Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. september 2017
0
477

Návrh revitalizácie areálu historickej sýpky v Palárikove - diplomová práca

Diplomová práca, ktorá vznikla na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre. Práca bola nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka.
Návrh revitalizácie areálu historickej sýpky v Palárikove - diplomová práca
Autori: Ing. Beáta RybanskáSpolupráca: Ing. Attila Tóth, Phd.Návrh: 2017 - 2017Adresa: Palárikovo, SlovenskoPublikované: 24. október 2017

Kľúčovým návrhom diplomovej práce je revitalizácia areálu brownfieldu – historickej sýpky v Palárikove. Aj napriek špecifickému charakteru, ktorý riešený areál s poľnohospodárskym objektom v minulosti mal, je možné toto územie označiť ako verejné parkové priestranstvo. Cieľom konceptu dizajnového riešenia je ukázať, že aj opustené a zdevastované areály je možné zaradiť do bežného obrazu obcí bez narušenia ich pôvodného výrazu a dať im nový význam dôležitý pre život obyvateľov v mestách a dedinách a potrebný pre sociálne a rekreačné vyžitie. Historický areál sa nachádza v obci Palárikovo a jeho umiestnenie je v centrálnej časti v priamej nadväznosti na obytnú zónu aj areál klasicistického kaštieľa s prírodno-krajinárskym parkom.

Foto súčasný stav
Foto súčasný stav
Foto súčasný stav
Foto súčasný stav

Širšie vzťahy

Analýza širších vzťahov riešeného územia k okoliu je vykonaná na viacerých úrovniach, a to z hľadiska bezprostrednej nadväznosti na funkčnú skladbu okolitých areálov a komplexov a vzťah záujmového územia k významným technickým objektov v rámci Nitrianskeho kraja. Z hľadiska bližších širších vzťahov k riešenému územiu skúma analýza najbližšie hraničné areály, ktorými sú prírodno-krajinársky park s klasicistickým kaštieľom a zástavba obce zložená z individuálnej bytovej výstavby a aj komplexnej bytovej výstavby.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy
Dochádzkové vzdialenosti
Dochádzkové vzdialenosti

Súčasný stav

Architektonickou dominantou riešeného územia je budova historickej sýpky, ktorá v súčasnosti neslúži pôvodnému účelu a postupne chátra. Na zadnej strane sa nachádza ešte fragment kovovej konštrukcie, ktorá kedysi slúžila na dopravu obilia. Hlavný vstup do budovy je zo severovýchodnej strany a tri vedľajšie vstupy z juhozápadnej. Predná časť celého areálu sa vyznačuje stromovou vegetáciou s trávnatým porastom v podraste a táto plocha je relatívne pravidelne udržiavaná a kosená. V zadnej časti je stále existujúci nájazd pre dopravu a priestor pre výsyp obilia. Táto konštrukcia je betónová, ale rokmi nevyužívania na nej začala vyrastať nová vegetácia krovitých aj stromových porastov. Nachádzajú sa tu tiež vodné nádrže a aj kanál, ktorý slúžil pôvodne na odvod vody preč z územia.

Vegetačná analýzaVegetáciu v záujmovom území tvoria skupinky stromov aj solitérne dreviny a početne zastúpené sú aj krovité porasty s určitou hmotou stromovej vegetácie. Analýza rozoberá šesť mapových podkladov inventarizácie:

  • skladba drevín: v prednej časti územia sa nachádzajú prevažne listnaté dreviny, z ihličnatých smrekov je vytvorená iba jedna línia pri hranici na východnej strane. Drevinové porasty sú zložené z čisto z listnatých krovitých drevín a stromov,
  • výškové členenie drevín je v rozmedzí od 6 do 15 metrov a zopár jedincov je kontrastne vo výškovom delení od 1 do 5 metrov a od 16 do 20 metrov,
  • z hľadiska vekového štádia je použité rozpätie v bodoch od 1 do 5,
  • najpočetnejšie zastúpené sú v území domáce dreviny a tri introdukované agáty (Robinia pseudoacacia),
  • z závislosti od veku drevín, sa v území nachádzajú dlhoveké a strednoveké stromy, a to približne v rovnakom pomere,
  • posledným mapovým údajom je zdravotný stav, bodovo v rozmedzí od 2 do 5, pričom najviac zastúpené sú dreviny s bodovým hodnotením 3. 
Analýza súčasného stavu
Analýza súčasného stavu
Vegetačná analýza
Vegetačná analýza

Architektonicko-krajinárske riešenie

V koncepte návrhu sa zameriavame aj na architektonické funkčné využitie stavebného objektu historickej sýpky. Stanovená je jej funkčná náplň ako umelecko-kultúrne centrum, kde by bolo vhodné umiestniť aj výtvarné ateliéry, hudobné štúdiá a tanečné sály s prihliadnutím na štrukturálne členenie interiéru stavby.

Architektonický návrh je zameraný na geometriu a hlavným prvkom územia je pravouhlosť. Štruktúra plôch, spevnených aj nespevnených, vychádza z kompozičných princípov, ktorými disponuje stavebný objekt a tým naň nadväzuje. Vytvorenie prepojenia stavebných, technických a vegetačných prvkov bolo východiskom návrhu, aby žiaden priestor nepôsobil nadradene nad ostatné, ale aby spolupracovali a navzájom sa esteticky a funkčne dopĺňali.

Hlavná komunikácia vedie návštevníka od nástupného priestoru - parkoviska až k stavebnému objektu, ktorého hlavný vstup je zdôraznený schodiskom. Pôdorysne však tu hlavná trasa nekončí, tá pokračuje cez budovu až do zadnej časti územia, kde sa opäť napája na spevnenú komunikáciu až po betónovú konštrukciu, ktorá bola pôvodne stavebným fragmentom sýpky a dnes slúži ako promenáda a centrálna časť má určenú funkciu ako pódium. Schodisko predsunuté pred pódium je kópiou vystavanou v rovnakom štýle ako to pred hlavným vstupom.

Architektonicko-krajinárske riešenie
Architektonicko-krajinárske riešenie

Kompozičná schéma

Zadná časť územia je takmer celá spevnená, rozdiely sú v materiálovom zložení komunikácii a plôch. Okrem ciest sa v zadnej časti nachádza aj spevnená plocha odlíšená dlažbou. Jej štruktúra vychádza z mriežky rozdelenej do obdĺžnikov s rozmermi 3 metre x 1,8 metra, ktoré sú v rovnakom pomere strán, ktorými disponujú okná na budove. Tieto obdĺžniky sú buď samostatne alebo spojené dva alebo tri obdĺžniky do jedného pásu. Výplň tvorí extenzívna lúčna vegetácia alebo trávy a v niektorých blokoch je umiestnená výsadba ovocného stromu. Práve toto navrhnuté sadovnícke zloženie drevín a bylín poukazuje na historický odkaz.

Kompozičná schéma
Kompozičná schéma

Funkčno-priestorová schéma

V schéme funkcií sú vykreslené jednotlivé priestory, a to voľnočasový priestor rozložený v prednej časti územia, za ktorým nasleduje pasívne relaxačný, ktorý obchádza architektonický objekt zo západnej strany. Pred budovou sa nachádza reprezentatívny priestor, ktorý predstavuje aj vstupnú časť do územia a aj hlavný vstup do stavebného objektu. V zadnej časti je spoločenský priestor určený pre sociálnu interakciu návštevníkov, aj pre aktivity rôzneho druhu bližšie charakterizované v druhom mapovom pôdoryse.

Vo funkčnej schéme aktivít sú opäť vyznačené komunikačné prepojenia priestorov a tiež členená zadná časť podľa účelu činností, ktoré tam možno vykonávať. Fialovou linkou je vyznačené pódium určené pre hudobné a spevácke vystúpenia, s možnosťou dostavby dočasného pódia, ktoré sa dá rozšíriť až nad promenádu. V taktom prípade by prístup na promenádu nebol kontinuálny z oboch strán vstupu. Na úrovni zeme je dláždená plocha možno prispôsobiteľná na tanečné a divadelné vystúpenia a tiež využiteľná na výstavy výtvarných prác. Na priečelí pódia z oboch strán prístupového schodiska je voľná plocha pre premietanie videí.

Funkčno-priestorová schéma
Funkčno-priestorová schéma
Návrh technických úprav a demolácií
Návrh technických úprav a demolácií

Vizualizácie:

Podklady: Beáta Rybanská

Poloha diela

Ing. Beáta Rybanská

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím