy. Veríme, že novovzniknutý multifunkčný športový park sa stane obľúbeným a navštevovaným miestom v hlavnom meste a že si v ňom nájdu priestor všetky vekové kategórie.

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Schematický rez dažďovou záhradou
Schematický rez dažďovou záhradouAutor: AWE ATELIER
Skica - servisný domček
Skica - servisný domčekAutor: AWE ATELIER
Skica - tribúna
Skica - tribúnaAutor: AWE ATELIER

Pôvodná podoba územia:

Pôvodná podoba územia
Pôvodná podoba územiaFoto: archív autorov

Vizualizácie:

Vizualizácia: MIB
Vizualizácia: MIB
Fotografia autorov - zľava: Eva Wernerová, Ivana Citarová a David Grega
Fotografia autorov - zľava: Eva Wernerová, Ivana Citarová a David GregaFoto: archív autorov

Použité materiály a riešenia:
Súčasťou projektu bolo vybavenie priestoru funkčným a estetickým mobiliárom mmcité .

Podklady: AWE ATELIER
Fotografie: Tomáš Manina, MIB a archív autorov.

Poloha diela

Ing. arch. Eva Wernerová
Ing. Dávid Grega
Ing. Ivana Citarová

Súvisiace články

mmcité skSKVážime si naše mestá
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím