Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. október 2017
0
12060

Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach - výsledky

Predstavujeme všetky súťažné návrhy
Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach - výsledky

Mesto Levice vyhlásilo k 22. júnu 2017 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach, ktorej účelom je získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života mesta na jeho hlavnom námestí.

Do súťaže návrhov bolo doručených 11 návrhov. Všetky návrhy boli prijaté a postúpili do hodnotenia poroty.

Konečné poradie po hlasovaní poroty je nasledovné:

1. miesto - návrh č. 10, autori: Ing. Arch. Lukáš Ildža, Ing. Arch. Ondrej Palenčar, Ing. Arch. Matúš Ivanič, Ing. Rastislav Ildža
2. miesto - návrh č. 6, autori: Mgr. Art. Matúš Bišťan, Ing. Arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. Art. Vít Halada
3. miesto - návrh č. 5, autori: Ing. Arch. Robert Bakyta, Ing. Arch. Martin Kusý ml., Ing. Arch. Monika Krčméryová

Predstavujeme všetky súťažné návrhy v poradí podľa prideleného čísla:

Súťažný návrh č.1: Ing. Arch. Pavol Jakab, Ing. Roman Trnka, Ing. Ondrej Hancko - Martin

Vizualizácia
Vizualizácia
Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3
Panel č.4
Panel č.4

 

Súťažný návrh č.2: Ing. Arch. Juraj Ďurík, Ing. Arch. Lucia Ďuríková, Ing. Arch. Katarína Klinčoková, Ing. Valéria Rosová, Petra Arvajová - Levice, Nadlice

Vizualizácia
Vizualizácia
Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3

 

Súťažný návrh č.3: Ing. Arch. Michal Buranovský, Bc. Andrej Kocian, Ing. Arch. Jakub Moravčík, Ing. Arch. Štefan Moravčík, Ing. Arch. Tomáš Pohanič - Bratislava, Banská Bystrica, Selce

Vizualizácia
Vizualizácia
Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3
Panel č.4
Panel č.4

 

Súťažný návrh č.4: Súťažiaci si neželajú zverejnenie svojich mien.

Vizualizácia
Vizualizácia
Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3

 

Súťažný návrh č.5 - 3. miesto: Ing. Arch. Robert Bakyta, Ing. Arch. Martin Kusý ml., Ing. Arch. Monika Krčméryová - Bratislava

Vizualizácia
Vizualizácia

Komentár poroty:

Návrh, ktorý sa umiestnil na 3. mieste taktiež patrí do skupiny, ktorá rešpektovala dané kvality KD Družba a pristupovala ku rekonštrukcií citlivo. To sa prejavilo napríklad dodržaním základnej hmoty budovy a jej proporcií. Orientácia objektu je riešená do viacerých strán, čo porota hodnotila kladne. Žiaľ, SV fasáda objektu zostala formálne nezvládnutá, aj konflikt zásobovania javiska a vstupu do objektu nie je vhodný. Sympatické je zväčšenie átria, ktoré otvára nové možnosti jeho využívania voči súčasnému stavu. Presklená fasáda zachováva pôvodný horizontálny modul, vertikálny abstrahuje. Vzhľad budovy takto pôsobí odľahčene a súčasne. Materiálovo je ponechaný pôvodný kamenný sokel, hlavná fasáda je zasklená, s vonkajším tienením. Ťažisko návrhu vidia autori v komerčnom, otvorenom parteri, ktorý dáva vzniknúť novej pešej osi pokračujúcej na severovýchod od KD - značne diskutabilná nosná idea súťažného návrhu. Ako nevhodný hodnotila porota koncept statickej dopravy. Vstup do divadelnej sály je pôvodným, rozšíreným portálom, taktiež aj z pasáže. Tento duálny hlavný vstup nepôsobí presvedčivo, tak isto umiestnenie hlavného, reprezentačného schodiska vedúceho k veľkej sále do rohu foyeru. Umiestnenie stromov na SV fasáde nie je potrebné, nakoľko je námestie parkovo upravené. Detské zariadenia na 3.NP nie je najšťastnejším riešením. Z hľadiska investičných nákladov ide o návrh ekonomický.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3

 

 

Súťažný návrh č.6 - 2. miesto: Mgr. Art. Matúš Bišťan, Ing. Arch. Benjamín Brádňanský, Bratislava, Mgr. Art. Vít Halada - Bratislava, Ružomberok

Vizualizácia
Vizualizácia

Komentár poroty:

2. miesto patrí návrhu s pôsobivým priestorovým konceptom a jasným architektonickým názorom. Požiadavku na redukciu objemu budovy adresuje zväčšením átria, čím objekt získava navyše novú kvalitu. Komorné átrium sa tak mení na veľkorysejší vonkajší priestor (dvor), čo rozširuje možnosti jeho využitia a objekt získava intenzívnejšie presvetlenie svojho vnútra. Rafinovaným spôsobom tak dosahuje zásadnejšiu pozitívnu zmenu bez toho, aby sa to prejavilo na vonkajšom vzhľade objektu, ku ktorému autori pristupujú citlivo, s pochopením a bez potláčania jeho výrazu. Návrh ponúka zaujímavé spojenie priestorov pre deti, multifunkčnej sály a dvora, ktoré by mohli spolu výborne fungovať. Rovnako pozitívne je vnímané otvorenie domu, jeho orientácia, do viacerých strán. Celok je možné považovať za ekonomický a realizovateľný. Najväčšie pochybnosti vzbudilo riešenie bezprostredného okolia kultúrneho domu. Rozsiahla súvislá spevnená plocha (podstavec) pôsobí schematicky a neprimerane. Paradoxne uberá na presvedčivosti návrhu a strháva pozornosť na seba, čím oslabuje aj centrálnu ideu zväčšeného átria. Medzi prevádzkové nedostatky možno zaradiť značne poddimenzované stravovanie a tiež vyhradenie jedného celého krídla objektu pre prenajímateľné priestory, čo môže predstavovať veľké nároky na prenajímateľov. Časť poroty diskutovala aj o vhodnosti výberu materiálu pre zasklenú fasádu - hliníkový profilovaný plech

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3

 

 

Súťažný návrh č.7: Ing. Arch. Tomáš Abramovič, Ing. Arch. Marek Abramovič - Humenné

Vizualizácia
Vizualizácia
Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3

 

Súťažný návrh č.8: Ing. Arch. Marián Šovčík, CSc., Ing. Arch. Juraj Šesták - Banská Bystrica, Spišská Nová Ves

Vizualizácia
Vizualizácia
Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3

 

Súťažný návrh č.9: Peter Lényi, Marián Lucký, Jana Kvasniaková, Matúš Antolík, Andrej Morávek, Michal Marcinov - Bratislava, Trstená, Rabča, Hranovnica

Vizualizácia
Vizualizácia
Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3

Súťažný návrh č.10 - 1. miesto: Ing. Arch. Lukáš Ildža, Ing. Arch. Ondrej Palenčar, Ing. Arch. Matúš Ivanič, Ing. Rastislav Ildža - Prešov, Stará Červená Voda, (ČR), Bratislava, Levice

Vizualizácia
Vizualizácia

Komentár poroty:

Víťazný návrh podľa názoru a rozhodnutia poroty skĺbil najlepšie zo všetkých predložených súťažných návrhov hlavné požiadavky vyhlasovateľa a poroty na riešenie rekonštrukcie jestvujúceho kultúrneho domu z pohľadu funkčnej náplne, celkového architektonického výrazu a ekonomických kritérií. Vysoko hodnotený bol v návrhu citlivý prístup k základnej hmote objektu so zachovaním jeho hlavných proporcií a kompozície, pri použití jednoduchých a súčasných výrazových prostriedkov, vytvárajúcich pozitívnu premenu stavby. Táto premena sa neodohráva iba vo výraze objektu, no čo je rovnako dôležité aj v jeho blízkom okolí, dispozícii a prevádzke. Osadenie objektu do zelene prispieva k snahe mesta o zatraktívnenie verejného priestranstva, hoci pri tomto riešení porota odporúča zvážiť v ďalšom postupe predložené riešenie statickej dopravy v okolí kultúrneho domu. Dispozícia objektu je logická a vyvážená, pričom rešpektuje základné danosti pôdorysu - schodisko a vnútorné átrium. Integrovaním mestskej knižnice do objektu autori riešia nielen nevyhovujúci momentálny stav tejto funkcie v rámci mesta, ale zároveň dávajú predpoklad na celodenné využitie objektu a vhodné integrovanie navrhovaných funkcií. Porota odporúča v ďalšom postupe venovať zvýšenú pozornosť pri riešení vstupného predpolia (hlavne jeho schodiskovej časti), zásobovania divadelnej sály a drobným dispozičným nedostatkom, ktoré však z celkového koncepčného pohľadu nie sú zásadné. Návrh je realistickým riešením, ktoré poskytuje požadovanú náplň a funkčnosť spolu s výrazným posunom architektonického pôsobenia objektu, pri zachovaní jeho pôvodného charakteru.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3
Panel č.4
Panel č.4

 

 

Súťažný návrh č.11: Architekt DI David Pašek, Dr. Ing. Arch. Radovan Zelik - Viedeň

Vizualizácia
Vizualizácia
Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3

Porota rozhodovala v nasledovnom zložení:

Riadni členovia poroty Závislí na vyhlasovateľovi:
1. MUDr. Juraj Braun 
2. Ing. arch. Mária Navrátilová

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
3. Ing. arch. Akad. arch. Mária Lichvárová, autorizovaná architektka 
4. Ing. arch. Martin Jančok, autorizovaný architekt 
5. Ing. arch. Michal Petráš, autorizovaný architekt

Náhradníci:
Ing. arch. Patrícia Kvasnicová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím