Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. apríl 2022
0
1413

SAINT- GOBAIN Architecture Student Contest 2022

Výsledky národného kola obľúbenej študentskej súťaže.
SAINT- GOBAIN Architecture Student Contest 2022

Témou XVII. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže SAINT - GOBAIN Architecture Student Contest 2022, vypísanou divíziou ISOVER - firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. bola revitalizácia územia Kamionek vo štvrti Praga Poludnie v poľskej Varšave, ktoré sa nachádza v blízkosti železničnej stanice Varšava východ. Železničná stanica toto územie ohraničuje zo severu, v južnej časti sa nachádza pamiatkovo chránená budova továrne Josefa Rosenthala z 1904, ktorá lokalitu ohraničuje z južnej strany.

Na základe výškovej regulácie a funkčného využitia územia definovaného územným plánom je lokalita rozdelená na zónu A a zóny B1 až B3. V zóne A sa nachádza už spomínaná pamiatkovo chránená továreň, ktorú bolo možné využiť ako komunitné centrum s kultúrnymi, spoločenskými a inými voľnočasovými aktivitami so striktným zachovaním stavebnej pamiatkovo chránenej podstaty. 

V zóne B je podľa územného plánu predpokladaná prevládajúca obytná funkcia s podielom občianskej vybavenosti mestského významu. Výška zástavby v zóne B smerom ku stanici a na ulici Lubeľska na západnej strane je stanovená na 25m s povolenou hustotou zástavby až 100%. V tejto časti zóny B bolo podľa podmienok súťaže možné umiestniť študentské bývanie s 250 jednotkami (220 jednolôžkových a 30 dvojlôžkových izieb) s vlastnou kúpeľňou a kuchynským kútom. Parter v území, ktoré vznikne výstavbou objektu študentského bývania, má slúžiť ako moderné zázemie pre študentskú komunitu aj pre historickú budovu bývalej továrne.

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala firma ISOVER a Fakulta Architektúry STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé dva návrhy z národnej súťaže sa bude konať 8. - 10. júna 2022 vo Varšave.

Na tomto linku si môžete pozrieť 5-minútové videá tímov, ktoré postúpili do medzinárodného kola. Sandra Blaškovičová a Martina Bežová s číslom 37, Bc.Juraj Potočár a Bc. Dávid Ontek s číslom 6.

Do národných kôl sa tento rok zapojilo 32 krajín a 223 univerzít. Na Slovensku sa do súťaže registrovalo 34 tímov z 3 univerzít. Odovzdaných bolo 17 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 21. 4. 2022 v zložení :

  • Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., ÚKAIS FAD STU - predseda poroty
  • Ing. arch. Zuzana Zacharová, design factory, o.z.
  • Ing. arch. Gabriela Rolenčíková, rolencikova s.r.o.
  • Doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD., ÚUÚP FAD STU
  • Prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD., TU Košice
  • Ing. arch. René Baranyai, RB architects
  • Ing. arch. Rudolf Lesňák, RULES, s.r.o.
  • Ing. arch. Patrik Domanický – víťaz národnej súťaže 2020
  • Ing. arch. Tomáš Guniš, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Prvé dva návrhy podľa štatútu súťaže postupujú do medzinárodného kola a budú reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnom kole vo Varšave. Zástupca divízie ISOVER firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. udelil dve odmeny podľa vlastného uváženia ďalším 2 súťažným projektom.

 

1. miesto - súťažný návrh č. 1, heslo 491292
Autorky: Sandra Blaškovičová + Martina Bežová, 4. ročník, FAD STUBA

Hodnotenie poroty:

Pozitívom návrhu je jeho čitateľnosť, ktorá spočíva vo využívaní modularity jednak vo výškovom aj priestorovom členení a napojení na okolitý kontext mesta. Študentské bývanie nie je monolitickým monoblokom, ale skladačkou s opakovanou mierkou skeletu a vkladanými drevenými priestorovými jednotkami. Oddychový verejný priestor v rámci novo-vzniknutého vnútrobloku využíva v pôdorysnej stope modulovú mriežku odvodenú od priestorových modulárnych prvkov internátu, pričom ponecháva historickej budove svoj vlastný priestor s novou zeleňou. Návrh prvkov vnútorného nádvoria rešpektuje použitú modulovú sieť v pôdorysnej stope aj v dizajne priestorových prvkov mobiliáru. Architektonickým výrazom navrhnutá zástavba pripomína skôr veľkú bytovku a nie študentské bývanie, čo by bolo možné korigovať materiálovým prevedením a redukciou farebných kontrastov.

 

2. miesto - súťažný návrh č. 7, heslo 432791
Autori: Bc. Juraj Potočár + Bc. Dávid Ontek, 6. ročník, FAD STU BA

Hodnotenie poroty:

Návrh vsadil na kompaktný tvar zástavby, ktorá sa drží hmotovej línie jestvujúcej mestskej štruktúry v predstaničnom priestore, čím vznikol malý park oddeľujúci bývanie od komunikácie pred stanicou. Bloková kompaktnosť je v tomto kontexte priaznivá, vytvára v novom študentskom vnútrobloku poloverejný priestor venovaný študentským voľnočasovým aktivitám a necháva vyznieť pamiatkovo-chránenú budovu. Architektonický návrh budovy podobe kultivovanej jednoduchej hmoty so zaujímavo riešeným parterom s oblúkmi poskytuje aj možnosť iného nočného obrazu architektúry študentského internátu. Výraznejšie kompozičné dopracovanie, špecifikáciu povrchov by si zaslúžil parkový priestor a navrhované pochôdzne zelené strechy.

 

3. miesto - súťažný návrh č.11, heslo 208217
Autor: Jozef Červenák, 4. ročník, FAD STU BA

Hodnotenie poroty:

Návrh rieši študentské bývanie v podobe hmoty, ktorá lemuje poskytnutý pozemok, pričom do vzniknutého vnútrobloku vkladá ďalšiu hmotu, ktorá člení poloverejný parter študentského dvora s možnosťou vytvorenia rozmanitých priestorov. Prednosťou návrhu sú architektonicky zaujímavo vyriešené vnútorné zelené dvory v rámci novovzniknutého vnútrobloku, ktoré môžu poskytnúť rôzne atmosféry a zážitky z priestoru. Celková výška hmoty novostavby študentského internátu najmä v oblých nárožiach pôsobí masívne má však kultivovanú fasádu s loggiami a použitie režnej tehlovej fasády je v danom prostredí vhodné.

 

Odmeny:

Odmena za koncepčnú prácu s historickou budovou -  Súťažný návrh č. 2, heslo 28131203
Autori: Cindy Baloghová + Ľubomír Magerčák, SvF KARCH STU BA

 

Odmena za technicky prepracované analýzy -  Súťažný návrh č. 6, heslo 156214
Peter Dúbravka + Matúš Zajac, SvF KARCH STUBA

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzdanie cien za účasti dekana FDA STU a členov poroty sa uskutoční v rámci Noci architektúry v priestoroch Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave podľa pandemickej situácie.

Doc. Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže

Súvisiace články

Saint-GobainSKBIM knižnice a objekty
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím