Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. júl 2020
0
5221

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - výsledky súťaže

S náročným zadaním konverzie typovej školy sa najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér N/A.
Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - výsledky súťaže

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásil v apríli súťaž na revitalizáciu budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene.

Gymnázium by po konverzii malo slúžiť ako polyfunkčné centrum a ponúkať obchody a služby komerčného, sociálneho, vzdelávacieho a komunitného charakteru. Spolu s priľahlým územím by malo v budúcnosti vytvoriť nové spoločenské centrum sídliska Sekier - Lipovec.

Súťaž dokazuje účelnosť tohto spôsobu obstarávania verejných zákaziek, takisto aj transparentnosť celého procesu. Pri podobných zákazkách z verejných zdrojov by malo byť obstarávanie formou overených architektonických súťaží silno prevládajúcim spôsobom  výberu najvhodnejšej formy riešenia i výberu zhotoviteľa. Uverejňujeme všetky súťažné návrhy aj s protokolom poroty.

Poradie návrhov podľa kritérií uvedených v súťažných podmienkach vrátane udelenia cien a odmien:

1. miesto, 15 000,- € - návrh účastníka č. 1

Autor - N/A: Benjamín Brádňanský, Vít Halada

Z komentára poroty:
Návrh kompaktným spôsobom intenzifikuje a zahusťuje hmotu jestvujúceho objektu. Vytvára po celom obvode kompaktnej hmoty stavby zaujímavé, viacfunkčné pavlačové rozhranie, slúžiace vstupom do jednotlivých prevádzok služieb a obchodov. Umožňuje ich vzájomne nezávislú prevádzku, poskytuje fasádam nevyhnutné tienenie a slúži aj ako horizontálna komunikačná sieť riešeného objektu.

Víťazný návrh posilňuje svojou koncepciou ťažiskovú funkciu priľahlého námestia a objekt bývalého gymnázia sa tak spolu s námestím stáva novým atraktívnym centrom sídliska Sekier - Lipovec. Dispozičné riešenie objektu je vyriešené v prepracovanej prevádzkovej súhre. Dôsledne dodržiava definované plošnosti ekonomicky nevyhnutných stredne veľkých obchodných prevádzok, ako aj ostatných požadovaných funkčných častí stavby. V rámci priestorovej ekonómie pracuje s výborne vyriešenou lokalizáciou lôžkovej časti zariadenia sociálnych služieb pre seniorov s chráneným exteriérovým átriom v úrovni poschodia. Vjazd do riešeného územia aj pôvodné parkovisko ponecháva víťazný návrh na svojom pôvodnom mieste. Nové parkovacie kapacity sú riešené povrchovým spôsobom, s tienením vzrastlou zeleňou.

Vizualizácie:

 

2. miesto, 9000,- € - návrh účastníka č. 7

Autor - DOXA: Tomáš Boroš, Gabriel Boženík, Maroš Mitro

Z komentára poroty:
Návrh na druhom mieste pracuje s objektom a s kontextom svojho okolia jasným a úsporným spôsobom. Delí okolie na funkčné zóny viažúce sa k jestvujúcej funkcionalite územia, predovšetkým v kontexte priľahlého námestia a parku pod blízkym kostolom. Zaujímavým je aj nanovo definované rozhranie interiéru a exteriéru prostredníctvom pavlačí, tieniacich exponované fasády a prepájajúcich obchodné prevádzky stavby s námestím.

 

3. miesto, 6000,- € - návrh účastníka č. 3

Autor - SLLA: Michal Sulo, Miriam Lišková, Dominik Haviar, Zuzana Jančeková, Mário Melek, Ján Augustín

Z komentára poroty:
Tretie miesto patrí návrhu, ktorý zaujímavým spôsobom pracuje so samostatnou exteriérovou športovou zónou a následným odčlenením parkovacích a dopravných plôch mimo priamy kontakt a dohľad. Zvyšuje súkromie  užívateľov a objekt výrazne prepája s okolitým zeleným exteriérom.

 

4. miesto, odmena 3000,- € - návrh účastníka č. 10

Autori - Štefan Zifčák, Richard Szilvássy

Z komentára poroty:
Odmena patrí formálne najčistejšiemu riešeniu, vytvárajúcemu v území zjednocujúce vydláždené plató. Z neho "vyrastajú" dispozične vhodne usporiadané funkčné časti prevádzky. Od svojho okolia oddelené, alebo s okolím prepojené, podľa logicky komponovanej, hoci možno až príliš veľkorysej schémy.

 

5. miesto, návrh účastníka č. 5

Autor - at26: Branislav Loskot, Peter Kukučka, Jaroslav Takáč, Juraj Benko, Veronika Mandincová, Soňa Havlíková, Lucia Tvarožková, Zuzana Vlžáková, Matej Zelenay

 

Návrhy ktoré obsadili delené 6.-10. miesto:

Návrh č. 2

Autor - ADM-arch: Dominika Vyhlidalová, Ivana Biró, Lenka Varga

 

Návrh č. 4

Autor: Ing. arch. Amro Khalifa - AMÁRA


Návrh č. 6

Autor - ateliér ditta: Martin Bugáň, Petra Jablonická, Martin Jankovič

 

Návrh č. 8

Autori - Oliver Kleinert, Pavol Pribylinec

 

Návrh č. 9

Autor - Ing. arch. Ján Kubina ARCHITEKTÚRA-URBANIZMUS: Ján Kubina, Jakub Sahatqija, Marek Rynda, Roman Jančo

"Na záver je možné skonštatovať, že popisovaná architektonická súťaž návrhov svoj účel splnila a výsledné riešenie umožní moderným, zaujímavým a ekonomicky udržateľným spôsobom transformovať aktuálne nevyužívaný objekt k prospechu jeho užívateľov, aj obyvateľov okolitého sídliska," stojí v komentári poroty.

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím