Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. september 2017
0
4830

Revitalizácia vnútorného priestoru nákupného strediska Centrum, Prešov

Nová podoba verejného priestoru na prešovskom Sídlisku III.
Revitalizácia vnútorného priestoru nákupného strediska Centrum, Prešov
Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol ŠillaSpolupráca: Ing. arch. Martin JančokNávrh: 2005 - 2014Realizácia: 2014 - 2016Adresa: Námestie biskupa Vasiľa Hopka , Prešov, SlovenskoPublikované: 29. september 2017

Pôvodné centrálne komponované námestie, ktoré pozostávalo zo systému schodov, rámp a chodníkov nahradil matematický raster zalomených betónových plôch, ktoré vyrovnávajú pôvodné výškové rozdiely. Plocha námestia sa stala zjednocujúcim prvkom v spleti nesúrodých budov, ktoré ho vymedzujú. Na prvý pohľad jednoliaty priestor zaujme množstvom funkčných detailov. Takisto ako v prípade Kulturparku v Košiciach sa autori snažili vytvoriť živý mestský priestor. Skejteri, korčuliari aj bajkeri tu majú vlastné spoty a stali sa akceptovanou súčasťou námestia.

Viac slovami autorov:

Nákupné stredisko Centrum je ťažiskovým urbanistickým priestorom, centrom severnej časti Sídliska III. Nachádza sa na severojužnej kompozičnej osi, ktorá je identická s dominantným dopravným ťahom ulice Prostějovská. Je centrom občianskej vybavenosti, priťahujúcim peší pohyb zo širokého okolia. Jeho bezprostredná väzba na zástavky MHD v smeroch z a do centra mesta predurčujú túto lokalitu do úlohy komunikačného centra celomestského významu. Funkčná náplň obchodu, služieb, ale aj kultúry (osvetové stredisko, knižnica) a zdravotníctva (zdravotné stredisko, lekáreň) je atraktorom i generátorom pohybu obyvateľstva. Okrem cieľového charakteru tohto pohybu za týmito funkciami možno vysledovať intenzívny tranzit obyvateľstva cez komplex NS zo zástavok MHD do svojich bydlísk v uliciach Tomašíkova, A. Prídavku, Prostějovská, prípadne za vzdelaním a športom do ZŠ Prostějovská, resp. letného kúpaliska a rekreačno oddychového areálu pozdĺž rieky Torysy.

Foto: Matúš Kička

Základným cieľom nášho riešenia je vytvorenie živého mestského priestoru. Nákupné stredisko Centrum má vnútorný priestor s veľkým potenciálom pre rozvinutie veľkorysého konceptu, pre ktorý môže ako referencia slúžiť „námestie“, teda centrálny mestský priestor.

Za hlavný potenciál považujme mierku vnútorného priestoru, pomerne pestré výškové usporiadanie a jasné definovanie hlavných peších ťahov.

Prepojenie jednotlivých výškových úrovní prostredníctvom vloženého „koberca“ a komunikačné otvorenie na východnom okraji územia sú základné princípy celého riešenia. „Zvlnený koberec“ v sebe integruje funkcie námestia, komunikácie, zhromažďovacie priestory a zóny určené na oddych. Koberec svojimi rampami plynule sprístupňuje jednotlivé výškové úrovne, odstraňuje komunikačné bariéry a otvára celý vnútorný priestor pre peší pohyb. Centrálny priestor je otvorený pre pohyb v V-Z i S-J smere, a vytvára podmienky pre pobytový charakter „namestia“.

Dôležitým zásahom je prehodnotenie polohy i charakteru pôvodnej fontány. Vodný prvok, je realizovaný v podobe troch elementov, v rôznych častiach námestia. Tieto prvky su zabudované do plochy námestia. Prúd vody strieka z trysiek ukrytých pod oceľovými pochôdznymi roštami do výšky trištvrte metra. Keďže centrálny priestor vnímame ako námestie, prehodnotili sme stvárnenie zelene. Zeleň je v našom riešení usporiadaná v pravidelnom rastri 6x6x6 m. Toto riešenie zabezpečuje prehľadnosť a priechodnosť vnútorného priestoru a jeho prirodzené rozdelenie na zóny, rovnako ako výtvarnú jednoznačnosť nového urbanistického riešenia. Vo väzbe na zeleň sú lokalizované na pevno zabudované lavičky integrované do ochrannej mreže k stromom slúžiace pre oddych a posedenie nakupujúcich i čakajúcich. Tieto sedacie prvky sú doplnené o typové lavičky pri hlavných peších ťahoch.

Geometrický charakter riešenia zelene podporuje jednoznačné definovanie centrálneho priestoru a dáva mu identitu.
Výraznou zmenou by malo prejsť východné vyústenie pešieho ťahu smerom k Tomašíkovej ulici, kde navrhujeme nové schodisko a rampu.

Veľkorysé urbanistické gesto - vloženie „zvlneného koberca“ je súčastne hlavným výtvarným motívom, ovládajúcim celý vnútorný priestor nákupného strediska Centrum. Zvlnená geometria koberca - „nová topografia“ vytvára prehľadnú schému a hierarchizuje priestor „namestia“. Spevnená plocha je  pozadím, na ktorom sa uplatňujú jednotlivé vrstvy: svietidlá, zeleň, drobná architektúra.

Dôležitým faktom je vykreslenie topografie koberca trojuholníkovým rastrom dilatačných celkov súvisiacich s rastrom zelene. Výtvarný koncept stavia na elementárnej geometrii, ktorá si vyžiada jednoduchú a elementárnu materiálovú koncepciu. Profilovaný koberec z liateho betónu má protišmykovú úpravu. Materiálová mozaika horizontálnych plôch je doplnená o zelené plochy, drevené terasy a betónové dlažby uplatňujúce sa po obvode areálu. Koncepcia osvetlenia areálu naväzuje na základnú geometrickú kostru celého riešenia. Svietidlá sú osadené ku každému solitérnemu stromu.

Foto: Pavol Šilla
Foto: Daniela Szábová
Foto: Martin Ortuta
Koncept
KonceptAutor: zerozero
Výkresová dokumentácia
Výkresová dokumentáciaAutor: zerozero
Foto: Pavol Šilla
Foto: Martin Ortuta
Foto: Daniela Szábová
Foto: Ludvík Grym
Foto: Matúš Kička

Podklady: zerozero

Poloha diela

Ing. arch. Irakli Eristavi
Ing. arch. Pavol Šilla

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím