Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. august 2017
0
3095

Južné mesto, zóna A3 - štúdia obytného komplexu

Rezidenčný projekt ateliéru GutGut. Vstup do vyzvanej developerskej súťaže na návrh obytnej zóny na južnej hranici Petržalky.
Južné mesto, zóna A3 - štúdia obytného komplexu
Ateliér: Marko & Placemakers, GutgutAutori: Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch Ivan Príkopský, Ing. arch Tomáš Szőke, Igor MarkoPodlažná plocha: 56500m2Návrh: 2017 - 2017Adresa: Zuzany Chalupovej , Bratislava, Petržalka, SlovenskoPublikované: 6. august 2017

Popis koncepčných východísk návrhu 

Kvalitná a plnohodnotná obsahová ponuka mestského bývania sú hlavnými kritériami architektonicko-urbanistického riešenia novej mikroštvrte v lokalite Južné Mesto. Vytváranie nového mesta a miesta je v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej lokalite na okraji mesta vždy komplikovanou úlohou, ktorá nie je len priestorovým cvičením. 

Návrh rieši niekoľko výziev súčasne. V prvom rade prepája rozdielne prostredia a zároveň vytvára samostatne fungujúci rezidenčný súbor. Obytný priestor chápeme ako integrovaný organizmus, ktorého hlavnou pridanou hodnotou je veľkoryso riešený verejný priestor, ktorý nie je v tomto prípade priestorovou výplňou, ale priestor vytvárajúci novú charakterovou identitu a budúcu značku lokality. Maximalizovanie tejto hodnoty bývania determinovalo kompozičné zahustenie zástavby do troch rozdielne tvarovaných a otvorených obytných súborov.

Koncept - Redukcia zastavanej plochy, postupné koncentrovanie zástavby, posilnenie mierky a obsahu plávajúcej krajiny.
Koncept - Redukcia zastavanej plochy, postupné koncentrovanie zástavby, posilnenie mierky a obsahu plávajúcej krajiny.
Ideové skice - vstup do mesta a bývanie v krajine
Ideové skice - vstup do mesta a bývanie v krajine

Každý zo súborov obsahuje dve výškové vežové budovy, ktoré umožňujú kombinovanú skladbu bytov a nerušené panoramatické výhľady. Pohľadová diverzita okolitej štruktúry je v tomto prípade zaujímavým kvalitatívnym faktorom. Navrhované vežové riešenie v lokalite a bývanie tejto typológie je v blízkom vizuálnom a fyzickom kontakte s rôznorodým pôvodným a novovznikajúcim rezidenčným prostredím a zároveň bude súčasťou extravilánu, otvorenej scénickej prírodnej štruktúry veľkej mierky. V kombinácii týchto urbanistických faktorov je riešenie kontextuálne a zároveň formou individualistické a obsahom autonómne. Minimalistická a výrazná kompozícia budov je vyvážená plávajúcou parkovou krajinou.

Vizualizácie - ďiaľková identifikácia územia a panoramatické výhľady
Vizualizácie - ďiaľková identifikácia územia a panoramatické výhľady

Exteriér je koncepčne rozdelený do štyroch funkčných častí:

1. Izolačný lesopark (od Panónskej cesty)
2. Rezidenčné, komunitné priestory, vnútrobloky a záhrady (tri obytné súbory)
3. Verejný mestský park s funkčnými ‘izbami’ (športoviská, ihriská, lúky, mikro-námestia... )
4. Zelené strechy. Strešné privátne záhrady

Ukotvenie jednotlivých objektových súborov do prostredia kontinuálneho parku je riešené v kombinácii s aktívnym parterom, ktorý vytvára potrebnú funkčnú a priestorovú rozmanitosť a pestrosť.

Skica: parková slučka - sekvenčné radenie exteriérových izieb
Skica: parková slučka - sekvenčné radenie exteriérových izieb

Centrálnym motívom parku je organicky tvarovaná podnož stredového súboru vo forme dramatickej topologickej vlny, ktorá je novou krajinárskou dominantou. V prevažne rovinatej lokalite je výrazným a identifikačným elementom. Riešenie zároveň absorbuje veľký objem garáže, čím umožňuje centrálnu priechodnosť lokalitou a prepája aktívne priestory zvyšných dvoch obytných súborov.

Tieto priestory tvoria charakterové mikro-námestia v priestorovom predĺžení s multifunkčnými vnútroblokmi. Námestia sú lineárne a sekvenčne prepojené rôznorodými priestormi ‘izbami’ aktívnej a pasívnej rekreácie. Verejný priestor je komponovaný organicky a ponúka viaceré funkčné kombinácie. Tieto funkcie môžu byť posilnené pavilónovou architektúrou malej mierky. Veľkorysá parková krajina inkluzívneho charakteru je doplnená intímnymi komunitnými a privátnymi priestormi a je prirodzeným predĺžením moderného obytného priestoru, ktorý má spoločenský a komunitný charakter. Návrh exteriéru ju postavený tak, aby prirodzene rozvíjal celosezónne aktivity, a aby sa časom mohol rozvíjať a adaptovať podľa potrieb užívateľov.

Skice verejného priestoru
Skice verejného priestoru
Skice: spojenie neformálnej organickej krajinny s formálnou výrazovo silnou architektúrou
Skice: spojenie neformálnej organickej krajinny s formálnou výrazovo silnou architektúrou

Architektonicko-stavebné riešenie

Objektové súbory pozostávajú z troch blokov. Blok „Fórum“- Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú garážové stánia, ktoré sú v časti doplnené o prenajímateľné plochy - retail. Tieto prevádzky sú smerované tak, aby slúžili aktivitám v území. Vstup do jednotlivých vežových domov je z úrovne prvého nadzemného podlažia. 3 nadzemné podlažie je tvorené komunitnými aktivitami pre daný bytovy dom a zároveň sa tu nachádzajú priestory pre skladové kobky obyvateľov bloku. Strechu nad 2.NP vhodne vypĺňajú rezidenčné priestrori, zelené strechy, privátne záhrady patriace obyvateľom. 4. až 22.nadzemné podlažie tvorí bývanie. Vnútroblok, tzv.fórum aktivizuje, otvára a ukotvuje blok smerom do lineárneho parku.

Blok „Slnečný kopec“- Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú garážové stánia, ktoré sú radené s polpodlažným posunom. Prenajímateľné plochy umiestňujeme do úrovne 3.NP, na zelený kopec. Tieto prevádzky sú smerované tak, aby slúžili aktivitám v území. Vstup do jednotlivých vežových domov je z úrovne prvého nadzemného podlažia. 3 nadzemné podlažie je tvorené komunitnými aktivitami pre daný blok a zároveň sa tu nachádzajú priestory pre skladové kobky obyvateľov bloku. Strechu nad 2.NP zapĺňame centrálnym motívom parku - organicky tvarovaná podnož stredového súboru vo forme dramatickej topologickej vlny, ktorá je novou krajinárskou dominantou. Nachádza sa tu verejný priestor, komponovaný organick, ktorý ponúka viaceré funkčné kombinácie.

Blok „Lodžia“- Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú garážové stánia, ktoré sú v časti doplnené o prenajímateľné plochy. Tieto prevádzky sú smerované tak, aby slúžili aktivitám v území. Vstup do jednotlivých vežových domov je z úrovne prvého nadzemného podlažia. 3 nadzemné podlažie je tvorené verejnými aktivitami veľkolepá parková krajina. Vo vežiach pre daný blok sa nachádzajú priestory pre skladové kobky obyvateľov bloku. Strechu nad 2.NP vhodne vypĺňajú rezidenčné priestrory, zelené strechy, privátne záhrady patriace obyvateľom. 4. až 22.nadzemné podlažie tvorí bývanie. Vnútroblok, tzv. vysunutá lodžia aktivizuje parter, ktorý vytvára potrebnú funkčnú a priestorovú rozmanitosť a pestrosť, striedanie komerčných a komunitných funkcií (materská školka, domov dôchodcov). od/západ. To nám umožňuje vytvoriť jednostranne orientované byty.

Situácia širších vzťahov
Situácia širších vzťahov
Dopravná situácia širších vzťahov
Dopravná situácia širších vzťahov
Situácia užších vzťahov
Situácia užších vzťahov
Pôdorys 2. PP
Pôdorys 2. PP
Dopravná situácia užších vzťahov - pôdorys 1. PP
Dopravná situácia užších vzťahov - pôdorys 1. PP
Pôdorys parteru
Pôdorys parteru
Pôdorys typického podlažia
Pôdorys typického podlažia

Skladba bytov

V území sú zastúpené bodové domy. Na jedno jadro tak pripadá 10 bytových jednotiek, ktoré percentuálne napĺňajú požadovaný veľkostný mix bytov. Na východnú a západnú fasádu sú situované jedno a dvojizbové jednostranne orientované byty, v koncových (rohových) polohách sekcií sú situované trojizbové a štvorizbové rohové byty. Všetky byty vychádzajú z konštrukčného systému preberajúceho modul podzemných garáží. Sú modulovateľné a dajú sa spájať príp. rozdeľovať do menších sekcií. Vieme tak docieliť prípadne variovať požadovaný mix bytov.

Dispozície typického podlažia
Dispozície typického podlažia
Rezy územím
Rezy územím
Rez/pohľad územím
Rez/pohľad územím
Detail rezu
Detail rezu

Etapizácia výstavby

Objektové súbory pozostávajú z troch blokov - celkov, čo umožňuje primeranú etapizáciu výstavby. Jedna obytná veža pozostáva z cca 190 bytových jednotiek, každý blok má dve veže, tým pádom v jednej etape výstavby je možné postaviť cca 190 - 333 bytov. Navrhujeme etapizáciu v nasledovných fázach (zľava do prava):
1. Blok „Fórum“ 561 bytových jednotiek 2. Blok „Slnečný kopec“ 380 bytových jednotiek 3. Blok „Loggia“ 560 bytových jednotiek.

Etapizácia návrhu
Etapizácia návrhu
Schéma navrhovaných funkcií
Schéma navrhovaných funkcií
Schéma zelene v území
Schéma zelene v území
Vizualizácia: športové plochy vo verejnom mestskom parku
Vizualizácia: športové plochy vo verejnom mestskom parku
Vizualizácia: jazierko s pohľadom an zvlnenú krajinu slnečného kopca
Vizualizácia: jazierko s pohľadom an zvlnenú krajinu slnečného kopca
Vizualizácia: lineárne námestie pred obytným súborom fórum
Vizualizácia: lineárne námestie pred obytným súborom fórum
Vizualizácia: spontánny komunitný priestor ako centrálny priestor obytného súboru
Vizualizácia: spontánny komunitný priestor ako centrálny priestor obytného súboru

Podklady: GutGut

Poloha diela

Ing. arch. Štefan Polakovič
Ing. arch. Lukáš Kordík
Ing. arch Ivan Príkopský
Ing. arch Tomáš Szőke
Igor Marko

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím