Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. marec 2016
0
1264

Obnova hradov v stredoeurópskom priestore - Ostrihomský hrad, Maďarsko

V tomto dieli predstavíme obnovu Ostrihomského hradu v Maďarsku. Je to jeden z mála príkladov použitia metódy náznakovej rekonštrukcie v stredoeurópskom priestore.
Obnova hradov v stredoeurópskom priestore - Ostrihomský hrad, Maďarsko
Autori: doc. Ing. arch. Jana Gregoroá, prof. Ing. arch. Pavel Gregor, Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD., Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.Realizácia: 2015 - 2015Adresa: Námestie slobody 19, Bratislava, SlovenskoPublikované: 12. marec 2016

Ostrihomský hrad - komplexná obnova areálu hradu

Realizácia: 1970 - 2000

Autori obnovy: Gál Tibor, Gerák Miklós, Fejes Béla (ÁMRK – GZM Bt.)

Výskum: dr. Horváth István

Investor: Magyar Nemzeti Múzeum

Metodika obnovy: Náznaková rekonštrukcia

Náznaková rekonštrukcia patrí medzi rekonštrukčné metódy obnovy, neobnovuje však prvotný vzhľad, ale pôvodný charakter pamiatky. Princíp re interpretácie zaniknutej skutočnosti v sebe nesie bohatý potenciál inšpirácie z minulosti. Aby mohol byt' plnohodnotne využitý, je potrebné ovládať aspoň základné znaky zaniknutej architektúry. Naznačovať je možné hmotnými prvkami, ale aj nehmotnými. Pokiaľ sa využívajú hmotné, dá sa postupovať formou štylizácie alebo transformácie pôvodných prvkov zaniknutej architektúry.

Náznaková rekonštrukcia
Náznaková rekonštrukcia

História hradu a obnova (Tibor Gál)

Hrad sa nachádza na hradnom návrší v Ostrihome a bol jedným z prvých kráľovských sídel v krajine. Existoval už v 9. storočí. Hradný palác stál vtedy spoločne s kostolom sv. Štefana na severnej strane hradného návršia. Od 10. storočia slúžil tento súbor objektov ako sídlo Ostrihomského biskupstva.

V 12. storočí, v čase vlády Béla III., bola postavená veľká časť dodnes existujúceho hradného areálu - súkromná palácová kaplnka, hospodárske objekty, veľká sála a samostatne stojaca uzavretá administratívna časť hradu. Počas tureckého obliehania bol zničený hradný archív, v ktorom sa nachádzalo množstvo vzácnych dokumentov. Následne prešli viaceré objekty výraznou modernizáciou, hoci celkovo sa štruktúra hradného areálu zmenila len nepatrne.

Palácová časť hradu bola objavená náhodou v roku 1930. Od tohto roku neustále prebieha na hrade archeologický výskum a obnova. Prvá obnova bola ukončená tesne pred rokom 2000, odkedy tu sídli a hrad spravuje hradné múzeum.

Hlavným cieľom obnovy bolo revokovať bývalý vzhľad hradu, čo zvýšilo jeho štandard. Každý z navrhnutých objektov či intervencií obnovy spadá do kategórie ochranných stavieb, kde sa v ich interiéroch môžu turisti kochať archeologickými nálezmi starších kultúrnych vrstiev pod sklenými podlahami.

Hradný areál - situácia
Hradný areál - situácia
Slohová analýza
Slohová analýza
Kasáreň po obnove - pôdorysy a pohľady
Kasáreň po obnove - pôdorysy a pohľady
Situácia
Situácia
Pohľad na hradný areál
Pohľad na hradný areál
Vonkajšie nádvorie - fotografia pred obnovou
Vonkajšie nádvorie - fotografia pred obnovou
Vonkajšie nádvorie  - fotografia po obnove
Vonkajšie nádvorie - fotografia po obnove
Vonkajšie nádvorie - fotografia pred obnovou
Vonkajšie nádvorie - fotografia pred obnovou
Vonkajšie nádvorie - fotografia po obnove
Vonkajšie nádvorie - fotografia po obnove
Interiér kasárne - fotografia po obnove
Interiér kasárne - fotografia po obnove
Administratíva - fotografia po obnove
Administratíva - fotografia po obnove
Interiér kasárne - fotografia po obnove
Interiér kasárne - fotografia po obnove
Malý románsky palác - fotografia po obnove. Pod sklenenou podlahou sú prezentované archeologické nálezy starších kultúrnych vrstiev.
Malý románsky palác - fotografia po obnove. Pod sklenenou podlahou sú prezentované archeologické nálezy starších kultúrnych vrstiev.
Interiér kasárne - fotografia po obnove
Interiér kasárne - fotografia po obnove

Výstavu "Obnova hradov v stredoeurópskom priestore" pripravili:

Fakulta architektúry STU - Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v Banskej Štiavnici a platforma „Načo sú nám pamiatky?“
Menovite: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., doc. Ing. arch. Jana Gregorová PhD., Ing. arch. Zuzana Ondrejková PhD., Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.

Odborná platforma „Načo sú nám pamiatky?“ vznikla na Fakulte architektúry STU v roku 2013 s cieľom popularizovať problematiku pamiatkovej obnovy. Platforma sa snaží systematicky pripravovať akcie s hlavným cieľom propagovať pamiatky, a to nielen v radoch študentov, ale aj širokej verejnosti. Za zmienku určite stojí dokumentárny film “Načo sú nám pamiatky?” - sonda do názorov súčasnej spoločnosti (2013), panelová diskusia o úlohe architekta pri obnove pamiatok (2014) a výstava Obnova hradov v stredoeurópskom priestore (2015).

Podklady poskytli: Ing. arch. Zuzana , PhD. Ondrejková Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD

Poloha diela

doc. Ing. arch. Jana Gregoroá
prof. Ing. arch. Pavel Gregor
Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.
Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím