Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. november 2023
6
1650

Mateřská škola Želešice - výsledky súťaže

"Dvůr se stává středobodem celého objektu školky a vybízí k užívání během dne, ale i mimo výuku..."
Mateřská škola Želešice - výsledky súťaže

Predmetom verejnej architektonickej súťaže bol návrh novej budovy materskej školy v obci Želešice neďaleko Brna. Súťažné návrhy mali podľa zadania priniesť úsporné riešenia (náklady na výstavbu a prevádzku) a zohľadniť aktuálne trendy v predškolskom vzdelávaní. Medzi požiadavky patrilo tiež priame prepojenie so záhradou a dôraz na vzťah tried a exteriéru. Do súťaže, ktorú vyhlásila Obec Želešice sa zapojilo 36 autorských kolektívov. Porota pracovala zložení: Magda Kvardová, Marek Tichý, David Mikulášek, David Šrom a Rudolf Grimm.

V silnej konkurencii zvíťazil návrh ateliéru Refuel.

V článku predstavujeme všetky súťažné návrhy, ktoré prezentujú zaujímavé pohľady na prostredie modernej materskej školy. Viaceré kvalitné realizácie aj súhrnné články z nášho územia, nájdete v závere článku.

 

Ocenené a odmenené diela:

1. cena (210 000 Kč) - Refuel, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý

Hodnotenie poroty:

Návrh mateřské školky vybočuje mezi ostatními svou výraznou typologií, která je založena na vnitřním společném dvoře a dvou podélných objektech s pěti třídami, jedním multifunkčním prostorem, zázemím a vedením školky. Dvůr se stává středobodem celého objektu školky a vybízí k užívání během dne, ale i mimo výuku. Stává se místem setkávání nejen dětí, ale i rodičů. Podporuje vazby a přátelství. Všechny učebny školky jsou orientovány do dvora svou prosklenou částí, ale i svým vstupem. Rodiče tak při ranních a odpoledních hodinách vstupují do dvora a jdou s dětmi, případně s kočárky až ke své učebně školky. Výrazně se tak zpřehlední proces dávání dětí do školky a jejich následné vyzvedávání. Usnadní se i z pohledu úklidu chodeb, tato typologie totiž žádné chodby nemá. Celé uspořádání vybízí provozovatele k modernímu přístupu k vzdělávací instituci, kde děti tráví spoustu času venku. Podporuje snad i vazby mezi jednotlivými dětmi z různých tříd, protože děti mají přehled o tom co se na dvoře děje. Porota velmi bedlivě posuzovala všechny přístupy a nakonec se společně se zadavatelem a provozovatel rozhodla vybrat tento projekt, který je neotřelý a svým způsobem i nadčasový. Umožňuje prostor používat různými způsoby, je snadno propojitelný s budoucím veřejným prostorem v severní části zahrady. V případě menšího množství dětí lze poměrně snadno části objektu adaptovat a využívat pro jiný účel. Porota doporučuje architektům velmi bedlivě zapracovat všechny doporučení a detailně dopracovat návrh s provozovatelem a s investorem, tak aby tato ambiciózní typologie mohla být realizována.

 

2. cena (150 000 Kč) - atelier gram s.r.o.
Autori: Anne-Sereine Tremblay, Jan Kudlička, Martin Enev, Marina Kounavi

Hodnotenie poroty:

Z hlediska architektonického a dispozičního řešení i s ohledem na umístění budovy na řešením území jde o velmi zdařilý návrh. Dvoukřídlá kompozice s vnitřním, částečně otevřeným dvorem, který vtahuje exteriér dovnitř objektu je zdařilá z pohledu etapizace i s ohledem na případné oddělení jedné třídy, umožňuje naopak i případné rozšíření bez výraznějších provozních komplikací Návrh patří mezi objemově úspornější s vhodným poměrem obestavěného prostoru a podlahových ploch, tedy s předpokladem optimálních pořizovacích a provozních nákladů, k čemuž přispívá i zvolené konstrukční řešení. Míra naplnění požadavků zadání je velmi vysoká.

 

3. cena (100 000 Kč) - MAAUS s.r.o.
Autori: Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph.D., Ing. arch. Jakub Czapek, Ing. arch. Karolina Wojtek

Hodnotenie poroty:

Návrh působí velmi vyspěle v práci s dispozicí a provozními vazbami. Díky tomu má menší objem, což vede k jeho dobrému umístění na pozemku. Silnou stránkou je centrální hala, která má plnohodnotné multifunkční využití. Slabinou je trasování severojižního spojení, které je protaženo středem školky. Výsledkem je příliš mnoho vstupů, ale tato slabina je dobře řešitelná v dalším stupni. Hmotově příjemná kvalitní stavba se designem řadí podněkud mimo venkovské prostředí humen. Malý objem stavby, jeden z nejmenších, rezultuje v nízké pořizovací náklady. Míra vybavenosti je v souvislosti s úsporným pojetím spíše menší, ale stále ještě přijatelná.

 

I. odmena (20 000 Kč) - Tomáš Hanus
Autori: Ing. arch. Tomáš Hanus, Ing. arch. Jan Holub

Hodnotenie poroty:

Jedna z nejlepších dvoupatrových školek v soutěži, která velmi dobře dělí pozemek na část, kde se parkuje, část školky se zahradou. Svým vnitřním uspořádáním tvoří přehlednou budovu s možnostmi společných aktivit spojením jedné učebny a prostor centrálního schodiště, které zároveň tvoří mini hlediště. Vkusné jsou i fasády a celkové pojetí interiéru, ovšem připomínají spíše typologii školy pro větší děti. Porota nakonec zvolila jednopatrové řešení, které je kompletně bez nutnosti použití výtahu.

 

II. odmena (20 000 Kč) - LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.
Autori: Ing. arch. Jana Mastíková

Hodnotenie poroty:

Urbanisticky i architektonicky vyspělý návrh. Vložením komunikace s parkovacími stáními podél západní hranice lokality vzniká příjemný a bezpečný nástupní prostor, zároveň je tím do budoucna vytvořena možnost plnohodnotného napojení území na severu. Architektonické řešení je jednoznačné a přesvědčivé - koncept čtyř různě dlouhých, materiálově odlišených pavilonů se sedlovými střechami, které jsou propojené centrální jednopodlažní prosklenou halou s plochou zelenou střechou nabízí zajímavé vnitřní prostory, vazby mezi jednotlivými částmi i variabilitu využití. Objemově se jedná o poměrně úsporný návrh, celkové pojetí včetně materiálového řešení indikuje spíše vyšší náklady, nicméně zvolený koncept by umožňoval případné úpravy. Požadavky zadání byly naplněny velmi dobře. Drobné dispoziční nedostatky by bylo možno v dalších fázích upravit.

 

III. odmena (20 000 Kč) - AXXI s.r.o.
Autori: Ing. arch. Luděk Šimoník, Ing. arch. Jan Stolek, Ing. arch. Kryštof Foltýn

Hodnotenie poroty:

Koncept pavilonu s minimalizací komunikačních prostor a maximalizací sdílení patří mezi nejvíce zdařilé návrhy. Potenciál zvoleného řešení je využit na maximum, ale bohužel neumožňuje, respektive velmi těžce umožňuje např. provozní oddělení jedné třídy, tedy jakousi provozní variabilitu v budoucnu. Díky zvolené koncepci vzniká i zajímavé pojetí interiéru. Porota je však přesvědčena, že zvolené hmotové řešení odpovídá spíše objektu v krajině, který pro správné využití svého potenciálu potřebuje prostor, ten je však v návrhu pouze virtuální. Objemově úsporný návrh s předpokladem nižších pořizovacích a menších provozních nákladů. Míra naplnění požadavků zadání je vysoká, drobné odchylky jsou řešitelné.

Podklady: ČKA

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím