Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. máj 2018
0
2673

Revitalizácia námestia slobody v Bratislave - architektonická štúdia

Podrobná štúdia na riešenie dôležitého verejného priestoru v centre mesta. Projekt vznikol na základe výstupu z otvorenej súťaže návrhov.
Revitalizácia námestia slobody v Bratislave - architektonická štúdia

V závere minulého roka bola vyhodnotená ideová súťaž na novú podobu bratislavského Námestia slobody. Mesto očakávalo, že získa návrh, ktorý bude použitý ako podklad pre vypracovanie potrebnej povoľovacej a realizačnej dokumentácie.

V súťaži však nebolo udelené prvé miesto. Vypisovateľ argumentoval tým, že: “Ani jeden z predložených súťažných návrhov nepriniesol ucelený a použiteľný koncept kvalitatívnej transformácie existujúceho námestia.”

Najvyššie (3. cena) sa umiestnil návrh s identifikačným číslom 10 (Autori: Matúš Antolík, Miroslava Daňová, Peter Lényi, Marián Lucký, Michal Marcinov, Andrej Morávek, Katarína Stanislavová).

Porota napriek výhradám ocenila nosnú myšlienku projektu - nenásilný spôsob, ktorý zhodnocuje námestie ako živý verejný priestor, stavajúc na jeho architektonickej podobe z 80. rokov.

“Udelením tretej ceny porota upozorňuje na potenciál návrhu a odporúča ho na dopracovanie do podoby záväznej štúdie budúcej podoby Námestia slobody v Bratislave”, stálo sa v záverečnom hodnotení.

Na základe nyjvyššieho umiestnenia v súťaži architekti z ateliérov 2021 a LABAK vypracovali podrobnú architektonickú štúdiu, ktorá prešla pripomienkovaním na meste.

Projekt pokračuje v duchu súťažného návrhu, zachováva základné členenie námestia. Koncept bližšie predstavia autori:

Základná priestorová filozofia a koncepcia námestia je v poriadku už dnes. Desiatky rokov trvajúci problém postarať sa o dobrý technický stav námestia nemôže byť dôvodom na to, aby vznikla nová, diametrálne odlišná koncepcia. Námestie má svojich užívateľov, ktorí ho majú radi presne pre to, čím je a ako našu úlohu vidíme výzvu pochopiť, čo je tu dobré, čo by dobré mohlo byť, čo je nevyhovujúce a čo treba zrušiť. Žiadne hrubé čiary, žiadne zmeny status quo.

Namiesto toho radšej snaha o pochopenie, usmernenie, mierne redefinovanie a doplnenie. K novému dobrému a živému námestiu sa nedá dostať zničením starého, ale iba jeho skultivovaním a adjustážou.

Masterplan - základné členenie námestia ostáva zachované
Masterplan - základné členenie námestia ostáva zachovanéAutor: 2021 + LABAK
Rezy priestorom námestia - viditeľné je doplnenie výsadby stromov v priestore okolo fontány
Rezy priestorom námestia - viditeľné je doplnenie výsadby stromov v priestore okolo fontányAutor: 2021 + LABAK

Zobytnenie námestia je samozrejmý základ. Okrem jedinečnosti z hľadiska fyzických rozmerov a väzieb sa očakáva aj nejaká ideová nadstavba. Určitá romantická vrstva, odkaz na históriu na nejaké hodnoty. Kompozícia sústredných kruhov je doplnená o ďalší - kruh vzrastlých stromov v okolí fontány. Pred hlavnou osou úradu vlády je ponechaný priestor pre verejné zhromaždenia a umiestnenie umeleckého diela, symbolu slobody. Po celej ploche námestia rozmietnené objekty, nazývame ich folies, ktoré poskytujú zázemie pre rôzne aktivity. Zároveň tvoria orientačné body, programovo rámcujú okolitý priestor.

Možnosti pre funkčné využitie musia zostať zachované. Námestie je dostatočne veľké a s dostatočnou paletou možností na to, aby poskytlo priestor pre aktivity, aké od neho očakávajú obyvatelia z okolia (prechádzka s rodinou, venčenie psa...), mesto (event pri fa stu, posedenie v reštaurácii) a občas aj návštevníci z celej republiky (komemorácia myšlienky Slobody, resp. novembra 89), resp. zahraničia.

Vzhľadom na priestorovo nenáročné a bezbariérové sprístupnenie pobytových zelených plôch musíme obetovať niekoľko drevín. Ako hodnotovú protiváhu navrhujeme adekvátne intenzívnu novú výsadbu po spomínanom vnútornom obvode sprístupnených pobytových plôch a podporu vonkajšej výsadby po obvode námestia, ktorá plní aj izolačnú funkciu. Vzrastlé stormy poskytnú tieň k pobytu a splnia funkciu ochladzovania spevnených a nespevnených plôch.

Pohľad na námestie z budovy Fakulty architektúry STU. V predpolí budovy je navrhnutý  pavilón, ktorý má slúžiť škole.
Pohľad na námestie z budovy Fakulty architektúry STU. V predpolí budovy je navrhnutý pavilón, ktorý má slúžiť škole.Autor: 2021 + LABAK
Monumentálna Fontána Družba je v návrhu poňatá ako  časť pobytového priestoru námestia. Bezbariérové riešenie má umožniť priamy prístup  vode.
Monumentálna Fontána Družba je v návrhu poňatá ako časť pobytového priestoru námestia. Bezbariérové riešenie má umožniť priamy prístup vode.Autor: 2021 + LABAK
Pôvodný mobiliár je v štúdii doplnený o nové autorské prvky.
Pôvodný mobiliár je v štúdii doplnený o nové autorské prvky.Autor: 2021 + LABAK
Na mieste kde v minulosti stálo súsošie Klementa Gottwalda by malo vzniknúť detské ihrisko a strret workoutová zóna.
Na mieste kde v minulosti stálo súsošie Klementa Gottwalda by malo vzniknúť detské ihrisko a strret workoutová zóna.
Vstup do priestoru námestia.
Vstup do priestoru námestia.Autor: 2021 + LABAK
Pred hlavnou osou úradu vlády je ponechaný priestor pre verejné zhromaždenia.
Pred hlavnou osou úradu vlády je ponechaný priestor pre verejné zhromaždenia.Autor: 2021 + LABAK
Po celej ploche námestia rozmietnené objekty, ktoré poskytujú zázemie pre rôznorodé aktivity.
Po celej ploche námestia rozmietnené objekty, ktoré poskytujú zázemie pre rôznorodé aktivity. Autor: 2021 + LABAK

Kompletná štúdia je dostupná nižšie vo formáte ISSUU:

Autori:

2021: Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Michaela Lörinczová, Jana Kvasniaková

LABAK: Michal Marcinov, Matúš Antolík, Andrej Morávek, Katarína Stanislavová, Miroslava Daňová, Monika Bočková, Dominika Štrbíková

Autor návrhu sedacieho mobiliáru, smetných košov a stĺpov verejného osvetlenia: Boris Belan
Konzultant pre návrh riešenia odpadového hospodárstva: Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
Konzultant pre návrh riešenia fontány a autor technologického riešenia: Stanislav Režný

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím