Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. október 2023
0
3445

Súťaž: Depo park Trnava

Transformácia bývalého železničného depa a opravárenských hál na Areál urbánnych športov.
Vyhlásenie29.9.2023
12:00
Odovzdanie návrhov28.11.2023
16:00
VyhlasovateľMesto Trnava
AdresaHlavná ulica 1,
Trnava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktRadoslav Drobný
+421 917 558 404
drobny@weyland.sk

Mesto Trnava vyhlasuje verejnú anonymnú jednoetapovú krajinársko-architektonickú súťaž na transformáciu bývalého železničného depa a opravárenských hál na Areál urbánnych športov.

Opustený a chátrajúci brownfiled o rozlohe cca 3 hektáre a haly s prestrešenou plochou 2650m2 sa majú zmeniť na urbánny park, ktorý má ambíciu na centrum budúceho rozvoja krajiny medzi rekreačnou zónou Kamenný mlyn a sídliskom Prednádražie.

Ťažiskovým programom je Skatepark s parametrami na organizovanie medzinárodných súťaží. Priestory a plochy hál a areálu sú doplnené o ďalšie športovo kultúrne programy, ktoré majú vytvoriť mix pre živý a intenzívny mestský priestor bez bariér s prirodzenými rozhraniami a komplexnými vzťahmi.

Krajinárske riešenie areálu má ísť nad rámec rekreačnej a okrasnej funkcie ale predovšetkým ponúkať stratégie na manažment zrážkovej vody, regeneráciu pôdy a zníženie environmentálnej záťaže či rozvoj biodiverzity flóry a drobnej fauny.

Súťaž zároveň hľadá možnosti zachovania alebo interpretácie železničného charakteru areálu v prospech jeho budúcej jedinečnosti.

 

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je nájsť a oceniť najvhodnejší krajinársko architektonický návrh bývalého železničného depa a opravárenských hál Urbánneho parku pre alternatívne mestské športy a kultúru, ktorý splní požiadavky súťažných podmienok a zadania a tiež vybrať víťazného účastníka, ktorému bude po úspešnom priamom rokovacom konaní v zmysle § 81 písm. h) ZVO zadaná následná zákazka na dodanie projektovej dokumentácie a autorského dohľadu.

Predpokladané investičné náklady sú 7,7 mil. € bez DPH a hodnota následnej zákazky 716 000 €
bez DPH.

Miesto súťaže

Riešené územie sa nachádza na juhovýchodnom okraji mesta Trnava, medzi sídliskom Prednádražie z východu a Chránenou krajinnou oblasťou Trnavské rybníky zo západu.

Predmet súťaže

Predmetom súťaže návrhov je spracovanie krajinársko-architektonického návrhu transformácie existujúceho železničného depa na urbánny park určený primárne pre alternatívne mestské športy a kultúru Depo Urban / Skate Park avšak zároveň poskytne širokú škálu príležitostí na kvalitné trávenie voľného času všetkým sociálnym a vekovým skupinám.

Súťažné zadanie

Areál trnavského depa a jeho opravárenské haly, ktoré slúžili na opravu, údržbu a čistenie pantografových súprav. Tento od roku 2008 nepoužívaný industriálny areál, bol v roku 2016 zaradený do registra environmentálnych záťaží a v súčasnosti je obyvateľmi Trnavy vnímaný ako problematický priestor.

Jeho poloha medzi chránenou krajinnou oblasťou Trnavské rybníky na západe a sídliskom Prednádražie na východe je však kľúčová, pretože areál je centrom rozvojového územia Lesopark Depo. Toto územie je územným plánom predurčené pre založenie rozľahlého PARKu a LESOPARKu ktoré by prepojili mesto (Staničný park a Beethovenov park, sídlisko Prednádražie) s jeho historickým rekreačným zázemím Kamenný mlyn a krajinou rybníkov. Areál DEPA so svojimi zachovanými opravárenskými halami a koľajovou infraštruktúrou zároveň ponúka potenciál na transformáciu špecifického brownfieldu na aktívny športovo kultúrny mestský priestor v centre novobudovaného krajinného prostredia.

Mesto Trnava má pripravené Memorandum o spolupráci, ktorého ďalšie strany sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Železničná spoločnosť Cargo, a.s., Bratislava, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava a Železnice Slovenskej republiky Bratislava. Cieľom memoranda je vytvorenie právneho rámca pre spoločný postup pri obnove a modernizácii územia tvoreného pozemkami a stavbami tzv.„starého depa“ v Trnave.

Mesto Trnava vidí DEPO a jeho HALY ako vhodný priestor pre urbánne športy, ktoré stále hľadajú svoje miesto v nielen vo fyzickom priestore mesta ale aj v jeho spoločenskej a kultúrnej identite. Spojenie miestnej aktívnej skate komunity a zaradenia skateboardingu medzi olympijské disciplíny dáva predpoklad na vybudovanie živého skateparku s medzinárodnými parametrami, aké v širšom, nielen slovenskom, kontexte stále chýba.

HALY DEPA vo svojej veľkosti ponúkajú pretrešenie nielen pre skatepark vhodný aj pre BMX, inline a kolobežky ale aj pre ďalšie športy - street basket a futbal, parkour, bouldering ale aj pre športové, rekreačné a kultúrne aktivity s dostatočným zázemím. Takáto programová náplň, bežná v podobných centrách v Európe, tvorí základ používania areálu DEPA. Vonkajšie plochy a ďalšie existujúce stavby v areálu ponúkajú priestor pre vstup programov a aktivít, ktoré prilákajú aj iné sociálne a vekové skupiny. DEPO chce byť intenzívnym a inkluzívnym mestským parkovým priestorom bez bariér s prirodzenými rozhraniami a komplexnými vzťahmi, uprostred plánovanej krajiny.  

Termíny

 • Úvodné zasadnutie poroty 21.9.2023
 • Predpokladaný termín vyhlásenia súťaže 29.9.2023
 • Dátum obhliadky riešeného územia 9.10.2023 o 10:00, 16.10.20223 o 10:00
 • Lehota na komunikáciu, otázky a odpovede - odporúčame do 20.11.2023
 • Lehota na komunikáciu, otázky a odpovede - v zmysle ZVO 28.11.2023 do 16:00
 • Lehota na predkladanie návrhov 28.11.2023 do 16:00
 • Lehota na overenie návrhov 29.11.2023
 • Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty 4.12.2023
 • Predpokladaný termín zverejnenie výsledkov súťaže 8.12.2023
 • Lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom do 29.12.2023

Rozsah súťažného návrhu

 • 3 x panel B1 (700 x 1000 mm) s orientáciou na výšku

Porota

Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Irakli Eristavi
 • Ing. arch. Jana Moravcová
 • Ing. Štěpánka Endrle


Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Ondrej Horváth
 • Bc. Marcel Krajčo

Náhradníci poroty

 • Ing. arch. Matej Honč
 • Ing. arch. Peter Purdeš
 • doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.

Ceny a odmeny:

 1. miesto - 24 000 €
 2. miesto - 18 000 €
 3. miesto - 12 000 €

Odmeny: porota má právo navrhnúť odmeny pre účastníkov v celkovej hodnote 12 000 € spolu

Dokumenty súťaže sú zverejnené na profile verejného obstarávateľa.
Súťažné pomôcky sú dostupné na úložisku verejného obstarávateľa

Fotogaléria:

Exteriér
Exteriér
Hala 1
Hala 1
Hala 2
Hala 2

Súťažné podmienky:

Súťažné zadanie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím