Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. september 2021
0
2726

Rekonštrukcia Paláca Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky, Bratislava

Fénix na Hlavnom námestí.
Rekonštrukcia Paláca Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky, Bratislava
Autori: MOROCZ_TACOVSKY (autori projektu), Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Adrian Mórocz, Ing. arch. Matej Honišek (HIP), Ing. arch. Gabriel Hartl, Ing. Marek Kováčik, Ing. Dávid Bies, Ing. Martina Kravcová, ČECHVALA ARCITECTS (autori architektonického konceptu), Ing. arch. Tomáš Čechvala, Ing. arch. Katarína Šoltýsová, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. Stanislav KomárInvestor: VIG Offices , s.r.o.Návrh: 2018 - 2020Realizácia: 2020 - 2021Adresa: Hlavné námestie 5, Bratislava - Staré mesto, SlovenskoPublikované: 22. október 2021

Secesný palác v najužšom centre Starého Mesta, hovorovo známy ako Roland, sa dočkal dôslednej rekonštrukcie. Na jej počiatku stál požiar na vianočných trhoch v závere roku 2018, kedy plamene poškodili nielen fasádu, ale tiež priestory kaviarne na prízemí a interiéry na vyšších podlažiach.

Spolupráca s pamiatkarmi, náročné reštaurátorské práce a realizácia replík nenávratne poškodených prvkov prinavrátili budove pôvodný lesk. Objekt a dispozíciu architekti očistili od nánosov doby a do priestorov pamiatkovo chráneného objektu dôsledne integrovali technickú infraštruktúru, ktorá umožnila vytvoriť kvalitné pracovné prostredie. Rekonštrukcia odstraňuje najmä historizujúce výrazové nánosy z rekonštrukcií realizovaných v rokoch 1986 a 1999. Dôležitou zmenou, vyplývajúcou z architektonického konceptu je otvorenie partra do námestia a sprístupnenie hlavného nádvoria pre verejnosť.

Foto: Pavel Kudiváni

Slovo autorov Morocz_Tacovsky:

Navrhovať rekonštrukciu objektu so štatútom národnej kultúrnej pamiatky je poctou pre každého architekta. K návrhu rekonštrukcie objektu Paláca Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky sme ako kolektív architektov a projektantov pristupovali s veľkým rešpektom a úctou. 

Je potrebné podotknúť, že akýkoľvek zásah do objektu so štatútom NKP je vedený pod drobnohľadom pamiatkového úradu, kritickej laickej i odbornej verejnosti a v neposlednom rade samotného investora. 

Preto sme pri návrhu úprav dispozícii, výbere použitých materiálov a povrchových úprav postupovali v súčinnosti s pamiatkovým úradom, hľadajúc prienik medzi požiadavkami investora a našim autorským vkladom.

Hlavnou požiadavkou investora a zároveň našou víziou bolo popri zvýraznení historických kvalít objektu Paláca Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky vytvoriť moderné administratívne priestory, reflektujúce súčasné požiadavky na kvalitné užívateľské prostredie.

Parter, ktorý už v polovici 20. storočia neslúžil svojmu pôvodnému účelu (bankovníctvu), po dlhé roky využívala známa kaviareň na Hlavnom námestí. Úpravy priestorov na prízemí umožňujú návštevníkom poznať  doteraz ukrytú tvár domu a vnímať ju v novej perspektíve, typickej pre vnútorné dvory starej Bratislavy.  

Návrh ešte vo väčšej miere otvára parter do Hlavného námestia a snaží sa prepojiť verejný priestor s doposiaľ nevyužitým vnútroblokom.

Aby sme dokázali k zadaniu pristúpiť naozaj komplexne, používali sme pri každodennej práci technológiu BIM (Building information model). Táto technológia nám umožnila predvídať a do detailu vyriešiť väčšinu bežných aj špecifických komplikácií, ktoré pri výstavbe vznikajú a zapracovať moderné technologické riešenia, zvyšujúce kvalitu administratívnych priestorov v historickej budove. V projektových fázach záchrany Paláca  Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky nám 3D model poslúžil na virtuálne prezentovanie architektonickej práce všetkým zúčastnenými stranám. To umožnilo plynulý a detailný postup obnovy dôležitých historických prvkov pôvodnej architektúry. Zapracovanie technológií vzduchotechniky, chladenia a kúrenia bolo neporovnateľne čitateľnejšie a jednoduchšie na koordináciu. Technológia BIM tiež posunula naše možnosti pri modernizácii podkrovných priestorov. V koordinácii s požiadavkami pamiatkového úradu sa nám podarilo navrhnúť strešnú krajinu, rešpektujúcu  okolitý kontext a zároveň splniť dnešné normové požiadavky na plnohodnotné využitie podkrovia pre administratívne účely.

Návrh interiéru a obnovy dobových prvkov a ich zakomponovanie do obnovených častí kancelárskych priestorov, reflektuje materiálové a farebné stvárnenie priečelia budovy. Našou úlohou, v súčinnosti s pamiatkovým úradom, bolo zmapovať všetky hodnotné prvky a pripraviť ich tak pre budúce reštaurovanie alebo pre vyhotovenie verných kópií s použitím zachovaných častí. Takto sa napríklad podarilo zachovať svietidlá, kováčske umelecké prvky, pôvodné interiérové dvere, stropné reliéfy, drevené obklady,  fontánu vo vstupnej hale, alebo priestor pôvodného schodiska, vrátane výťahovej klietky, ktorá po zapracovaní nových navrhovaných riešení spĺňa požiadavky aktuálnej legislatívy. Celý interiér budovy sme sa snažili ladiť do svetlých zemitých tónov. Farebnú paletu dopĺňajú kovové dekoratívne prvky v mosadznej farbe.  

Angažovanosť všetkých zúčastnených strán a citlivý prístup s ohľadom na súčasné požiadavky, zhodnotili vklad investora a prinavrátil časť obrazu histórie miesta. Realizácia umožnila ponúknuť užívateľom administratívnej a reštauračnej časti kvalitné prenajímateľné priestory a vrátiť život do parteru. 

Pri riešení TZB v priestoroch historickej budove však neostalo nič pôvodné. Pre dosiahnutie vysokého štandardu kvality vnútorného prostredia boli kompletne vymenené všetky rozvody zdravotechniky, vykurovania, chladenia a vzduchotechniky. Pri obnove sa nám podarilo demontovať všetky kondenzačné jednotky, ktoré sa v priebehu rokov začali objavovať na fasádach a vo vnútroblokoch. Tým sme docielili čistý vzhľad fasád a nechali vyniknúť jej štruktúru a tvaroslovie, ktoré je viditeľné z hradného kopca a okolitej zástavby. Samostatné jednotky nahradil atypický interiérový VRV systém, v kombinácii so štandardným VRV systémom, umiestneným vo dvore vnútrobloku. Každý kancelársky priestor má zabezpečené užívateľom regulované vykurovanie a chladenie. Parapetné radiátory a teplovzdušné vykurovanie v parteri nahradil nový systém podlahového kúrenia. Spomínaná úprava technológie, spolu so zmenou systému vetrania, umožnila odstrániť parapety a otvoriť priečelie fasády.

 

Slovo autorov ČECHVALA ARCHITECTS:

Architektonické štúdio ČECHVALA ARCHITECTS sa podieľalo na rekonštrukcii bývalej Eskontnej a zmenárenskej banky hlavne v stupni komplexnej architektonickej štúdie.

Návrhu predchádzal adekvátny výskum v historickom a urbanistickom kontexte.

Našim záujmom nebol výrazný architektonický zásah. Naopak, očistenie a konzervácia hodnotných prvkov. Ochrana všetkých hodnotných historických prvkov v čo najväčšom rozsahu s prihliadnutím na súčasné funkčné požiadavky klienta. Fundamentom architektonického konceptu je snaha o prinavrátenie života do tejto pamiatky, programovo aj dispozične.

Návrh sa obsahovo zaoberal hlavne dvoma témami.

Z pohľadu urbanistického kontextu podporiť myšlienku prinavrátenia života do vzácnych Staromestských vnútroblokov s unikátnou atmosférou a zároveň vytvoriť priestor pre verejnosť. Nové riešenie fasády navádza návštevníkov vstúpiť cez interiér do zrevitalizovaných nádvorí. Odstránenie neadekvátnych prístavieb a hodnota miesta je vnímaná najmä v širšom kontexte historickej časti mesta. Otvorenosť vstupného podlažia stavia do kontrastu povahu ostatných úrovní.

Výraznou témou je aj koncept udržateľnosti budovy a jej nájomných priestorov. Tú má zabezpečiť aj flexibilný prístup k návrhu dispozície, tak aby budova bola schopná reagovať na budúce požiadavky. Očistenú substanciu pamiatky dopĺňajú neinvazívne vstavky interiéru. Vopred pripravené pre reflexiu funkčnej náplne, ale aj kapacitných požiadaviek aktuálnych nájomcov.

Situácia
SituáciaAutor: Morocz_Tacovsky
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PPAutor: Morocz_Tacovsky
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPAutor: Morocz_Tacovsky
Pôdorys 1. NP - mezonet
Pôdorys 1. NP - mezonetAutor: Morocz_Tacovsky
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NPAutor: MOROCZTACOVSKY
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NPAutor: Morocz_Tacovsky
Pôdorys 4. NP
Pôdorys 4. NPAutor: Morocz_Tacovsky
Pôdorys 5. NP
Pôdorys 5. NPAutor: Morocz_Tacovsky
Pôdorys 6. NP
Pôdorys 6. NPAutor: Morocz_Tacovsky
Rez A-A´
Rez A-A´Autor: Morocz_Tacovsky
Rez C-C´
Rez C-C´Autor: Morocz_Tacovsky
Pohľady
PohľadyAutor: Morocz_Tacovsky
Pohľady
PohľadyAutor: Morocz_Tacovsky
Pohľad
PohľadAutor: Morocz_Tacovsky
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Fotografia kolektívu ateliéru Morocz_Tacovsky, ktorý pracoval na projekte
Fotografia kolektívu ateliéru Morocz_Tacovsky, ktorý pracoval na projekteFoto: Morocz_Tacovsky

Podklady: Morocz_Tacovsky

Poloha diela

MOROCZ_TACOVSKY
Ing. arch. Michal Tačovský
Ing. arch. Adrian Mórocz
Ing. arch. Matej Honišek
Ing. arch. Gabriel Hartl
Ing. Marek Kováčik
Ing. Dávid Bies
Ing. Martina Kravcová
ČECHVALA ARCITECTS
Ing. arch. Tomáš Čechvala
Ing. arch. Katarína Šoltýsová
Ing. arch. Katarína Siváková
Ing. Stanislav Komár

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím