Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. máj 2017
0
1279

Jatka Ostrava - Galerie Plato, výsledky architektonickej súťaže a predstavenie návrhov

Prinášame výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže na konverziu bývalých jatiek v Ostrave pre účely galérie Plato Ostrava.
Jatka Ostrava - Galerie Plato, výsledky architektonickej súťaže a predstavenie návrhov

Dňa 3. februára 2017 bola vyhlásená medzinárodná architektonická súťaž na konverziu bývalých jatiek v Ostrave. Predmetom súťaže bol návrh architektonického riešenia rekonštrukcie/rekonverzie objektu bývalých jatiek vrátane prístavieb pre novú funkciu.

Veľmi zaujímavá je aj silná účasť slovenských kolektívov - s kvalitnými návrhmi a dobrým umiestnením.

V prvom kole súťaže mimoriadna rada mesta Ostravy rozhodla o desiatich ateliéroch, ktoré boli vyzvané do súťaže na rekonštrukciu historickej budovy jatiek pre účely galérie. Ateliéry boli vyberané na základe zasadania mimoriadnej rady mesta alebo na základe predložených portfólií. Do druhého kola boli vyzvané aj 3 slovenské ateliéry.

Do súťaže bolo nakoniec odovzdaných 8 návrhov. Účasť v súťaži bola honorovaná. Každý z 8 účastníkov obdrží čiastku 75.000 Kč na režijné náklady.

O výsledkoch súťaže dňa 25. apríla 2017 rozhodovala porota v zložení:

Tomáš Macura
Lukáš Semerák
Marek Pokorný
Pavla Melková
Zdeněk Fránek
Pavol Paňák
Ivan Reimann

O výsledkoch rozhodla porota nasledovne:

1. cena: 700.000,- Kč

Návrh č. 2 - Petr Hájek ARCHITEKTI, Praha

Hodnotenie poroty:

Urbanismus návrhu je elementární a jednoduchými prostředky minimálním způsobem vymezuje areál vůči okolnímu prostoru, zároveň ho ale dostatečným způsobem otevírá do navazujícího veřejného prostoru města a propojuje ho s ním.

Řešení historických budov je přiměřené, vzhledem ke konceptu vytvoření co nejvelkorysejších otevřených a navzájem propojených prostor a současné potřebě umístění nezbytného zázemí. Umístění zázemí do stávajících budov na jedné straně omezuje míru velkorysosti vnitřních prostor, na druhé straně je maximálně úsporné z ekonomického hlediska.

Architektonické řešení vnáší díky vložení mezzo měřítka nově vložených či otevřených prostor (Bílá věž a auditorium s mobilní střechou) zajímavý prostorový a orientační moment.

Architektonické zásahy a novotvary bude nutné prověřit v kontextu památkové ochrany, zejména konstrukční realizovatelnosti a vztahu bílé věže k historickému prostoru pod ní.

Návrh pojímá koncepci osvětlení opět technicistním způsobem, ale nabízí velkou šíři výstavních možností v interiéru i exteriéru s vědomím (nabídkou) rozdílných světelných podmínek. Výjimkou je návrh věže, jehož integrální součástí je i koncepce osvětlení. V této koncepci bude třeba detailněji řešit regulaci světelných podmínek (clonění, stínění) v průběhu dne.  

2. cena: 350.000,- Kč 

Návrh č. 5 - ZEROZERO, Prešov

Hodnotenie poroty:

Návrh se prioritně soustřeďuje na urbanismus místa a jeho začlenění do okolí. Správně formuluje potřebu určitého prostorového vymezení areálu, jako identifikaci a zakotvení v nepevné okolní struktuře města. Tuto myšlenku však dotahuje do extrému víceméně do sebe uzavřeného objektu, uzavřeného vůči okolnímu městu. Tato uzavřenost je v rozporu s představou funkčního a jí odpovídajícího prostorového otevření galerie a její propojení s veřejným prostorem města a zároveň i určitou flexibilitou možné proměny rozsahu areálu do budoucna.

Architektonické řešení je vysoce kultivované a vytváří kvalitní a zajímavé venkovní i vnitřní prostory galerie.

Řešení historického objektu je adekvátní. Velkorysost vyprázdněných prostor, umožněná vymístěním zázemí do novostaveb, je vhodná jak pro prezentaci atraktivity historické substance, tak pro sledovaný galerijní záměr.

Z 8 zaslaných návrhů jen návrh č. 5 věnoval pozornost otázce stavebních a investičních nákladů.

Z hlediska ekonomiky projektu je zajímavý potenciál novostaveb po obvodu areálu. V případě, že v příštích letech budou objekty sloužit jako kulturní centrum, je zde možnost část novostaveb komerčně pronajmout za tržní nájmy, zatímco druhá část bude sloužit zázemí historické budovy. Tím by se dal generovat příjem pro město, ze kterého by se mohla financovat pravděpodobně poměrně drahá rekonstrukce historické budovy. V případě, že by z jakýchkoliv důvodů kulturní centrum v budoucnosti omezilo nebo zakončilo svoji činnost, pak by novostavby (pokud možno fyzicky otevřenější ke svému okolí) a historická budova mohly mít program v doméně tzv. "Retail led mixed-use" městských funkcí, který by byl velkým přínosem k zesílení atraktivity a ekonomického života městské části.

Z pohledu koncepce osvětlení návrh pracuje s rozdílností jednotlivých prostorů a s diferenciovaným přístupem, který dává příslib další hlubší práce se světlem v rámci limitů stávající budovy.

3. cena: 250.000,- Kč

Návrh č. 8 - KWK Promes, arch. Robert Konieczny, Katowice

Hodnotenie poroty:

Autoři projektu nechtějí silná poškození a změny památkově chráněného komplexu jatek ani rekonstrukcí vymazat a vrátit do původního stavu a ani je tématizovat moderním tvaroslovím. Fasády objektu sice rekonstruují, ale na místech později vybouraných velkých otvorů fasády doplňují pohyblivými betonovými odlitky zmizelých částí budov. Těmito zásahy „zcizují“ průmyslovou historickou architekturu, poukazují na nové užití budov a proměňují budovy nyní umístěné na betonové ploše na „sochařský“ objekt. Pohyblivé veliké betonové stěny zasazené do fasád zároveň umožňují prostorově propojit vnější a vnitřní prostory a pohybem těchto elementů měnit orientaci budovy.

Silná koncepce projektu byla porotou rozpoznána a oceněna, ale také kontroverzně diskutována. Minimalistická koncepce vzbuzuje mnoho pochyb, které projekt není schopen vyvrátit: jakým způsobem mají být betonové stěny konstruovány a pohybovány, jak bude zajištěno vhodné klima uvnitř budov či přiměřeně fungující vstupy, jsou historické citáty vhodné jako poukaz na současné umění?

Projekt má silnou vůdčí ideu, ale ve větším aspektu zůstává na koncepční, skoro diagramatické rovině. Ačkoliv by bylo dispoziční řešení s několika změnami realizovatelné (umístění skladů, doplnění zásobování apod.) nedovedl porotu přesvědčit, že by byl bez podstatných změn na předložené koncepci realizovatelný.

Zajímavý způsob otevření výstavního prostoru do exteriéru nabízející i netradiční přístup práce s denním světlem na pomezí interiéru a exteriéru, který ale není k návrhu zmíněn. Koncepce osvětlení je vyjádřena klasickými technickými prostředky.

Zvyšné súťažné návrhy predstavujeme podľa priradeného poradového čísla.

Súťažný návrh č. 1

McCullough Mulvin Architects, Dublin

Hodnotenie poroty:

Návrh číslo 1 velmi logicky reaguje nejen na vlastní zadání, tedy řeší všechny podstatné funkcionality pro využití objektu jako zázemí galerie současného umění. Přesto projekt rovněž bere v úvahu možné budoucí rozšiřování instituce zřetelným navržením míst, kde lze ještě ke stávajícímu objektu dostavět případné další „pavilony“ dle budoucích potřeb a možností galerie. Je nutné ocenit, že základní potřeby instituce řeší projekt bez doplňkových dostaveb pro umístěn vlastních funkcí zajišťujících chod a potřeby galerie. Zmínku zaslouží i fakt, že návrh řeší obslužnost a potřeby úložných prostor velmi diskrétně a s ohledem na vlastní provoz. Nicméně aby dosáhl těchto efektů, uzpůsobuje logiku prostorového uspořádání navržením dvou základních komunikačních tras, podél nichž jsou distribuovány konkrétní prostory: galerie, auditorium a prostory pro veřejnost. Ruší tak podstatnou charakteristiku původního objektu jako aditivní sestavy jednotlivých „pavilonů“. Nový prvek, který se propisuje do celkové morfologie stavby, je vyhlídková věž, jejíž potřebnost a vizuální podoba jsou ovšem problematické a nedodávají řešení na přesvědčivosti. Rovněž navrhované materiály, jimiž by se řešily vlastní stavební úpravy vnitřku (ocel, sklo) jsou diskutabilní vzhledem k možnému vyznění rekonstrukce. Velmi dobré řešení nástupu a průchodnosti objektu pak problematizuje poměrně komplikované členění venkovních ploch.

Súťažný návrh č. 3

GUTGUT, Bratislava

Hodnotenie poroty:

Autoři tohoto návrhu vrací tvář objektu do původního stavu tak, aby vynikla původní architektura objektu. Bohužel chybí původní dřevěná věžička chladící věže důležitá pro siluetu objektu. V dispozičním řešení nevyužívá prostorové danosti stávajícího objektu.

Urbanistické řešení neumožňuje volný přechod umění do města. Ze západní strany je objekt galerie uzavřen novým objektem, který vytváří úzký vstupní prostor. Ze strany východní je vstup do galerie řešen pouze na jižním rohu, a naopak exponovaná severní část objektu je věnovaná skladu a zásobování. K tomuto východnímu předprostoru se galerie staví zády. Historický objekt nekomunikuje s okolím a je uzavřen do sebe.

Koncepce osvětlení výstavních prostoru spočívá v aplikací technických prostředků pro zajištění osvětlení. Ryze technické řešení bez náznaku obecnější koncepce a práce se světlem. 

Súťažný návrh č. 4

PLURAL, Bratislava

Hodnotenie poroty:

Návrh vychází ze záměru uspořádat galerii Plato jako „Dům dvou tváří“ s důrazem na dvojí charakter stavby:

Směrem k centru se obrací veřejným prostorem s hlavním nástupem, parkovištěm a alejí, na opačnou stranu, směrem k ul. Porážkové, situuje rozměrnou halu pro výstavy umožňující její alternativní využití. Tento koncept zdůrazňuje možnost přizpůsobit obnovu památky konkrétním požadavkům. Zdůrazňuje, že záměrem autorů není nostalgický postoj a idealizace, ale naopak – její neukončenost.

Způsob navrženého řešení však dle poroty nenaplňuje zmíněné cíle záměru. Hala sice uvolňuje vnitřní prostory, zároveň však nežádoucím způsobem potlačuje historickou stavbu.

Koncepce osvětlení výstavních prostoru spočívá v aplikací technických prostředků pro zajištění osvětlení. Ryze technické řešení bez náznaku obecnější koncepce a práce se světlem. 

Súťažný návrh č. 6

RadaArchitekti, Brno

Hodnotenie poroty:

Otevřené prostranství vůči Porážkové ulici i z východní strany hodně reagují na urbánní kontext i funkci galerie. Stylizované zdůraznění vstupní linie v ose historické věže i některé další exteriérové úpravy nejsou vhodné. Dispoziční rozvrh je v zásadě vyhovující, problémovým se jeví nový, investičně náročný objekt administrativy a skladu. Atmosféra vnitřních prostorů galerie je předdefinována dnes obvyklou designerskou manýrou přestaveb bývalého industriálu. Toto protiřečí očekávanému charakteru prostorů takovéto galerie a její otevřenosti vůči podobám její budoucích programů.

Koncepce osvětlení výstavních prostoru spočívá v aplikací technických prostředků pro zajištění osvětlení. Ryze technické řešení bez náznaku obecnější koncepce a práce se světlem. 

Súťažný návrh č. 7

Ing. arch. Josef Kiszka, Havířov

Hodnotenie poroty:

Základní črty návrhu z hlediska urbánního kontextu jsou správně rozvrženy – otevřená prostranství z obou stran objektu, situace hlavního vstupu apod. Kompaktní zeleň s travnatou plochou podvazuje variabilitu užívání plochy z východní strany. Vnitřní dispozičně-prostorový rozvrh je vcelku optimální a logický. Problémové se jeví rozsáhlé většinou transparentní nadstavby střešní krajiny a investičně náročný objem administrativy a depozitáře.

Snaha o propracovanější způsob práce s denním světlem ve výstavních prostorách z pohledu vytvářeného světelného prostředí i jeho kontroly.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím