Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. február 2024
5
978

Energetický park České Budějovice - výsledky medzinárodného súťažného workshopu

Riešenia pre budúcu premenu energetickej infraštruktúry miest.
Energetický park České Budějovice - výsledky medzinárodného súťažného workshopu

Súčasťou zámeru mesta České Budějovice, ktorý počíta s ukončením využívania fosílnych palív, je transformácia areálu dosluhujúcej uhoľnej teplárne na východnom predmestí. Cieľom projektu je konverzia brownfieldu na “energetický park”, ktorá okrem primárnej funkcie energetického zhodnocovania odpadov iniciuje ďalší rozvoj územia a verejnoprospešných aktivít. Zámer čerpá inšpiráciu z úspešných zahraničných realizácií, medzi ktoré patrí napríklad známa spaľovňa v Kodani z dielne ateliéru BIG. 

Do súťažného workshopu sa zapojilo 22 autorských kolektívov. O výsledkoch rozhodovala porota zložená zo zástupcov mesta a Juhočeského kraja, ktorú doplnili nezávislí odborníci. Patria medzi nich skúsení krajinári Zdeněk Sendler a Markéta Veličková, alebo zástupcovia progresívnej generácie architektov Ondřej Chybík, Petr Štefek, Michal Gabaš a David Hlouch.

Workshop riešil budúcu podobu objektu spaľovne a možnosti využitia zvyšku areálu i najbližšieho okolia. V každom z týchto tematických okruhov mohol zvíťaziť iný kolektív. Záujem o účasť prejavili viac ako dve desiatky tímov zo siedmich krajín. 

Do finále posunula hodnotiaca komisia česko - švédsky ateliér Lasovsky Johansson Architects, “domáci” A8000, pražský ateliér Ova + Rehwaldt Landscape Architects a medzinárodný tím Eiko Tomura Landscape Architects + ohboi + jika-cz.

Ateliér Lasovsky Johansson Architects navrhol nový objekt spaľovne, ktorú pojal ako dominantu mesta. Súčasne vsadil na citlivú úpravu okolitej krajiny. Porota prístup česko - švédskeho ateliéru ocenila dvoma prvými miestami (tematický okruh 1 a 3).

Ako najlepší návrh pre celkový rozvoj areálu (tematický okruh 2) zvolila hodnotiaca komisia prepracovaný koncept ateliéru A8000, ktorý detailne zmapoval lokálne potreby, zohľadnil názory miestnych aktérov a navrhol komplex zastrešujúci pestrý mix aktivít. S ohľadom na recykláciu stavebných prvkov a úsporu investičných nákladov architekti navrhujú revitalizovať súčasný objekt teplárne.

 

Výsledky medzinárodného súťažného workshopu:

1. cena / tematický okruh 1 (zázemie ZEVO) + tematický okruh 3 (širšie riešené územie): LASOVSKY JOHANSSON Architects ApS + OMGEVING
Autori: akad. arch. Jiří Lasovský, MAA.Arch. Hanna Johansson, Ing. arch. Juráš Lasovský + Peter Swyngedauw, Amedeo Ardolino
Odmena: 420 000 Kč

Komentár poroty: 

Porota oceňuje promyšlenou práci se všemi měřítky od urbanismu po architektonický detail. Návrh pláště ZEVO se nesnaží „velký dům“ schovat, naopak jej přiznává jako dominantu místa, přidává mu další integrované funkce (restaurace, vzdělávací aktivity / experimentárium, amfiteátr atd.) a upravuje vnitřní dispoziční řešení objektu. Zvolené řešení jej povyšuje na klenot, sochu, která má možnost zlepšit pověst industriální čtvrti a spolu s dalšími zajímavými funkcemi jí vdechnout novou identitu  žití nebo práce vedle této dominanty se tak může stát namísto handicapu chloubou. Přesto si návrh uchovává vhodnou míru střídmosti a realističnosti. Elegantní je celkové řešení areálu ZEVO, jehož nápaditý landscaping jednak harmonicky napojuje objekt na okolní krajinu, jednak svým výškovým členěním přirozeně („bez plotů“) odděluje veřejnosti přístupnou a nepřístupnou část areálu. Urbanistická koncepce rozpracovávající výhled rozvoje města z územního plánu působí propracovaně a je nástrojem, jak oblast skutečně rozžít a přivést do krajiny její návštěvníky. Se samotnou krajinou návrh pracuje velmi citlivě, zachovává její stávající DNA, ale umožňuje ji uživatelům zpřístupnit a ve správné míře využít. Z těchto důvodů volí porota autorský tým jako nejvhodnějšího partnera pro další spolupráci.

 

1. cena / tematický okruh 2 (areál ZEVO): A8000 s.r.o.
Autori: Ing. Martin Krupauer, Ing. arch. Pavel Kvintus, Ing. arch. Martin Sedmák, Ing. arch. Andrej Kacera, Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Odmena: 180 000 Kč

Komentár poroty:

Porota oceňuji analytický a praktický přístup autorů. Za nejsilnější stránku návrhu považuje porota velmi propracované, detailně prezentované a rozsáhlou analýzou místních potřeb a aktérů prověřené funkční využití areálu ZEVO i navazující krajiny. Stejně tak pozitivně hodnotí zachování stávajícího objektu výtopny Vráto a jeho nové využití pro tento program. Rozpačitý je však pokus o odkaz na rastr budějovického náměstí. Konkrétní návrh řešení obálky ZEVO, jakkoliv zní „statement“ autorů o jeho maximální utilitárnosti silně a věrohodně, vnímá porota spolu s designem dalších novostaveb v areálu jako neodpovídající vyřčené potřebě o pozvednutí technického objektu ZEVO na vyšší úroveň a zejména zlepšení vztahu obyvatel k poslání budovy tohoto typu. Na místě vzniká dominanta, která není srozumitelná jako přitažlivá destinace nově oživené čtvrti, spíše naopak. V rovině okolní krajiny dominuje unikátní soubor vzdělávacích atrakcí. Konkrétní řešení (či design, dle autorů podružný) je však z krajinářského hlediska poměrně těžkopádné, v částech nepraktické (podvodní oko), chybí mu současný rozměr a nadčasovost a místy působí poněkud necitlivě a uměle ke stávajícímu biotopu rybníku.

 

Finalista I.: Eiko Tomura Landscape Architects + ohboi + jika-cz
Autori: Ing. arch. David Baďura, Andrea Calabresi, Eiko Tomura + Martin Jireš, Linda Kaliska a Jan Kubát + Jiří Slánský a David Baďura

Komentár poroty:

Porota oceňuje převažující důraz na funkčnost řešení - utilitárnost obálky ZEVO, zachování stávajícího objektu záložního zdroje teplárny a jeho nápadité druhotné využití (stejně jako využití dalších částí areálu) vycházející z místní potřeby. Hlavní vizuální atrakcí návrhu je obří pergola porostlá rostlinami a nazývaná „hnízdo“. Jedná se o výjimečnou strukturu, gesto, ale z pohledu poroty navrženou pro neadekvátní místo. Chybí jí dostatečně silná přidaná hodnota/funkce: přímé využití pro veřejnost je díky nepřístupnosti většiny plochy pod pergolou minimální, zatímco v návrhu zmiňovaní zaměstnanci ZEVO pracují převážně v interiérech. Jako nejasnou či nekonzistentní porota vnímá míru ozelenění pergoly - pro některé uváděné funkce (např. stínění objektu ZEVO) by byla vhodná větší hustota rostlin (tak návrh vyznívá i z vizualizací), podle technických detailů a diskuse však jde spíše o ocelovou než zelenou konstrukci (což je naopak kladem pro jiné funkce). Otázkou pak zůstává provoz a údržba tohoto řešení, jako problematické se jeví např. potenciální nebezpečí kolize s nosnými prvky konstrukce pergoly zejména s ohledem na intenzivní pohyb vozidel zajišťujících logistiku odpadů navážených do bunkru. Přístup ke krajině porota vnímá jako velmi pietní, vycházející zejména z hodnot stávajícího stavu a ponechávající otevřené možnosti. To vnímá primárně pozitivně, ocenila by však větší míru konkrétnosti ve strategii jejího zpřístupnění a ožití.

 

Finalista II.: OVA + Rehwaldt Landscape Architects
Autori:
Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Ondřej Králík, Dipl. Ing. Till Rehwaldt, Ing. Radka Matoušková, OVA: Michal Mráz, Martin Hložka, Matěj Kulhavý, Barbora Juríčková, Františka Chaloupková, Rehwaldt Landscape Architects: Eliška Černá, Eliška Olšanská

Komentár poroty:

Porota oceňuje citlivou a promyšlenou práci se všemi měřítky a zapracování připomínek poroty z prvního kola. Řešení pláště ZEVO se nebojí být tvarově ani barevně dominantní, přesto působí souladně s okolní krajinou. Návrh ukazuje pestrou paletu aktivit a funkcí v území areálu, včetně ekonomické rozvahy. Chvályhodná je i snaha o upcyklaci materiálů a relativně bezúdržbové a udržitelné řešení střešní krajiny, stejně jako návrh funkcí pro využití podzemních prostor a stávajícího torza dopravníku. Otázkou je však konkrétní zvolená geometrie pláště. Využití ramp (boků) i střechy objektu ZEVO komplikuje, resp. částečně znemožňuje provoz a údržbu využívaných technologií ZEVO a zvyšuje požárně-bezpečnostní rizika. Řešení areálu ZEVO stojí jak na zajímavě zvolených funkcích, tak na ceněném zachování a novém využití původních objektů, popřípadě jejich torz. Návrh působí realisticky i z hlediska dopravního a dalších praktických řešení. Návrh krajiny vykazuje jasnou hierarchii, míra atraktivity a pietnosti působí vyváženě. Porota velmi kladně hodnotí umenšení „atrakcí“ v krajině oproti návrhu ve fázi konceptu a nápadité zohlednění doporučení porotců i zadavatele u dalších témat.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím