Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. júl 2016
0
4276

Škola architektúry - diplomová práca

Projekt Škola architektúry skúma možnosti radikálnej zmeny organizácie a fyzickej formy Fakulty architektúry STU. Na základe výskumu vznikla architektonická štúdia Novej školy architektúry. Práca ktorá vznikla na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry bola navrhnutá na Cenu profesora Lacka.
Škola architektúry - diplomová práca
Autori: Ing. arch. Katarína ŠoltýsováSpolupráca: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (Vedúci práce)Zastavaná plocha: 11424 m2Návrh: 2015 - 2016Adresa: Námestie slobody 17, Bratislava, SlovenskoPublikované: 23. august 2016

Autorský text:

Témou diplomovej práce je navrhnúť školu architektúry. Projekt Škola architektúry má byť východiskom krízového stavu FA. Po rozbore situácie Fakulty architektúry a Slovenskej technickej univerzity, a výskume nových možností vzdelávania si kladiem za cieľ navrhnúť novú školu, ktorá je súčasťou STU ako základ udržateľnosti. Vzdelanie má byť prípravou do praxe v študovanej profesii. Architektúra nie je nezávislý odbor, pri projektovej činnosti je dôležitá spolupráca s inými profesiami. Navrhovanú budovu som osadila do vnútorného areálu Slovenskej technickej univerzity, ktorý ohraničujú 3 fakulty STU. Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Samotný vnútroblok je v súčasnosti zanedbaný a vyžaduje riešenie. Jedným z nich by mohlo byť práve vhodné osadenie novej fakulty a nastavenie spolupráce v rámci Slovenskej technickej univerzity. Optimálne riešenie vnútrobloku s prihliadaním na jeho limity a s využitím potenciálov, ktoré poskytuje predstavuje novú výzvu. Od jeho riešenia priamo závisí aj návrh školy architektúry. Cieľom diplomovej práce je návrh udržateľnej budovy školy architektúry. Tú má zabezpečiť otvorená dispozícia, poskytujúca variabilitu a flexibilitu školy v priestore i čase. Základom sú univerzálne priestory s možnosťou rastu, príp. potrebného uzatvorenia.

Na základe rozboru súčasnej výučby na Fakulte architektúry, porovnaním a inšpiráciou fungujúcimi zahraničnými školami (viď seminár) som navrhla nový spôsob výuky na škole architektúry. Či už ide o demografiu alebo presýtenosť trhu architektmi, škola architektúry je pod tlakom zmenšovania sa. Podľa štatistiky a prognóz počet uchádzačov o štúdium na Fakulte architektúry klesá. Cielené zabránenie zníženia kvality absloventov školy vedie ku zníženiu stavu študentov. Na škole architektúry naďalej navrhujem výučbu 2 štúdijných programov – architektúry a dizajnu. Podľa môjho názoru však v procese výučby je veľmi dôležité obdobie praxe. Spolupráca s reálnymi ateliérmi a zahraničím. Získanie praktických poznatkov z organizácie, vykonávania prípravných a projekčných prác nie je možné zabezpečiť v časovom horizonte 4 týždne / rok. Volím model inšpirovaný zahraničnými školami - štúdium 1. a 2. stupňa strieda rok praktickej výučby. Nosným predmetom vzdelávania architekta a dizajnéra je ateliér. Ateliér predstavuje priestor spolupráce, diskusie. Študenti tu navzájom spolupracujú, vymieňajú si skúsenosti a názory, zároveň je miestom konzultácií s profesistami. Semináre ateliér dopĺňajú.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy

Vnútorný areál Slovenskej technickej univerzity obklopuje výstavba troch fakúlt: Strojníckej fakulty, Stavebnej fakulty a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Naproti pôvodným návrhom, v súčasnosti vnútroblok disponuje chaotickou výstavbou s rôznymi funkciami. Budovy sú prevažne nevyužívané, mnohé staticky nevyhovujúce. Výpočtové stredisko STU je tiež len dočasnou stavbou, postavenou bez kontextu na okolitý “mikrourbanizmus”. Územie je zložito členené s výrazným prvkom statickej dopravy v celom vnútrobloku. Problémy územia s rozlohou takmer 2 hektáre tak ponúkajú veľký potenciál pre vytvorenie študentského života formou fungujúceho “Campusu” a doplnenie o novú, vhodnú výstavbu.

situácia fakúlt STU v Bratislave
situácia fakúlt STU v Bratislave

Koncept návrhu

Základ návrhu predstavuje otvorený multifunkčný priestor využívaný všetkými fakultami v danom území na výučbu, regeneráciu, ale hlavne priestor náhodných stretnutí a výmeny vedomostí medzi študentmi rozličných fakúlt jednej univerzity. Chcela som tak podčiarknúť dôležitosť spolupráce fakúlt univerzity a vytvorenie podmienok a dôvodov stretávať sa a navzájom spoznávať ostatné špecializácie. Na tento potenciál nadväzuje aj návrh školy architektúry. Architektúra, ktorá neuberie na hodnotách, ale naopak, poukáže na kvality, ktoré vnútroblok fakúlt STU uprostred mestskej zástavby má. Napriek tomu, nová škola architektúry chce na seba v rámci vnútrobloku upozorniť rovnako ako ostatné fakulty. O čom svedčí jej poloha a orientácia a dopravné riešenie. V súčasnosti vo vnútrobloku a okolí Fakulty architektúry, Stavebnej fakulty, Strojníckej fakulty a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie parkuje cca 360 osobných automobilov a 30 bicyklov. Návrh rieši statickú dopravu pre všetky 4 fakulty. Zabezpečuje ju stojisko bicyklov a dvojpodlažná podzemná garáž nadväzujúca na existujúci vjazd a existujúcu rampu popri Fakulte chemickej a potravinárskej technológie z Radlinského ulice. Podzemná garáž poskytuje parking s kapacitou 436 parkovacích miest. Samotný vnútroblok je riešený ako pešia zóna so 4 vstupmi z Radlinského ulice a Námestia Slobody. Vjazd áut je možný len v obslužnom alebo nevyhnutnom - havárijnom prípade.

Situácia
Situácia
Situácia 1. NP
Situácia 1. NP
Využitie vnútrobloku
Využitie vnútrobloku

Prevádzkové riešenie je reakciou na okolité vzťahy a zvolený lokalitný program školy. Pri návrhu dbám na flexibilitu využitia školy. Na 1.NP je situovaný hlavný vstup do objektu. Vedľa vstupu je situovaná prevádzka kaviarne so zázemím v 1.PP. Prevádzka kaviarne na 2.NP prechádza do prevádzky kníhkupectva a fakulty. Vstup do fakulty je doplnený o informátora, okrem šatňového priestoru sa tu nachádza jadro vertikálnej komunikácie, ktorá vedie do samotného objektu školy architektúry. 4.NP predstavuje prevádzku pre verejnosť. Rozľahlému výstavnému priestoru dominuje centrálne umiestnená aula prechádzajúca do 2.NP. Ďalej sa tu nachádza správa a administratíva fakulty a knižnica prechádzajúca do 5.NP. 5.NP je už podlažím venovaným samotnej výučbe. S výtvarným ateliérom, ateliérovými stolmi po obvode a centrálne umiestnenými seminárnymi miestnosťami. Modul centrálne umiestnených ateliérových miestností a ateliérov po obvode podlažia prechádza aj do 6.NP. Na 7.NP sa nachádzajú ateliérové stoly posledného ročníka a počítačové miestnosti. Svoj “open space” tu majú aj doktoranti a vyučujúci školy, doplnený o sekretariát a kancelárie vedúcich učiteľov. 8.NP je ustupujúce podlažie s technickými miestnosťami a študentským klubom ako respiračným priestorom s vlastnou pochôdznou terasou na streche fakulty. V 2 podzemných podlažiach dopĺňa garážový priestor aj veľká spoločná dielňa všetkých fakúlt, určená pre spoluprácu, testovanie, výskum, tvorbu modelov a prototypov.

Schéma 2. PP
Schéma 2. PP
Pôdorys 2. PP
Pôdorys 2. PP
Schéma 1. PP
Schéma 1. PP
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 4. NP
Pôdorys 4. NP
Pôdorys 5. NP
Pôdorys 5. NP
Pôdorys 6. NP
Pôdorys 6. NP
Pôdorys 7. NP
Pôdorys 7. NP
Pôdorys 8. NP
Pôdorys 8. NP
Pôdorys strechy
Pôdorys strechy

Konštrukcia celého objektu je riešená ako železobetónový skelet s modulom 8 x 8 m2. Zdvihnutá časť stavby fakulty architektúry je zabezpečená podpornými železobetónovými stĺpmi a železobetónovými jadrami vertikálnych komunikácií. Stabilitu budovy v pozdĺžnom smere zabezpečujú doplnené nosné steny. Konzola nad seminárnymi miestnosťami Fakulty chemickej a potravinárskej technológie zabezpečuje rošt v podlahe technických miestností na 8. NP, zavesené železobetónové stĺpy a oceľové laná v diagonálnom smere. V nadzemnej časti objektu sú využívané vyľahčené dutinové železobetónové stropné dosky Cobiax.

Rez
Rez
Rez
Rez
Rez
Rez
Schéma konštrukcie
Schéma konštrukcie

Návrh fasády nadväzuje na výrazné rastrové fasády okolitých fakúlt. V rámci vnútrobloku ju akcentuje tmavé antracitové sfarbenie ľahkej predsadenej hliníkovej fasády. Okrem výtvarného hľadiska, vertikálne členený raster na fasáde navrhovaného objektu má predovšetkým tieniacu funkciu. Pôsobí ako slnolam, ktorý umožňuje prepúšťanie svetla, avšak zabraňuje priamému oslneniu. Južná fasáda je v interiéri doplnená o systém “light shlef”, resp. “sun shelf”, ktorý zabezpečuje distribúciu svetla do hĺbky dispozície. Priame slnečné žiarenie sa na integrovanom systéme horizontálnych políc z odrazivého materiálu láme, nepriame slnečné žiarenie je prepúšťané do interiéru. Navrhovaná fasáda zabezpečuje rovnomerné osvetlenie v interiéri. Zo strany interiéru je fasáda doplnená manuálne ovládanými textilnými tieniacimi roletami.

Schéma udržateľnosti
Schéma udržateľnosti
Analýza fasád vnútrobloku
Analýza fasád vnútrobloku
Detail južnej fasády
Detail južnej fasády
Detail južnej fasády
Detail južnej fasády
Detail južnej fasády
Detail južnej fasády

Cieľom práce bolo navrhnúť školu vo vnútrobloku STU, ako zdôraznenie dôležitosti spolupráce fakúlt univerzity. Návrh rieši problémy vnútrobloku, prihliadá na jeho limity a vyzdvihuje potenciály. Výsledkom je zdvihnutý objekt školy priečne v priestore vnútrobolku. Súčasťou práce bolo navrhnúť lokalitný program školy architektúry po rozbore situácie FA a výskume nových možností vzdelávania. Škola je určená pre výučbu dvoch štúdijných programov – architektúry a dizajnu. Nosným predmetom vzdelávania má byť ateliér. Kapacita školy je 550 ateliérových miest a 48 ateliérových miest doktorantov. Pedagogickú časť tvorí cca 42 pedagógov so zázemím v škole a cca 24 externých pedagógov z praxe. V objekte školy architektúry prevláda otvorená dispozícia poskytujúca variabilitu a flexibilitu školy. Univerzálne priestory s možnosťou rastu, príp. potrebného uzatvorenia majú zabezpečiť udržateľnosť budovy. 

Fotografie modelu:

Podklady: Katrína Šoltýsová

Poloha diela

Ing. arch. Katarína Šoltýsová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím