Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. november 2017
0
589

Koncertná sieň v predmostí Mostu SNP, Ikonické ruiny - diplomová práca

Projekt nadväzujúci na dnešnú tému transformácie "Ikonických ruin". Práca, ktorá bola nominovaná na Cenu profesora Lacka vznikla pod odborným vedením architekta Jána Studeného.
Koncertná sieň v predmostí Mostu SNP, Ikonické ruiny - diplomová práca
Autori: Mgr. art. Matúš NovanskýSpolupráca: doc. akad. arch. Ing. Ján Studený (Vedúci práce), prof. PhDr. Marián Zervan, PhD. (Vedúci práce (písomná časť))Návrh: 2017 - 2017Adresa: Most SNP , Bratislava, SlovenskoPublikované: 22. február 2018

Dielo predstavujeme s autorským textom:

Zámer praktickej časti diplomovej práce Pamäť a čas vo forme a priestore je vytvoriť  architektonický návrh budovy slovenskej filharmónie na mieste križovatky predmostia mostu SNP. Prázdny priestor je dopravný ostrov, nachádzajúci sa medzi cestou Nábrežia Arm. Generála L. Svobodu a ramenom napájajúcim sa na most SNP je site, na ktorom sa navrhovaná budova nachádza. Most SNP svojou pozíciou odrezal staré mesto od podhradia. Zámerom bolo oživiť priestor predmostia a vytvoriť zaujímavú architektonickú a kultúrnu dominantu, ktorá sa stane atraktorom pre prúdenie života medzi starým mestom a podhradím.

Situácia
Situácia

Koncepcia tohto návrhu je založená na diverzite akustických zážitkov v rozličných častiach architektúry. Nakoľko prostredie predmostia je veľmi hlučné z dôvodu cestnej komunikácie a interiér koncertnej sály vyžaduje ticho pre vynikajúci zážitok z hudby, je nutné tieto dva svety oddeliť obálkou, ktorá je týmito priestormi definovaná, respektíve jej tvar, pozícia, natočenie plôch a materiálovosť pomáhajú definovať akustické vlastnosti priestoru.

Vnútorná obálka sály je modelovaná na základe akustických poznatkov o odraze zvuku, dobe dozvuku tak aby mala koncertná sála vynikajúce akustické vlastnosti a koncert v jej útrobách by bol výborným hudobným zážitkom. Vonkajšia obálka pomáha zamedziť hluk z exteriéru, jej tvarovanie pomáha odraziť časť hluku a časť prenáša do medzipriestoru medzi obálkami. Tento medzipriestor je definovaný akusticky diverznými energetickými poliami, ktorými keď človek prechádza naskýta sa mu neopakovateľný zážitok z vnímania priestoru sluchom. Rozličná perforácia povrchov obálky necháva rôzne zóny zahlučnenia budovy. Sála samotná je odsadená od samotnej budovy aj konštrukčne čím zamedzuje prenosu vibrácií či rezonancií z exteriéru.

Sála
Sála

Filharmónia pozostáva z troch častí, ktoré dokopy vytvárajú jeden plynulý celok. Základnou časťou je koncertná sieň, ktorá sa nachádza v strede dopravného ostrova. Koncertná sieň je sieň so sedením po všetkých stranách pódia s postupne sa zdvíhajúcimi balkónmi, ktoré sú posadené na železobetónovej konštrukcií. Pódium siene má v sebe zakomponovaný systém zdvíhania jednotlivých stupienkov pre adjustáciu pódia pre rozličné hudobné telesá. Strop siene je špeciálne zakrivený aby jeho akustické podmienky vytvorili priestor pre kvalitné počúvanie hudby. Jeho tvorba zahrňovala prácu s generickým softwarom vďaka ktorému bolo možné sledovať na aké miesta v hľadisku sa zvuk šíri, či nevznikajú zvukové ohniská, ktoré by mali za následok tvorbu echa, či je každý rad sedadiel rovnomerne ozvučený a podobne. Pomocou tejto metódy boli do sály zakomponované aj špeciálne akustické panely, ktoré pomáhajú odraziť zvuk do prvých radov a na pódium aby sa znížila doba dozvuku na čo najnižšiu hodnotu. Steny sály sú betónové, strop, zábradlia a steny okolo pódia s dreveného masívu, kvôli dobrej odrazivosti dreva.

Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP

Druhou časťou je zázemie filharmónie. V tejto časti budovy sa nachádzajú skúšobné miestnosti pre orchester a chór vybavené klavírom ako i ďalšie menšie skúšobne pre samostatné telesá či sólistov. Zázemie má aj šatne pre celý orchester, kancelárie pre administratívu a operáciu celej filharmónie, technické miestnosti pre personál na servis nástrojov odpočinkové miestnosti, notový archív a súkromný bar.

V podzemí sa nachádzajú sklady nástrojov, technická miestnosť pre operáciu pohyblivých stupňov pódia v sále, kotolňa, rozvodové a technické miestnosti, miestnosť vzduchotechniky a ďalšie. Pod zvyšnou časťou pozemku sa nachádza podzemné parkovisko pre návštevníkov filharmónie.

Rez
Rez

Tretia časť zahŕňa priestor pre verejnosť. Nachádza sa tu hlavné foyer s medzipriestorom určeným na akustický zážitok. Verejný priestor je súčasťou komunikácie mostu SNP a vytvára prepojenie medzi pešou lávkou mostu a podhradím. Vonkajšia obálka, ktorý obaľuje budovu je vytvorená z poloperforovaných zakrivených povrchov, ktoré čiastočne zvuk vpúšťajú dnu a čiastočne ho odrážajú. Návrh vonkajšej obálky bol spojený s analýzou prostredia, krivostí okolitých cestných komunikácií, hlukovou analýzou a pomocou zakomponovania týchto aspektov boli vytvorené viaceré energetické polia, pomocou ktorých boli vygenerované povrchy obálky.

Vstupné priestory
Vstupné priestory
Detail
Detail

Model budovy je vytvorený 3D printom z plastového filamentu. Model okolia je vytvorený zo sololitu.

Podklady: Matúš Novanský

Poloha diela

Mgr. art. Matúš Novanský

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím