Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. apríl 2020
3
2903

Výsledky architektonickej súťaže: Predĺženie promenády na Železnej studničke

Ako pozorovať mokraďové časti jazier, no pritom do nich nezasahovať? Najlepšiu odpoveď priniesol návrh What architects, v tímovej spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR a PROKOS.
Výsledky architektonickej súťaže: Predĺženie promenády na Železnej studničke

Začiatkom roka vyhlásilo hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Generálny investor Bratislavy (GIB) architektonickú súťaž na návrh predĺženia promenády na Železnej studničke od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín), okolo dvojice rybníkov, cez Drieňovské lúky končiac neďaleko Snežienky.  

Dĺžka samotnej cesty, ktorej sa architektonicko-krajinársky návrh týka, je 1,4 kilometra a celková plocha riešeného územia, bez vodnej plochy, je 31 000  m2.  

 

Najlepší súťažný návrh prináša citlivé zásahy a kreatívne riešenie 

V druhej, záverečnej etape súťaže pracovali na návrhoch tri tímy postupujúce z predchádzajúcej etapy na základe najkvalitnejších referencií (do súťaže sa zapojilo celkom 17 uchádzačov). Podľa odbornej poroty najvhodnejší návrh riešenia predložil účastník súťaže What architects s.r.o. v  tímovej spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o. 

Zadanie architektonickej súťaže sa vytvorilo a konzultovalo s Mestskými lesmi Bratislavy, ktorých cieľmi je spraviť promenádu Železnej studničky viac prístupnú ľuďom, aktivizovať verejnosť, ktorá tu chce tráviť čas, no zároveň chrániť vzácne územia.  

Dôležitosť verejného priestoru a priestoru na aktivity v prírode je dnes ešte dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. 

Vizualizácia víťazného kolektívu
Vizualizácia víťazného kolektívu

 

Bezbariérový prístup a bezpečnejšia doprava 

Prínosom pre návštevníkov budú nové móla  pozdĺž oboch  jazier, možnosť pozorovať rastliny a živočíchy v mokraďových častiach jazier vďaka lávkam a premosteniam, no pritom do nich nezasahovať, ale napríklad aj možnosť člnkovania sa alebo zážitkového rybolovu či zážitkové a edukatívne trávenie času v priestoroch určených pre rodiny s deťmi. 

Celé riešenie počíta aj s bezbariérovým prístupom k hladinám rybníkov. Zvodidlá, nový mobiliár a zastávky MHD sú plánované z prírodných materiálov. Návrh verejného osvetlenia odkazuje na historický kontext územia.  

V rámci vegetácie víťazný návrh veľmi jemne narába s existujúcou prírodou, rieši najmä úpravy jestvujúcej vegetácie, a jej kreatívnu údržbu, kde jednoduchými zásahmi, ako vyvetvovanie stromov, vytváranie pauzy v hustom poraste pre návštevníkov „odhaľujú“ zaujímavosti lokality, čo rozširuje možnosti pozorovania krajiny. Počíta sa s citlivou výsadbou nových drevín na Drieňovských lúkach. 

Návrh počíta s obnovou cestnej komunikácie  pozdĺž celého riešeného územia, rovnako s preriešením chodníkov pre chodcov a cyklochodníkov. Tak, aby sa všetci užívatelia komunikácií cítili bezpečne.  Pre cyklistov zvyšuje komfort aj vytvorením nových cyklostojísk, ktoré doteraz v celom riešenom území chýbali.  

V rámci návrhu architekti rovnako riešia bezpečné prechádzanie obojživelníkov cez cestnú komunikáciu z lesa do jazier pomocou priepustov - žabochodov zapustených vo vozovke. 

 

1. miesto: What Architects + 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o. 

Autori postavili koncepciu na “pozorovaní - status quo” a intervenciách, vnímaní krajiny v pohybe. Prichádzajú s riešením úpravy jestvujúcej vegetácie, a jej kreatívnou údržbou (design by management). Oceňujeme tento “odvážny” prístup jednoduchými zásahmi, ako vyvetvovanie stromov, vytváranie pauzy v hustom poraste a tým odhaľovanie zaujímavostí. Ide o  vytváranie nových priehľadov a možností pozorovania krajiny. Je to ďalší rozmer v uvažovaní o obraze krajiny na Železnej studničke. Autorský kolektív najrealistickejšie vyhodnotil priestorové možnosti priečneho profilu promenády a ponúkol riešenie zdieľanej komunikácie. Toto riešenie určite nie je najpohodlnejšie, no v prípade priestorových obmedzení si však musíme zvyknúť na istú mieru tolerancie voči ostatným. Návrh prináša očakávané riešenia jednotlivých funkcií, ktoré sú logicky radené a relatívne citlivo zasadené do prostredia. V niektorých prípadoch, ako sú móla jazera 1 a 2, je ich rozsah a robustnosť na diskusiu. Ďalej zbytočná komfortnosť lávky pri prameni a k mokradi. Človek by si mal niektoré veci zaslúžiť. Rovnako navrhovaná zastávka v konfrontácii s nepriaznivým počasím a “náročnosť “ detského ihriska. Návrh podľa poroty najlepšie naplnil očakávania zadania a všetky diskutabilné body nijakým spôsobom neznižujú jeho dôveryhodnosť, nakoľko sú v ďalšom rozpracovaní dokumentácie riešiteľné.

 

2. miesto: DOXA architekti 

Návrh Doxa architekti predstavil silný a najradikálnejší koncept takzvanej duality prístupov. Uchopil zadanie jednoznačným rozdelením prostredí, kde na jednej strane v dĺžke “ mestského bulváru” príroda ustupuje človeku - a na druhej strane na “neviditeľnej ceste” človek ustupuje prírode. Toto rozhodnutie autorov prinieslo výrazné momenty narábania s krajinou prostredníctvom architektonických prvkov. Objekty a plochy tvarovo vychádzajúce zo základných geometrických útvarov sa až na výnimku prestrešenej kolonády mierkou trafili do prírodného prostredia. Zaujali výtvarnou abstrakciou a prínosom nových funkcií, ktoré je možné v čase organizovať. Vzhľadom na polohu v rámci mesta a povahu lokality je materialita a farebnosť na diskusiu. Otázna je miera. Výrazným nedostatkom sa stalo dopravné riešenie promenády. Navrhovaná segregácia všetkých účastníkov premávky by mala vysoké priestorové nároky a s tým spojené výrazné zásahy do okolia trasy. Materiálové riešenie bus pruhu ako zatrávňovacej dlažby vyvolala množstvo pochybností, či už z funkčného alebo technického hľadiska. Je z nášho pohľadu nereálna a koniec koncov aj nepotrebná. Riešenie osvetlenia promenády formou nasvetlenej linky prakticky na hornej hrane chodníka vyvolal pochybnosti z hľadiska funkčnosti počas jesenného, no najmä zimného obdobia. Porota oceňuje architektonický prínos návrhu, na druhej strane nám chýbala aspoň nejaká práca s drevinami. Hľadanie a objavovanie skrytých príležitostí krajiny ako takej. Rezať nemusí vždy znamenať len ničiť.

 

3. miesto: NEWGARDENDESIGN, s.r.o. + plusminusarchitects, s.r.o. 

Na prvý pohľad navrhované úpravy vstupujú do územia veľmi citlivo. Oprava mosta, vodný prameň, autobusová zastávka, opekacie miesta, prístrešky, piknikové terasy, ihriská a vyhliadkové móla, ktoré ponúkajúce novú perspektívu pozorovania prírody. To všetko riešené v materiálovej kombinácií oceľ a drevo by tak bez problémov zapadlo do predstavy väčšiny užívateľov. Tých, ktorí železnú studničku poznajú roky, ale určite aj menej zainteresovaných. Pri podrobnejšom študovaní návrhu vyvstalo viacero otázok. Na brehu jazera č.2 sa objavilo vskutku veľkorysé mólo. Napriek argumentáciám v podobe rybárskej búdy a vyhliadkam je na pováženie v takej miere nahrádzať vyšliapanú cestičku nadzemnou pôdorysne vlniacou sa oceľovo - drevenou konštrukciou. Na jazere č. 1 je konštrukcia striedmejšia, a práve vďaka tomu pôsobí prirodzenejšie.  Reorganizácia Drieňovskej lúky prináša významné vstupy do východnej časti. Modernizácia ihriska vo vzťahu k plánovanej obnove objektu Snežienka má svoju logiku. Detská zoo a športové plochy so sebou prinášajú isté obmedzenia, ktoré nevnímame ako prínosné pre túto lokalitu. Oplotenia hoc v minimálnej výške nezvyšujú možnosti užívania. Práve naopak rozdeľujú celistvú plochu na viacero menších samostatných “ostrovov”. Grilovacie prístrešky a ohniská organizované v hniezdach nepovažujeme za vhodné riešenie. Otáznym je množstvo a hlavne dištancie. Istá miera odstupu alebo možnosť výberu v závislosti od počtu v skupine bude vítaná. Sprístupnenie mokrade skrz zapustené šlapáky nepredstavuje podľa nás adekvátny vstup verejnosti do týchto, pre prírodu významných úkazov v krajine.  Iné narábanie s drevinami a krajinným obrazom sme z návrhu nevyčítali. Profil komunikácie resp. promenády je riešený ako asfaltový povrch s výškovou segregáciou cyklistov od zbytku dopravy. To sa vzhľadom,  na už dnes známu intenzitu a momenty, ukazuje ako nevýhodné pre cyklistov.  Rovnako ako aj trasovanie cyklotrasy pozdĺž brehu jazera č. 1, čo pri zachovaní rozdelenia dopravy vytláča chodcov medzi jazdný pruh a oporný múr. Odhliadnuc od predloženia návrhu len na dvoch z troch predpísaných panelov, ide o najschematickejšie odprezentovanie návrhu, ktorý v konečnom dôsledku svojou snahou o nenápadnosť porotu nepresvedčil o svojich kvalitách.

O súťaži:

Zámerom mesta Bratislava a Mestských lesov v Bratislave, je revitalizácia verejného priestoru v Bratislavskom lesnom parku. Ide o úsek od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín a Snežienka). Úsek pokračuje dvojicou rybníkov, ktoré napája potok Vydrica a asfaltovou cestou vedúcou až k Snežienke (výsledky nedávnej súťaže na novú podobu rekreačného areálu nájdete tu). Súčasťou zadania je tiež návrh úprav okolia rybníkov a možnosti sprístupnenia vodnej hladiny prostredníctvom oddychovo-rekreačných prvkov.


Krajinársko - architektonická verejná súťaž bola vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov, z ktorých porota v prvej etape vybrala na základe predložených portfólií tri tímy, ktoré v druhej etape vypracujú a odprezentujú návrh. Honorár za návrhy, ktoré predložia účastníci v druhej etape súťaže je stanovený na 2 000 €. Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb je 69 000 € bez DPH.

Návrhy všetkých tímov si môžete pozrieť aj na stránke mesta

Za podklady ďakujeme Metropolitnému inštitútu Bratislavy, menovite Marcele Glevickej. 

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím