Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. jún 2020
6
5921

YIT zóna Mlynské nivy - výsledky vyzvanej súťaže

Najvhodnejší architektonicko-urbanistický koncept revitalizácie územia bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách navrhol ateliér Sadovsky&Architects.
YIT zóna Mlynské nivy - výsledky vyzvanej súťaže

Spoločnosť YIT Slovakia koncom februára vyhlásila architektonicko-urbanistickú súťaž na riešenie lokality "YIT zóna Mlynské nivy". Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie mestskej zóny, ktorá by doplnila už vysoko urbanizované a rýchlo sa rozvíjajúce územie Bratislavy. Primárnu funkčnú náplň v podobe bývania rôznych segmentov a kategórií, vrátane kvalitných nájomných bytov, majú v novej zóne doplniť kancelárske a obchodné priestory, potrebná občianska vybavenosť, ako aj kvalitné verejné priestory. Víťazný projekt by sa podľa slov developera mohol stať ďalším epicentrom rozvoja v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy, ktorý má ambíciu otvoriť sa smerom k Dunaju a Zimnému prístavu.

Riešené územie s výmerou cca 6,5 hektára je ohraničené ulicami Plynárenská, Mlynské nivy, Bajkalská a Prístavná. V jeho východnej časti sa v súčasnosti už nenachádzajú žiadne objekty, iba zvyšky spevnených plôch a areálových komunikácií, a v západnej časti sa ešte nachádzajú pôvodné, zväčša priemyselné a skladové budovy.

Do súťaže bolo vyzvaných 11 slovenských a českých architektonických ateliérov:

 • BOUDA MASÁR architekti s.r.o.
 • Compass, s.r.o.
 • DAM architekti s.r.o.
 • DKLN, s.r.o.
 • CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
 • Igor PALČO s.r.o.
 • PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
 • Sadovsky&Architects
 • SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
 • .team ABJ, s.r.o. + Grido Architekti, s.r.o.
 • What architects s.r.o.

Všetky zaslané riešenia splnili súťažné podmienky. Zástupcovia jednotlivých ateliérov následne (9. a 10. júna) súťažné návrhy prezentovali odbornej porote. Tá určila výsledky nasledovne:

 

1. Miesto: Sadovsky&Architects + Marko&Placemakers
Autorský kolektív: Ing. arch. Oliver Sadovsky , Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Viliam Zajíček, Mgr. art. Jakub Španiel, Ing. arch. Matej Uhlík, Ing. arch. Mateja Vonkomerová
Konzultant pre verejné priestory a mestotvorbu: Igor Marko, MA Arch.ARB, Marko&Placemakers
Konzultant pre sadové úpravy: Ing. Ján Augustín, Ateliér Divo

Návrh bol porotou hodnotený ako vysoko vyhovujúci. 

„Návrh ateliéru Sadovsky & Architects predstavil najlepší environmentálny koncept podporujúci revitalizáciu tohto zanedbaného územia. Vytvorený ústredný park so stromami na rastlom teréne má veľký potenciál z hľadiska adaptácie na klimatické zmeny a bude významným prínosom k zmierňovaniu letného prehrievania a vsakovaniu dažďových vôd,“ uviedol k víťaznému návrhu expert poroty v oblasti verejných priestorov, sociológie, krajinnej architektúry a trvalej udržateľnosti Lorant Krajcsovics zo spoločnosti SALVIS, s.r.o. „Objekty umiestnené po obvode pozemku vytvárajú ochrannú bariéru pred rušivými vplyvmi okolia a umožňujú pekné výhľady do tohto ústredného priestoru.“

Porota tiež kladne hodnotila dodržanie línie bulváru, potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii a tiež to, že návrh predstavuje vhodný kompromis medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou. Vnútorný park je želaným poloprivátnym zeleným priestorom, ktorý popri environmentálnej funkcii bude plniť aj dôležitú spoločenskú, teda rekreačno-športovú funkciu. Podľa odborníkov sa dá očakávať, že návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta. 

Z hodnotenia poroty:

 • silná idea, ktorá je zrozumiteľná a logická - vytvorenie hrany zástavby dookola riešeného územia, nastavenie čitateľnej štruktúry, kvalitný návrh uceleného vnútorného parku na rastlom teréne, vlastná identita,
 • park na rastlom teréne zaručuje jeho kvalitu, umožňuje ochladzovanie prostredia a zadržiavanie vody v území, dobre spracovaný ekologický koncept,
 • dodržanie línie bulváru,
 • umiestnenie veže s administratívnou funkciou presne na os budúceho bulváru a riešenie okolitých ulíc so stromoradím,
 • hmotovo-priestorová štruktúra je vhodným kompromisom medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou,
 • návrh vytvára potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii a prínos množstva pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.


Súťažné panely:

Vizualizácie:

Víťazný kolektív Sadovsky&Architects
Víťazný kolektív Sadovsky&Architects

 

2. miesto: What Architects.
Autorský kolektív: Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek Ing. arch. Tomáš Krištek, Ing. arch. Ján Miškov, Ing. arch. Michal Krcho, Ing. arch. Marek Trebula, Ing. arch. Mária Štrbíková
Spolupráca krajinná architektúra: 3zu0 Landschaftsarchitektur, Dipl. Ing. Daniel Zimmermann, Dipl. Ing. Marek Lecko, Linda Scharll Bsc.
Spolupráca: Ing. arch. Matúš Podskalický
Spolupráca UX design: LB studio

Návrh bol porotou hodnotený ako vysoko vyhovujúci.

Z hodnotenia poroty:

 • idea návrhu je zrozumiteľná a logická - hrana nižšej zástavby dookola riešeného územia, návrh hmotovo-priestorovej štruktúry, návrh vnútorného dvora, kde je veľkým prínosom najmä originálne a pedantné riešenie verejných priestranstiev s odkazom na pôvodný charakter krajiny,
 • centrálny park má vhodné ohraničenie akcentami (budova administratívy a zachovaný priemyselný dopravník),
 • mäkký prechod medzi centrálnym priestorom parku a poloverejným priestorom dvorov,
 • práca s bulvárom Mlynské nivy a jeho zakomponovanie do návrhu,
 • návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

 

 

3. miesto ex aequo: COMPASS
Autorský kolektív: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Miroslava Argalášová, Ing. arch. Rastislav Hreha, Ing. arch. Diana Matysová, Ing. arch. Tatiana Dunajská

Návrh bol porotou hodnotený ako nadštandardne vyhovujúci.

Z hodnotenia poroty:

 • výnimočne rozvinuté uvažovanie o návrhu v rámci širších súvislostí mesta (riešenie verejnej dopravy, automobilová doprava, záchytné parkoviská),
 • dobré riešenie celého budúceho bulváru Mlynské nivy a nadväznosť územia na bulvár.

 

 

3. miesto ex aequo: CHYBIK + KRISTOF
Autorský kolektív: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondrej Chybík, Ing. arch. Peter Chaban, Mgr. art. Ján Kohút, Ing. arch. Zoltán Takács, Ing. arch. Kristína Krchová, Ing. arch. Michal Sluka, Ing. arch. Martin Holý, Bc. Mária Bažíková, Bc. Veronika Mesíková

Návrh bol porotou hodnotený ako nadštandardne vyhovujúci.

Z hodnotenia poroty:

 • park v centre s dobrou mierkou a napojením na okolité objekty,
 • presvedčivá prezentácia spôsobu modulárnej výstavby.

 

 

4. miesto s odmenou: tím firiem - Grido architekti / .team ABJ
Autorský kolektív: Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Ing. arch. Tomáš Jávorka, Ing. arch. Rudo Žákovský, Ing. arch. Martin Šimek

Návrh bol porotou hodnotený ako nadštandardne vyhovujúci.

Z hodnotenia poroty:

 • pozitívna hlavná myšlienka návrhu - zelené mesto lemované zástavbou izolujúcou od hlučného mestského prostredia a bytové objekty vo dvore – myšlienka s potenciálom rozvinutia.

 

 

Zvyšné súťažné návrhy umiestnené spoločne na 5.-10.mieste bez určenia poradia:

 

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Autorský kolektív: 
Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek

 

 

Igor PALČO s.r.o.
Autorský kolektív: 
Igor Palčo, Barbara Boríková, Marek Varga

 

 

BOUDA MASÁR architekti s.r.o.
Autorský kolektív: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Eugen Kullman, Ivan Masár, Radoslav Mašlonka, Ondrej Strýček

 

 

DKLN, s.r.o.
Autorský kolektív: 
Ladislav Nagy, Daniela Nagyová, Lucia Miklušková, Andrej Kocian

 

 

.team ABJ, s.r.o. + Grido Architekti, s.r.o.
Autorský kolektív: 
Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Ing. arch. Tomáš Jávorka, Ing. arch. Rudo Žákovský, Ing. arch. Martin Šimek

 

 

DAM architekti s.r.o.
Autorský kolektív: 
Richard Doležal, Nikola Procházková, Dmytro Novikov

 

 

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Autorský kolektív: 
Matej Siebert, Roman Talaš, Ivan Kulifaj, Milan Škorupa, Tomáš Klásek, Jolana Foglová, Zuzana Kôpková

Podklady: YIT

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím