Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. december 2017
0
924

Revitalizácia vybranej časti historického parku v Bernolákove - diplomová práca

Diplomová práca z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre nominovaná na Cenu profesora Lacka.
Revitalizácia vybranej časti historického parku v Bernolákove - diplomová práca
Autori: Ing. Peter HorváthSpolupráca: Ing. Roman Flóriš, PhD. (Vedúci práce)Návrh: 2017 - 2017Adresa: Bernolákovo, SlovenskoPublikované: 12. december 2017

Témou diplomovej práce bola revitalizácia nástupných priestorov a okolia kaštieľa v Bernolákove. Kaštieľ postavili v rokoch 1724-1728 a následne bola k nemu založená  záhrada v štýle francúzskych parkov. Tú neskôr ešte upravovali ďalší majitelia, každý z nich zanechal po sebe v parku nejakú zmienku.  V roku 1830 ju prerobili na prírodno-krajinársky park, kde bolo vysadených množstvo introdukovaných drevín. Udržiavaná bola do konca druhej svetovej vojny. Riešené územie sa nachádza v blízkosti kaštieľa. Tento priestor nie je pravidelne udržiavaný, sčasti zarastá náletovými drevinami  a znižuje estetické pôsobenie kaštieľa.

Analýzy,  historické opisy, mapy a súčasné vzťahy tohto priestoru sú podkladom pre spracovaný návrh. Predmetom návrhu je stanoviť a určiť možné riešenie využitia daného územia na komerčné aj nekomerčné účely tak, aby priestor slúžil nájomníkom, členom golfového klubu a aj verejnosti. Predstava o spojení zachovania historického objektu s jeho rekreačným využitím zodpovedá najviac záujmom spoločnosti, predpokladá však plné pochopenie zo strany tých , čo sa v ňom chcú dobre cítiť (Steihübel, 1990).

Kaštieľ - historické foto
Kaštieľ - historické foto
Farský, 1941
Farský, 1941súkromný archív Ľubica Farská-Stone
Kaštieľ - historické foto
Kaštieľ - historické foto
Kaštieľ - historické foto
Kaštieľ - historické foto

Cieľom práce bolo vytvorenie vhodného priestoru, ktorý by dopĺňal zrekonštruovaný kaštieľ ako z estetického, tak aj funkčného pohľadu, aby sa zlepšilo funkčné aj priestorové riešenie súčasného stavu. Návrh vychádza z historických podkladov, ale zohľadňuje súčasné využitie tejto časti parku. Návrh dopĺňa priestor o ďalší vstup a parkovisko, ktorý vylúči automobilovú dopravu z priestoru pred kaštieľom iba v prípade veľkých podujatí, obnovuje časti okrasnej záhrady a dopĺňa ju o novonavrhované prvky, napríklad prístrešok, ktorý  môže slúžiť na konferencie, svadby ako aj v bežnej prevádzke pre návštevníkov.

Návrh komplexne rieši územie aj z vegetačnej stránky, a to vysadením stromov, krov aj letničiek, ktoré tam mali v minulosti svoje miesto.

Analýza historických prvkov
Analýza historických prvkov
Kompozičná analýza
Kompozičná analýza
Analýza: Vývoj parku
Analýza: Vývoj parku

Súčasný stav

Kaštieľ a priestory v bezprostrednej blízkosti kaštieľa boli rekonštruované, slávnostné otvorenie kaštieľa prebehlo 6.4. 2017. V kaštieli bol vybudovaný rezort Therezia chateau.

V prvom nadzemnom podlaží kaštieľa sa nachádza vstupné foyer so salónikom, reštaurácia so salónikom a sala terrana. Tieto priestory sa dajú prenajať na svadby, konferencie a rôzne iné podujatia. Na druhom nadzemnom podlaží v bočných krídlach kaštieľa sú administratívne priestory na prenájom. V hlavnom krídle sa nachádza Sala nobile, nad vstupným krídlom sa nachádza terasa. V treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dva  svadobné apartmány s izbami v severnom krídle, v južnom krídle sa nachádzajú administratívne priestory. Vo štvrtom nadzemnom podlaží v severnom krídle sa nachádza administratíva Theresia chateau. Okolo kaštieľa je vybudovaný chodník z kamennej dlažby. V priestore pred kaštieľom sú zaparkované golfové vozíky a segwaye.

Priestory za kaštieľom boli rekonštruované, bola ta vybudovaná terasa a rekonštruovaná secesná fontána. Severne od kaštieľa bol secesný parter, so štyrmi plastikami, alegóriami ročných období okolo kruhového záhonu. Z tohto priestoru boli odstránené plastiky, v súčasnosti sa nachádzajú vo foyer kaštieľa. Kry v tomto priestore sa voľne rozrastajú a zahusťujú priestor. Priestor bývalej stajne zarastá náletovými drevinami, časť je trávnatá. Okolo kruhového nádvoria je vybodovaný čiastočný kruh z kamennej dlažby, kde parkujú autá. Budova pri vstupe a jej okolie slúži ako technická budova, nachádzajú sa tu stroje na údržbu golfového ihriska. Dve budovy v južnej časti slúžili ako golfový klub a reštaurácia. V západnej časti nádvoria, zo zbúranej budovy zostali zachované základy budovy, tento priestor sa využíva ako parkovisko.

Kaštieľ - foto súčasný stav
Kaštieľ - foto súčasný stav
Kaštieľ - foto súčasný stav
Kaštieľ - foto súčasný stav
Kaštieľ - foto súčasný stav
Kaštieľ - foto súčasný stav

Problémy riešeného územia

Pri analyzovaní riešeného priestoru boli zistené rôzne problémy, ktoré sú aspoň čiastočne vyriešené v návrhu. Statická doprava nemá v riešenom území vyhradený, pohľadovo odizolovaný priestor a pôsobí rušivo v tomto historickom objekte. Okolo kruhového nádvoria je spevnená plocha z kamennej dlažby, ktorá obopína nádvorie len z časti. V priestore kde niekedy bola budova stajne, východne od kaštieľa sa rozrastajú náletové dreviny. Okolo časti stajne ktorá nebola zbúraná sa rozrastá burina, budova stajne chátra, nie je využívaná. Z múrov pozostatku stajne opadáva omietka, časti múrov sú už bez omietky. Východne od kaštieľa v časti kde bol niekedy secesný záhon sa rozrastajú dreviny a zahusťujú priestor, menej vitálne dreviny vysychajú. Na terase za kaštieľom sú v časti použité materiáli, ktoré nezodpovedajú obdobiu do ktorého bol kaštieľ rekonštruovaný.

Komplexný návrh
Komplexný návrh

Návrh

Tento návrh rozdeľuje riešený priestor na sedem funkčných častí, ktoré majú podobné úpravy a spolu pôsobia ako jeden celok. Pri navrhovaní sme vychádzali z historických podkladov, navrhované dreviny v návrhu sú opísané v historických opisoch. Použitý bol Aesculus hippocastanu, ktorý sa v historických opisoch spomína v alejach popri cestách smerujúcich do kaštieľa. Živý vysoký plot z Carpinus betulus sa podľa historických opisov nachádzali v záhrade. Trvalkové záhony nie sú obnovované podľa historických plánov, keďže sme sa nedostali k plánom záhonov. Preto nie sú v záhonoch použité vzory a záhony sú jednofarebné kobercové. V záhonoch je využité striedanie  letničiek (Begonia x semperflorens) a dvojročiek (Viola x wittrockiana red pansy )s červeným kvetom. V návrhu sú zohľadnené požiadavky vyplávajúce zo súčasného využitia.

Rozdelenie návrhu na časti vychádza z funkcii. Prvou časťou je parkovisko pre autá, ktoré vylúči automobilovú dopravu z priestoru nádvoria. Autá budú v časti na okraji a nebudú kontrastným prvkom v tomto historickom objekte. Parkovisko je rozdelené na dve časti parkovisko pre zamestnancov nachádzajúce sa pri hospodárskych budovách a parkovisko pre návštevníkov. Parkovisko pre zamestnancov má 9 parkovacích miest a parkovisko pre návštevníkov 60. Parkovisko je vybavené dvoma odlučovačmi ropných látok typu ORL 1,5, do ktorých je privedená dažďová voda z parkoviska. Zeleň v okolí je doplnená o výsadbu stromov a krov, kry v tomto priestore slúžia ako vizuálna bariéra na oddelenie od uličného priestoru a nádvoria. Kry sú vysadené popri plote ako bariéra od ulice a popri parkovisku zo  strany od nádvoria ako  vizuálna bariéra.

Návrh - Kaštieľ
Návrh - Kaštieľ

Ďalšou časťou je priestor nádvoria pred kaštieľom, ktoré má z časti zachovanú historickú úpravu. Tento priestor je v návrhu doplnený o výsadbu živé plota z Ligustrum vulgare, za ktorým je výsadba Aesculus hippocastanu. Pred kaštieľom po bokoch je výsadba dvoch Picea omorika, ktoré rámujú pohľad na kaštieľ z nádvoria.  Táto úprava je inšpirovaná leteckou fotkou z roku 1941. V prípade že by parkovisko nestačilo v prípade veľkých podujatí je tu ponechaný prejazd na nádvorie, kde môžu parkovať zvyšné dopravné vozidlá.

Návrh - Nádvorie
Návrh - Nádvorie

V priestore bývalej stajne je priestor vytvorený pre vonkajšie podujatia. Tento priestor je obohnaný živým plotom z Carpinus betulus dosahujúci výšky 2m. Do tohto priestoru sú tri vstupy, ktoré sa v prípade podujatia dajú uzavrieť a ponechať len jeden pre účastníkov podujatia. Toto riešene umožní konanie podujatia aj bežnej prevádzky kaštieľa, golfového klubu naraz s menšími obmedzeniami. Tento priestor je doplnený o altánok, ktorý dopĺňa kompozíciu o ďalší stavebný objekt. Altánok je protipólom garáže pre golfové vozíky. V altánku sa môžu konať rôzne podujatia. Pôdorys tohto priestoru je inšpirovaný budovou stajne, ktorá sa tu nachádzala. Pozostatok z budovy stajne slúži ako garáž pre golfové vozíky a segveje. Presunutím golfových vozíkov sa minimalizuje pôsobenie dopravy v priestore pred kaštieľom. Členenie tohto priestoru nevychádzali z historických podkladov, keďže tento priestor bol zastavaný. Úpravy tohto vychádza z krížového a diagonálneho členenia, v strede sa nachádza kruh s lavičkami. Okolo tohto priestoru je vysadené stromoradie z Aesculus hippocastanu, ktoré tvorí vizuálnu bariéru pre halami nachádzajúcimi sa za riešeným priestorom. Z tohto priestoru pokračuje os do ďalšej časti severne od kaštieľa.

Severne od kaštieľa sú ešte viditeľné pozostatky secesných záhonov, tie boli inšpiráciou pri návrhu tohto priestoru. Úprava tohto priestoru je zachytená na katastrálnej mape z roku 1894. Cez tento priestor prechádza komunikácia prepájajúce tento priestor s priestorom bývalej stajne, tá smeruje na starý Sequoiadendron giganteum. Návrh vychádzal z umiestnenia krov.  Tento priestor je členený na dve časti. Prvou je štvorcová časť, rozdelená do štvorcov s kruhom s lavičkami v strede. Každý z týchto mešich štvorcov je zložený z vonkajšej strany pôvodným krom, doplneným výsadbou Buxus sempervirens do požadovaného tvaru. Centrálnym bodom druhej časti je záhon v tvare kruhu.

Okolie kaštieľa prešlo len drobnými úpravami, keďže bolo rekonštruované spolu s kaštieľom. Boli vyrúbané  náletové dreviny nachádzajúce sa pred kaštieľom. Popri severnej časti kaštieľa bol odstránená časť chodníku. 

Terasa za kaštieľom je upravená symetricky, predĺžená až k fontáne. Okolo fontány boli vytvorené kobercové záhony letničiek, lemované výsadbou Buxus sempervirens. Drevená palubovka bola nahradená kamennou dlažbou.

Podklady: Peter Horváth

Poloha diela

Ing. Peter Horváth

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím